Hånade för Kristi skull (1 Petr 4:1-11)

Predikan av Josef Löwdin.

Göteborg 8/12-2019

länk till ljudfilen

Då nu Kristus har lidit i köttet för oss, så ska ni beväpna er med samma sinne, för den som har lidit i köttet har slutat synda, 2. för att han under den tid som är kvar i köttet inte längre ska leva efter människors begär utan efter Guds vilja. 3. För det är nog att vi under den förflutna tiden av vårt liv har gjort hedningarnas vilja, när vi levde i lösaktighet, begär, fylleri, frosseri, dryckeslag och i avskyvärd avgudadyrkan. 4. Därför är de förvånade och hånar er, när ni inte följer med dem till samma ström av utsvävningar. 5. De ska avlägga räkenskap inför honom som är redo att döma levande och döda. 6. Därför blev ju också evangelium predikat för de döda, för att de visserligen skulle bli dömda enligt människor i köttet, men leva enligt Gud i anden. 7. Men slutet på allting är nu nära. Var därför vaksamma och nyktra i era böner. 8. Men framför allt, ha en brinnande kärlek till varandra, för kärleken ska överskyla många synder. 9. Var gästvänliga mot varandra utan att klaga, . 10. tjäna varandra, i enlighet med den nådegåva som var och en har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 11. Om någon talar, så ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon har en tjänst, så ska han tjäna efter den förmåga som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och herraväldet* i evigheternas evigheter. Amen. ”

Temat i hela första petrusbrevet handlar om ett liv under en period av lidande. Det finns olika typer av lidande som vi måste gå igenom för olika syften.

Lidandet som de fick genomgå i detta brevet handlar om ett lidande eftersom de är kristna. Det handlar alltså om förföljelse i form av hån och förakt..

Det är något vi inte undkommer utan vägen in i det eviga livet består av många lidanden. Redan när Paulus predikade för hedningarna så sade han till dem att ”de måste genomgå många lidanden för att komma in i Guds rike” (Apg 14:22).

Lidandets väg är Kristi väg och den vägen vi måste vandra på. I detta sammanhang var det för att de Kristna hade lämnat det gamla livet bakom sig.

Samhället såg därför de kristna som lite udda och konstiga som inte längre hade del i hur alla andra levde sina liv, och därmed fick man utstå mycket hån och förakt av andra.

Vers 1. ”Då nu Kristus har lidit i köttet för oss,

Petrus pekar ständigt på hur Kristus har lidit för oss. Kristus är våran förebild som vi ständigt måste fästa vår blick på.

Han slaktades på ett kors och när han levde fick han ständigt mottaga hugg i från fariseérna som ständigt motsade sig allt han gjorde.

Jesu liv på jorden var ett stort lidande som pågick under flera år för att sluta i att han fick bli fastspikad på ett kors. Ett lidande han bad om det var möjligt få slippa.

Nu eftersom Kristus har lidit för oss och Kristus bor i oss genom pånyttfödelsen, borde vi då inte förvänta oss att också få lida så som Kristus har lidit?

Inte på exakt samma sätt, men att vi får gå igenom ett liv av lidande av olika slag.

Jo det är precis vad vi skall förvänta oss och precis vad som är en verklighet för varje sant troende.

så ska ni beväpna er med samma sinne, ”

Vi behöver ha samma sinne som Kristus har och vara beredda på all form av lidande men även ha uthållighet genom lidandet för det är Guds vilja att vi skall genomgå lidanden.

Inte för att Gud är elak emot oss, utan för att det är Guds vilja att vi skall genomgå olika typer av lidanden.

En del lidanden är för det bästa för oss. Det finns flera sådana exempel i skriften och jag tänkte vi kan, om Gud vill titta närmare på detta en annan gång, men låt mig ge några exempel.

När vi får lida så kan det ibland vara för att hålla oss ödmjuka så att vi inte skall förhäva oss. Det är av godo och inte av ondo. När vi får lida kan det ibland vara för att vi senare skall kunna uppmuntra andra som får genomgå det.

När vi får lida så växer i andlig karaktär och uthållighet och det är också av det goda. Så lidande leder för det mesta till något gott för oss, och därför skall vi inte se det som något negativt utan med glädje bära Jesu lidande i våra liv, och ha ett sådant sinnelag att lidande leder till något gott för oss.

för den som har lidit i köttet har slutat synda”

Innebär detta att alla som lider är syndfria och aldrig mer syndar? Eller vad innebär det när vi läser här att de som lider har slutat synda?

En del menar att detta syftar på Jesus eftersom endast han var syndfri. Men jag tror inte alls det syftar på Jesus här.

Eftersom då kan man tolka det som att Jesus en gång har syndat men när han fick lida så slutade han synda. En sådan tolkning vore felaktig eftersom Jesus aldrig syndade i hela sitt liv.

Istället tror jag det syftar på oss som troende och vår nya position. När vi blev födda på nytt så blev syndens makt bruten i våra liv. Paulus säger till de troende i Rom att ”synden skall inte längre råda över er”.

Vi som tidigare var syndare har nu genom Jesus Kristus fått syndens makt befriad i våra liv. Det betyder inte att vi är syndfria och aldrig syndar, men att makten är bruten och vi mer och mer helgas och lever ett liv efter Guds vilja.

Vi har alltså slutat synda genom frälsningen och därför får vi lida i köttet, alltså med våra fysiska kroppar. Det innebär att vårt kött alltså i detta fallet inte våran syndafulla natur utan våra kroppar får lida.

Vi får gå igenom sjukdomar, saker i våra känslor och tankar som är lidanden för oss. Detta drabbar varje Guds barn mer eller mindre men det är inget som någon av oss undkommer.

Vers 2 ” för att han under den tid som är kvar i köttet inte längre ska leva efter människors begär utan efter Guds vilja.”

Orsaken till att Gud låter oss genomgå lidanden av olika slag är att vi inte skall följa efter människors begär. Gud använder lidande för att helga oss och för att fostra oss.

Det är en av Guds vägar att arbeta i våra liv, för att vi inte längre skall följa efter de gamla begären.

Termen här ”den tid som är kvar i köttet” syftar på våra jordiska liv här och nu.

Ofta när vi ser ordet ”kött” så handlar det om den syndfulla naturen som krigar emot Anden.

I detta fallet är det inte så utan det syftar på våra kroppar.

Vi har alltså de gamla begären som krigar emot oss.

Vi finner detta om och om igen i nya testamentet att vi skall döda de gamla begären som krigar emot oss. De vill komma fram.

Dessa begären följer de icke troende eftersom de vill det, och är förslavade under dem.

Vi skall däremot följa Guds vilja och leva heligt och i enlighet med det nya livet. Eftersom vi lever detta nya livet får vi också lida hån och förakt.

Vi blir hånade för vår tro. Vi blir hånade för att vi inte är som dem. Vi är ett Guds egendomsfolk avskiljda till att leva för Gud och livet är annorlunda än det var tidigare.

Tidigare levde vi ett helt annat liv och följde efter dessa ”människans begär” som vi läser om. Petrus ger oss nu några exempel :

  1. För det är nog att vi under den förflutna tiden av vårt liv har gjort hedningarnas vilja, när vi levde i lösaktighet, begär, fylleri, frosseri, dryckeslag och i avskyvärd avgudadyrkan.

Alla levde kanske inte exakt så som Petrus beskriver nu, men han ger några exempel. Jag personligen levde till exempel inte i alla dessa men det betyder inte att jag inte syndade för jag begick många synder och följde mina begär.

Först nämner Petrus här lösaktighet. Den här termen är en bred term som syftar på att man inte bryr sig om moral eller strikta regler. Det kan innebära ett liv i otukt men inte bara det utan all form av omoraliskt liv.

Det syftar på sådana som gör lite vad de vill. De kanske festar loss om helgen och sedan går med en annan kvinna över natten som inte är deras egna fru.

Det syftar på sådana som anser sig ha rätten att säga och tala precis hur man vill om andra och till andra där man släpper på all moral.

Den huvudsakliga betydelsen är någon som inte gillar moraliska regler och bryter emot dem och det kan appliceras på mycket.. Folkbibeln översätter det med ordet orgier och det ju en del av det.

Sedan har vi nästa ord begär. Det här syftar inte på alla begär för det finns naturliga begär. Jag gick igenom detta i min predikan om det tionde budordet och du kan gå tillbaka och lyssna på den.

Men för att ta det lite kort igen så finns det naturliga begär så som att äta och dessa begär är det inget fel i att följa efter. Vi behöver ju alla äta, Men när bibeln talar om begär som något negativt så handlar det om onda begär.

Att äta är ett naturligt begär men att frossa är ett ont begär. Begären det syftar på här är att följa efter sina onda begär. Följa efter girighet, frosseri, otukt, hat, illvilja etc. Alla begär som är av ondo sådana begär följde vi tidigare.

Nästa ord Petrus här använder är fylleri. Detta ord är ganska tydligt vad det betyder. Detta ord finns dock bara här i grekiskan och på inget annat ställe i hela nya testamentet.

Det handlar om att dricka för mycket vin i en sådan grad att man blir berusad. På den tiden krävdes det en hel del vin för att bli berusad då man tror att det absolut starkaste man kunde få vin var runt 14% alkohol enbart. Jämförbart mot dagens 75%.

En del experter i ämnet menar att vinet på den tiden även om det kunde nå 14% ofta inte var högre än 4%.

Du kunde alltså bli berusad och full av att dricka vinet på den tiden men det krävdes att du drack en hel del. Den här termen handlar om hälla i sig vin i en sådan mängd att du blir berusad och full.

Nästa ord Petrus använder är väldigt intressant ordet som reformationsbibeln här använder frosseri anser jag missar helt vad det handlar om. Folkbiblens översättning är mycket bättre de använder ordet ”vilda fester”.

Termen i sig går inte riktigt att översätta till ett modernt ord men KJV ord ”revelry” är helt korrekt låt mig förklara vad detta handlar om. Det grekiska ordet ”komos” har flera olika betydelser.

En av betydelserna är en gatufestival som man höll i en by eller i en stad då man var halvberusad och tände facklor och spelade musik till ära för en grekisk gud.

Denna gud som man ärade var vinets gud och teaterns gud. Namnet på guden syftar även på buller och högljuddhet.

Den andra betydelsen av handlar om att släppa loss eller om en högljudd tillställning och sammankomst.

I vår tid kan man full applicera detta på högljudda sammankomster där man släpper loss och som har med underhållning att göra.

Vi har t.ex rock, pop och hipphopp konserter som är en modern version av detta. Där man fullständigt släpper loss för man hyllar sin artists musik.

Eller vilken annan tillställning som helst där man släpper loss. Ordets betydelse är alltså en konstrast mot Andens frukt som är självbehärskning. Ordet handlar om att släppa loss och sin kontroll över att vara behärskad.

Därför är det en stor tragedi vi nu ser ske inne i Guds hus som som skall vara en plats för vördnad att detta kommer in i så många kyrkor.

Man tar in dessa konserter och fullständigt släpper loss och spelar hög musik och kallar det kristen glädje och kristen lovsång.

Bibeln lär oss att vi skall visa vördnad för Guds hus.Mina sabbater ska ni hålla, och för min helgedom ska ni visa vördnad. Jag är Herren. (3 Mos 19:30)

för Gud är inte oordningens Gud utan fridens. – 1 Kor 14:33

På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan,  – Hebr 12:28

Det är väldigt tydligt när man kollar i skriften att dessa musik generar är emot Gud och Guds ordningar. Det är en stor skillnad på till exempel klassisk musik och rock musiken.

Du ser inte folk i en klassisk konster fullständigt släppa loss med alkohol och allt som tillkommer.

Utan folk sitter där stilla på sina platser. Du ser inte heller texter som går emot Gud för det finns inga texter alls om det inte är en opera det vill säga..

Det är stor skillnad på denna moderna musiken och klassisk musik. Den klassiska musiken har ingen agenda mot Gud och hans ordningar.

Den moderna musiken kan inte användas i Guds hus eller för Guds ära för den har en agenda emot Gud inte bara i sina texter utan också i sin kultur och i sin livsstil.

Nästa ord Petrus använder dryckeslag, finns även det bara på detta ställe i hela nya testamentet.

Vi har redan haft fylleri med så Petrus måste ju mena något annat här än att dricka sig berusad annars hade han inte använt två helt olika ord.

Vad Petrus här menar handlar om ett socialt drickande av alkohol.

Fundamentalisterna har rätt att en kristen skall inte gå till en bar för socialt drickande.

Umgås inte med drinkare eller med dem som frossar i kött, ” (Ords 22:30)

Bibeln är inte emot att man dricker alkohol i sig som medicin eller till maten. Vad som menas här är att ta del i vad de gör i att sitta och enbart dricka alkohol.

Bibeln är emot att man blir berusad, och att man umgås med drinkarna i ett socialt drickande som tex en bankett som KJV översätter detta ord, eller en pubbrunda.

Jag minns när jag var relativt nyfrälst så ville mina arbetskamrater ta med mig till puben och till discot. Jag brukade följa med dem, men hela tiden inom mig kände man att detta var fel och jag undrade vad jag gjorde här.

Jag minns på ett diskotek så var det så hög musik, och alla drack alkohol och jag brukade bara köpa en cola. Men jag stod där och undrade vad gör jag här egentligen?.

Jag kunde inte prata med någon. Jag dansar inte och dricker ingen alkohol och när man beställer en läsk, kollar de på en som om man vore i från Mars. Men så är det, det är ingen värld för oss.

Jag såg en video på internet med tre kända teologer som skulle diskutera teologi över en öl. Det var ett socialt drickande som får många bröder och systrar på fall när man ser detta.

Detta är vad vi ser komma i från USA hela tiden. Pastorer med sina öl och tatueringar. Det är de moderna libertinerna.

Vi tar inte längre del i deras avgudadyrkan och deras fester och därför kommer de också håna oss. Jag minns hur mina arbetskamrater brukade håna mig när jag sade att jag inte längre ville följa med.

Vers 4” Därför är de förvånade och hånar er, när ni inte följer med dem till samma ström av utsvävningar.”

Om vi inte är som dem, kommer de kanske att se ner på oss och håna oss för att vi inte längre gör det de gör.

Samhället har ett grupptryck och har alltid haft, att alla skall vara på ett visst sätt, och är man inte som alla andra så blir man hånad. Det är inte annorlunda idag än hur det var på den tiden.

De kristna på den tiden ville inte längre deltaga i drickandet och de vilda festerna. Det är likadant med oss.

När vi inte längre går med dem till baren efter jobbet eller följer med till den där rock konserten eller när vi inte längre dricker oss berusade med dem, så kommer en del av dem håna dig.

Det är absolut inget att vara förvånad över alls. Vi skall alltså inte vara sådana som ger efter för grupptryck. Och att vara en efterföljare till Jesus kommer att kosta dig många av dina gamla vänner,

De kommer nu tycka du är tråkig som inte längre vill deltaga i deras avgudadyrkan och deras dryckenskaper.

Istället får man nya vänner i sin nya familj församlingen där man är många tillsammans som inte ger efter för grupptrycket.

  1. De ska avlägga räkenskap inför honom som är redo att döma levande och döda.

De som lever så, och lever som de vill, och inte följer Guds vägar kommer att en dag avlägga räkenskap inför Gud. Man kommer få redogöra för varje handling inför Gud.

De liksom vi, men skillnaden är att de kommer bli dömda för sitt liv. Jesus skall en dag döma dem när Jesus kommer tillbaka.

De som då är levande skall dömas och de som är döda skall dömas. Alla skall dömas av Gud. Ingen kommer undan.

Då kommer alla de som plågat dig med sina hån att få vad de förtjänar. Herren skall ta itu med var och en. Det borde ge oss en lättnad redan nu när vi tänker på det.

Du kanske får lida 70 år här i livet men dagen kommer de Herren skall hämnas på var och en som hånat dig och orsakat lidandet i ditt liv.

6. Därför blev ju också evangelium predikat för de döda, för att de visserligen skulle bli dömda enligt människor i köttet, men leva enligt Gud i anden.

Det finns två tolkningar av den här versen. Den första att det handlar om hedningarna som nu är döda men det stämmer inte riktigt med sammanhanget.

Den andra tolkningen som är mer trolig här och som passar in i sammanhanget är att detta handlar om de nu troende. De som blir hånade för sin tro.

Därför blev evangeliet predikat för de andligt döda. Bibeln beskriver alla som andligt döda innan frälsningen. För att de visserligen skulle bli dömda efter människor i köttet.

Alltså vi alla dör en dag som en konsekvens av våran synd. Ingen troende undkommer den domen. För att de skulle leva enligt Gud i anden.

Alltså vi var andligt döda men också vi är dömda till att en dag dö fysiskt. Men evangeliet predikat för oss gjorde oss levande i anden.

Jag tror det är det enda sättet vi kan förstå denna annars mycket svåra vers som många tolkar olika 7. Men slutet på allting är nu nära. Var därför vaksamma och nyktra i era böner.

En dag skall lidandet ta slut och slutet på allt det där är nära. Vårat liv här på jorden är så kort. Bibeln säger att en människas liv varar 70 år men om krafter orkar 80 år.

Det är nog snittet över världen hur länge man lever. En del blir äldre och andra blir yngre. Eftersom livet är så kort och slutet på allting år så nära så skall vi vara vaksamma och nyktra i våra böner.

Vi finner här två ord. Det första vaksamhet handlar om att ha ett sunt sinnelag. Det handlar om att man tänker klart i andliga ting.

Det handlar om att man tar till vara på sig själv och på doktrinen. Tron handlar om lära och liv båda de två hänger ihop. Blir läran fel blir också livet fel. Men man behöver också vaka så att man lever i läran och stannar vaksam.

Om man inte har ett sunt sinne kommer inte heller livet vara sunt. Man kommer falla in i dåliga beroenden, frestelser och även synder.

Sinnet behövs hållas vaksamt för att undvika sådant. Om vi inte vakar över oss själva kommer vi falla in i dåliga saker som kommer förstöra våra liv.

Nästa ord här är att vi skall vara nyktra. Det syftar på nykterhet i från alkohol men också andligen att vi skall inte bli andligt berusade med dåliga saker. Det är alltså närbesläktat med det förra ordet.

Det är särskilt viktigt i vår tid för om vi läser vår bibel så finner vi i gamla testamentet hur prästerna och profeterna raglade av vinet.

Men också de raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar, de stapplar när de skipar rätt. (Jes 28:7)

I vår tid handlar det om en andlig berusning där man inte ser klart. Mångas liv faller sönder och samman och många får inte den andliga föda de behöver.

Vargar och falska profeter har tagit över på grund av att prästerna och profeterna alltså en bild på Guds folk är berusade.

Må vi inte vara sådana som är berusade andligt utan må vi vara nyktra och vaksamma så att vi inte faller.

Våra böner hänger på att vi är vaksamma och nyktra. Så att vi i våra böner fokuserar på rätt saker. Sådant som är i enlighet med Guds vilja.

Är man inte vaken och nykter kommer inte heller bönerna att vara det. Och man kommer be, om man ens ber, om saker som inte är i linje med vad som ligger på Guds hjärta i våra liv och i vår tid.

  1. Men framför allt, ha en brinnande kärlek till varandra, för kärleken ska överskyla många synder.

Ännu mer viktigt är att ha en brinnande kärlek till varandra. Ordet brinnande betyder att den inte upphör. Våran kärlek till varandra skall aldrig upphöra.

Oavsett vad som sker måste broderskärleken vara brinnande i vår hjärtan. Det är det viktigaste av allt. Missar man detta så missar man allt. För kärleken överskyler många synder.

Kärleken övertäcker alla synder står det i Ords 10:12 och det är vad den gör. Det var Jesu kärlek till oss som fick Honom att ta på sig våra synder.

Om en broder gör oss illa och bekänner det så släpper vi det och håller inte det emot honom. Kristus håller inte våra gamla synder emot oss. Han håller bara saker vi inte omvänder oss ifrån emot oss.

Vandrar vi i kärlek till varandra kommer vi inte vara upptagna med konflikter och kiv och allt sådant utan det överskyls.

Vi måste tänka på alla de gånger vi har syndat emot Gud och han är nådefull emot oss. Alla de gånger vi sårat Jesus men hans blod renar oss i från det när vi bekänner det.

På samma sätt skall vi behandla våra bröder om de bekänner sina synder. Vi skall vandra i kärleken.

Det är förvånande många gånger när man hör om kristna som är gifta men ligger i konflikt med varandra. Då vandrar man absolut inte i kärleken till varandra.

9. Var gästvänliga mot varandra utan att klaga, .

Var gästvänliga mot varandra utan att klaga. Ordet för gästvänlig syftar först och främst på att gilla att ha främmande folk hemma hos sig. Alltså inte folk man redan känner utan totalt främlingar.

I detta sammanhang handlar det dock om att gilla att ha varandra på besök. Visa gästvänlighet. Men framför allt om det kommer någon ny till kyrkan att man är snabb att bjuda hem dem till en själv.

Det har bägge betydelserna och i den kulturen var det också vanligt att man tog emot främlingar i sina hem vilket inte alls är så vanligt i Sverige.

Vi skall visa denna gästvänlighet emot varandra utan att klaga. ”Det kostar så mycket att ständigt ha gäster. Eller ”Det tar så mycket tid att alltid laga mat till massa folk”.

Eller ”Om jag har gäster måste jag städa så ofta” Nej, nej, visa gästvänlighet utan att klaga. Speciellt emot de som är nya i församlingen.

10. tjäna varandra, i enlighet med den nådegåva som var och en har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 11. Om någon talar, så ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon har en tjänst, så ska han tjäna efter den förmåga som Gud ger,

Herren har gett oss olika nådegåvor. Syftet med dem är att tjäna varandra. Nådegåvor är för varandras uppbyggelse det är syftet med dem och alla troende har olika gåvor vi kan tjäna varandra med.

Nådegåvorna är många olika och de är av olika karaktär. Till exempel någon kan ha fått en gåva att utöva barmhärtighet.

Det är sådana som har en förmåga och gåva given av Herren att besöka de sjuka och de som går igenom svårigheter i församlingen. De har en förmåga att visa sådana barmhärtighet.

Alla troende har inte denna gåva och alla troende har inte samma gåvor det är viktigt att vi förstår det så vi inte börjar kalla varandra kärlekslösa för att alla inte är som just du.

Andra har en gåva att uppmuntra och trösta och säga de rätta orden i rätt tid. Medans andra har en gåva att förmana och kunna tillrättavisa folk som far snett.

Sedan finns de som har en gåva att kunna undervisa i ordet och de som talar ordet skall tala i enlighet med Guds ord. Alla som predikar eller undervisar av något slag vilket vi alla gör mer eller mindre.

Alla skall åtminstone undervisa sina egna barn måste tala i enlighet med ordet. Man kan alltså inte ge sina egna tankar som avviker i från ordet.

Om någon har en tjänst, kanske en diakon eller missionär eller arbetar med något annat i församlingen genom evangelisation eller vad det än må vara så skall man göra det utefter sin egen förmåga och inte jämföra sig med andra.

så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och herraväldet* i evigheternas evigheter. Amen. ”

Det är på detta sättet som Herren blir ärad. Herren äras alltså när vi följer hans ord och talar och agerar i enlighet med det.. I dag finns en felaktig syn här som säger att vi skall göra allt för Herrens ära.

Röka en cigarett för Herrens ära. Tatuera sig för Herrens ära och se en film för Herrens ära.

Men det är tvärtom vi skall följa skriften i allt och på det sättet ärar vi Herren.

Ingen ärar Herren genom att göra sådant som får andra på fall eller se på saker som inte är uppbyggliga. Vi måste i stället använda våra gåvor på rätt sätt och använda dem i enlighet med skriften.

På det sättet blir Herren ärad. För honom tillhör makten och äran i evigheternas evighet Amen.

Ha blicken fäst på Herren under tider av hån och förakt – (Ps 123)

Predikan av Josef Löwdin 6/8-2017, Götborg

Vi som troende kommer att utsättas för hån och förakt i bland. Detta kommer ingen av oss ifrån, detta eftersom Jesus har lovat att Jesu lärjungar kommer att bli hatade Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. (Matt 10:22);

Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er . Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. (Joh 15:18-19).

Detta hat emot kristna uttrycker sig dock på olika sätt genom olika tider och i olika samhällen. I vissa länder idag riskerar du att bli dödad, om du bekänner namnet Jesus medans i vår värld är inte så fallet. Istället så blir vi hatade för våra åsikter.

Vi blir hatade för att vi anser att det finns ett rätt och fel, och att detta rätt och fel regleras efter vad bibeln säger och inte efter vad samhället anser är rätt eller fel.

Det kan också vara hat för att man bekänner namnet Jesus, och förakt och hån i alla former från olika håll som kommer emot dig. När man ständigt utsätts för detta så är det lätt att bli trött på det hela och man börjar längta på att allt skall få ett slut.

I dagens psalm var det ett folk pilgrimer som är okända för oss, som var trötta på allt hån och förakt de fick utstå från sina fiender. Vi vet inte exakt vilken situation de befanns sig i, men vi finner i vers 3 och 4 att de är väldigt trötta på det hela och vill att Herren skall förbarma sig över dem.

Hur skall vi agera när vi är i en sådan situation, där vi bara är trötta på allt hån och förakt man får utstå? Hur agerade dessa pilgrimer och hur skall vi relatera till detta idag?

En pilgrimssång.
Jag lyfter mina ögon till dig, 
du som tronar i himlen.

2 Som tjänarnas ögon 
ser till sin herres hand,
 som tjänarinnans ögon 
ser till sin husfrus hand,
så ser våra ögon 
till Herren vår Gud
 till dess han förbarmar sig
 över oss.
3 Förbarma dig, Herre ,
förbarma dig över oss,
för vi har fått nog av allt förakt.
4 Vår själ har fått nog
 av de säkras hån 
och de stoltas förakt.


Denna psalm är en av 14 psalmer som kallas ”psalm of ascent”. Det var sånger som sjöngs av pilgrimer som var på färd mot Jerusalem för att fira en högtid.

Men en del av dessa psalmer tros även att sjungits när man hade blivit befriade i från Babylon, och är på färd i att återuppbygga Jerusalem.

Många tror att just denna psalm 123 är en sådan men vi vet inte med säkerhet. Därför skall jag inte spekulera mer i detta.

Psalmen i sig handlar om att tro och se på Herren med sina andliga ögon, i en situation där ens fiender hånar och föraktar dem. Fokuset i psalmen ligger på ordet ögon. Vi finner ordet ”ögon” hela fyra gånger bara i de två första versarna.

Situationen är ett folk som befinner sig i djup sorg, men mitt i sorgen kan tacka Herren. De befinner sig i sorg eftersom deras fiender är efter dem i form av förakt och hån. Det är alltså inte ett folk som får lida fysiskt utan ett folk som får lida psykiskt.

De blir ansatta ofta, och mycket, av dessa fiender som talar illa om dem, som hånar och som föraktar dem, eftersom de är Guds folk. Vi finner detta i vers 3 och 4 där vi läser : 
för vi har fått nog av allt förakt.
 Vår själ har fått nog
 av de säkras hån 
och de stoltas förakt.”.

Just av denna anledningen att de fick utstå detta hån och förakt gör att denna psalmen är väldigt aktuell för oss i denna tid. För vi lever i en tid, och inte bara i vår tid, utan det har alltid varit så att kristna får utså hån och förakt.

Vi blir föraktade eftersom det är Jesus Kristus de hatar, och vi tillhör Jesus och inte denna värld, av den orsaken drabbas vi alla som troende av detta. Detta är alltså en psalm som är väldigt aktuell för var och en av oss, eftersom ingen av oss undgår detta förakt.

Om du aldrig blir hånad eller föraktad för att du är en Jesu lärjunge så är det för att du kompromissar och lever i världen.

Jesus sade nämligen att världen älskar sina egna men hatar dem som inte är av denna värld.

Det är alltså en normalitet för oss som troende att ibland bli hånade och föraktade för vår tro.

Vi ser nyligen ett exempel på detta när en viss kommun i Sverige förbjöd en kristen skola att använda ordet ”Amen”, när man ber för maten. Det är en form av förakt och åsikts förföljelse mot dem som följer Jesus.

Detta samtidigt som samma kommun stöttar ekonomiskt pride festivalen, och till och med sätter upp dessa regnbågsflaggor i sin kommun. Pride festivalen enligt kommuner själva handlar om allas lika rättigheter.

Vad hände med allas lika rättigheter när det gäller vilken religion vi utövar? Skall inte vi ha rättigheter också att säga ordet ”Amen” i våra bordsböner i skolan? Det blir ett hån och ett förakt mot oss kristna och visst blir vi trötta på det.

Men det finns många situationer där vi hånas och föraktas för vår tro. Det kan vara bland våra egna familjemedlemmar och det kan vara på en arbetsplats eller ut på gatan. Vi alla utsätts för detta hån och förakt eftersom vi är troende.

Vi kanske undgår fysisk förföljelse men vi ingen av oss kommer undgå att bli hånade och föraktade för vår tro..

Därför är denna psalm alltid en aktuell psalm för oss som kristna.

Det är inte bara en psalm för den tiden utan den är även för oss idag

1. Psalmisten kom inför Gud i tro.

Dessa pilgrimer mitt under allt detta förakt och hån hade sin blick fäst på Herren. De hade en blick av tro i sina ögon.

Vi läser först i vers 1 ” Jag lyfter mina ögon till dig,
 du som tronar i himlen.

Vi finner en personlig tro när det står ”Jag lyfter mina ögon, till dig”. Det var alltså inte någon annans tro, inte ens föräldrars tro, någon pastors tro eller någon kompis tro utan det var en personlig tro, en självupplevd tro, en tro som är personlig. Man kan inte leva på andras tro utan var och en av oss måste ha en personlig tro.

Det är vanligt i dag speciellt för många som växer upp i kristna hem att man inte har en personlig tro, utan man har en tro som kommer från ens föräldrar eller från folk i ens kyrka. Dock har de sant troende en egen personlig tro vilket denna pilgrim i denna psalm hade.

Det är inte bara en personlig tro utan det är en tro på något man inte ser. Psalmisten lyfter sina ögon till Herren.

Han kunde inte se Herren med sina fysiska ögon utan han talar om sina andliga ögon. Han fäste sina ögon mot något han fysiskt inte kunde se. ”Ingen kan se Gud och leva” står det i 2 Mos 33:20.

Vi kan alltså inte se Gud utan en sann tro bygger på något vi inte kan se. ”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser ” (Hebr 11:1);

Jesus sade till honom: ”Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror.” – (Joh 20:29).

Många idag kan inte tro på en Gud de inte ser, De vill se under och tecken om de skall tro, eller så vill de se Gud göra något för dem, eller svara på en specifik bön,.

De vill se något för att tro. Men en sann tro behöver inte allt detta, utan, en sann tro tror på något man inte har sett, och man inte kan se. En sådan tro hade denna psalmisten.

Vi behöver alltså komma inför Herren med en sådan tro, en personlig tro och med ögon som vänder sig till honom, men som inte kan se honom, när vi är i en situation där vi är trötta på allt hån och förakt emot oss.

  1. Psalmisten förströstade på Herren

Vers 2”Som tjänarnas ögon 
ser till sin herres hand,
 som tjänarinnans ögon 
ser till sin husfrus hand,
 så ser våra ögon 
till Herren vår Gud”

Psalmisten börjar med en jämförelse för att beskriva hur hans förtröstan på Herren ser ut. Vi i vår tid kan inte riktigt förstå detta eftersom slaveriet är avskaffat.

På denna tiden dock hade en del rika slavar som arbetade i ens hus. Ordet slav får en negativ klang kanske i vår tid, men vad han talar om är en tjänare som arbetar åt någon privat person.

Enligt Mose lag kunde man sälja sig som en slav om man var fattig och inte hade någon inkomst. När man sålde sig som slav var man dock i sin Herres händer.

Du hade alltså inga egna pengar och inget eget liv utan du var helt i din herres händer. Du var helt beroende av honom i allt.

Du var tvungen att arbeta för honom och du hade ingen sommar semester.

Om din Herre följde lagen så hade man ledigt på sabbaten i allafall, men för att kunna göra något var du beroende av att din herre släppte iväg dig och försåg dig med vad du behövde.

Tjänaren var också i ett tillstånd där han väntar på sin Herre att han skall tillkalla honom med handen och det är vad psalmisten här syftar på.

En tjänare som väntar på en befallning av sin Herre,

och en tjänare som har sitt beroende av sin herre.

På detta sätt beskriver psalmisten sitt beroende av Herren. Lika beroende som en tjänare är av sin herrens hand på samma sätt ser psalmistens ögon på Herren.

Det visar på ett stark beroende och det visar på en ödmjukhet hos psalmisten. Han visste att han var i sin Herrens hand och kunde inget göra utan Herren.

På samma sätt beskriver han vidare tjänarinnan. En tjänarinna var samma sak som en tjänare fast en kvinna i stället. De utförde kanske inget tungt arbete som männen men de tjänade i hemmet och tjänade en husfru. Det kunde vara att hämta vatten ur brunnen och laga mat etc.

Men de var också helt beroende av sin husfru för sin överlevnad. Orsaken att folk blev tjänarinnor var att de var fattiga och behövde överleva. På samma sätt som en tjänarinnas ögon ser till sin husmor och är beroende av henne frö sin överlevnad, på samma sätt var psalmisten beroende av Herren.

Det visar på ett stark beroende som kommer av en sann tro. Psalmisten hade inte bara en personlig stark tro på något han inte såg utan även en starkt beroende och förtröstan på att Herren.

  1. Psalmisten hade uthållighet.

Psalmisten säger i slutet av vers 2 ”så ser våra ögon 
till Herren vår Gud
 till dess han förbarmar sig
 över oss.”

Psalmisten hade inte bara sina ögon på Herren i sina svårigheter, utan hade också ögonen på Herren i uthållighet. Det är så lätt att man börjar att ge upp och slutar hålla ögonen på Herren och försöker i egen kraft lösa allt.

Men denna psalmisten gav sig inte. Han hade bestämt sig för att inte ge upp förens han fick se Herrens nåd.

Vad han gör är att han blickar framåt mot evangeliet. Han blickar framåt mot nådens förbunds. Han har en förtröstan på Guds nåd och viker inte av i från det. Han ber Gud om förbarmande och ger inte upp.

I vår tid behöver vi inte blicka framåt på vad som skulle komma, utan vi blickar bakåt mot vad Jesus redan har gjort för oss på korset. Men vi skall ha samma uthållighet som psalmisten i att göra detta.

Även om det känns jobbigt och fiender kommer emot oss med sitt hån och förakt kan vi ändå, och skall ha blicken fäst på Jesus.

Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron. (Hebr 12:2).

Tron vi har kommer i från Herren, anledningen till att vi ens kan se på honom med dessa ögon är att Jesus är trons upphovsman men också dess fullkomnare.

Varför skall vi i uthållighet ha blicken fäst på Herren? Jo, Hebreerbrevets författare ger oss svaret. ”För att nå den glädje som låg framför honom ” och ”utan att nå skammen” Med andra ord.

Jesus fick utstå allt hån och förakt av världen och av människan, men det får vi också.

Men eftersom Jesus är vår Herre så skall vi ha blicken på honom eftersom han uthärdade redan allt hån och förakt på korset.

Det är alltså genom att ha blicken på Kristus som vi får uthålligheten som psalmisten hade. Genom att ha blicken fäst på Jesus och nåden får vi alltså kraften i att vara uthålliga.

Men om vi blickar åt andra håll finns det ingen kraft till uthållighet utan man kommer vilja ge upp loppet. Därför ha blicken fäst på Kristus.

Psalmisten ber vidare i vers 3 ” Förbarma dig, Herre ,
förbarma dig över oss”

Psalmisten är trött på allt förakt och hån emot honom, och han ropar ut till Herren i sin nöd. Det är en enkel bön, väldigt kort och inte alls komplicerad.

Många idag tänker att ”det verkar inte som Gud hör mig” och därför tror man något är fel på ens böner.

Nej, psalmisten ber den enklaste av böner som kommer ur djupet av hans hjärta. ”Herre förbarma dig över mig”; ”Jag har fått nog av allt detta”. Svårare än så behöver en bön inte vara.

Om vi ber en bön i tron så hör han oss.

Denna psalmisten hade sina ögon fästa på Herren och en uthållighet. Det räcker.

Tre gånger i denna text används ordet förbarma och det är allt psalmisten vill att Herrens skall förbarma sig över honom i allt hån och förakt.

Jesus själv lär oss uthållig bön i Luk 18:1-8

Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna: 2 ”I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. 3 I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sade: Ge mig rätt mot min motpart! 4 En tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor 5 ska jag ändå ge den här änkan rätt, eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande.”
6 Och Herren sade: ”Hör vad den orättfärdige domaren säger. 7 Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem . 8 Jag säger er: Han ska snart skaffa dem rätt.

Därför kan var och en av oss som får uppleva detta hån och förakt komma till Herren på samma sätt i uthållighet ropa ut till Herren om barmhärtighet och kraft att utstå allt som du får möta..

  1. Inse Trons prövning

Vers 3-4 ,
för vi har fått nog av allt förakt.
 Vår själ har fått nog
 av de säkras hån
 och de stoltas förakt.

När människor hånar oss och föraktar oss, så är det för att vår tro skall sättas på prov. Det står i skriften att Herren prövar vår tro.

Abrahams tro blev prövad när Gud bad honom att offra Isak. När vi blir hånade och föraktade så sätts din och min tro på prov. Det är här det visar sig om din tro är äkta eller ej.

Jesus berättade en liknelse i Markus kapitel 4 om fyra jordmånar.

I en av jordmånarna så tog folket emot ordet med glädje när de hörde ordet, men så fort de fick möta förföljelse, som till exempel lite hån och förakt, så kom de genast på fall.

De säger att de tror men så fort de blir förföljda så kommer de genast på fall och då vågar de inte längre stå upp för vad de tror.

Även i Sverige ser vi detta i vår tid. Någon som har hört ordet och tagit emot det med glädje uttalar sig t.e.x på sociala medier eller i samhället om vad bibeln säger i ett ämne.

Den ena efter den andre börjar då reagera emot personen och det kanske till och med hamnar i tidningarna.

Sedan blir det hett om öronen och man backar och ber om ursäkt och man har redan kommit på fall utan att kanske inse det, och man behöver omvända sig.

Men om har vi en äkta tro kommer vi inte på fall utan vi håller ut intill slutet, och Gud använder förföljelse emot oss för att pröva och styrka vår tro.

Det är som att gå igenom en eld och genom denna elden verkar Gud i oss, och vår tro växer och vi blir uthålliga.

Ju mer hån och förakt en sant troende får emot sig ju mer uthållig blir du och ju mer uthärdar du, och ju starkare blir din tro. Det är alltså inte när livet går som på räls och du har mycket framgång som din tro växer, utan i tider av förföljelse från andra människor.

Det är i sådana tider som vi lär oss en kristen karaktär och uthållighet i tron.

För sådana tider lär oss, att som psalmisten, ha våra ögon fästa på Herren.

Det gör att vi lär oss uthållighet, och det gör att vår tro växer.

5. Håna inte tillbaka

Dessa som hånade och föraktade psalmisten. Vi läser om dem i vers 4 att de var ”säkra” och ”stolta”. Hån och förakt beror alltså på stolthet i en människas liv. Man tror att man vet bäst. Man är säker på sin sak vilket leder till hån och förakt mot andra.

”När högfärd kommer följer förakt” (Ords 11:2) Bibeln själv säger alltså att stolthet och högfärd är orsaken till detta förakt. Skriften lär oss också att förakt kommer av de ogudaktiga. ”Kommer en ogudaktig kommer också förakt ” (Ords 18:3).

Hån och förakt är något vi får utstå från stolta människor, men det är också något som finns i det syndfulla hjärtat hos varje människa, och även i kristna börjar ibland även att håna och förakta andra, vilket inte är bra.

Vi är kallade att inte håna tillbaka när folk hånar oss ” Löna inte ont med ont eller hån med hån”. Tvärtom ska vi välsigna, för vi är kallade att ärva välsignelse. – (1 Petr 3:9).

Det är alltså något vi som troende måste se upp för, och vi får inte låta det gro i våra hjärtan. Det är så lätt att börja förakta andra för vad de tror eller tänker.

Då är man genast på samma sida som de som psalmisten hade problem med.

Vi är kallade att välsigna dem som hånar oss, men hur kan vi göra det om vi aldrig själva blir hånade? Att bli förföljd är alltså i grunden något gott för oss som lär oss att inte håna tillbaka..

  1. Gläd dig.

När man blir utsatt för förföljelse så vill man inte vara glad. Man vill ofta allt annat än vara glad men kolla på vad Jesus säger till oss :

  • Matt 5:11-12 ”Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

Jesus säger till oss att vi skall glädja oss ja till och med jubla. Jubla betyder mer än glädje det betyder en stor glädje som ofta uttrycks i att man ropar högt av glädje eller klappar i händerna av glädje.

Det är ju precis vad man vill göra när man blir hånad eller hur? Nej, ofta är det tvärtom. Man vill hugga tillbaka, och håna tillbaka.

Vi kan glädjas och jubla för vår lön i himlen är stor. När folk hånar och föraktar oss finns det ingen anledning att vara deprimerad utan tvärt om jubla ! Lönen i himlen är stor. Tänk på lönen i himlen !

Om du känner dig hånad och föraktad just i denna stund, så mycket att du känner att du inte längre står ut med det, så skall du veta att psalmisten och bibeln lovar inte ett slut på problemet.

Nej, det kan komma att fortsätta tills dagen du dör. I uppenbarelseboken läser vi om de troende som skulle kastas i fängelse och Gud säger till dem ”Var trogna ända in i döden”. Det finns alltså ingen garanti att du någonsin kommer att bli av med att folk hånar dig och föraktar dig.

Jag är inte här för att ge dig fem steg om hur du kan bli av med detta för bibeln lovar inget sådant i stället lovar Jesus tvärtom att om vi tillhör honom kommer vi att bli hatade av världen.

Därför det enda vi kan göra är att göra som psalmisten.

1).Fäst dina ögon på Herren. 2). Var beroende av honom som en tjänare är beroende av sin Herre. 3). Var uthållig genom att fästa blicken på Herren. 4). Inse trons prövning 5). Håna inte tillbaka 6). Gläd dig och jubla