Gud ligger inte bakom allt som sker i denna värld.

De har uppfyllt denna plats med oskyldigt blod 5 och byggt baalshöjder för att bränna upp sina barn i eld till brännoffer åt Baal, fastän jag aldrig har befallt eller talat om eller ens tänkt mig det. – Jeremia 19:4f-5

I går pratade jag med en man i stan han lyssnade på våran gatupredikan. Han var arg på Gud eftersom massor av barn hade dött i förintelsen under Nazi tyskland.

Problemet var att han beskyllde Gud för något som Gud inte alls låg bakom. Allt som sker på denna jorden är inte Guds vilja och Gud ligger inte bakom allt som sker i denna världen. Det sker mycket som Gud inte alls är hans godtycke eller Han vill skall ske.

Under Jeremias tid hade folket gått runt och dödat små barn för att offra dem till Baal, en avgud. De begick alltså två synder här. Det första var att döda sina oskyldiga barn och det andra var att tillbe en annan Gud. Herren säger till folket genom profeten Jeremia att Han aldrig har befallt dem att göra så här, samt att det inte var hans tanke. Vilket betyder att det inte var Hans vilja. På grund av vad de gjorde skulle Herren krossa den platsen de bodde på på grund av deras synd.

Det visar oss att Gud accepterar inte synd och Gud ligger inte bakom synden i denna världen. Därför barbariska saker som att barn mördades i Nazi Tyskland är inget man kan skylla Gud på.

Att Herren inte stoppade det är en annan sak, men han låter människan i bland göra som de vill.

Det kommer en domens dag, då vi dör, när Herren skall döma var och en efter deras gärningar. Ibland väljer Herren att ingripa i världshistorien och i dess händelser i bland gör han det inte.

Gud beskrivs i bibeln som en rättfärdig domare. Det betyder att han ibland dödar människor, men då är det rättfärdigt på grund av brott de har begått. Vi kan alltså inte skylla det dåliga som händer i världen på Herren utan det är människans eget fel.

Hindrad av den Helige Ande

 

”Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de blev hindrade av den helige Ande från att förkunna ordet i Asien. 7 När de nådde Mysien försökte de ta sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu Ande. ” – Apg 16:6-7

Våra planer är inte samma som Guds planer. Ibland tänker vi ut en plan men Herren har en annan plan för oss. Paulus och Timoteus hade planerat att åka till Asien för att predika ordet. Detta låter ju som en utmärkt ide eller hur? Predika Guds ord är ju vad vi skall syssla med. Men Paulus och Timoteus kom aldrig till Asien eftersom de Helige Ande hindrade dem från att åka dit. I bland blir vi besvikna i livet när saker och ting inte går som vi hade tänkt oss. Paulus och Timoteus hade ju trotts allt planerat att åka dit och de hade säkert bett och fastat och förberett sig på alla sätt. De kanske hade berättat det för sina vänner och bett dem be för dem. Men så händer det när de är på väg till Asien så blir de hindrade. Omständigheter skapade av den Helige Ande hindrade dem från att komma till Asien. Varför var det så kan man ju undra? Jo, för att Gud hade en bättre plan och en bättre väg för dem. Det var inte Guds plan att de just då skulle till Asien. Istället gav Gud dem en dröm ” På natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och vädjade till honom: ”Kom över till Makedonien och hjälp oss!”. Denna dröm fick Paulus och Timoteus att åka till Makedonien i stället. Till södra Europa. De skulle alltså färdas norrut från Turkiet i stället för österut som de hade tänkt sig. De protesterar inte mot Guds vilja utan åker dit ” 10 När han sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. ”. Gud hade alltså en bättre plan för dem än vad de själva hade tänkt ut. Så är det för oss många gånger i våra liv. Vi har planerat saker vi skall göra för Herren, men Herrens kanske stoppar oss eftersom han har något bättre för oss och något annat för oss. Ofta inser vi inte detta utan blir besvikna när det inte går som vi har tänkt och vi glömmer bort att Herren är suverän. Herren var dock suverän och ledde Paulus och Timoteus efter sin vilja och inte efter deras vilja. Därför när du råkar ut för detta var vid gott mod! Herren vet vad han gör när han stoppar dig från att utföra det du hade tänkt dig.