Inte har väl alla gåvor att bota sjuka?

Inte har väl alla gåvor att bota sjuka?” – 1 Kor 12:30

Ett av de största felen många gör i dagens version av kristendom är att många förutsätter att varje enskild individ som bekänner sig till namnet Jesus kan bota sjuka. Detta är inte sant och det är inte vad bibeln lär.
I bibeln finner vi vissa som hade gåvor att bota sjuka t.e.x Elia och Elisa men vi finner andra som inte hade det t.e.x Jeremia, Jesaja och Josua. När sedan Jesus kom till världen så sände han ut 70 personer som han gav makten att bota sjuka och kasta ut onda andar. Dessa hade alla gåvan att bota de sjuka. Jesus hade tusentals efterföljare på sin tid men enbart 70 fick den makten. När Jesus hade farit till himlen så kom Paulus och även han fick denna gåvan tillsammans med Barnabas och Filippus. Medans vi läser om tusentals frälsta i Jerusalem och vi finner inget om att alla dessa hade denna gåva. Vi finner aldrig någonsin i Apostlarnas undervisning i skriften till de troende att de uppmanar alla troende att bota sjuka. I stället finner vi raka motsatsen. Vi finner hur Jakob säger att ”om någon är sjuk kalla på församlingens äldste som skall smörja honom med olja och trons bön skall bota”. Om alla troende hade kunnat bota sjuka hade man inte specifikt behövt gå till församlingens äldste, man hade helt enkelt bara kunna gå till närmaste troende runt hörnet. Paulus också visste detta att Gud delar ut olika gåvor efter sin egna vilja, han talar om att vi är en kropp med olika gåvor och alla har inte samma gåvor. Sedan avslutar Paulus sin undervisning med att säga dessa orden. ”Inte har väl alla gåvor att bota sjuka?”. Vad Paulus säger är att vi har alla olika gåvor och att de är just gåvor. Det är inget man kan lära sig och alla har inte samma gåvor. Paulus säger också i samma text ”Inte är väl alla Apostlar”. Paulus säger alltså ”Alla är inte Apostlar och alla kan inte bota sjuka” Det var enbart ett fåtal Apostlar på den tiden 12 stycken och det var enbart ett fåtal som kunde bota sjuka på den tiden trotts att församlingen i sin helhet bestod av tio-tusentals troende över hela världen. Inte alla har den gåvan och det var därför Jakob skickade de sjuka till församlingens äldste och det var därför vi aldrig finner en enda uppmaning till folk i Korinth, Galatien, Filippi, Jerusalem, Rom etc att be för sjuka. Istället är det ett nytt påfund som har infiltrerat vår tid; tanken om att alla kan bota sjuka och bör göra så. Jag tycker inte den tanken håller med skriften.

Helandets gåva

en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande” – 1 Kor 12:9

Det är ganska intressant när man läser äldre bibelkommentarer om denna vers. John Wesley t.e.x är inne på att denna gåva handlar om förmåga att på ett naturligt sätt d.v.s. genom mediciner kunna lokalisera sjukdomar och hitta rätt botemedel. Jag tror dock inte det är vad som åsyftas. I hela bibeln har det funnits människor även om det inte varit så vanligt som har haft gåvan att bota sjuka. Vi hade redan i gamla testamentet Elia och Elisa som botade sjuka. I Nya testamentet hade vi Jesu och hans Apostlar samt några andra apostlar som inte tillhörde dem 12. Denna gåva gavs allmänt till församlingen och är just vad den är. En gåva som inte alla har ”Alla har väl inte gåvor att bota sjuka? ”(1 Kor 12:30). Alla hade inte denna gåva eftersom man ”bar fram de sjuka till Apostlarna” (Apg 5:15; 19:12). Hade alla troende haft gåvan hade man inte behövt föra fram dem till Apostlarna.

Det är en gåva och en gåva är inget man kan lära sig. Det spelar ingen roll hur mycket man tränar sång, har man inte gåva att sjunga bra så blir man aldrig en artist. Det spelar ingen roll hur mycket man tränar på att måla. Har man inte en gåva att teckna blir man aldrig en konstnär. Likadant är det med Guds gåvor. De är gåvor som ges till individer i församlingen eller ges till en individ vid ett specifikt tillfälle för ett specifikt syfte. Du kan alltså inte gå på en ”helandeskola” och lära dig bota sjuka. Nej, utan det är en gåva given av Anden till församlingen. Paulus såg denna gåva som mindre viktig. När han säger vilka gåvor vi skall söka mest så nämner han ”profetians gåva” (1 Kor 14:1) som handlar om uppbyggelse, uppmuntran samt förmaning (1 kor 14:3). Idag finns det dock ett extremt fokus på denna gåvan men genom kyrkans historia har många bringats till Guds rike utan att denna gåva ens varit i funktion. Han använde många män som aldrig lade sina händer på något sjuk men som ändå fick se tusentals omvända sig och komma till tro.