Klaga inte under livets omständigheter

Klaga inte heller som några av dem gjorde – de dödades av fördärvaren. ” – 1 Kor 10:10

Människan i sin syndfulla natur är benägen till att klaga. En del mer än andra. En del är som klagomaskiner som alltid finner något att klaga på. Vi som kristna skall dock inte vara några klagomaskiner utan andens frukt är tacksamhet. Vi skall vara tacksamma i alla livets omständigheter. Israels barn dock under Mose tid som nämns i denna vers de var inte tacksamma. Vi läser ” Folket började högljutt klaga inför Herren hur illa de hade det. Då Herren hörde det, upptändes hans vrede och hans eld började brinna ibland dem och förtärde dem som var ytterst i lägret. ” (4 Mos 11:1). De ansåg att de hade det illa ställt. De fick varje dag bara manna att äta och blev uttråkade. De började nu sakna maten i från Egypten. De saknade fisken, purjolöken och frukterna. De saknade de fina maten de hade där men här i öknen fick de bara manna att äta.

De ropade nu till Herren och klagade inför Herren vilket upptände Guds vrede emot dem så att några dog. Mose gick inför Gud och bad Herren ge dem kött att äta. Herren svarade att han skulle ge dem kött men att de skulle få så mycket kött att de skulle tröttna på det också. Herren var inte glad över deras klagande men gav dem kött att äta. Men medans de åt köttet så slog Herrens vrede dem igen ” Men medan de ännu hade köttet mellan tänderna och det ännu var otuggat, upptändes Herrens vrede mot folket, och Herren slog dem med en mycket svår plåga. ”. Genom dessa varningar ser vi Guds attityd emot klagande. Herren vet vad som är bäst för oss och ger oss vårt bästa men när vi inte inser det utan börjar klaga över livets omständigheter så går vi emot Herren och anser att vi vet bättre än honom. Detta agerande är en form av uppror emot Herren och därför är det något vi blir varnade för i skriften. Klagande tillhör den gamla upproriska människan som vi har blivit av med när vi blev födda på nytt och en ny skapelse i Kristus. Nu har vi Guds Ande och Andens frukt är just det motsatta, tacksamhet. Har du svårt att vara tacksam i livet och känner att du klagar på allt möjligt? Då behöver du inse att detta är inte behagligt vår Herre men också att genom korset och Jesu blod som utgjöts för våra synder behöver vi inte längre leva detta livet där vi ständigt klagar på allt möjligt. I stället kan vi nu vandra i Anden och i tacksam. Därför låt oss vandra i Anden och inte i köttet. Låt oss inte klaga som en del av Israels barn gjorde utan låt oss leva för Guds ära och ett liv behagligt inför honom.

Ibland tvingar Gud fram sin vilja

Men Herren sade till Mose: ”Nu skall du få se vad jag skall göra med farao, ty genom min starka hand skall han tvingas släppa dem, och genom min starka hand skall han tvingas driva dem ut ur sitt land.” – 2 Mos 6:1

Gud tvingar ingen säger folk ibland detta är dock inte sant. För om Gud aldrig någonsin tvingar någon människa då är han inte Gud och kan inte råda som Gud på denna jorden. Gud vore då hjälplös i många situationer. Israel befann sig i en situation där man var under slaveri i Egypten. Gud hade dock andra planer, Han ville befria sitt folk i från Farao. För att göra detta behöva dock Herren tvinga Farao att släppa Israels folk detta gjorde han på ett sätt som var lite som en gentleman genom att han skapar omständigheter som är Guds starka hand för att få Farao att tvingas släppa folket. Ibland tvingar Gud folk till att utföra Guds vilja. Vi kan vara tacksamma för detta eftersom människan i sin syndfulla natur inte vill följa Guds vilja. Även med oss som troende så tvingar Gud ibland fram sin vilja i våra liv. Vi är ofta envisa att stå emot Gud, men då skapar Herren omständigheter som tvingar oss till lydnad. Detta betyder inte att vi skall vara passiva och säga Om Gud vill något får han tvinga mig”. Nej, vi är också ansvariga för vad vi gör och inte gör i livet, men det betyder inte att Gud aldrig någonsin tvingar fram sin vilja i oss. Han tvingade Farao att släppa Guds folk så att Guds vilja skulle ske annars hade inte Guds vilja skett eftersom Farao hade nog inte släppt folket frivilligt. Hur mycket bör vi inte prisa Herren för hans makt över oss? Hur tacksamma bör vi inte vara när vi vet att Gud kan tvinga fram sin vilja i alla livets omständigheter. Vi kanske är i den mest omöjliga av situationer men Herren kan förändra allt genom att tvinga fram en utväg. Israel befann sig i den mest omöjliga situationen. De befann sig i slaveri under en stark hand, Farao. Guds makt och hand var dock starkare än Faraos och Guds vilja krossade Faraos vilja så att Guds vilja skedde och Israel kom ut i frihet från slaveriet. Låt oss prisa Herren för hans makt och storhet.