Var fullkomlig så som vår Fader är fullkomlig

Var alltså fullkomliga, så som er himmelske Far är fullkomlig ” – Matt 5:48.

Vår Mästare och Herre Jesus Kristus sätter ribban otroligt hög. Hur högt sätter han ribban? Jo att vara lika fullkomlig som Gud själv. Jesus här talar om att vara fullkomlig men varför gör han det? Talar han enbart om att man skall inse sitt behov av en frälsare? Visst till en viss del säger han det för att folk skall inse att de behöver en frälsare men jag tror absolut inte att det stannar där eftersom hela bergspredikan är riktad till troende och förklarar evangeliets liv och den smala vägen.

Jesus manar oss inte enbart att gå genom den smala dörren som är Jesus Kristus utan också att vandra på den smala vägen. Han uppmanar oss till något som ingen av oss någonsin kommer att uppnå här på jorden men likväl är det inget vi skall ignorera bara för det utan det är något vi skall sträva efter genom Andens hjälp att uppnå fullkomlighet så som Fadern är fullkomlig. Det är heligheten väg Jesus här förkunnar för oss ”Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig. ” (1 Petr 1:16). Vägen är alltså smal vi skall vandra på och ack så många i vår tid som ignorerar detta.

Tragiskt nog vill inga många höra Jesu ord till oss här utan man vill i stället vandra en annan väg. Vägen är så smal att det krävs uthållighet för att inte falla av från vägen ”Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. ” (Upp 14:12). Jesus kallar oss inte bara till att tro på honom utan även att lyda och följa hans bud. Han kallar oss till att leva ett liv i fullkomlighet och helighet. Han kallar oss att leva på samma nivå som vår Fader i himlen.

Min vän hurdant är ditt liv? Är detta ditt hjärtas rop och strävan? Är det denna väg du vandrar på? Vandrar du för att bli så fullkomlig som möjligt? Eller är du oberörd vid Jesu kallelse? Har du kommit till insikten att du behöver Jesus som din frälsare för att ärva det eviga livet? Har du efter det börjat vandra på den smala vägen? Vandrar du så som Jesus vandrade (1 Joh 2:6)?. Om inte vad är det om hindrar dig? Vad är det som gör att du inte gör det? Är det kärleken till den världen? Är det kärleken till allt annat? Är det dina synder? Min vän om du påstår dig vara en lärjunge till Jesus, är det då detta du eftersträvar? Strävar du efter att bli lika fullkomlig som Fadern själv? Rannsaka ditt hjärta och dina motiv. Tiden är kort och domens dag är nära. Vägen är smal och få finner det eviga livet. Var fullkomliga så som vår Fader i himlen är fullkomlig.

Det nionde budordet – Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot sin nästa

”Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. ”- 2 Mos 20:16

Redan innan lagen gavs så förstod Job att det var fel att bära falskt vittnesbörd genom att tala svek och orättfärdighet. (Job 27:3-4). Att bära falskt vittnesbörd mot sin nästa är en serie av olika synder som innebär att man på något sätt skadar sin nästa genom vad man säger.  Job här nämner svek och att svika något är ofta något vi gör men som inte skall förekomma ibland oss. Jesus lärde oss att vi skall låta vårat ja vara ett ja och ett nej vara ett nej. Predikaren lär oss att om vi lovar något så skall vi göra allt i vår makt för att hålla det. Håller vi inte vad vi lovar så sviker vi den andre personen genom att bryta ett löfte. Många idag säger ”Jag kommer” men sedan kommer de inte eller hör inte av sig. Andra säger ”Jag återkommer med ett svar” men de återkommer inte. Därför bör vi vara oerhört försiktiga med vad vi lovar och säger till andra så att vi inte bär falskt vittnesbörd mot vår nästa och tappar i vårt eget anseende.

Ett annat sätt på vilket vi ljuger mot vår nästa är att komma med förtal, eller skvaller. Bibeln förbjuder oss att sprida falska rykten . ”Du skall inte sprida ett falskt rykte.” (2 Mos 23:1). Detta eftersom det som man hör inte ens behöver vara sant om det sprids blir det ett falskt vittnesbörd mot en nästa vilket kan skada hans rykte och anseende. Vad det hela handlar om är alltså att inte säga något om någon som inte är sant. Det spelar ingen roll vem det är eller om det är en person du anser förtjänar det, oavsett skall vi inte bära falskt vittnesbörd utan enbart säga det som är sant. Allt vi därför säger till våran nästa måste vara sant.

Detta är något vi alla faller in i och det visar oss på hur mycket av syndanaturen som finns kvar inom oss och vi kan vara tacksamma för att vi inte står under lagen som en vägen till frälsning utan under nåden. (Rom 6:14) Det är genom nåden vi helgas så att vi kan följa lagen och hålla alla dess bud. Låt oss därför ha blicken fäst på nåden som kom genom Jesus Kristus så att vi får kraft att lägga bort allt falskt vittnesbörd och så att vi kan leva ett liv som behagar Herren.