De fyra ryttarna och Jesu återkomst (Upp 6-7)

Predikan av Josef Löwdin

10/5-2020, Göteborg

lyssna till predikan

Uppenbarelseboken är en bok många kämpar med och det finns fyra olika tolkningssätt på denna boken. Sedan innehåller varje tolkningssätt mängder av olika tolkningar.

Du har dem som hävdar att kapitel 1-20 skedde före templets fall år 70. Sedan har du dem som menar att allt är framtida. Sedan har du dem som menar att vissa saker är vissa specifika händelser genom historiens händelser.

Jag håller inte någon av dessa synsätt, men mer som den senare.

Istället tror jag att uppenbarelseboken måste förstås utifrån övriga texter i bibeln.

Jag tror att boken är indelad i olika cykler och varje cykel återger samma tidsepok men ur olika perspektiv.

Vi kan likna det vid min lägenhet. Ser du lägenheten från ett håll så ser du balkongen men ser du den i från ett annat så ser du bara fönster. Ser du ovanifrån ser du bara taket.

Så är många saker beskrivna i bibeln som till exempel de olika offren som jag har gått igenom. På samma sätt tror jag denna bok är. Du ser saker ur olika vinklar men det beskriver samma tidsepok.

Till exempel så har vi de tre första kapitlen av boken som är den första cykeln och den återger hur församlingar kommer att vara i från tiden när synen gavs fram till Jesu andra återkomst.

Vi brukar kalla hela denna tidsperioden för församlingens tidsålder. Det är tiden i från församlingen grundades för 2000 år sedan tills tiden Jesus kommer tillbaka.

Även om det var historiska församlingar så ger den samtidigt en profetisk bild av hur en församling kan vara och tittar men ut över kyrkans historia så finner man de olika församlingar representerade.

Till exempel församlingen i Laodicea är den sjunde och sista församlingen som adresseras och den ger även en bild på ändetidens församlingar.

Om du tittar ut över hur församlingar i ändens tid kommer vara så kommer de vara ljumma. Vilket var karaktärsdraget för Laodicea församlingen.

Nu i denna cykeln vi skall titta på idag så får vi se ändetiden ur ett annat perspektiv. Vi ser det inte längre ur församlingsperspektiv utan vi får nu se det ur ett annat perspektiv.

Tidsperioden är dock samma. Tidens period för kapitel sex och sju är i från de första tidiga församlingarna ända fram till Jesu andra återkomst. Alltså tidsperioden i dessa kapitel är samma som i kapitel 1-3.

Kapitel 6 vers 1

Och jag såg när Lammet bröt ett av sigillen och jag hörde en av de fyra varelserna säga med en röst som åskan: Kom och se. 

Johannes får nu se fyra olika varelser som är hästar med olika färger. Det är viktigt att vi förstår att det här är symbolik som symboliserar något.

Bibeln är en bok full med symboler som kan förstås utifrån andra stycken ur skriften eller genom de ställen de förklaras på.

Vad man ofta gör när man tolkar skriften är att man tar de tydliga skriftställerna för att tolka de som är svåra att förstå.

Nu skall vi se vad det var Johannes såg för någonting och vad vi kan lära oss av denna synen.

Och jag såg, och se, en vit häst, och den som satt på den hade en båge, och åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut segrande och för att segra. 

Den första vita hästen och dess ryttare som här beskrivs är Jesus Kristus själv som kommer ridande på en vit häst. Vit symboliserar renhet, helighet och rättfärdighet.

Runt om i hela skriften finner vi folk i vita dräkter och vita klädnader vilket skulle symbolisera detta..

Vi finner detta senare i dagens text de troende i himlen klädda i vita dräkter.

Då tog en av de äldste till orda och sa till mig: Vilka är dessa som är klädda i de vita kläderna? Och varifrån kommer de? 14 Och jag sa till honom: Herre*, du vet det. Och han sa till mig: Dessa är de som kommer ur den stora vedermödan, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.” (7:13-14)

I himlen kommer de heliga vara klädda i vitt och de är vita eftersom de tvättats rena i lammets blod. Alltså den vita ryttaren symboliserar rättfärdighet och renhet.

En del menar att det är en falsk Jesu och falska evangelier som här beskrivs men en sådan tolkning är märklig då det falska aldrig segrar utan vad som segrar är sanningen.

Om vi går till Upp 19:11-16 ser vi tydligt att den vita hästen rida är Jesus själv och ingen falsk Jesus.

Och jag såg himlen öppen, och se, en vit häst och den som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. 12 Och hans ögon var som eldslågor och på hans huvud var många kronor. Och han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. 13 Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod och hans namn är Guds Ord. 14 Och härarna i himlen följde honom på vita hästar, klädda i fint linne, vitt och rent. 15 Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, för att han med det skulle slå folken. Och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, glödande vredes vinpress. 16 Och han har ett namn skrivet på sina kläder och på sin höft: Konungarnas Konung och herrarnas Herre. ”

Jesus är alltså den ryttaren på den vita hästen och vad det symboliken betyder är att Jesus går före sin församling för att vinna striden.

Vi ser här att ryttaren har en båge vilket visar att det handlar om en andlig strid. Det handlar om att evangeliet skall nå ut till hela världen.

Låt oss jämföra detta med Matt 24 som kommer vara en parallelltext för oss idag, för där finner vi alla dessa fyra ryttare men beskrivet på ett annat sätt.

Och detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma. (Matt 24:14)

Den vita ryttaren som symboliserar evangeliets utbredande genom att Jesus rider över hela världen och segrar.

Detta kommer alltså att pågå ändå fram tills evangeliet har predikats över hela världen och efter det skall slutet komma.

Om du har synen att en dag i ändetiden skall du se en vit ryttare i himlen så skall du nog inte förvänta dig det. Vad vi ser här är i stället symbolik för att beskriva en händelse.

Evangeliet har redan i stort sett nått ut över hela världen. Det finns mindre folkgrupper och stammar som inte har hört evangeliet och som inte har en bibel på deras språk.

När dessa har hört så kommer slutet då vår Herre Jesus Kristus skall komma tillbaka och hämta sitt folk i från jorden och döma världen.

I dag brukar man säga om det finns mindre än två procent av en befolkning som är kristna räknas det som ett onått folk.

Det sättet att räkna blir dock väldigt missvisande och felaktig då Sverige har mindre än 2 % evangeliskt kristna, vi kan knappast hävda att Sverige är ett onått folk.

Det är bara att kolla nu under påsken som var så verkar de flesta veta att kristendomen tror på Jesus död och uppståndelse.

Vi har dessutom en bibel och kyrkor överallt. Det är tydligt att detta landet i allafall har haft väldigt mycket kristendom och inte är ett onått folk.

Vi har mindre än två procent här eftersom vad som sker är ett avfall i från tron i en väldigt stor och snabb skala. Sverige är inte onått utan under avfall.

När alla folk har hört evangeliet då kommer slutet och fram till dess kommer den vita ryttaren vi ser här rida fram och tillbaka över jordklotet.

Och när han bröt det andra sigillet, hörde jag den andra varelsen säga: Kom och se*. Då kom en annan häst ut som var röd, och åt honom som satt på den blev det givet att ta bort freden från jorden, så att de skulle slå ihjäl varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom. 

Den andre ryttaren rider på en röd häst vilket symboliserar blodet. Det är en symbol på att ryttaren som red kom med krig på jorden.

Även här gör vi en referens till Matt kapitel 24 och vi kan kolla i vers 6

Och ni ska få höra om krig och rykten om krig. Se till, att ni inte blir skrämda, för allt  detta måste hända, men det är ännu inte slutet ”

Krig är alltså något som måste ske och de har alltid skett. Vad denna vision säger till oss är alltså att krigen kommer pågå i från den tiden Jesus vandrade på jorden och tills den dagen han kommer tillbaka.

Krig är något som måste ske och det beror på människans onda hjärtan. Genom världens historia har det utkämpats många blodiga krig där folk som levt som grannar helt plötsligt börjar ha ihjäl varandra.

Det sker på plats efter plats och vissa perioder är mer fred fulla än andra men krigen kommer vi inte ifrån. Blodet kommer alltid att utgjutas ända till Jesus kommer tillbaka.

Människans fredsförsök kan lyckas till en viss del och till en viss period men sedan kommer krigen igen på ett annat ställe i världen.

När andra världskriget var slut och man trodde freden skulle komma så tog det bara ett par år sedan blev det blodbad i Indien då drygt en miljon människor dog och Pakistan bildades.

Hinduer och muslimer tog kol på varandra ute på gatan. När det sedan blev fred så uppstod det nya krig på nya platser i världen. Då fick vi vietnamkriget.

Det fortsätter och fortsätter med krig eftersom så är förutsagt i skriften.

Och när han bröt det tredje sigillet, hörde jag den tredje varelsen säga: Kom och se*. Och jag såg, och se, en svart häst, och han som satt på den hade en vågskål i sin hand. Och jag hörde en röst mitt ibland de fyra varelserna säga: Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada. 

När det tredje sigillet så kom det en svart häst denna svarta hästen drog fram med olika typer av plågor som orsakar att maten blir dyr.

Vi läser här om ett mått vete för en denar och tre mått korn för en denar men oljan och vinet fick inte skadas.

En denar på den tiden var en dagslön eller den mängden som räckte för att ge hela sin familj mat över en dag.

Vad det talar om här är alltså att det kommer vara låga löner men höga priser. Det ser vi överallt i världen.

Det talar också om att priserna kan vara höga på grund av naturkatastrofer som sker och som får priserna att bli höga.

Vi kan också inkludera inflation i detta då det finns flertalet länder som får genom gå en sådan inflation att det man tjänar inte räcker längre än till ett ”mått vete”.

Varför oljan och vinet inte fick skadas kan vi ju bara spekulera i men personligen tror jag att det syftar på att alla priser inte kommer att beröras överallt samtidigt.

Vi måste förstå att detta är en allmän beskrivning som de på den tiden förstod. För dem betydde ett mått vete något, och tre korn mått likaså.

För oss idag säger det inte så mycket utan vi får förstå det utifrån hur vi har det idag. Vi vet iallafall att vi ser inflation runt omkring i världen.

Vad allt detta leder till är hungersnöd när maten blir dyr och inkomsten låg så att folk inte har råd med det.

Om vi kollar på Venezuela i dag så har de hyperinflation och en månadslön räcker till 12 stycken ägg. Vilket leder till att de går hungriga och många där har tappat mycket vikt.

Zimbabwe är ett annat land som har hyperinflation där folk går hungriga eftersom värdet på pengarna har försvunnit.

Den franska revolutionen startades på grund av inflation och penningvärdets kollaps.

I Tyskland efter andra världskriget tappade market sitt värde och det blev hyperinflation.

Alltså det kommer bli hungersnöd på ena platsen efter den andra. På grund av krig, naturkatastrofer samt inflationer.

Vi ser även nu i vår tid hur den nuvarande epidemin orsakar inflation i vissa länder och hungersnöd.

Bara i USA står tusentals varje dag i vissa städer i matköer för att få en kasse med mat. Allt detta var vad Jesus sade skulle ske.

Vi jämför återigen med Matt kapitel 24 så finner vi detta beskrivet.

För folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och epidemier* och jordbävningar på många platser. ” (Matt 24:7)

Vi går vidare till det fjärde sigillet.

Och då han bröt det fjärde sigillet, hörde jag den fjärde varelsens röst säga: Kom och se. Och jag såg, och se, en blekgrön häst. Och han som satt på den hette Döden, och dödsriket* följde med honom. Och åt dem gavs makt över fjärdedelen av jorden, till att döda med svärd och med hungersnöd och med död och genom de vilda djuren på jorden.

När det fjärde sigillet bryts så kommer den fjärde och sista hästen denna är blekgrön och ryttaren som satt på den heter döden.

Den är lite av en sammansättning av de två tidigare för då hade vi krig och hungersnöd och om denna läser vi ”Och åt dem gavs makt över fjärdedelen av jorden, till att döda med svärd och med hungersnöd och med död och genom de vilda djuren på jorden.”

Här ser vi alltså död genom krig, genom hungersnöd som leder till död. Skillnaden här att här ser vi även död genom de vilda djuren.

Detta betyder flera saker. Det betyder att folk kan dö av vilda djur och det vet vi ju att en haj eller ett lejon kan döda en människa Vi vet också att en skorpinjon, en spindel men även en orm kan göra det.

Jesus sade i Matt 24:7 :

För folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och epidemier och jordbävningar på många platser.”

Många epidemier orsakas av virus som kommer i från djur och kommer in i människan som gör att människor blir sjuka och dör.

Vi har dagens coronavirus som man tror kom i från fladdermöss och vi ser att det viruset har dödat hundratusentals människor.

Vi hade även svininfluensan och fågelinfluensan där det kom virus till människan som dödade många tusentals. De vilda djuren åstadkommer alltså epidemier och död bland människor.

Vi finner alltså här en beskrivning av de fyra hästarna och vad de fyra ryttarna skall åstadkomma och hur det stämmer med vad Jesus redan sagt skulle ske.

Dessa saker sker hela tiden i världen och har alltid skett och kommer inte att upphöra förens Jesus Kristus kommer tillbaka för att döma världen.

Och när han bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar, som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. 10 Och de ropade med hög röst och sa: Herre, du som är helig och sann. Hur länge dröjer du med att döma och utkräva hämnd för vårt blod på dem som bor på jorden? 11 Och åt var och en av dem gavs en vit dräkt, och de blev tillsagda att de skulle vila ännu en liten tid, till dess antalet hade blivit fullt av deras medtjänare och bröder, som skulle bli dödade liksom de själva

När nu det femte sigillet bryts så ser vi allt i från himlen. Här är de som genom församlingens tidsålder har blivit martyrer för evangeliets skull som nu är i fokus.

De är klädda i en vit dräkt och det är som jag sade tidigare en färg som symboliserar att de är heliga, rena och rättfärdiga inför Gud..

Där i himlen är de just nu och ropar till Herren och undrar när Herren skall hämnas på alla dem som har dödat dem. De väntar även på att flera skall tillkomma och göra dem sällskap.

12 Och jag såg när han bröt det sjätte sigillet, och se, det blev en stor jordbävning, och solen blev svart som en sorgdräkt, och månen blev som blod. 13 Och himlens stjärnor föll ner till jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna fikon, när det skakas av en kraftig vind. 14 Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop och alla berg och öar flyttades från sina platser. 15 Och kungarna på jorden och stormännen och de rika och befälhavarna och de mäktiga, och alla slavar och alla fria gömde sig i hålor och i bergsklyftor, 16 och sa till bergen och klipporna: Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. 17 För hans vredes stora dag har kommit och vem kan  bestå?

Efter allt detta har skett som Jesus talade om så skall Herren komma tillbaka. Vad vi läser här handlar om Jesu återkomst.

Det är därför jag sade i början att denna bok är uppdelad i olika cykler på ett par kapitel per cykel som beskriver hela församlingens tidsålder ur olika perspektiv.

Nu har vi sett det ur det perspektivet som ges i Matt kapitel 24 och nu ser vi även här parallellerna med Matt 24.

Vi läser här om en kraftig jordbävning solen skall förmörkas och stjärna skall falla ner. Vi läser här om den skräcken som människorna som finns på jorden då upplever och de önskar att gömma sig för Herren.

Vad läser vi i Matt 24 ?

Men strax efter den tidens vedermöda ska solen förmörkas, och månen ska inte ge sitt sken, och stjärnorna ska falla från himlen, och himlarnas krafter ska skakas. 30 Och då ska Människosonens tecken synas på himlen, och alla jordens stammar ska då jämra sig. Och de ska  se Människosonen komma på himlens skyar med makt och stor härlighet. 31 Och han ska sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de ska församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens* ena ände till den andra. (Matt 24:29-31)

Vi ser här slående likheter med vad som beskrivs här. Det är alltså ganska tydligt att stycket framför oss handlar om Jesu återkomst.

Vers Upp 6:17 ” 17 För hans vredes stora dag har kommit och vem kan  bestå?

Jesu återkomst är den stora vredens dag som en dag skall komma. Då skall han döma var och en efter deras gärningar med vrede emot dem som gjort det onda och med det eviga livet åt dem som gjort det goda.

Låt oss titta på kapitel 7 också.

 Och efter detta såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla fast jordens fyra vindar, för att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd. Och jag såg en annan ängel stiga upp från solens uppgång. Han hade den levande Gudens sigill och ropade med hög röst till de fyra änglarna, åt vilka det var givet att skada jorden och havet. Och han sa: Skada inte jorden eller havet eller träden, förrän vi har märkt vår Guds tjänare med sigill på deras pannor.

När Jesus kommer tillbaka skall jorden förstöras och allt som är skapat skall bli en ny himmel och en ny jord.

Vi läser i 2 Petr 3:10-12

Men Herrens dag ska komma som en tjuv om natten, och då ska himlarna med ett våldsamt dån förgås, och elementen ska smälta av brännande hetta, och jorden och de verk som finns därpå ska brännas upp.”

Före Gud skall förstöra jorden och bränna upp allt som finns på den kommer Han att sätta sitt sigill på Guds tjänare.

Därför får änglarna befallning att inte förstöra jorden innan detta har skett. De skall hålla tillbaka vindarna så att ingen skada sker.

Sedan skall 144 000 märkas med ett sigill. Vi läser.

 Och jag hörde antalet av dem som var märkta med sigill, 144 000 märkta av alla Israels barns stammar. Av Juda stam 12 000 märkta med sigill, av Rubens stam 12 000 märkta med sigill*, av Gads stam 12 000 märkta med sigill, av Asers stam 12 000 märkta med sigill, av Naftali stam 12 000 märkta med sigill, av Manasses stam 12 000 märkta med sigill, av Simeons stam 12 000 märkta med sigill, av Levi stam 12 000 märkta med sigill, av Isaskars stam 12 000 märkta med sigill, av Sebulons stam 12 000 märkta med sigill, av Josefs stam 12 000 märkta med sigill, av Benjamins stam 12 000 märkta med sigill.

Här beskrivs de 144.000 i från Israels tolv stammar. Många tolkar detta på lite olika sätt. Antingen bokstavligt att det blir 12.000 enbart frälsta i från varje stam av Israel.

Dock finns inte ens Dans stam med, kanske för att de i Dom 18 var den stammen som blev förknippade med stor avgudadyrkan.

Sedan finns det de som menar att detta är Guds hela folk och enbart 144.000 som blir frälsta.

Andra menar att detta är ett symboliskt tal som symboliserar Guds fullhet och hela Guds folk.

Upp 14:1-5

Där läser vi :

Och jag såg, och se, ett Lamm stod på Sions berg och tillsammans med det 144 000, som hade hans Faders* namn skrivet på sina pannor. 2 Och jag hörde ett ljud från himlen såsom bruset av väldiga vatten och såsom dånet av stark åska. Och jag hörde ljudet av harpospelare som spelade på sina harpor. Och de sjöng som om det var en ny sång inför tronen och inför de fyra varelserna och inför de äldste, och ingen kunde lära sig den sången, utom de 144 000, som var friköpta från jorden. 4 Dessa är de som inte har befläckat sig med kvinnor, för de är jungfrur. Dessa är de som följer Lammet vart det än går. Dessa blev friköpta från människorna till en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet. 5 Och i deras mun har inget svek blivit funnet, för de är fläckfria inför Guds tron**.

Jag tror att det är från Israels stammar, alltså det naturliga Israel, som är jungfrur. Det är de som dör martyrskap för sin tro och som aldrig hunnit gifta sig.

Paulus var ju en sådan han säger själv att han var i från Benjamins stam men han var aldrig gift och hade ingen fru, utan han gav sitt liv för evangeliet.

Men givetvis är dessa inte de enda som blir frälsta. Vi läser inget om kvinnor här utan det talar om 144.000 män. Sedan verkar detta enbart syfta på de som är jungfrur så givetvis blir fler män och även kvinnor frälsta än det som nämns här.

I stället kommer många bli frälsta och inte bara i från Israel utan i från hela världen vilket vi finner tydligt om vi läser vidare.

Därefter såg jag, och se, en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk, stå inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmkvistar i sina händer. 

Folk i från alla stammar på jorden, folk i från alla länder och folk i från alla språk kommer att bli frälsta och kommer vara inför tronen, klädda i vita kläder.

De vita kläderna nämnde vi tidigare och det symboliserar att nu är man fläckfri och det finns ingen synd kvar i ens liv. Det är de som har vandrat fullkomligt inför Gud.

Vi här i Sverige är inkluderade här. Vi är en stam och ett land och har ett språk. Gud frälser alltså inte bara 144.000 i från Israels alla tolv stammar utan han frälser folk i från hela världen.

Vi är inkluderade oavsett vilket land du som är hör kommer i från eller vilken stam eller vilket språk du talar.

Kristus dog för att friköpa sig ett folk i från hela världen, i från alla stammar och språk. Det kommer inte finnas något språk i himlen som ingen kan.

Jesus dog för alla människor, inte bara för Israel utan för hela världen. Det är en oräknerlig skara.

I vår tid kan vi räkna alla men ingen ensam kan räkna alla utan vi har register som håller koll åt oss hur många människor som finns.

Himlen kommer alltså vara en befolkad plats. Inte bara 144.000 utan de 144.000 plus en oräknerlig skara utav alla folk och stammar och språk..

10 Och de ropade med hög röst och sa: Frälsningen tillhör vår Gud, som sitter på tronen, och Lammet. 11 Och alla änglarna stod runt omkring tronen och de äldste och de fyra varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud, 12 och sa: Amen. Lovet och priset och visheten och tacksägelsen och äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. 13 Då tog en av de äldste till orda och sa till mig: Vilka är dessa som är klädda i de vita kläderna? Och varifrån kommer de? 14 Och jag sa till honom: Herre*, du vet det. Och han sa till mig: Dessa är de som kommer ur den stora vedermödan, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. 15 Därför är de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. 16 De ska inte längre hungra eller törsta, inte heller ska solen eller någon hetta falla på dem. 17 För Lammet, mitt för tronen, ska vara deras herde och leda dem till levande* vattenkällor och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon.

Dessa är de som genomgått den stora vedermödan. Alltså det som talades om tidigare, hungersnöd, krig, förföljelser, etc.

Allt detta kommer kristna genomgå. Vi kommer inte undan vedermödor här på jorden men vi har en tröst i himlen. Det skall bli en underbar dag.

Tänk på alla de dagarna du har fått genomgå lidanden och vedermödor av olika slag och tänk på att en dag skall Gud själv torka alla våra tårar när vi står inför Guds tron.

Hur lite väger inte lidanden i denna tiden jämfört med hur mycket Gud skall torka våra tårar.

Ingen mer hunger, ingen mer hetta, ingen mer törst, inga mer tårar, ingen mer död, utan allt kommer bara vara härlighet, dag och natt inför honom.