Herren tronar på vår lovsång

Ändå är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger. ” – Ps 22:4

Hur vi lovsjunger och tillber Herren är inget oviktigt ämne. Läser vi vårt gamla testamente så finner vi ganska snabbt att folk blev dödade av Herren eftersom de inte tillbad Herren på det sättet som Herren hade befallt. De ville istället göra det på sitt egna sätt, efter sitt egna kött och det slutade med deras död.

Även i vår tid är det många som tar lätt på detta med lovsång. Allt tillåts så länge texterna är bra. Bibeln ger oss principer för lovsång som vi inte får ignorera eftersom Herren tronar på sitt folks lovsång. Följer vi alltså inte principerna kommer Herren inte trona på lovsången och välsignelsen försvinner och det påverkar våra liv och församlingar mer än vi anar.

Vad är då dessa principer?. Lovsång vara vara ordningsam (1 Kor 14:40). Lovsång måste vara vördnadsfull (Hebr 12:28). Lovsång måste vara intelligent (1 Kor 14:40). Lovsången måste också vara separerad i från denna värld (Rom 12:2; 1 John 2:15-16; Jak 4:4) Den måste också ske i Ande och Sanning (Joh 4:24) vilket betyder att du kan inte tillbe Gud efter köttet, efter eget tycke och egna innovationer och efter världens metoder och sätt, utan måste tillbe honom i Ande.

Mycket av dagens lovsång följer inte dessa principer medans den traditionella lovsången gör det. I dag handlar det om underhållande musik som tilltalar köttet, det handlar om estradörer och band som kommer med sina uppträdanden med hopp och skutt, gitarr och trum solon, som inte är vörnadsfullt.

Må vi istället lovsång Herren så att han tronar på vår lovsång. Herren är helig och låt oss behandla honom som den Helige och inte som någon vi skall försöka underhålla.

Vad innebär det att älska Herren?

Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd ” – Matt 22:37

Vad innebär det att älska Herren av hela sitt hjärta sin själ och sitt förstånd? Vårt hjärta är vårt liv så det handlar om vad man gör. Det handlar om hur vi lever våra liv i relation till honom. Det handlar om hur och vad vi talar om Gud ”Ty det hjärtat är fullt av det talar munnen”.

Vår själ är vårt liv så det innebär att inget kan stoppa denna kärleken, den varar för evigt och släcks aldrig ut. Det innebär vår vilja och våra känslor om saker som har med Gud att göra.

Ens förstånd är ens förståelse av Gud och handlar om att älska den han är utifrån en rätt förståelse av Honom. Det betyder att om vi älskar honom så älskar vi det står skrivet om Gud i skriften. Vi accepterar det och inte bara det utan vi älskar det.

Det innebär också att det är kopplat till att hålla hans bud och tillbe honom för den han är, eftersom det är omöjligt att älska Gud samtidigt som man går emot hans bud.. Redan när de tio budorden kom så kopplade Gud ihop kärlek med att hålla hans bud ”när man älskar mig och håller mina bud” (2 Mos 20:6) Vi ser alltså här hur ”älska mig” är kopplat samman med ”håller mina bud”. Du kan alltså inte separera dessa åt. Den som älskar Gud följer hans bud och hans befallningar. Den som inte älskar Gud följer dem inte.

Detta är precis vad Jesus säger till oss också ”om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud” (Joh 14:15). Samt ”Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek. ”(Joh 15:10) Jesus höll Guds bud och därmed förblev han i kärleken och vi förblir i hans kärlek om vi håller hans bud.

Kärlek till Gud är alltså kopplat till att följa buden som Gud gav oss. De tio budorden och bud av moralisk art är inte upphävda utan de visar oss vad sann kärlek till Gud innebär och vad sann kärlek mot våran nästa innebär.

Därför skall jag inleda en serie om de tio budorden och hur vi relaterar till dem i vår tid. Häng med..