Vad för en hustru skall en kristen man söka efter ?

”En god hustru  var finner man en sådan? Långt mer än pärlor är hon värd. ” – Ords 31:10

Många män idag söker en hustru men vet kanske inte riktigt vad man skall leta efter. Själv i den åldern visste jag inte heller riktigt vad jag skulle leta efter utan bara bad till Gud om att leda mina fotsteg rätt. Men bibeln ger oss faktiskt en del information om vad man skall söka efter i en blivande hustru. Det är ju bibeln som är vår riktlinje för våra liv och det är till den vi skall gå om vi vill veta saker och ting. Denna vers inleder ett stycke som beskriver en hustru och hur en god hustru skall vara.

Det beskriver en hårt arbetande kvinna i hemmet, men som inte bara stannar i hemmet utan ibland även går ut på marknaden för att sälja grejer som hon har tillverkat. Det kanske är ganska orelevant för vår kultur men för att förstå det enklare kan man säga att hon inte är en latmask utan en aktiv kvinna i hemmet och utanför hemmet. För att finna mera drag så kan vi läsa ur nya testamentet. ”Er prydnad ska inte vara yttre ting som konstfulla håruppsättningar , påhängda guldsmycken eller fina kläder, 4 utan hjärtats fördolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon.
 Så smyckade sig också förr de heliga kvinnorna som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män, så som Sara lydde Abraham och kallade honom herre . Hennes barn har ni blivit när ni gör det som är gott och inte låter er skrämmas.
 På samma sätt ska ni män leva förståndigt med era hustrur, som är det svagare kärlet . ” – 1 Petr 3:3-7. Det är alltså en enkel kvinna som inte spenderar massor av tid på sitt hår, inte köper eller använder smycken för de pengarna kan man använda till annat, hon bär inte heller finare kläder utan klär sig enkelt och billigt. Hon har en mild och stillsam ande. Du lär inte finna henne i diskutionsforumen utan hon lever i stillhet och blygsamhet. Hon underordnar sig sin blivande man och gör honom gott. Vilket vi finner hur Sara gjorde mot Abraham. Vi finner även om kvinnor i bibeln som var generösa och tänkte mycket på de fattiga vi läser ”I Joppe fanns en lärjunge som hette Tabita, på grekiska Dorkas hinden. Hon var rik på goda gärningar och generös mot de fattiga. ” (Apg 9:36)

När vi ser alla beskrivningar i bibeln så förstår vi orden vi läste i början ”En god hustru  var finner man en sådan? Långt mer än pärlor är hon värd.” Ni män som inte är gifta här ser ni vad ni skall söka efter.