Lev ett liv i Gudsfruktan

vandra då i gudsfruktan under er tid här som främlingar. ” – 1 Petr 1:17

I dag när jag satt och läste min bibel på morgonen kunde jag inte fortsätta läsa. Jag hamnade på mina knän full av Gudsfruktan i min själ. Orsaken var att jag läste 1 Samuelsboken kapitel 28.

Saul hade inte hållit Gud befallning om att döda Amalek och hans folk (1 Sam 28:18) och nu hade Herren slutat att tala med Saul genom profeterna och genom drömmar.

I stället gick Saul till en andebesvärjare för att få svar. Där väcks profeten Samuel till liv och förkunnar att Herren har förkastat honom och skall ge riket till David. Saul faller då ner på sina knän och äter ingenting och är helt förkrossad eftersom Gud hade kommit med en sådan dom över honom och Gud ändrar inte sitt beslut över detta heller. Oavsett hur mycket Saul försökte inför Herren så hjälpte det inte eftersom han redan var förkastad och Gud hade bestämt sig. Detta fick en känsla av Gudsfruktan över vem Herren är och över han han agerar med Saul, att komma in i min själ, som gjorde att jag kunde inte fortsätta läsa.

Detta är ofta något vi saknar mycket av i vår tid. Det är något det talas lite om och de är något folk inte upplever eftersom Guds helighet inte förkunnas. Vi lever i en tid då det bara pratas om Guds kärlek hela tiden, men lite om att leva ett liv i helighet och gudsfruktan. I just 1 Petrusbrevet har Petrus just kallat till ett liv i helighet (1:16) eftersom Gud dömer oss rättvist(1:17), för att sedan säga just detta att vi skall vandra i gudsfruktan (resten av vers 17). Bara för att vi har blivit frälsta och fått syndernas förlåtelse skall vi alltså inte ignorera detta liv i helighet, och gudsfruktan, utan just för att vi har blivit frälsta och fått syndernas förlåtelse skall vi leva i helighet och gudsfruktan.

Men vad är då gudsfruktan?. Det är två saker. Det första är att se vem Gud är till sin karaktär, en helig och rättvis domare och man kan inte göra vad man vill med Gud och man kan inte agera hur som helst inför honom och människor utan att det får med sig konsekvenser. För det andra är det att hata det han hatar, synden, ondskan, högmod, högfärd, en falsk mun etc. (Ords 8:13). Att vandra i Gudsfruktan är alltså att se vem Herren är och att vandra i ett liv i helighet. Det innebär inte enbart att se vem Herren är men att också vandra i enlighet med Guds vilja och hålla sig borta från det som är ont. Vi som är Guds barn är enbart främlingar här på jorden, för vi tillhör Guds rike och har det eviga livet därför är vi bara främlingar och hör inte hemma här. Därför skall vi också vandra i gudsfruktan med Gud framför våra ögon, och hans domar och vägar framför våra ögon.

Vandra i Gudsfruktan

Att frukta Herren  är att hata det onda. Högfärd, högmod, ett ont leverne och en falsk mun, det hatar jag. ” – Ords 8:13

Har du någonsin undrat vad det innebär att vara en gudfruktig man? Eller att frukta Herren?. Här har du svaret. Att frukta Gud är att hata det onda som Gud hatar. Vi får till och med en del saker listade framför oss om vad Gud hatar. ”Högfärd, högmod, ett ont leverne och en falsk mun. Högfärd innebär att man ser sig själv som bättre än andra. Man ser ner på dem som inte enligt än själv är lika ”duktig, smart, intelligent, begåvad” som än själv. Högmod innebär att man ser till sig själv och att leva med insikten att man klarar sig bra själv. Man anser sig inte behöva någon Gud för man klarar sig så bra ändå. Ett ont leverne innebär att man lever ett liv där man bryter mot Guds lagar och förordningar. Vi som troende skall inte leva ett ont leverne. Vi har ju dött bort från synden. Hur kan vi då leva i den för att citera Paulus. Gud har förberett goda gärningar för oss Ef 2:10. Det är mycket märkligt när troende går runt och kallar sig onda hela tiden för det är inte vad Gud har kallat oss till. Vi skall ju vandra i de goda gärningarna han har frälst oss att vandra i. Slutligen hatar Gud en falsk mun. En mun som går emot vad Gud själv säger i sitt och och därmed sprider lögner. Allt sådant hatar Gud och att frukta Herren är att hata det han hatar och istället vandra i de goda gärningarna han har förberett för oss. ” Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. 
 ” – Ef 2:10