Hillsong och deras världslighet

I galaterbrevet 5:21 läser vi att en av köttets gärningar är ”vilda fester”.

Detta ordet för vilda fester som används här, handlar inte alltid om att dricka alkohol även om det kan vara involverat också, utan grekiska ordet handlar om en högljudd tillställning där man släpper loss (festande). En festival, en vild social tillställning, en vild fest eller dylikt..

Samma ord finner vi i 1 Petrus 4:3-4 och där talar det om vårt gamla liv som vi inte längre lever som kristna, och på grund av att vi inte lever det kan vi bli hånade. Jag tror många kommer håna mig för denna artikel, många som kallar sig kristna men lever kvar i köttet.

Denna typ av festande i modern tid finner vi bland annat i hemmen där folk festar loss under helgen, vi finner den på rock konserter där folk släpper loss, vi finner den på hiphopp konserter och vi finner det i klubbmiljö. Kanske även något annat som jag har missat.

De som lever efter denna köttets gärning skall inte ärva Guds rike. Därför är det en stor tragedi vad som nu sker inom kristendomen där denna typ av beteende kommer in i Guds hus.

Vi har till exempel Hillsong [Se video nedan] där man totalt släpper loss och släpper in köttets gärningar i en klubbliknande stämning. Vi har så kallade kristna rapp och rock konserter. Allt detta handlar om hög ljudvolym, en festliknande stämning där folk skall totalt släppa loss. Det är precis detta bibeln menar med ”vilt festande”.Jag minns när jag som ung besökte Frizon där var det ett vilt festande. Här har vi vad det betyder i vår tid.

Vi som troende skall i stället vandra efter Anden och inte efter köttet, Andens frukt är frid och självbehärskning inte ett vilt festande. Lever vi efter Anden kommer vi att bli vördnadsfulla i vårt sätt att uppträda. Hebr 12:28 lär oss att vi skall tjäna Herren med fruktan och vördnad.

Många av de rörelser som kommer in kyrkan ofta genom yngre men som omfamnas av en del äldre är skadliga. De får inte människor att leva gudfruktigt utan att leva efter världen.

Uppträdandet av Hillsong är av denna värld. Det är köttets gärning som vi har sett, och 1 Joh 2:16 säger Johannes att världen är ”köttets begär”. Världen beskrivs vidare i Jak 4:4 som fiendeskap mot Gud och ett äktenskapsbrott. Vilt festande är av köttet och av denna värld. Det vi ser här är alltså ett andligt äktenskapsbrott och ett brott emot det sjunde budordet.

Vidare säger skriften att vi skall hålla oss borta i från ”allt slags ont” (1 Thess 5:22) samt att vi inte skall ”vara delaktiga i mörkrets gärningar utan i stället avslöja dem” (Ef 5:11). En fråga är köttets gärning ”Vilda fester” mörkrets gärningar? Ja absolut. Då skall vi hålla oss borta i från dem och i stället avslöja dem. Hillsong är en skadlig rörelse där grundaren inte verkar tro på omvändelse. Håll er borta i från detta.

Tillbe Herren med vördnad och fruktan inte med rockband

På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan (Hebr 12:28).

När vi tillber Herren i vardagen men också i kyrkan så måste vi göra det med vördnad och fruktan och med ordning (1 Kor 14:40) samt i Ande och i Sanning (Joh 4:34). Detta innebär en djup vördnad inför vår Kung och Herre och universums skapare, men också en djup fruktan för vem han är. Det är alltså något som är seriöst och något man tar på allvar. Man beter sig inte hur som helt eller agerar hur som helst när man kommer inför Herren för att tjäna honom, utan det måste ske med vördnad och fruktan.

Tyvärr i vår tid genom den karismatiska rörelsens frammarsch har det kommit in en ny syn på tillbedjan av Herren där man har glömt bort dessa principer och man har ersatt dem med världens principer där det hela handlar om underhållning. I stället för att tillbe med vördnad och respekt har vi nu folk som spelar rock låtar, folk som rappar och även disco musik har jag sett i våra kyrkor. Precis som om det vore en konsert. Men det är inte på det sättet man skall tillbe Herren. När man drar in rockbanden så försvinner genast ordningen och folk börjar hoppa och skutta (1 Kor 14:40) Genast är den heliga vördnaden och fruktan borta. Vem skulle bete sig så inför den Största Kungen som finns?

Vem skulle bete sig som om det berodde på hur man rör på sig som räknas när man står inför en helig Gud? Tyvärr är detta vad som sker mitt ibland många kyrkor idag och speciellt på ungdomsmöten. Vi har kända band som Hillsong, Planetshakers m.fl där man har glömt bort detta och det handlar mer om underhållning än vördnad och fruktan inför en helig Gud. Finns det något kvar av detta ibland oss i vår tid? Har vi fallit så långt att vi inte längre tillber Gud med vördnad och fruktan? I såfall behöver vi vända oss tillbaka till bibelns princip om hur man tillber Gud. Låt all ske på ett ordningsfullt sätt med fruktan och med vördnad inför den han är. Sådan är sann tillbedjan och tjänst inför Gud och endast det behagar honom.