Alla har syndat och saknar härligheten från Gud

Alla har syndat och saknar härligheten från Gud ” – Rom 3:23

Det finns en sak vi alla människor har gemensamt oavsett var ifrån vi kommer eller under vilken tid under världens historia vi lever. Oavsett hur våran uppväxt har varit som barn, oavsett om vi är fattiga eller rika, har goda förutsättningar eller ej. Vi har alla en sak gemensamt. Vi har alla syndat.

Vad innebär det att synda? Synd innebär att bryta emot Guds lag (1 Joh 3:4). Synd är något vi inte undkommer utan det har infekterat oss så illa att det finns ingen människan som aldrig någonsin syndar. En del bryter mot Guds lag mer än andra absolut men bryter man mot en enda av Guds lagar så är man skyldig till allt. Redan när ett barn är litet så ser man hur infekterad av synden en människa är. Du behöver aldrig lära dina barn olydnad, de kommer vara olydiga mot auktoritet ändå. Du behöver inte lära dina barn att ljuga, de lär de sig av sig själva. Redan i mycket tidig ålder ser du har människan syndar och när vi växer upp fortsätter vi att synda. Människan talar illa om varandra, sviker varandra. Skvallrar och ljuger, lustar efter andra kvinnor än sin egna fru, kollar på porr, hädar Gud, stjäl, mördar, kivas ock bråkar, splittrar. Ja allt möjligt som bryter emot kärleksbuden mot sina medmänniskor och kärleksbudet emot Herren. Synden är alltså det största problemet människan har och på grund av denna synd har vi så många krig i världen, konflikter i hemmen, konflikter på arbetsplatsen. På grund av synden splittras familjerna och Gud kastas ut ur samhället. Denna synd leder till separation till Gud vilket också leder till separation mellan människor. Syndens konsekvens är en av saknad av Guds härlighet. Synden ärar inte Gud och en syndare kan därför inte se Gud. Därför behöver människan frälsning ifrån sina synder och denna frälsning har Gud nu givit till oss genom att skänka sin Son Jesus Kristus till oss. Genom hela gamla testamentets tid så förberedde Gud att Jesus skulle komma. Det profeterades om Jesus, det kom lagar som skulle peka på att människan är under syndens välde och behöver en frälsare. Det instiftades offersystem som skulle peka på att Jesus skulle offra sig. Det instiftades präster som skulle peka på att människan behöver en medlare mellan Människan och Gud. Det instiftades Kungar för att peka fram på den sanne Konungen. Jesus uppfyllde allt detta. Han var Gud som kom som en människa för att medla mellan människan och Gud. Han var också fullkomlig och den enda människan som aldrig syndade, detta för att kunna vara medlaren. Han frestades för att kunna hjälpa dem som frestas att överkomma frestelserna. Jesus dog för våra synder. All våran synd lades på honom så att när Gud ser på oss i från himlen ser han inte längre våra synder utan han ser Jesu Fullkomlighet. Vår syndaskuld inför Gud är struken och vi får nu evigt liv där vi i evigheternas evigheter skall leva med vår skapare. Allt är helt av nåd och helt gratis. Det enda vi behöver göra är att tro på detta och omvända oss till honom så får vi del av det eviga livet och våra synder blir förlåtna…

En erfarenhet av Guds härlighet (Mark 9:1-13)

Predikad 27/10, Göteborg

I stycket innan dagens text har Jesus talat om att han måste dö och uppstå och har även talat om lärjungaskapets krav på de som följer Jesus. I dagens framför oss befinner de sig uppe på ett högt berg.

1 Jesus sade till dem: ”Amen säger jag er: Några av dem som står här skall inte smaka döden, förrän de ser att Guds rike har kommit i makt.” 2 Sex dagar därefter* tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem. 3 Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan göra några kläder. 4 Och Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med Jesus. 5 Då sade Petrus till Jesus: ”Rabbi, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia.” 6 Han visste inte vad han skulle säga, så förskräckta var de. 7 Då kom ett moln och sänkte sig ner över dem, och ur molnet hördes en röst: ”Denne är min Son, den Älskade. Lyssna till honom!” 8 Och plötsligt, när de såg sig omkring, såg de inte längre någon utom Jesus.
9 På vägen ner från berget sade han åt dem att inte berätta vad de hade sett förrän Människosonen uppstått från de döda. 10 De tog fasta på det ordet och talade med varandra om vad som menades med att uppstå från de döda. 11 De frågade honom: ”Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma?”* 12 Han sade till dem: ”Elia kommer visserligen först och återupprättar allt. Men hur kan det då vara skrivet att Människosonen skall lida mycket och bli föraktad? 13 Jag säger er: Elia har verkligen kommit, och de gjorde med honom som de ville, som det är skrivet om honom. På samma sätt skall också Människosonen få lida genom dem. ”

Jesus börjar i vers 1 att säga till folket han talar inför ”Amen säger jag er: Några av dem som står här skall inte smaka döden, förrän de ser att Guds rike har kommit i makt.”. Bland allt folket som var samlat runt Jesus fanns det några få som hade ett privilegium som de andra inte hade. De skulle få se Guds rike.

Guds rike var något som var profeterat om redan i gamla testamentet. Vi ser bland annat I Danielsboken kapitel 2 där profeten Daniel hade en syn om 5 riken. Han såg en bild av en staty och denna staty handlade om 5 riken.

Det första riket han såg var det befintliga babylonskariket det andra riket som skulle komma efter det var det persiska riket efter det skulle det komma ett tredje rike som var det grekiska riket och det fjärde riket var det som de levde under just då, romarriket.

Men efter detta fjärde rike skulle Gud upprätta sitt rike på jorden ett evig rike som aldrig skulle förgås.

Det är detta rike som Jesu nu börjar tala om och som han på många ställen i bibeln säger ”Guds rike är nu här”. Vi finner detta med att Guds rike är här vid ett tiotal tillfällen i Jesu undervisning.

Guds rike är alltså inte något framtida tusenårsrike där Jesus sitter i ett tempel i Jerusalem och regerar.

Jesus bevisar att tiden för Guds rike nu är inne när han säger att En del av er som är här skall inte dö förrän ni får se Guds rike.

I vers 2 så ser vi hur detta uppfylldes när han tar med sig Petrus, Johannes och Jakob upp på ett högt berg och förvandlades inför dem. Dessa tre lärjungar var utvalda att få se Guds härlighet, vilket ingen av de andra fick se då. Vi ser hur Jesus själv utvalde vilka som vid detta tillfälle skulle få se hans härlighet. Det berodde alltså inte på deras strävan eller vilja utan helt på Guds val.

Jesus förvandlas nu inför dem och vi ser i vers 3 hur hans kläder blev vita. Den vita färgen på Jesu kläder var så vit att sådan vithet inte finns någonstans på Jorden. Vad de nu fick se var en glimt av Jesu härlighet och på hans förhärligande.

De fick se Guds rike i dess fullhet. De fick se vad vi en gång kommer att se i framtiden. Vi skall få se Jesus förhärligad i sina vita kläder. Det kommer en dag när vi är med Jesus då vi blir så inne i honom att allt annat bara försvinner.

Allt vi har fått erfara på jorden blir som bortblåst dagen vi dör och skall få se honom förhärligad.

Ser du fram emot den dagen? Få kristna idag ser fram emot den dagen då vi skall få se honom.

I vers 4 ser vi att Moses och Elia vände sig mot Jesus och började samtala med honom. Här har vi framför oss Moses som representerade lagen och Elia som representerade profeterna och vi har Jesus som var fullbordan på både lagen och profeterna. Lärjungarna som var där på plats kanske inte förstod det vid det tillfället men senare kommer de att förstå det.

Jesus var den som fullbordade lagen och profeterna. Lagens krav uppfyllde han som kom genom Moses. Ingen människa i sig själv är förmögen att hålla Guds lag, alla har syndat och är under Guds rättvisa dom på grund av sina brott mot en helig Gud.

Men Jesus var lagens uppfyllelse och höll varje punkt och syndade aldrig. Han var även uppfyllelsen av alla profetior. Det började med Elia och pågick under hundratals år att profeterna profeterade om en kommande Messias som skall frälsa sitt folk från dess synder.

I vers 5 brister Petrus ut att det är gott för dem att vara där. Trots att Jesus nu var förhärligad så finner dem det gott att vara med honom. De vill till och med bygga tre stycken hyddor åt dem som de kan bo i. Jag antar att Petrus ville kunna återvända dit och besöka dem och därför föreslog han att bygga dem hyddor.

Men tre hyddor behövdes inte det räcker med ett Guds hus. För Mose som vi såg representerar lagen och Elia som representerar profeterna och Jesu som uppfyller allt är i fullständig harmoni med varandra.

Det behövdes inte tre hyddor utan nu är vi alla i en och samma hydda i det nya förbundet. Hela detta med förhärligandet syftar inte bara på livet i himlen utan även på det nya förbundet som nu har kommit.

Men Petrus inte bara tyckte det var gott att vara där han var även förskräckt vilket vi ser i vers 6.

I parallell stycket i Matt 17 När lärjungarna hörde det, föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan.

Det första vi ser här är att de föll ner på sina ansikten.

De trillade alltså inte baklänges och sprattlade med sina ben. Nej de föll ned på ansiktet och greps av stor fruktan. Alltid i bibeln när folk mötte Gud så föll man ned på sina ansikten. Att falla ned på sitt ansikte är samma som att böja sina knän.

Att böja knän och inte visa ansiktet är ett sätt att visa respekt. Men vad är det för respekt om man ligger på ryggen och visar sina fötter.

Tänk dig om du hade varit i vita huset och så ramlar du baklänges och visar fötterna .? Vad för respekt hade det varit.

Lyssna när folk mötte Gud i bibeln så föll de alltid ned på sina ansikten. Aldrig någonsin inte ens när folk blev fyllda av anden i Apostlagärningarna föll man baklänges och visade sina fötter.

Det förekom inte heller någon handpåläggning när folk föll här, utan de föll ned på sina ansikten när Guds härlighet uppenbarades.

Det andra vi ser var att de reagerade med förskräckelse och greps av stor fruktan.

Att reagera med förskräckelse är något vi ser genom hela skriften när folk möter Gud eller en Ängel. Vi läser om Jesaja hur han säger ”Ve mig jag förgås” Och vi läser om Johannes i uppenbarelseboken kapitel ett om hur han föll ned som död inför Jesus.

I dag har en del fått för sig att det är Guds ande när folk ligger på golvet och sprattlar eller när folk sitter och hysteriskt skrattar eller folk rullar runt och trillar baklänges. Men sådant finner vi inte i bibeln utan istället finner vi förskräckelse och bävan.

När vi står inför en helig Gud kommer vi inte gapskratta eller ha massa andra konstiga erfarenheter. Vi kommer inte heller säga ”Tjena, kompis hur är läget?”. Nej vi kommer att vara skräckslagna precis som Petrus och svårt att finna orden.

När vi står i den heliga Gudens närvaro, inför en Gud som inte tål synd kommer varje mun att tystna ingen synd kan komma nära honom och fruktan och bävan är det enda som kommer att existera. Himlens och Jordens skapare som har all makt i himlen och på jorden är helig och alla som står inför honom kommer att känna en form av förskräckelse.

Vid så många tillfällen i bibeln när folk möter Gud eller hans änglar så blev folk skräckslagna och ängeln sade ofta ”frukta inte”, Var inte rädd”, ”var inte förskräckt”. ”De sade inte sluta skratta, eller sluta rulla runt på golvet eller sluta sprattla med benen”. Utan de sade ”Var inte rädda”.

I vers 7 kom ett moln och sänkte sig över dem. I samma stund som Petrus ville bygga tre hyddor så kommer molnet ner. Molnet symboliserar det nya hus och den nya härlighet som kommer med det nya förbundet.

Vi läser i Jesaja 4:5-6 :

Och HERREN skall över hela Sions bergs område och över dess högtidsskaror skapa en rök och en molnsky om dagen och skenet av en flammande eld om natten. Ja, över allt det härliga skall det finnas ett skyddande tak. 6 Och det skall finnas en hydda, som ger skugga om dagen undan hettan och tillflykt och skydd undan storm och regn.

Denna hydda med ett moln är hyddan som Gud skulle bygga. Det är församlingen och det nya förbundet. Det är Guds rike. Hela förhärligandet är en symbol på det nya förbundet och en symbol på den kommande härligheten.

Ur detta molnet kom det en röst som sade ”Detta är min sin, den Älskade, Lyssna till honom!.

Gud kommer nu i molnet och bekräftar för lärjungarna att detta är Guds son. Lyssna till honom ty vad han säger är sanning och inte lögn. Vi gör rätt i att lyssna till Jesus för bara Jesus är vägen sanningen och livet och ingen kan komma till Gud utan genom honom.

är de sedan vände sig om var Jesus normal igen och både Elia och Moses var borta. De hade just varit med om en vision eller något verkligt av något slag och det visar att det är möjligt att vara med om upplevelser som inte är naturliga.

Vi skall inte söka dem och vara försiktiga med sådant för det är något ytterst ovanligt men vi får inte heller förakta saker utan att först ha testat dem med ordet.

I vers 9 förbjuder Jesus dem att berätta vad de har varit med om fram till han var uppstånden. Detta för att Jesus var i ett tillstånd där han ödmjukade sig för att slutföra sitt uppdrag att dö på korset. Men så fort han hade uppstått från det döda var Jesu uppdrag slutfört och vad dessa lärjungar hade varit med om kunde nu fritt spridas.

Jesus sade även detta för att troligen hålla lärjungarna ödmjuka och bevara dem från stolthet. Det hade varit lätt för lärjungarna och springa till den största kristna tidningen eller skriva en bok om sina upplevelser, men Jesus förbjöd med att tala om dem.

Vi finner även detta hos Paulus när han hade varit i himlen så bli han förbjuden att berätta om vad han såg och hörde

Jag måste berömma mig, om än till ingen nytta, och jag kommer då till syner och uppenbarelser från Herren. 2 Jag vet om en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen – om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det. – 3 Jag vet att den mannen – om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det – 4 att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. 5 Av den mannen vill jag berömma mig, men av mig själv vill jag inte berömma mig utom av min svaghet. 6 Om jag ville berömma mig, skulle jag ändå inte vara en dåre, jag skulle ju bara säga sanningen. Men jag avstår, för att ingen skall tänka högre om mig än man gör, när man ser och hör mig. ” (2 Kor 12:1-6)

Paulus var i himlen men fick inte berätta om något han hade hört eller sett. Och det var först efter 14 år som han berättade att han varit där. Då i tredje person form och enbart för att försvara sitt evangelium.

Var oerhört försiktig med att tro på historier när folk berättar om sina andliga upplevelser och visioner av himlen och helvetet. Paulus var i himlen men fick inte berätta någonting av vad han såg.

I vers 10 ser vi att de tog fasta på vad Jesus just sagt att de inte skulle sprida det vidare till andra.

Men de förstod inte vad han menade med att han måste uppstå från det döda först.

Jesus hade ju precis innan denna händelse undervisat lärjungarna om att han måste dö och uppstå från det döda.

Därefter började Jesus undervisa dem om att Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och att han måste dödas och uppstå efter tre dagar. – Mark 8:31

Trots att Jesus hade spenderat tid med dem att förklara precis vad som måste ske så förstod de ändå inte vad han menade med att han måste uppstå från det döda. Det visar hur förblindade vi som människor kan vara.

Trots tre år med den allsmäktige skaparen så förstod de ändå inte vad han menade med att uppstå från det döda. Det visar att det är fullt möjligt att tro på Jesus vara nära honom och bli undervisad direkt av honom, se alla mirakler han gör, ändå är det inte en garanti för att man har förstått saker rätt.

Av det kan vi lära oss att vi inte ska vara så självsäkra i allt. Visst var deras hjärtan hårda men vi kan mycket väl ha fel i mycket och det finns säkert mycket vi inte ännu har förstått.

Om inte lärjungarna hade förstått, tror du inte det finns en liten chans att vi har fel i något avseende också? Kanske finns det en eller kanske två frågor du eller jag har fel i ? Eller kanske finns det flera?

Paulus var otroligt säker när det gällde evangelium som är det mest grundläggande i den kristna tron. På den punkten vek han inte en millimeter och om någon förkunnade ett falskt evangelium så var de under en förbannelse.

Men vi finner inte Paulus strida om andra frågor och vi får se upp att vi inte skapar onödiga strider om sådant som är sekundärt istället för att slåss för det som är primärt, evangelium. Med sekundära frågor menar jag sådant som eskatologi, tusenårsrike, Frågan om helvetet är evigt eller bara en viss tid, Israel och syn på karismatik m.m

De tre lärjungarna går nu vidare och frågar i vers 11 ”Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma?

Lärjungarna hade svårt och tro att Jesus skulle dö och uppstå då frågar varför måste då Elia komma först?. I gamla testamentet är det profeterat att Elia skall först komma innan Herrens dag.

Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. ”- Mal 4:5

Denna profetia syftade på Johannes döparen. Vi ser detta i parallell stycket :

Lärjungarna frågade honom: ”Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma?* 11 Han svarade: ”Elia skall komma och återupprätta allt. 12 Men jag säger er: Elia har redan kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom alldeles som de ville. På samma sätt skall också Människosonen få lida genom dem.” 13 Då förstod lärjungarna att han hade talat till dem om Johannes Döparen. – (Matt 17:10-13

Vi kan också lära oss något av detta. Vi läste att det var de skriftlärda som lärde ut att Elia måste komma först.

De skriftlärda dömde Jesus till helvetet tillsammans med fariseérna. Men de hade ändå lärt ut korrekt. Elia måste först komma sade de. Detta visar att även icke frälsta och falska lärare kan undervisa en del saker korrekt från skriften och man kan komma till helvetet med bibeln i sin vänstra hand och med rätt förståelse av vissa profetior.

Så bara för att någon lär ut korrekta grejer i vissa avseenden betyder det inte att det är en sann Guds tjänare. Tag varning för falska lärare då som de skriftlärda som kommer med vissa sanningar men som missar det som frälser, Evangelium!.

I vers tolv svarar Jesus dem först med att Elia kommer först.

12 Han sade till dem: ”Elia kommer visserligen först och återupprättar allt. .

När Jesus talar om att Elia skall återupprätta allt så syftar han troligen på samma profetia i malaki som i vers 6 läser : ” Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder ”

Men hur kan det då vara skrivet att Människosonen skall lida mycket och bli föraktad? 13 Jag säger er: Elia har verkligen kommit, och de gjorde med honom som de ville, som det är skrivet om honom. På samma sätt skall också Människosonen få lida genom dem.”

På samma sätt som Johannes led och blev föraktad skulle även Jesus bli det. Varje profet i bibeln led och blev föraktad. Jesus och Johannes var inget undantag. Och vi skall inte förvänta oss mindre heller. Så fort vi börjar tala om synd så kommer folk att börja förakta oss. Man får ju inte säga att någon gör fel i ett politiskt korrekt samhälle.

När man predikar om synd så kommer det att kännas i folks samvete och de kommer antingen att fly det och förtrycka det eller försöka tysta ned dig eller omvända sig.

Fariseérna blev så sura på Jesus så att de dödade honom och som kristen kommer du att lida för din tro.

Vi talar inte om att du kommer att få lida under någon sju årig vedermöda. Nej bibeln säger att du måste lida här och nu för din tro.

Du kommer inte bli populär eftersom du vittnar om sanningen och om rätt och fel. Förvänta dig ingen lätt resa genom livet. Förvänta dig inte att alla skall tycka om dig. Förvänta dig fiender som vill dig illa eller inte tycker om dig. Älska dem och be för dem och hämnas inte på dem.