Sök Guds rike och hans rättfärdighet så skall resten tillfalla dig.

Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. ” – Matt 6:33

Jesus har precis talat om att man kan inte tjäna mammon och Gud samtidigt och att hedningarna söker efter pengar och samt och kläder.

Vi som är Guds barn dock behöver inte oroa oss över detta. Vi är hans barn och tillhör Honom och en Fader tar hand om sina barn. Det finns dock ett villkor för allt detta. Villkoret är att vi skall söka först Guds rike och hans rättfärdighet.Vad innebär nu detta?. Jag tror det innebär två saker.

Först och främst innebär det att söka efter frälsningen och rättfärdigheten i Jesus. De som ännu inte har gjort det skall göra det medans det ännu finns tid. Det andra vilket jag tror det mest syftar på är att söka Guds rike och dess utbredning.

Detta innebär saker som har med Guds rike att göra, själars frälsning. Det är församlingens uppdrag och varje troendes uppdrag att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Detta är något vi skall be över och ivrigt söka.

Det andra Jesus säger är att vi skall söka hans rättfärdighet. Med detta menas att vi skall söka hans helighet och söka efter att i allt leva i enlighet med Guds vilja.

Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. ” (1 Joh 2:16).

Vår kallelse är inte att vara passiva utan vi skall aktivt söka att leva efter Jesu rättfärdighet. I ord och handling.

Därför, mina älskade, när ni nu väntar på detta, gör allt ni kan för att bli funna rena och fläckfria inför honom i frid.  ” (2 Petr 3:14) .

Petrus uppmanar oss att göra allt vi kan för att bli funna rena och fläckfria. Detta är vad det innebär att söka hans rättfärdighet.Därför mina älskade. Studera hans bud och sträva och gör allt du kan för att hålla dem. Lev ett sådant liv och du behöver inte oroa dig för mat och kläder utan det kommer du att få.

Den största i Guds rike är tjänaren

”Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare.” – Matt 23:11

I denna värld är den störst som är mest berömd och har makt och pengar. I Guds rike är det inte så. Där är det helt tvärtom. Den största i Guds rike är andras tjänare. Den som tjänar utan att få en krona i belöning och den som tjänar utan att veta vad den högra handen gör. Den som tjänar i hemlighet och inte för att människor skall se dig. När jag bodde på Filippinerna fick jag se människor som tjänade andra på ett sätt jag aldrig någonsin har sett i Sverige nånstans. Det var folk som var mycket ivriga att bära ens grejer eftersom man var utlänning. När det hade regnat så var det lerigt och fötterna behövde tvättas när man kom hem. Då fanns det folk som var mycket ivriga att tvätta ens fötter. Sådant tjänande i vardagen i det lilla är vad som gör en människa stor i Guds rike. Men inte bara det utan även de som sitter ner med personer och tränar dem och uppmuntrar dem utifrån bibeln. När vi en dag kommer till himlen kommer vi finna massor av människor där som levt ett liv i tjänande som är totalt okända för denna värld. Men i Guds ögon är de kända. De har tjänat inte för egen vinning utan för andras bästa. Om du frågar mig vilka som är de största och bästa pastorerna idag så kan jag inte svara på den frågan. Jag känner troligen inte till dem. De har nog en liten församling någonstans och ingen vet vem de är eftersom de gör allt i hemlighet. Sådant tjänande är det Gud söker och de som lever så kommer vara de största i Guds Rike.