Lev avskiljt i från denna värld

Ni ska hålla er heliga och vara heliga, för jag är helig ” – 3 Mos 11:44

Överallt i skriften både i gamla och i nya testamentet finner vi denna uppmaning att hålla sig helig, vilket innebär att leva avskiljt i från denna världen. Israels barn skulle inte vara som hedningarna runt omkring dem. I detta fall talade Herren om att de skulle äta en diet som var annorlunda än de kringliggande ländernas diet. I andra fall skulle de inte kantklippa sitt skägg eftersom männen i andra nationer gjorde det. I andra fall skulle de inte ta efter hedningarnas fester och högtider utan hålla sina egna högtider. De skulle inte vara som världen runt omkring dem och inte anpassa sig efter dem. Nu lever vi inte under Israels lagar och regler om mat och hur man klipper skägget och vi behöver inte följa det. Dock finns principen kvar och uppmaningen till att leva ett heligt och avskiljt liv från världen finns även i nya testamentet.

I dag dock har det blivit tvärtom i många av våra kyrkor och även i våra personliga liv och det finns ingen skillnad på de troende och på världen, och folk som har sina hjärtan kvar i världen fyller våra kyrkor och kallar sig kristna men har inget heligt liv.

I många kyrkor tänker man ”Vi måste följa världen så att folk kommer till vår kyrka, låt oss därför slänga ut kyrkorgeln och ta in trummor och rock band och rappare och lite lampor så att det ser ut som en klubb och är likt världen”. Andra tänker ”Vi kanske inte skall gå så långt men låt oss i stället göra oss av med gamla sånger för de känns för kyrkliga vi måste i stället ha något nytt, något som låter som världens musik så att folk känner sig mer hemma”.

Andra tänker vi måste anpassa oss till kulturen och göra musik för dem som det gillar annars kommer de inte ta emot budskapet. Många plockar även in världens fester så som halloween och lucia m.m rätt in i sina kyrkor och försöker vara så nära världen som möjligt. Vi skall dock inte vara som världen i sättet vi bedriver kyrka eller i våra privata liv utan vi skall leva avskiljda. Det skall vara en stor skillnad mot hur vi lever våra liv jämfört med hur världen lever sina liv, eftersom Gud är helig. Annars lever vi i direkt uppror emot Guds ord i skriften.

Vi får dock inte enbart tro att det handlar om ett yttre beteende utan allt kommer i från hjärtat och skall reflektera vad som finns inne i hjärtat. Därför skall även vårt sätt att tänka, tala, leva samt agera vara heligt och annorlunda än världens. Det skall reflektera Guds avskildhet i från synden. När Gud kallar oss att vara heliga så kallar han oss att följa efter hurdan Han är. Min vän hur är det med ditt liv? Strävar du efter att leva ett heligt liv? Är det ditt hjärtas önskan att vara helig och avskiljd i från denna världen till Gud? Eller är ditt hjärta kvar i världen och du drar in världens saker men i ”kristen” skepnad? Hur är ditt sätt att leva ? Reflekterar det Guds heligt eller reflekterar det denna världen? Låt det vara ditt liv, att eftersträva helighet så som Gud är helig. Låt det vara våra kyrkors liv att eftersträva helighet och inte världslighet eftersom vår Gud är en helig Gud och kallar oss till samma liv.

Var fullkomlig så som vår Fader är fullkomlig

Var alltså fullkomliga, så som er himmelske Far är fullkomlig ” – Matt 5:48.

Vår Mästare och Herre Jesus Kristus sätter ribban otroligt hög. Hur högt sätter han ribban? Jo att vara lika fullkomlig som Gud själv. Jesus här talar om att vara fullkomlig men varför gör han det? Talar han enbart om att man skall inse sitt behov av en frälsare? Visst till en viss del säger han det för att folk skall inse att de behöver en frälsare men jag tror absolut inte att det stannar där eftersom hela bergspredikan är riktad till troende och förklarar evangeliets liv och den smala vägen.

Jesus manar oss inte enbart att gå genom den smala dörren som är Jesus Kristus utan också att vandra på den smala vägen. Han uppmanar oss till något som ingen av oss någonsin kommer att uppnå här på jorden men likväl är det inget vi skall ignorera bara för det utan det är något vi skall sträva efter genom Andens hjälp att uppnå fullkomlighet så som Fadern är fullkomlig. Det är heligheten väg Jesus här förkunnar för oss ”Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig. ” (1 Petr 1:16). Vägen är alltså smal vi skall vandra på och ack så många i vår tid som ignorerar detta.

Tragiskt nog vill inte många höra Jesu ord till oss här utan man vill i stället vandra en annan väg. Vägen är så smal att det krävs uthållighet för att inte falla av från vägen ”Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. ” (Upp 14:12). Jesus kallar oss inte bara till att tro på honom utan även att lyda och följa hans bud. Han kallar oss till att leva ett liv i fullkomlighet och helighet. Han kallar oss att leva på samma nivå som vår Fader i himlen.

Min vän hurdant är ditt liv? Är detta ditt hjärtas rop och strävan? Är det denna väg du vandrar på? Vandrar du för att bli så fullkomlig som möjligt? Eller är du oberörd vid Jesu kallelse? Har du kommit till insikten att du behöver Jesus som din frälsare för att ärva det eviga livet? Har du efter det börjat vandra på den smala vägen? Vandrar du så som Jesus vandrade (1 Joh 2:6)?. Om inte vad är det om hindrar dig? Vad är det som gör att du inte gör det? Är det kärleken till den världen? Är det kärleken till allt annat? Är det dina synder? Min vän om du påstår dig vara en lärjunge till Jesus, är det då detta du eftersträvar? Strävar du efter att bli lika fullkomlig som Fadern själv? Rannsaka ditt hjärta och dina motiv. Tiden är kort och domens dag är nära. Vägen är smal och få finner det eviga livet. Var fullkomliga så som vår Fader i himlen är fullkomlig.