Vi skapar våra egna problem här i livet.

och Josua sade: ”O, Herre Gud, varför har du fört detta folk över Jordan för att ge oss i amoreernas hand och förgöra oss? (Jos 7:7);

Då svarade Herren Josua: ”Res dig upp! Varför ligger du där på ditt ansikte? 11 Israel har syndat, de har brutit mot mitt förbund som jag ingått med dem. De har tagit av det som var vigt åt förintelse, de har stulit, ljugit och lagt det stulna bland sina egna ägodelar.(Jos 7:10-11)

Israel hade syndat genom att bryta mot Guds förbund, stjäla, ljuga och göra saker de inte fick. Deras fiender besegrade dem i krig och var dem övermäktiga. Herrens hand var inte längre med dem utan istället hade nu Guds vrede drabbat dem. Josua förstod inte detta utan skyllde deras problem på Herren. Han ropade på Herren som om Herren var problemet. Problemet var inte Herren, utan problemet var att de själva hade syndat och dragit på sig Guds vrede.

Så kan det ibland vara i våra liv. Vi skyller på Herren för våra problem och vi vill inte erkänna att problemet är att det är vi som själva drar på oss problemen genom våran synd eller världslighet. Vi skyller istället på omständigheter eller på annat. Orsaken till problemen i våra liv är alltid vi själva och ingen annan. Vi kan inte som Adsm skylla på Eva eller skylla på Gud.

Har du problem i livet bör vi ställa oss själva frågan. Har jag gjort något som har dragit på mig Guds vrede? I såfall behöver vi omvända oss och ställa det till rätta annars kommer inte problemen att upphöra utan vi kommer att förstöra våra liv..

Guds vrede över olydnadens barn

Den som inte lyder Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.” – Joh 3:36

Jag har märkt i vår tid att så fort man pratar om Guds kärlek så blir alla ”Yey”, ”Amen”. Men så fort man börjar tala om den andra sidan av Gud så som hans vrede så blir det inte längre populärt. Ord som lagiskhet, och hårdhet kommer direkt mot de som talar om detta. Men faktum är att till och med Jesus själv talar om Guds vrede. Jesus beskriver Gud som en arg Gud som är arg och vred på alla som inte lyder Sonen. Lydnad här handlar om våra gärningar. Alla vars gärningar inte är i enlighet med Guds vilja vilar Guds vrede över. Gud är arg på alla i sin skapelse som inte lyder honom. Börjar man inte lyda honom genom Guds nåd och kraft så förblir denna vrede från himlen över syndaren. Om Gud inte vore vred på de som lever i olydnad mot honom så varför skulle då Jesus varna så mycket för helvetet och dess eld? Jesus sade ”Det är bättre att slita ut sitt öga som leder dig till synd än att kastas i gehenna”. Gehenna är den slutliga platsen för Guds vrede. Men Guds vrede vilar redan idag över olydnadens människor. Den manifesterar på olika sätt. I bland låter Gud folk göra vad de vill som ett resultat av hans vrede. I bland bringar han sina straffdomar i form av katastrofer som ett resultat av hans vrede. Ibland slutar han att överbevisa om synd som ett resultat av hans vrede. Guds vrede blir kvar över alla de som inte lyder Sonen. Därför om du vet vad som är Sonens vilja tveka inte en sekund att lyda hans vilja. Tron utan gärningar är död. Har du en sann tro har du också lydnaden. Men om du påstår dig tro men saknar gärningarna så är tron död och Guds vrede vilar kvar över dig. Var snabb att omvända dig. Förhärda dig inte inför hans varningar. Lyd Sonens befallning. Kasta dig på Guds nåd och hans kärlek och tålamod mot de olydiga.