Vad är vilddjurets märke 666 ?

Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn. Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. ” (Upp 14:11-12)

Det finns många spekulationer, böcker, filmer och sidor på internet som försöker klura ut vad 666 står för. Egentligen är det ganska enkelt för svaret finns i versarna framför oss. De som tillber vilddjuret och dess bild bryter emot Guds bud som säger att vi inte skall tillbe några andra gudar.

Vad vilddjuret handlar om är att försöka få människan att tillbe en annan gud och få dem bort i från tron på Jesus. Vi läser det här ”Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.
De som håller fast vid Guds bud och vid tron på Jesus kommer att bli frälsta, det är de som inte tillber någon annan än deras frälsare. Vilddjurets kampanj handlar därför om att försöka få oss bort i från guds bud, de tio budorden och bort i från tron på Jesus.
Vi ser denna kampanj väldigt verksam mitt ibland oss i vår tid. Vi har teologer som förnekar att kristna skall hålla de tio budorden. De ger licens för avgudadyrkan och går med i vilddjurets agenda. Jag har sett flertalet kända predikanter i vår tid säga ”Vi står inte under de tio budorden”. Sådana predikanter måste vi se upp med. Jag tror inte de medvetet försöker få oss att tillbe vilddjuret men deras tal leder folk på den vägen.
Det andra är en kampanj att försöka få oss bort i från tron på Jesus, detta sker genom falska evangelier där en falsk messias presenteras.

I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn, dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. (Upp 12:17)

Håller vi oss på den smala vägen där vi håller fast vid guds bud och tron på Jesus behöver vi inte oroa oss, men allt som försöker få oss bort därifrån går i vilddjurets agenda och börjar man tillbe vilddjuret är det kört. De kommer att plågas i evigheternas evigheter utan ro vare sig natt eller dag.
Men dem som håller fast vid Jesus och Guds bud kommer att få ta emot livets krona.

Att känna Gud

”Den som säger: ”Jag känner honom” och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom.” – 1 John 2:4

Att känna Gud är inte bara att teologiskt kunna omfamna läror om Gud och inte heller bara att enbart tro på Honom utan att känna Gud är att lyda Gud. Om man säger att man känner Gud men inte håller hans bud så ljuger man och sanningen finns inte i dig. Vad är det då för bud som Johannes pratar om? Han talar om två bud. De två kärleksbuden mot sin nästa och mot Herren. Men dessa bud i sig innefattar hela Guds lag, eftersom kärleksbuden är enbart en sammanfattning av dem. Vi ser detta tydligt i Rom 13:9 ”Buden: Du ska inte begå äktenskapsbrott, Du ska inte mörda, Du ska inte stjäla, Du ska inte ha begär och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du ska älska din nästa som dig själv .” Om du alltså går runt med begär efter din nästas iphone eller bil så lever du inte efter kärleksbudet och känner inte Gud. Jesus sade om du ser på en kvinna och lustar efter henne i ditt hjärta har du redan begått äktenskapsbrott med henne i ditt hjärta. Eller som Johannes säger i vers 9 ”Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är fortfarande kvar i mörkret. ” Det är en tuff sanning att höra men det är sant enligt bibeln. En troende måste därför hålla fast vid Guds bud annars lever han i lögnen och inte i sanningen. Det var därför Gud gav oss sin nåd för nåden ”fostrar oss att säga nej till att ogudaktighet (Tit 2:10.11). Ett tecken på att Guds nåd verkar i våra liv är att vi håller Guds bud. Håller vi inte Guds bud så har vi inte fått mycket till nåd av Kristus. Därför mina älskade bröder. Rannsaka er själva, låt oss alla rannsaka oss själva och se i fall vi håller Guds bud och i fall vi är i tron. Låt oss inte förhärda våra hjärtan mot denna sanning utan låt oss ta den på allvar och ställa oss själva frågan ”Känner jag Gud?”