Inga andra gudar att sätta Herren först. (Hos 13:1-4)

Predikan av Josef Löwdin

25/11 – 2018 , Västra Frölunda

Länk till ljudfil

När Efraim talade darrade man, han upphöjde sig själv i Israel. Men han drog skuld över sig genom Baal och dog. 2 Ändå fortsätter de att synda. De gjuter sig avgudabilder av sitt silver, avgudar efter sitt eget förstånd, alltsammans verk av hantverkare. Folk säger om dem: ”De offrar människor, de kysser kalvar ”3 Därför ska de bli som morgondis, som dagg som tidigt försvinner, som agnar som blåser bort från tröskplatsen och som rök från en skorsten. 4 Jag är Herren din Gud allt sedan du var i Egyptens land.. Du ska inte veta av någon annan Gud än mig, och det finns ingen annan frälsare, än jag. ”

Det första budordet som vi skall kolla på idag lyder Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig (2 Mos 20:3). Här handlar det inte om att förkasta helt Gud, utan betoningen här ligger vid att sätta upp en gud vid sidan av Herren. Sätta upp en annan gud inför hans ansikte samtidigt som man ber till Honom.

” Så vördade de visserligen Herren, men de tjänade dessutom sina egna gudar på samma sätt som de folk de kom ifrån. (2 Kung 17:33)

Dessa var hedningar som hade bosatt sig i Israel. De tillbad Herren men höll fast vid sina gamla gudar de tillbad innan de flyttade till Israel. Det saknades trohet till Herren och omvändelse till honom enbart.

Du kan likna det vid en man som är gift med en kvinna. Han stannar gift med kvinnan men vid sidan av har han en affär med en annan kvinna.

Detta är precis vad avgudadyrkan handlar om. Du tillber den levande Guden men samtidigt är ditt hjärta fullt av andra gudar. Eller så handlar det att man enbart tillber en annan gud.

Under profeten Hoseas tid hade Israel denna relation med Herren. Herren sade till Hosea att gifta sig med en otrogen hustru för att symbolisera Israels relation till Herren.

Avgudadyrkan var alltså huvudsynden under Hoseas tid och denna avgudadyrkan hade inte formen av att de helt hade slutat tillbe Herren (8:2), utan de satte upp andra gudar vid sidan av Herren.

I vers 1 här läser vi ”När Efraim talade darrade man, han upphöjde sig själv i Israel. Men han drog skuld över sig genom Baal och dog.”

Efraim här är ett annat namn för Israel och Guds folk. När de följde Herrens bud, så brukade folket och länder runt omkring bäva och vara rädda för Israel. Det visar att det fanns en välsignelse i att lyda Herren.

Nu hade de fallit in i avgudadyrkan och dragit skuld över sig och de vägrade att vända om från sin synd utan fortsatte att tillbe sina avgudar.

Vers 2 ” Ändå fortsätter de att synda. De gjuter sig avgudabilder av sitt silver, avgudar efter sitt eget förstånd, alltsammans verk av hantverkare. Folk säger om dem: ”De offrar människor, de kysser kalvar”

Till och med folket runt omkring observerade deras avgudadyrkan och kunde konstatera att dessa säger en sak men lever en annan sak. De tillber den levande guden men samtidigt tillber de andra gudar.

Herren hotade med att förstöra dem på grund av deras levnadssätt och Herren talar till dem genom Hosea.

När Herren genom profeten Hosea konfronterar dem, så pekar Hosea på att de hade gjort andra gudar av silver och efter sitt eget förstånd.

I vers 4 läser vi sedan ”Jag är Herren din Gud alltsedan du var i Egyptens land.. Du ska inte veta av någon annan Gud än mig, och det finns ingen annan frälsare, än jag”

Här finner vi en likhet och detta är en referens till det första budordet. Detta är relevant för oss för precis som Israel lydnad förde med sig en välsignelse, så gör det så även i dag.

Precis som Israel drog på sig en skuld för sin synd då så drar vi på oss en skuld för vår synd i dag och ingen avgudadyrkare skall ärva Guds rike.

Vi som troende varnas 1 John 5:21 med orden ”Kära barn, var på er vakt mot avgudarna. ”. Detta är därför vi som troende måste vara på vår vakt emot. Frågan som nu kommer då : ” Varför skall vi lyda? Och vad är avgudadyrkan? . Hur kan vi bota Avgudadyrkan och hur upptäcker vi dem i vårt egna liv?

  1. Varför skall vi inte ha andra gudar?

Den moraliska lagen är universiell och alla människor är skyldiga att lyda Guds bud. Detta eftersom vi är skapade till guds avbild och lagen finns redan i varje människas hjärta sedan skapelsen.

Vi som kristna dock lyder inte på grund av att vi måste, även om det är så också, utan vi lyder av en annan orsak.

Den orsaken är att Gud har frälst oss i från denna världen. Israel skulle lyda med motivationen att de hade blivit frälsta ut ur Egypten. Vi som kristna skall lyda av motivationen att vi har blivit frälsta. Vi lyder utifrån kärleken till Herren.

Om ni kallar honom Far som dömer var och en opartiskt efter hans gärning, vandra då i gudsfruktan under er tid här som främlingar.  Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder.  (1 Petr 1:17-18.)

Frälsningen är orsaken till att vi vandrar i gudsfruktan och som främlingar i denna världen, och det är på grund av att vi har blivit friköpta från det meningslösa liv vi hade tidigare, som vi lyder..

På grund av denna frälsning skall vi alltså inte ha några andra gudar, utan enbart ha Herren som vår Gud. Herren kräver också denna dyrkan av oss eftersom det inte finns någon annan gud.

Alla andra gudar där ute är bara skapade av människor och de existerar inte. (1 Tim 1:17).

Vi tillhör Herren, men avgudadyrkan, är att inte följa Herren vi tillhör. All avgudadyrkan är att följa satan.

” De tjänade deras avgudar, och dessa blev en snara för dem. , De offrade sina söner och döttrar åt onda andar,(Ps 106:36-37)

När hedningarna ingick sina avgudaakter så var det egentligen att offra åt onda andar. De offrade till satan helt enkelt.

Inte för att de kanske direkt tillbad satan vid namn, men bakom deras avgudadyrkan fanns det onda andar och därför offrades allt åt onda andar.

Paulus även säger detta i 1 Kor 10:20. Nej, men vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni ska ha gemenskap med de onda andarna.

I Korinth på denna tiden bad man inte till onda andar. Man bad till andra gudar men bakom dessa andra gudar fanns det onda andar, eftersom hela världen är i den ondes våld.

Djävulen bor bakom avgudadyrkan därför måste vi stanna borta i från det, för det kommer förstöra våra själar och ruinera våra liv. Därför skall vi inte ha andra gudar vid sidan av Gud.

  1.  

Först och främst är det att be till andra gudar som finns inom andra religioner. Detta är den yttre och enklaste formen av avgudadyrkan att se.

Det finns i denna värld många hedniska tempel där man tillber andra gudar. Romersk katolska kyrkan är en sådan kyrka där man tillber avgudar.

De ber tillsammans med ikoner och kysser ikonerna och de ber till Maria. Detta är avgudadyrkan och rakt emot det andra budordet som vi skall gå inte på nästa gång.

En annan form av avgudadyrkan i har i vårt samhället. idag är sekulariseringen. Sekularisering handlar om att kasta ut Gud ur samhället och göra människan oberoende av Gud. Det är upphöjelse av människan där man säger ”Vi vet bättre än Gud”. Sekularisering är när en stat vill göra sig av med Gud.

En annan form av avgudadyrkan är Ateismen. Hela den ateistiska ideologin går ut på att ”Det finns ingen Gud”. När man dock säger att det inte finns någon Gud så gör man människan själv till gud. Det är människan som styr och ställer och all sanning kommer enbart från människan.

Vi har även New Age rörelsen som är avgudadyrkan. De håller på med själv upptäckt. Att försöka upptäcka vem man egentligen är, och försöka upptäcka att människan är en gud.

New Age lär ut att människan innerst inne är god och en gud, det går rakt emot vad bibeln lär, och är därför avgudadyrkan. Det är samma som djävulen lurade Adam med ”Ni skall bli som gud”.

Idoler är en annan form av avgudadyrkan. Ordet för idol betyder att avguda någon. Vi kan se upp till människor och beundra människor, men vi skall aldrig avguda människor vilket många gör i vårt samhälle idag.

Många unga idag har bilder och går runt med t-shirtar på sina idoler, egentligen är det en form av avgudadyrkan. Tyvärr finns det även kristna som avgudar sina favorit predikanter och upphöjer dem över skyarna.

Vi kan också lägga till Hare Krishna, Scientologerna, Ockultism, magi och allt annat som är avgudadyrkan.

Bakom allt detta står satan och det är han som dirigerar allt detta och avgudadyrkare tillber egentligen onda andar.

Det finns dock en helt annan form av avgudadyrkan som jag väljer att kalla ”andlig avgudadyrkan”. Detta är den avgudadyrkan som bibeln varnar oss som är kristna för, och det är avgudar som kommer in i ens hjärta och som leder till ett yttre beteende som är avgudadyrkan.

Bibeln lär oss att det finns avgudadyrkan i hjärtan. : Om vi hade glömt vår Guds namn och sträckt våra händer mot en främmande gud, 22 skulle då inte Gud ha märkt det, han som känner hjärtats hemligheter? ” (Ps 44:21-22)

Här talar psalmisterna om att sträcka ut sina händer mot en främmande gud. Vad vi har att göra med här är alltså avgudadyrkan. Men vad läser vi om vi läser vidare? ”skulle då inte Gud ha märkt det, han som känner hjärtats hemligheter?”.

Gud känner vårt hjärtas hemligheter. Han ser alltså om det finns avgudar i våra hjärtan. Avgudadyrkan är inte bara något ytligt som alla ser utan kan finnas i varje människas hjärta som yttrar sig i hur vi lever våra liv..

Denna form av avgudadyrkan har ingenting att göra med att be till en annan gud, som har ett namn, utan har med vad våra hjärtan är fästa vid.

Låt oss titta på vad nya testamentet säger oss om detta.

Döda därför era jordiska begär: sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär, och girigheten som är avgudadyrkan. ” (Kol 3:5)

Här talar Paulus om olika slags begär och att alla dessa begär är avgudadyrkan. Liknande läser vi i Ef 5:5

Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. (Ef 5:5)

På andra ställen läser vi om det jordiska och njutningar .

” De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. ” (Fil 3:17-19)

De kommer att älska njutning mer än Gud – 2 Tim 3:4

I från alla dessa versar finner vi alltså vad som är avgudadyrkan som vi som kristna varnas för. Allt handlar om att leva ut sina njutningar och lustar och onda begär.

Här nämns sexuellt omoralisk. Det grekisk ordet här är porneia som ordet pornografi kommer i från. Det innebär all form av sex som inte är inom äktenskapet mellan man och kvinna. Sådant har vi mycket av i vårt samhälle idag och tragiskt nog även inom det som kallas kyrkor.

Här nämns orenhet. Med detta syftas det på en livsstil som är moraliskt oren. Det syftar på ett liv i lyx, ett liv i utsvävningar. Men det går nog mer under kategorin ”lustar” även om de går in i varandra.

Det syftar mer än något annat på ett liv med omoralisk klädsel. Det handlar om en klädstil som väcker sexuella känslor eller som på annat sätt kopplas med omoraliska värderingar.

Det handlar om sensualitet i uppträdande genom viss form av dans det handlar även om sensuell musik som präglar pop industrin där hela industrin är dränkt i omoral och orenhet..

Även många musiker inom olika generar har öppet sagt att deras musik väcker sexuella känslor och att musiken även om de inte sjunger om sex handlar om sex..

Här nämns lustar. Det grekiska ordet här betyder passioner.

Detta syftar bland annat på varje passion för något som inte kommer i från Guds kärlek eller leder därtill. Du kan ta passioner för saker i denna världen. Saker man kan bli passionerad över.

Kolla på sportens värld hur mycket avgudadyrkan det finns där. Folk klär sig i sitt lags tröja, gapar och skriker och man är helt passionerad över sitt lag. Detta skiljer sig ingenting från när hedningarna går till sitt avguda tempel och utför sina avgudaakter.

Det handlar som sagt i ett liv i utsvävningar, ett intensivt nöjesliv med festande, supande, onödig konsumtion. Bibeln säger ”Var nöjda med om ni har mat och kläder”.

Här nämns Girighet. Girighet är ett begär att vilja ha mer än vad man behöver och ett begär att ha dyra saker. Det kan också vara tvärtom att man inte vill vara generös mot andra. Girighet handlar också om vinningslystnad.

Vi ser mycket av detta i vårat samhälle idag där fattiga förtrycks för att de rika är giriga. Patenten i samhället baseras på girighet där man kan ta vilken summa man vill och inte behöver oroa sig för konkurenter.

I Indien dör många barn varje år i lugn inflammation eftersom företaget som har vaccinet håller höga priser och vägrar ge upp sitt patent.

Detta sade Jesus inte hör i hop med att följa honom . Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon (Matt 6:24).

I dag har vi en hel rörelse som kallas kristen men som inte är det. Hela den rörelsen går ut på avgudadyrkan. Skaffa sig pengar, bygga dyra hus, ha en fin bil och bli rik. Det predikas ekonomisk framgång och välgång och ger man pengar i kollekten skall Gud välsigna en med rikedom.

Här nämns också Njutningar som handlar om att du skall var i centrum och njuta av ditt liv.

Det är inte fel att ibland njuta av livet, men fokus här ligger på njutningar mer än Gud.

Det blir avgudadyrkan när njutningar får en större plats än Gud. När pengarna eller tiden, investeras i njutningar mer än i Guds rike. Då är det avgudadyrkan.

Slutligen nämns också de som har magen till sin gud och …. De tänker på det jordiska. Det går hand i hand med lustar och njutningar.

Man kan säga att allt detta handlar om en själv, om ens egna lustar, om orenhet, om att leva ut sina begär och njutningar. Antingen att man för allt istället för Gud eller att man bekänner Gud men sätter upp allt detta vid sidan av honom. Allt detta är avgudadyrkan.

En annan form av avgudadyrkan är att förneka treenigheten. En del tycker det är en oviktig lära men så är det inte. Jesus är Gud. Fadern är Gud och den Helige Ande är Gud. Tre distinkta personer men bara en Gud. Och vi tillber Gud.

Men om vi förnekar att Jesus är Gud eller att den helige Ande är Gud. Då blir det något annat vi tillber och en form av avgudadyrkan.

Denna avgudadyrkan finner vi inom Jehovas vittne. Oneness Pentacostalism och en del andra religioner.

För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna (2 Kor 11:4)

Avgudadyrkan har många former och man skulle kunna sammanfatta det så här. Vad som helst som fångar mitt hjärta så pass mycket, att det blir som en gud i mitt liv, eller att det blir en rival till gud i vårat liv.

  1. Hur vi upptäcker avgudar i våra liv?

Det viktigaste är att se till att inget annat fångar oss så mycket att vi inte kan leva utan det. T.e.x om det finns något i ditt liv du inte skulle ge upp för Herrens skull så är det en avgud i ditt liv.

Om saker i ditt liv eller personer i ditt liv så stor plats för dig att du inte är villig att ge upp det är det en avgud.

Jag ser ofta t.ex. hur en predikant faller och gör fel. Då brukar jag ofta se folk som verkligen avgudar denna predikant, så pass mycket att man försvarar det predikanten har gjort.

När det går så pass långt att man försvarar trotts att predikanten tydligt har gjort fel, då har man gjort predikanten till en avgud. Det finns många sådana i vår tid som följer människor och inte Herren. Herrens bud och vägar kommer alltid före människor.

Ett annat exempel är materiella ting. För många så är deras materiella ting som en avgud i deras liv. De kan bara inte ha en enklare mobil utan måste ha den dyraste.

De kan bara inte finna sig i att leva lite enklare utan måste leva i lyx. Andra kan inte tänka sig att använda sina pengar för Guds rike. För att hjälpa fattiga, för missionen samt för församlingen.

Vi måste ställa oss frågan kan jag vara utan detta? Om inte, har det blivit en gud. Nu pratar jag inte om att vi inte skall ha någonstans att bo, ha pengar att leva med, mat och kläder. Det tror jag du förstår.

Det andra är att om något har fångat oss så pass mycket att det börja leda våra liv.

Om en relation, en ägodel eller en aktivitet har börjat fånga oss då har det blivit en avgud.

Paulus säger ””Allt är tillåtet för mig”, men allt är inte nyttigt. ”Allt är tillåtet för mig”, men jag ska inte låta något ta makten över mig (1 Kor 6:12).

Ingenting annat än Guds rike och det som har med Gud att göra får ta makten över oss. Ingen aktivitet, ingen ägodel eller ingen person.

När det talar om att ta makten över mig här, så betyder det att det inte får styra mitt liv, så att man inte kan leva utan det. Paulus menar inte heller att precis allt är tillåtet, givetvis skall vi inte synda. Vad han menar är att av allt det som i sig är rent och oskyldigt får inget ta makten över dig.

Det kan handla om ens karriär där det blir viktigt att stiga i grad på ens jobb eller få en specifik utbildning, och sådant kan göra att det tar över, och man slutar läsa sin bibel och be och följa Herren i vardagen.

Allt är tillåtet säger Paulus men inget får ta makten över oss. Inget annat än Gud får ta så stor plats i vårt liv så att det tar makten över oss. Då har vi gjort oss en avgud.

Vi har i vår tid hela musik industrin som blir en avgud för många. De kan bara inte leva utan musik. Musiken har en väldig makt i sig. Musik i sig är tillåtet men det kan väldigt enkelt ta makten över oss och bli till en avgud.

Speciellt i vår tid där man ständigt har enkel tillgång till musik, det är musik i tv program , i affären, jag musik finns överallt i vår tid eftersom folk avgudar det..

Det är inte som förr i tiden när man fick gå till en konsert hall eller någon annanstans för att höra på musik utan nu har vi enkel tillgång till det och jag tror vi alla har upplevt vilken makt det har.

Vi lyssnar på det och det fångar oss och musiken hör vi inom oss lång tid framöver och den släpper oss inte. Även sekulära artister själva, inte bara en utan väldigt många har sagt ”Musik är som en drog”.

Vi ser det så tydligt i många kyrkor idag där musiken har tagit makten. Man vill vara relevant och kan inte hålla sig till det enkla med psalmer och hymner, utan lånar världens metoder och sätt, och tar in pop, rap och rock musik in i kyrkan.

Det tredje är om något blir brådskande för oss. Om något sker i vår familj eller på arbetet av brådskande karaktär så brukar det få oss att snabbt reagera.

Har vi dock samma brådskande reaktion på det som har med Gud att göra? Saker och ting behöver göras i församlingen men ingen verkar bry sig.

Någon kanske behöver skjuts till kyrkan, men ingen ser det som brådskande. Världen går förlorad men vi ser det inte som viktigt med bönemöten och evangelisation.

Guds hus blir inte längre ett guds hus utan istället kommer pengaväxlarna in och ingen tar upp piskan och välter borden som Jesus gjorde. Alla sitter tysta och verkar inte bry sig. När saker i världen blir mer brådskande än saker som har med Gud att göra då blir det en avgud.

Slutligen ett felaktigt motiv kan bli en avgud. Du kanske evangeliserar eller predikar eller tjänar Herren på andra sätt.

Vad är motivet? Är motivet just att tjäna Herren är eller motivet att synas? Bli populär? Att framstå som någon med med kunskap?

Om motivet är fel blir det avgudadyrkan av oss själva i stället för att vi tjänar Herren.

  1. Hur botar vi avgudadyrkan i vårt liv?

Vi måste börja med att göra skillnad på om någonting är för mig själv, eller för någon annan?

Om något är för Herren så är det inte samma fara som om något är för mig själv.

Om något är för mig själv måste jag bestämma mig för att aldrig bli exalterad över det, för då löper risken att det blir en avgud och få makten över mig.

Jag måste ha en sund syn på det som är för mig själv. Om jag spenderar hela dagen på att planera saker för mig själv så måste man se upp extra mycket.

T.e.x om du spenderar hela dagen med att planera hur det skall se ut i din lägenhet är det lätt att detta tar makten över dig och du glömmer bort Herren din Gud.

I Israel under GT var det många varningar just för att glömma bort Herren. När du äter och blir mätt och bygger vackra hus och bor i dem, 13när dina kor och får förökas och ditt silver och guld och allt annat du har förökas, 14låt då inte ditt hjärta bli högmodigt så att du glömmer Herrendin Gud som förde dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.  (5 Mos 8:12-14)

Vi behöver inte gå i ett kloster och avskärma oss från allt runt omkring oss, men vi behöver se upp så att vi inte glömmer bort Herren speciellt i saker och ting som är för oss själva.

När Israels barn fick framgång och pengar så glömde de bort Herren. Jag har sett detta ofta att så fort någon får ett arbete eller lite pengar så börjar de glömma bort Herren och lockas in till att leva för sig själv.

Vi behöver också se till att vi inte blir för fästa vid något i denna värld som inte har med Guds rike att göra. Vad som helst kan bli en avgud om det får makten över oss och vi inte kan ge upp det.

Korsets kraft måste få verka i oss för genom korset så har vi dött med Kristus och hans liv blir vårt liv. Om korset dock inte verkar i oss kommer inte heller Kristi liv att verka i oss och vi blir precis som vem som helst i denna värld runt omkring oss.

Visst är det tragiskt när man stöter på bekännande kristna som är precis som alla andra runt omkring dem. Avgudadyrkan botas genom korsets kraft och detta är något vi inte kan gömma oss under för.

Paulus är tydlig att ingen avgudadyrkare skall ärva guds rike och Paulus säger att ”sådana var en del av er”. Det är alltså något som tillhör vårt gamla liv och inte vårt nuvarande liv.

Var och en av oss oavsett vem vi är behöver därför vara på vår vakt emot avgudarna. ”Kära barn, var på er vakt mot avgudarna. ”(1 John 5:21)