Vikten av att ha ett hjärta fyllt med Guds ord

Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig” – Ps 119:11

Författaren av denna psalm troligen David, var en flitig student av Herrens ord. Vi som troende behöver vara flitiga studenter av Herren ord så att våra hjärtan är fulla av Herren ord. Varför det? är det en väg till frälsning? Nej, man blir inte frälst på detta sätt, man blir frälst genom tron på Kristus allena. Vad kan då vara orsaken? Jo, författaren ger oss svaret på den frågan ” för att jag inte ska synda mot dig”. Med andra ord det är viktigt för oss, om vi fruktar Herren, att fylla vår hjärtan med Guds ord, för när vi gör det så ger det oss andlig styrka att övervinna synden. För det första vet vi vad som är synd genom ordet för det andra ger det oss vägledning i vår dagliga vandring. Ett bra exempel på detta är Jesus när han frestades av djävulen i Matteus kapitel 4. Satan kom med frestelser Jesus dock som var full med Herrens ord i sitt hjärta övervann frestelserna genom att citera bibeln. Jesus hade sådan kunskap ur skriften så att han kunde motstå frestelserna. Han såg igenom dem och motstod dem. Ja, han var Gud kanske du säger och därför klarade han av det. Javisst med han var också människa som frestas i allt som ett exempel för oss ”Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas ” (Hebr 2:18). Genom att vi låter Herrens ord bo djupt i våra hjärtan så får vi kraften att inte synda när vi möter frestelserna. När vår mun vill säga något olämpligt så kommer det upp ett bibelord i skallen som hindrar oss. När våra händer vill göra något olämpligt så kommer det upp ett bibelord som påminner oss om den rätta vägen. När våra ögon vill titta på något olämpligt så kommer det upp ett bibelord i våra huvuden som får oss att ändra oss. Vill vi vara troende som vandrar Herrens vägar så behöver vi också veta hans vägar. Vill vi segra över synden behöver vi vara fyllda med Herrens ord så att vi kan stå emot synden. Om våra hjärtan inte är fyllda med Herrens ord hur skall vi då kunna veta vad som är rätt och fel? Hur skall vi då veta vad som är synd eller ej? Hur skall vi kunna veta hans vägar? Därför låt oss vara som psalmisten som gömmer Herren ord i vår hjärtan så att vi inte syndar emot Herren.

”Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt.

Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. ” – Apg 6:7

Det är intressant när man studerar Apostlagärningarna att det står på flera ställen att ”Guds ord hade framgång”. Vi vet i från skriften att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Fokuset låg alltså på att förkunna Guds ord och genom förkunnelsen av Guds ord ökade lärjungaskaran. Idag har vi dock från gått detta mycket i våra kyrkor. Det nämns ofta någon bibelvers här och där men till större delen talas det om allt annat. I stället för ordets förkunnelse i en församling ersätter man det mycket med passionerade tal, roliga historier eller berättelser från någon persons liv. Jag har genom mina år hört historier om hästar och allt möjligt som får en att skratta ihjäl sig nästan och jag har hört roliga framställning om bibliska personer med Abraham med en käpp och Sarah med en rullator som fick man att skratta och skratta, men vad som ofta saknas är fokus på Guds ord. I församlingen i Jerusalem var det samma problem. Apostlarna hade blivit upptagna med utdelning av mat i stället för att förkunna ordet. Detta ledde nu till att man om organiserade sig och utsedde några diakoner som i stället skulle ta hand om mat utdelningen till änkorna och andra fattiga. Denna om organisation ledde nu till detta resultatet. Apostlarna kunde fokusera på att predika Guds ord och Guds ord hade nu framgång så att antal lärjungar ökade kraftigt. Vi i vår tid kan lära oss något av detta. Vi behöver inte lägga ner våra barmhärtighets projekt men vi behöver fokusera på att Guds ord blir predikat genom våra församlingar. Det måste vara vårat fokus. Det är bara Guds ord som kan frälsa och ge oss en sann församlingstillväxt. Om vi försummar det kommer församlingen vara fyllda av projekt och kraftlösa predikningar. Predikningar måste vara fyllda av Guds ord och baseras på Guds ord om vi vill se antalet lärjungar utökas. Läser man äldre svensk kristen litteratur så är det fylld av Guds ord och utläggningar av Herrens ord. På den tiden såg man också församlingarna växa. I dagens tid är våra böcker och predikningar fyllda av annat och våra projekt handlar ofta om att gräva brunnar i afrika eller dela ut kaffe på stan. Vad vi behöver är att gå tillbaka till Guds ord där vi ständigt predikar Guds ord om och om och om igen. Låt oss därför ta vara på apostlarnas misstag där Guds ord till en början försummades för barmhärtighets projekt och låt oss även följa deras väg där de återgick till att förkunna Guds ord och fick se hur Herrens ord hade framgång.