Guds rike är inte av den här världen

” Jesus svarade: Mitt rike är inte av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte härifrån.” (Joh 18:36)

Jesu Kristi rike är inte av den här världen och hade så varit fallet hade Jesu lärjungar varit politiskt aktiva för att kämpa för Jesu frihet när han hade blivit arresterad eftersom han var helt oskyldig.

Ett problem jag tror många gör idag är att vi som kristna glömmer bort vår befallning att predika evangeliet och stället börjar vi bli politiska.  Visst kanske man kan påpeka saker i samhället som är emot de tio Guds bud, men Jesu rike är inte av den här världen och det skapas många problem när vi tar våran bibel och gör politik av allt.

Låt mig visa på ett problem. Det finns strömmar idag som hävdar fri invandring och att Sverige skall ta emot mycket mer än man gör och så pekar man på 3 Mos 19:33-34 och en mängd andra verser. Sedan finns det de som är emot och pekar på sina bibelord.

Visst verserna säger till oss att ta emot och behandla invandrare som vi behandlar infödda. Problemet är det fanns ingen socialism på den tiden.  Men för att då visa på ett problem med att göra politik av detta så lär även bibeln att invandraren i Israel MÅSTE tillbe den Kristna guden annars skulle de dödas (2 Mos 12:49; 22:20). De skulle även omskäras (2 Mos 12:48). De skulle offra samma offer som de i från Israel (4 Mos 15:15)

Men andra ord skulle de behandlas likadant som de inhemska men de var tvungna att konvertera till judendomen.  Du kan inte göra politik av detta för om du gör invandrings politik för eller emot av detta, måste du tvinga alla invandrare att bli kristna och om de inte blir det skall de dödas om man följer vad som står. Låter det som något man kan göra politik av? Nej.

Ett annat exempel är när vi läser ett bibelord som ”En häxa ska du inte låta leva” (2 Mos 18:22). Man kan ta detta och göra politik av det hela och avrätta alla häxor i ett land. Men är det så vi skall applicera våra biblar i vår tid? Nej.

Istället är inte Jesu rike av den här världen och det gamla testamentet för oss som troende är principer att applicera inte på ett vårt land Sverige utan på församlingen,

Med andra ord både inhemska och utlänningar är välkomna i Guds rike men alla måste leva efter Guds lag och följa hans bud annars kan man inte vara med i församlingen på samma sätt som invandraren inte kunde bo i Israel om han inte följde deras lagar och religion.. Häxorna behöver omvända sig och gör man inte det är man inte välkommen som en medlem i en kristen församling. Det är så vi tolkar det idag.

Kristendom och politik måste alltså vara två helt skilda saker och det är inget vi kan blanda ihop. Med det sagt säger jag inte att en kristen inte kan vara en politiker men det skapar en del problem helt klart för då måste man bestämma vad i från bibeln skall man följa och applicera på sitt land och vad skall man inte följa?. En del kristna valde att hålla sig borta hela i från det politiska medans andra valde att ta allt började bränna häxor till döds. Själv skulle jag nog hålla med om den första mer än den andra linjen.

 

 

 

 

Sök Guds rike och hans rättfärdighet så skall resten tillfalla dig.

Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. ” – Matt 6:33

Jesus har precis talat om att man kan inte tjäna mammon och Gud samtidigt och att hedningarna söker efter pengar och samt och kläder.

Vi som är Guds barn dock behöver inte oroa oss över detta. Vi är hans barn och tillhör Honom och en Fader tar hand om sina barn. Det finns dock ett villkor för allt detta. Villkoret är att vi skall söka först Guds rike och hans rättfärdighet.Vad innebär nu detta?. Jag tror det innebär två saker.

Först och främst innebär det att söka efter frälsningen och rättfärdigheten i Jesus. De som ännu inte har gjort det skall göra det medans det ännu finns tid. Det andra vilket jag tror det mest syftar på är att söka Guds rike och dess utbredning.

Detta innebär saker som har med Guds rike att göra, själars frälsning. Det är församlingens uppdrag och varje troendes uppdrag att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Detta är något vi skall be över och ivrigt söka.

Det andra Jesus säger är att vi skall söka hans rättfärdighet. Med detta menas att vi skall söka hans helighet och söka efter att i allt leva i enlighet med Guds vilja.

Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. ” (1 Joh 2:16).

Vår kallelse är inte att vara passiva utan vi skall aktivt söka att leva efter Jesu rättfärdighet. I ord och handling.

Därför, mina älskade, när ni nu väntar på detta, gör allt ni kan för att bli funna rena och fläckfria inför honom i frid.  ” (2 Petr 3:14) .

Petrus uppmanar oss att göra allt vi kan för att bli funna rena och fläckfria. Detta är vad det innebär att söka hans rättfärdighet.Därför mina älskade. Studera hans bud och sträva och gör allt du kan för att hålla dem. Lev ett sådant liv och du behöver inte oroa dig för mat och kläder utan det kommer du att få.