Vikten av att göra allt i enlighet med Guds ord (4 Moseboken 20)

Predikan av Josef Löwdin

29/3-2020, Göteborg

lyssna på predikan

1 Israels barn, hela församlingen, kom in i öknen Zin i den första månaden,  och folket stannade i Kadesh. Där dog Mirjam, och där begravdes hon.

2 Och församlingen saknade vatten, och därför slöt de sig samman mot Mose och Aron. 3 Folket klagade på Mose och sade: ”Om vi ändå hade fått dö när våra bröder dog inför Herrens ansikte! 4 Varför har ni låtit Herrens församling komma in i denna öken, så att vi och vår boskap måste dö här? 5 Varför har ni fört oss upp ur Egypten och låtit oss komma till denna hemska plats? Här växer varken säd eller fikon, vindruvor eller granatäpplen, och här finns inget vatten att dricka.”

6 Men Mose och Aron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång och föll ner på sina ansikten. Då visade sig Herrens härlighet för dem. 7 Och Herren talade till Mose. Han sade: 8 ”Ta staven och kalla samman församlingen, du och din bror Aron, och tala till klippan  inför deras ögon, och den ska ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger församlingen och dess boskap att dricka.”

9 Då tog Mose staven som låg inför Herrens ansikte, så som han hade befallt honom. 10 Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan, och han sade till dem: ”Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er?” 11 Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan, och mycket vatten kom ut så att både folket och boskapen fick dricka.

12 Men Herren sade till Mose och Aron: ”Eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, ska ni inte få föra in denna församling i det land som jag gett dem.”

13 Detta var Meribas  vatten, där Israels barn tvistade med Herren och där han visade sig helig bland dem.


22
 Och Israels barn, hela församlingen, bröt upp från Kadesh och kom till berget Hor. 23 Herren talade då till Mose och Aron på berget Hor vid gränsen till Edoms land. Han sade: 24 ”Aron ska samlas till sitt folk. Han ska inte komma in i det land som jag har gett åt Israels barn, för ni trotsade min befallning vid Meribas vatten. 25 Ta Aron och hans son Eleasar och för dem upp på berget Hor, 26 och ta av Aron hans kläder och sätt dem på hans son Eleasar. Aron kommer att samlas till sitt folk och dö där.”

27 Mose gjorde som Herren hade befallt, och de steg upp på berget Hor inför ögonen på hela församlingen. 28 Mose tog av Aron hans kläder och satte dem på hans son Eleasar. Och Aron dog där uppe på bergets topp. Sedan steg Mose och Eleasar ner från berget. 29 När hela församlingen såg att Aron var död, sörjde hela Israel honom i trettio dagar.”

Israel har blivit befriade i från Egypten och är på väg till landet som Gud har lovat dem. Israel har börjat bli otåliga av alla de provningar som Gud för dem igenom när de vandrar i öknen.

De har börjat klaga på Mose och att de hade det mycket bättre i Egypten med godare mat. Folket har mer och mer börjat vända sig emot Mose och Aron.

Till och med hans syster Miriam hade vänt sig emot Mose och eftersom hon klagade hade Herren slagit henne med spetälska som gjorde att hon dog.

Det är här vi kommer in i historien i vers 1. De hade kommit fram mitt ute i öknen, där dog Miriam och nu skulle de begrava henne och då behövde de stanna där ett tag för att utföra denna begravning.

I vers 2 så ser vi att de saknade vatten och började gå emot Mose. Människans syndanatur visar sig, men börjar klaga och man villa hitta någon som är syndabocken för att man har hamnat i denna situationen.

Sådan är människan det finns alltid någon man vill klaga på och ställa till svars för ens elände.

Vers 3 till 5 ser vi hur detta kommer fram.

De börjar klaga för att Mose och Aron hade fört dem ut mitt ut i öknen där det varken fanns mat eller dryck.

De säger att det hade varit bättre om de hade låtit dem dö istället för att hamna i denna situationen. Situationen drabbade inte enbart dem utan den drabbade även boskapen som inte hade mat eller vatten.

Deras situation i öknen var alltså svår men i stället för att förtrösta på Herren så klagade de på Mose och Aron att de hade försatt dem i denna situation.

Så här är det med våra liv. Gud tar oss ut i öken vandring för att pröva vår tro och se att tron håller provet.

Saker och ting kommer inte gå som man har tänkt sig och frestelsen finns att man börjar klaga på omständigheterna istället för att förtrösta på Herren.

Mose hade dock sin förtröstan på Herren eftersom hade visste att Herren som tagit dem ut ur Egypten också skulle vara trogen och ta dem hela vägen hem till löftes landet.

I vers 6 läser vi ”Men Mose och Aron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång och föll ner på sina ansikten. Då visade sig Herrens härlighet för dem. ”

Mose agerade helt korrekt i denna svåra situation. Han sökte Guds hjälp och guds vägledning för hur han skulle hantera detta.

Det var ingen lätt situation och vi hamnar ibland i väldigt svåra situationer då vi behöver göra som Mose och söka Guds ansikte och vänta på Herren.

Herren gav Mose ett svar om hur han skulle agera. Vi läser i vers 7 och framåt :

 7 Och Herren talade till Mose. Han sade: 8 ”Ta staven och kalla samman församlingen, du och din bror Aron, och tala till klippan  inför deras ögon, och den ska ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger församlingen och dess boskap att dricka.”

Mose får ett ord i från Herren som är lösningen på deras problem. Herren säger till Mose att han skall tala till klippan när Israel ser på och då skulle vattnet komma fram.

Detta är vad vi alla behöver i våra liv. Vi behöver ett ord i från Gud in i våran situation. Det är därför vi har bibeln för där står det vi behöver. Bibeln är Guds ord till oss idag.

Sedan kan det finnas situationer när man behöver en direkt vägledning i från Herren och då finns det principer i från Guds ord hur man finner en sådan vägledning.

Mose hade nu ordet som skulle rädda dem. Han hade lösningen på problemet som skulle lugna stormen och den svåra situation de var i.

9 Då tog Mose staven som låg inför Herrens ansikte, så som han hade befallt honom. 10 Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan, och han sade till dem: ”Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er?” 

Mose följer Herrens instruktion och samlar folket framför klippan så att de skall få se med egna ögon hur Herren agerar åter igen och återigen räddar dem, vilket hade skett så många gånger redan.

Mose agerar helt i tro på att Herren skall verka och säger till folket ” ”Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er?”

Detta är en man med en stark tro som är helt övertygad om att det han nu kommer att göra kommer att få vatten att forsa fram ur klippan.

Han hade en förtröstan på Guds ord och Guds löfte. Han tvekade inte för då hade han inte agerat med så stort förtroende och sagt sådana ord.

Mose lyder alltså Herren i detta men han lyder inte Herren i allt utan nu går han sin egen väg och gör saker på sitt sätt istället.

Vers 11.  Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan, och mycket vatten kom ut så att både folket och boskapen fick dricka.”

Mose slog på klippan två gånger och det kom vatten och Herren hade verkat och gett folket vatten. Men Herren hade ju sagt till Mose i vers 8 att han skulle tala till klippan.

Istället slog Mose på klippan. Mose var olydig mot Herren. Men ändå välsignade Herren folket.

Resultatet av att de inte var helt 100% lydiga i detta utan gjorde det på sitt sätt blev följande :

12 Men Herren sade till Mose och Aron: ”Eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, ska ni inte få föra in denna församling i det land som jag gett dem.”

13 Detta var Meribas  vatten, där Israels barn tvistade med Herren och där han visade sig helig bland dem.

Straffet för denna olydnad var att varken Mose eller Aron skulle få vara med att föra med Israels barn in i löftes landet.

Vi ser redan i vers 22 framåt ser vi hur Aron dör .

22 Och Israels barn, hela församlingen, bröt upp från Kadesh och kom till berget Hor. 23 Herren talade då till Mose och Aron på berget Hor vid gränsen till Edoms land. Han sade: 24 ”Aron ska samlas till sitt folk. Han ska inte komma in i det land som jag har gett åt Israels barn, för ni trotsade min befallning vid Meribas vatten. 25 Ta Aron och hans son Eleasar och för dem upp på berget Hor, 26 och ta av Aron hans kläder och sätt dem på hans son Eleasar. Aron kommer att samlas till sitt folk och dö där.”

27 Mose gjorde som Herren hade befallt, och de steg upp på berget Hor inför ögonen på hela församlingen. 28 Mose tog av Aron hans kläder och satte dem på hans son Eleasar. Och Aron dog där uppe på bergets topp. Sedan steg Mose och Eleasar ner från berget. 29 När hela församlingen såg att Aron var död, sörjde hela Israel honom i trettio dagar.””

Sedan precis innan de kommer fram till löftes landet dör även Mose och inte han fick följa med in i landet som Gu hade lovat Israel.

Detta är en lektion för oss idag och en varning till oss. Jag skall nu ge lite lektioner och lärdomar i från denna berättelse som är väldigt självklara för oss och som vi kan ta varning av i vår tid.

1).Det första vi kan lära oss är att Mose missade Guds välsignelse men inte frälsningen.

Mose inte tappade sin frälsning på grund av sin olydnad.

Vi läser i Hebreerbrevet kapitel 11 att Mose var en tron man som agerade i tro och genom tron är vi förklarade rättfärdiga enligt skriften.

Istället för att förstå denna lärdom så handlar det om att Mose och Aron missade det Gud hade för dem i livet.

Gud hade lovat ett löftes land men de fick inte komma in i det landet på grund av deras olydnad. Lektionen vi kan lära oss här är alltså om vi är olydiga emot Herren så kan vi missa det Herren har för våra liv.

Vi skall inte ha en felaktig syn på Guds suveränitet som säger att det spelar ingen roll vad jag gör eftersom Gud har förutbestämt det hela.

Nej, en korrekt syn är att om vi inte lyder Herren så är det Guds vilja att vi går miste om saker och hamnar snett.

Det är precis det som skedde med Aron och Mose. De lydde inte Herren. Herren hade sagt att Mose skulle tala till klippan men istället slog han två gånger på dem och därför missade det Gud hade för honom i livet.

Min, vän hur tragiskt är det inte om vi missar det Gud har för oss i våra liv. Det är min bön till Herren.

Herre låt mig inte stå där på domens dag inför dig, frälst och ett evigt liv men inse att ja missade så mycket av det Gud hade för mig på grund av olydnad.

Det borde vara våran bön inför honom och det borde vi leva för. Vi borde ha evigheten inför våra ögon så att vi inte går miste om lönen.

Var lär bibeln detta kanske du tänker? Låt oss gå till 1 Kor 3:10-15:

Men var och en måste se till hur han bygger. 11 För en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, vilken är Jesus Kristus. 12 Om nu någon bygger på denna grund med guld, silver, ädla stenar, trä, hö eller strå, 13 så ska vars och ens verk bli uppenbarat. För den dagen ska göra det klart, eftersom den ska uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är ska elden pröva. 14 Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. 15 Men om hans verk brinner upp, så ska han lida förlust. Men han själv ska bli frälst, men såsom genom eld.  (1 Kor 3:10-15)

Låt ingen av oss gå miste om lönen och se hur verket bränns upp när vi står inför Kristi domstol.

Frälsningen har vi men det finns också en lön i himlen att inte gå miste om.

  1. Det andra vi kan lära oss är att Gud vill att saker skall ske på hans sätt.

Gud hade sagt till Mose exakt hur de skulle göra. De gjorde en sak rätt och det var att samla folket framför klippan.

Gud hade också sagt att Mose skulle tala till klippan men Mose gjorde det på ett annat sätt.

Alltså vi ser här att Gud har sina ordningar på hur saker och ting skall vara och göra.

Vi behöver alltså förtrösta helt på att Guds vägar fungerar. Om Herren säger något genom sitt ord så behöver vi tro på det och inte försöka göra saker och ting på ett annat sätt.

Detta är inget oviktigt alls. I vår tid och även i våra egna liv ibland så är vi så oförsiktiga. Vi resonerar att man kan göra det lite annorlunda eller på sitt eget sätt.

Folk kan även komma till de som är noggranna med att följa skriften exakt och kalla de fariséer och kärlekslösa eller till och med stolta.

Men vi finner här en princip i från skriften att Gud faktiskt är en Gud av ordning och han bryr sig om vi följer hans sätt eller om vi gör det på vårt egna sätt.

Allt som jag befaller er ska ni vara noga med att följa. Du ska inte lägga något till det och inte ta något därifrån. ” (5 Mos 12:32)

Det här var precis vad Mose inte gjorde. Gud hade sagt exakt hur han skulle göra men han gjorde det lite annorlunda. Han gjorde på sitt eget sätt.

Folk som därför kommer och säger att man kan göra på lite olika sätt vet inte vad de pratar om. Bibeln har sin modell.

Den ger oss instruktioner för hur vi skall uppfostra våra barn. Den ger oss instruktioner för hur vi skall vinna andra människor. Den ger oss instruktioner hur en församling skall se ut.

Den ger instruktioner att en kvinna inte skall vara en pastor . Den ger instruktioner för att det är männen som skall högläsa ut skriften på gudstjänsten.

Den ger oss instruktioner för hur vår lovsång och tillbedjan skall vara. Den ger oss instruktioner för hur vi skall leva våra liv.

Den ger instruktioner för hur nattvarden skall utformas och vet du vad? Folk blev sjuka och till och med dog när man inte följde de instruktionerna. Detta är nya testamentet lika mycket som i det gamla. Guds principer försvinner inte.

Gud ändras inte från ena testamentet till det andra. Han är alltid den samme.

Ändå i vår tid tar många väldigt lätt på detta och tar sig friheten att göra lite som man vill.

Vi måste följa Guds instruktioner och göra allt utifrån den modell som Herren har givit oss. När vi försöker vinna människor för Herren så måste man följa bibelns modell och kan inte hitta på egna metoder.

I vår tid hör man ständigt om nya metoder och modeller och många av dessa kan ha en viss sanning i sig. Men Mose var nära det Gud hade sagt också. Han var befallen att tala till klippan men han slog på den istället.

Han gick alltså inte och slog på en palm i stället utan på klippan. Han var alltså nära men ändå gjorde han det inte efter hur Gud hade utformat det.

Jag tänker på det här med nattvarden till exempel. Vi är inte fria att göra som vi vill.

Jag såg någon som kom med en ny syn. Hans argument var lite att nattvarden är egentligen en middag och till den kan vem som helst komma och deltaga.

Det spelar ingen roll om man är en kristen eller inte. Alla kan deltaga. Det är en märklig syn eftersom folk dog i skriften eller blev sjuka då de tog nattvarden på ett ovärdigt sätt.

I den svenska baptiströrelsen var det en splittring över denna frågan i början på 1900 – talet. Baptisterna höll en syn att enbart troendedöpta och medlemmar i församlingen fick ta nattvarden och ingen annan.

Det fanns dock en baptistförsamling som gick i från detta och började öppna upp sina nattvarden. Ledaren för den församlingen hette Lewi Pethrus.

Eftersom baptisterna förstod skriften att man kan inte göra lite som man vill utan man måste vara noggrann med att följa Guds ord i allt, så uteslöt man Lewi Pethrus och hans församling ur baptistsamfundet och pingströrelsen grundades i Sverige.

Folk förr i tiden var inte så accepterande mot främmande metoder och läror som folk i vår tid är där allt hamnar om acceptans oavsett hur man gör och vad man tror.

Jag tänker på alla missionsorganisationer. Det låter ju bra i sig men det är inte efter Guds modell för Guds modell är att det är en församling som skall driva missionsarbetet.

Jag tänker på alla ekumeniska projekt som inte heller är bibliskt eftersom bibeln säger att man skall hålla sig borta i från surdegen.

Du kan alltså inte arbeta tillsammans med surdegen och ha ett ekumeniskt projekt.

Jag tänker på alla modeller man har för att försöka nå våra barn och ungdomar.

Istället för att följa vad bibeln säger här så lägger man över ansvaret på någon annan eller leder barnen in i sådant som skadar dem.

Att följa Guds instruktioner är viktigt annars missar man löftes landet. Följer man inte Guds modell ,då får man ta straffet för det.

Många församlingar kan fungera bra ett tag men om man inte följer Herrens instruktioner så kan det gå illa kanske inte direkt men inom någon generation.

Många kristna kan hamna helt snett för man inte följer Guds instruktioner och Guds vägar i skriften. Jag tänker på folk som hamnar i skilsmässa eftersom de inte har sökt Herrens vilja först om vem de skall gifta sig med.

Jag hörde om en ung man som fick erfara Herrens disciplin i sitt liv. Herren hade länge verkat i hans samvete över något där han levde i olydnad till Herren.

Mannan lyssnade inte på samvetet och helt plötsligt började den ena saken efter den andra gå illa i hans liv.

Han insåg då att det var på grund av hans olydnad och att han inte hade hörsammat när Herren hade tagit itu med honom.

Så är det saker kan gå illa i livet på grund av olydnad. Är man ett Guds barn kommer Gud inte tillåta olydnad utan om man hamnar snett kommer Herren att disciplinera genom att låta olika saker drabba en.

Detta är väldigt viktigt att vi lyder Herren och hans instruktioner för vår egen skull. Det är alltid för det bästa för oss.

3). Det tredje vi kan lära oss ifrån denna berättelse det är att Gud kan välsigna andra trotts vår olydnad.

Mose talade inte till klippan som Herren hade befallt, istället så slog han på den två gånger. Ändå valde Herren att välsigna Israels folk med vattnet.

Det lär oss att en kristen människa eller vem som helst kan erfara Herrens välsignelser trotts att man är olydig.

Jag såg en ung kille här i Sverige på internet som var stolt upp över öronen. Det var en äldre erfaren man som konfronterade denne unga man för han tyckte att hans teologi var helt uppåt väggarna.

Denna unga man svarade ungefär så här ”Hur många har du lett till tro det senaste året? Jag har lett många till tro.”

Svaret var kaxigt och arrogant tycker jag, men jag tror inte denna unga man förstår att även om man leder folk till tro är det inget tecken på att allt är väl.

Mose gjorde ju inte exakt som Herren hade sagt men ändå forsade vattnet fram till Israels folk. Så kan det vara en person kan se folk komma till tro och se Guds välsignelser på olika sätt.

En person kan till och med predika allt korrekt och vara en välsignelse för många men ändå vara olydig mot Herren och missa lönen.

Vi ser detta jättemycket i vår tid om pastorer som helt tydligt kan predika bra och välsigna många men sedan kan de göra saker som är helt emot skriften.

De kan föra in saker in i Kristi kropp som orsakar mycket skada men trotts det kan de uppleva enorma välsignelser på andra ställen.

Till exempel Billy Graham. Han har varit till en stor välsignelse för många men vad han har gjort har orsakat enorm skada i Kristi kropp i sin mission att vara enig med katoliker och starta den ekumeniska rörelsen.

Vi har även inom den reformerta rörelsen flertalet, stora kändisar som för in saker som är förödande och vållar så mycket skada.

Vi skall alltså inte imponeras av vattnet som forsar fram ut klippan om metoden det sker på inte är i enlighet med vad Herren har befallt.

Det finns en slags fascination över intellekt och berömdhet i Kristi kropp att man släpper allt och bara följer efter.

En församling kan erfara att vattnet forsar ner för klippan trotts att man inte följer Herrens instruktioner.

En missionsorganisation är inte bibliskt men Herren kan ändå välsigna deras arbete, eftersom de försöker vinna själar så kan vattnet forsa även om deras sätt att arbeta inte alls är bibliskt.

Charles Spurgeon till exempel kritiserade organisationerna som fanns under hans tid och pekade på att det de gör inte är bibliskt, utan det är församlingens ansvar att bedriva missionsarbete inte någon enskild organisation.

Jag har till exempel personligen blivit väldigt välsignad av flertalet missionsorganisationer, men det de gör är inte bibliskt.

Bara för att vi ser vattnet komma och det verkar som att Herren välsignar ett arbete så betyder det ingenting egentligen eftersom Herren är god så låter han det ske ändå.

Israels barn var törstiga och behövde vatten och Herren gav dem vattnet oavsett om metoden var i enligt med Guds vilja eller inte. Men Mose och Aron missade löfteslandet eftersom metoden inte var i enlighet med skriften.

Därför måste vår mentalitet som troende vara att vi måste göra allt efter Herrens instruktioner. Varken lägga till något eller ta bort något. Mentaliteten som råder idag verkar mer vara ”Låt oss göra det som fungerar”.

Många har fallit in i den fällan. Herren testar och prövar vår uthållighet och när man inte inser det, och inte ser något hända, så frestas  man att ändra metod och då kan  Herren låta vattnet komma ändå även om man var olydig.

Vi kan applicera detta på våra egna liv min vän. Man kan  en välsignelse i från Herren trotts att man är fel ute.

Hur viktigt är det inte med lydnad inför Herren. Hur tragiskt vore det inte att se ens verk brinna upp på domens dag. Frälst men oj vad man kommer att få skämmas.

Borde inte vi lära oss att frukta Herren av denna berättelse? Borde inte denna berättelse få oss att ta lydnad på mer allvar och inte ha en sådan mentalitet som säger att man kan göra på olika sätt.

Nej min vän låt oss leva ett liv där vi i allt ärar Herren vår Gud. Må ingen av oss gå miste om lönen på grund av att vi inte lyder ordet och gör saker och ting i enlighet med skriften.

Bibeltrogen predikan kan förändra ett helt samhälle.

En artikel av Josef Löwdin 5/2-2019

Dessa undervisade i Juda och hade Herrens lagbok med sig. De reste omkring till alla Juda städer och undervisade folket. 10 Fruktan för Herren kom över alla kungadömen i de länder som låg omkring Juda, så att de inte vågade föra krig mot Joshafat. ” – 2 Krön 17:9-10

Josafat levde under en tid av reformer. Hans Pappa Asa hade reformerat Israel, men mot slutet föll hans pappa bort i från Herrens vägar. När Josafat blev Kung bestämde han sig för att skicka ut sina hövdingar och en del av leviterna till att undervisa folket i Herrens ord.

Denna undervisning skedde i alla städer och över hela landet. Resultatet av detta blev att nationerna runt omkring började även att frukta Gud. Det betyder inte att de började följa Gud utan att de visade en respekt för Herren som ledde till att de inte vågade kriga emot Josafat.

Josafats agerande ledde alltså till att de som inte hade Herrens ord började visa en fruktan för Herren. Detta kan vi applicera på vår tid där de som undervisar ordet är en bild på församlingen.

Lagboken som de undervisade i är föregångaren till hela bibeln. Nationerna runt omkring är en bild på de icke troende som är utanför församlingen.

I Sverige och även hela västvärlden förr i tiden var detta en verklighet. Herren verkade och Guds ord förkunnades överallt, till och med i små byar. En stad som Göteborg i dag har många stora kyrkor i de centrala delarna, med plats för hundratals och tusentals människor per kyrka. På den tiden när de byggdes var Göteborg inte så stort. De delarna som idag är förorter fanns inte och detta bara för en 50-60 år sedan.

Stora kyrkor fanns och de var fulla med människor. Kyrkorna blev dock inte fulla av att man underhöll besökarna utan genom att Herrens ord predikades. Läser du lite äldre litteratur inser du ganska snabbt att deras böcker och undervisning var baserad på bibeln, och undervisningen fanns överallt. Vi skall inte förvänta oss att alla dessa församlingar var bibliska i allt och sunda. Vi kan veta utifrån hur samhället såg ut och i från vad vi läser av deras förkunnelse att det var mycket som var bibliskt.

Precis som på Josafats tid kunde du höra Guds ord i varje stad i hela västvärlden. Detta ledde till samma saker vi finner i denna bibeltext. De runt omkring som inte var troende hade en allmän respekt inför Gud. Det var inte så länge sedan det ansågs som fel att svära på TV och man inte svor i närheten av en kristen. Klädstilen var inte så sexuellt utmanade och kristen moral fanns djupt nerlagt i samhället. Skilsmässor var ovanliga och samboskap existerade knappt.. När det var Herrens Dag, den kristna sabbaten så brukade till och med hedningar respektera vilodagen och inte shoppa på en Söndag. Alla affärer var stängda. Det fanns en allmän gudsfruktan i landet och i hela västvärlden där Guds ord förkunnades. Kristendomen var till och med socialt accepterad vilken den inte alls är idag.

Allt var ett resultat av att kyrkan var världens ljus och ordet förkunnades på plats efter plats utan kompromiss. I vår tid har saker förändrats. Kyrkorna i västvärlden är inte längre jordens salt och att finna en bibeltrogen förkunnelse i dag är svårt. Resultatet av det hela, ser vi runt omkring oss i samhället.

Herrens ord visas inte längre någon respekt för. Skilsmässor är vanliga och att folk lever sambos likaså. Affärerna stänger inte längre ner på Herrens Dag och moralen i samhället har börja steg för steg att suddas bort. En del finns kvar men mycket är under attack.

Detta är givetvis resultatet av att kyrkan har börjat falla och inte längre predikar Herrens ord. Vi behöver därför mer än någonsin gå tillbaka till skriften och börja förkunna den. Vi behöver som på Josafats tid sända ut folk som på varje plats i varje stadsdel och by förkunnar Herrens ord.

Vi behöver förkunna evangelium om Jesus Kristus och frälsningen i honom men även Guds bud behöver förkunnas. Vi kan inte bara förkunna frälsningen utan människan behöver komma till en insikt om deras synd och deras behov av en frälsare… Det är det enda hoppet för vårt land och för hela västvärlden.