Gud bevarar oss från den onde

”Han som är född av Gud bevarar honom så att den onde inte kan röra honom.” – 1 John 5:18

Jag tillhör dem som tror att en sann troende inte kan förlora sin frälsning. Varför det? För att Calvin sade det? Nej, absolut inte, För att det kliar i öronen? Nej, absolut inte utan helt enkelt för att bibelvers efter bibelvers säger så och om bibeln säger så då måste vi lita på det. Johannes här har precis givit ett teologiskt argument att om vi är födda på nytt så finns Guds kärlek ioss och eftersom Guds kärlek finns i oss så syndar vi inte och eftersom vi inte syndar så bevarar Gud oss. Bevarandet hänger alltså helt på Gud. Han bevarar oss från den onde så att den onde inte kan röra oss. Men det verkar vara så i skriften att folk faller i synd och visst är det så men Gud är vår Fader och han för oss tillbaka på rätta vägar igen och bevarar oss i från fall och från den onde. Anledniningen till att den onde inte kan röra dig och få dig helt på fall är för att Gud bevarar dig. Det är precis vad Johannes säger i denna vers. Bevarandet beror inte på att du har lyckats att prestera tillräckligt utan det beror på Guds nåd och att det är han som bevarar dig. Guds säd finns i oss och det är det som bevarar oss från fall ”Den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd, för Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud.” (1 Joh 3:9). Hade inte Guds säd funnits i oss hade vi inte annat än kunna falla och synda hela tiden. När vi är födda på nytt finns alltså Guds säd i oss genom Den Helige Ande och det är vad som bevarar oss från den onde. Om vi inte är bevarade från den onde och från syndens makt så finns inte Guds säd i oss och vi har inte upplevt när Gud föder oss på nytt. Vilken tröst är det inte att veta att oavsett vilken svårighet vi går igenom så kan den onde inte röra oss? Vilken tröst är det inte att veta att om vi ber ”Fräls oss i från den onde” så kan vi med säkerhet veta att vi också blir bevarade från den onde och hans försök att få oss att synda.