Vem kan hindra Gud när Han vill göra något?

När jag vill göra något, vem kan då hindra det? ” (Jes 43:13)

Herren är vår Gud och hans makt är stor och hans kraft är stor. Det var Han som skapade allt i denna värld och det är han som upprätthåller allt i denna värld.

Skulle då något vara omöjligt för Gud? Skulle något kunna hindra Gud i från att göra vad han vill?

Nej, det finns inget som kan hindra Gud eller stoppa Gud i från att göra vad han vill.

Han är inte som oss människor som är begränsade. Det finns mycket som vi inte kan göra eftersom vi är begränsade och skapade. Gud har inte gett oss den makten som Han enbart besitter.

Om Gud vill rita om världskartan kan han göra det. Om han vill störta en kung kan han göra det. Om Herren vill tillsätta en kung kan han göra det. Om han vill frälsa en människa kan han göra det och ingen kan hindra det.

Människan kan stå emot evangeliet och förkasta Kristus men om Gud verkligen vill frälsa någon vem kan då stå emot evangeliet?

Det finns givetvis de kristna idag som säger att människans fria vilja är starkare än Guds vilja. De säger det inte rätt ut men deras doktrin säger det. Detta är en tokig och människocentrerad syn. Sådana med en sådan tro kan inte ha det lätt när de besöker bönemöten. Eftersom bibeln säger att vi skall be utan att tvivla för att få något.

Istället kan vi lita på Guds ord, att Gud kan göra vad han vill, och inget kan hindra det. Därför kan vi be om en förändring i vilken omständighet vi än befinner oss i och Gud kan förändra situationen.

Vi kan också med tro och övertygelse be om människors frälsning för vi vet att om Gud bestämmer sig för att svara på våra böner. Vem kan då stoppa Honom i från att frälsa dem vi ber för?

Vilken underbart stor Gud vi har.

Gud ligger inte bakom allt som sker i denna värld.

De har uppfyllt denna plats med oskyldigt blod 5 och byggt baalshöjder för att bränna upp sina barn i eld till brännoffer åt Baal, fastän jag aldrig har befallt eller talat om eller ens tänkt mig det. – Jeremia 19:4f-5

I går pratade jag med en man i stan han lyssnade på våran gatupredikan. Han var arg på Gud eftersom massor av barn hade dött i förintelsen under Nazi tyskland.

Problemet var att han beskyllde Gud för något som Gud inte alls låg bakom. Allt som sker på denna jorden är inte Guds vilja och Gud ligger inte bakom allt som sker i denna världen. Det sker mycket som Gud inte alls är hans godtycke eller Han vill skall ske.

Under Jeremias tid hade folket gått runt och dödat små barn för att offra dem till Baal, en avgud. De begick alltså två synder här. Det första var att döda sina oskyldiga barn och det andra var att tillbe en annan Gud. Herren säger till folket genom profeten Jeremia att Han aldrig har befallt dem att göra så här, samt att det inte var hans tanke. Vilket betyder att det inte var Hans vilja. På grund av vad de gjorde skulle Herren krossa den platsen de bodde på på grund av deras synd.

Det visar oss att Gud accepterar inte synd och Gud ligger inte bakom synden i denna världen. Därför barbariska saker som att barn mördades i Nazi Tyskland är inget man kan skylla Gud på.

Att Herren inte stoppade det är en annan sak, men han låter människan i bland göra som de vill.

Det kommer en domens dag, då vi dör, när Herren skall döma var och en efter deras gärningar. Ibland väljer Herren att ingripa i världshistorien och i dess händelser i bland gör han det inte.

Gud beskrivs i bibeln som en rättfärdig domare. Det betyder att han ibland dödar människor, men då är det rättfärdigt på grund av brott de har begått. Vi kan alltså inte skylla det dåliga som händer i världen på Herren utan det är människans eget fel.