Herren tronar på vår lovsång

Ändå är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger. ” – Ps 22:4

Hur vi lovsjunger och tillber Herren är inget oviktigt ämne. Läser vi vårt gamla testamente så finner vi ganska snabbt att folk blev dödade av Herren eftersom de inte tillbad Herren på det sättet som Herren hade befallt. De ville istället göra det på sitt egna sätt, efter sitt egna kött och det slutade med deras död.

Även i vår tid är det många som tar lätt på detta med lovsång. Allt tillåts så länge texterna är bra. Bibeln ger oss principer för lovsång som vi inte får ignorera eftersom Herren tronar på sitt folks lovsång. Följer vi alltså inte principerna kommer Herren inte trona på lovsången och välsignelsen försvinner och det påverkar våra liv och församlingar mer än vi anar.

Vad är då dessa principer?. Lovsång vara vara ordningsam (1 Kor 14:40). Lovsång måste vara vördnadsfull (Hebr 12:28). Lovsång måste vara intelligent (1 Kor 14:40). Lovsången måste också vara separerad i från denna värld (Rom 12:2; 1 John 2:15-16; Jak 4:4) Den måste också ske i Ande och Sanning (Joh 4:24) vilket betyder att du kan inte tillbe Gud efter köttet, efter eget tycke och egna innovationer och efter världens metoder och sätt, utan måste tillbe honom i Ande.

Mycket av dagens lovsång följer inte dessa principer medans den traditionella lovsången gör det. I dag handlar det om underhållande musik som tilltalar köttet, det handlar om estradörer och band som kommer med sina uppträdanden med hopp och skutt, gitarr och trum solon, som inte är vörnadsfullt.

Må vi istället lovsång Herren så att han tronar på vår lovsång. Herren är helig och låt oss behandla honom som den Helige och inte som någon vi skall försöka underhålla.

Det finns ingen frid för de ogudaktiga

Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger Herren. – Jes 48:22

Ett liv utan Herren kommer inte medföra en sann lycka i livet, istället kommer det medföra ett liv i ofrid. Vad Jesaja syftar på är de som lever ett liv utan Gud, ett liv där man inte följer Guds bud, ett liv där man inte förtröstar på Herren, ett liv där man inte räknar med Herren. Allt detta kommer att medföra ofrid. Ordet för frid är ett gammalt ord som betyder fred. Vad som syftas på är att de ogudaktiga kommer att leva ett liv i stridigheter, konflikter. Först och främst mot Herren, man strider emot Herrens väg inom sig och därmed finns ingen frid i livet vilket resulterar i att man inte lever i fred med sina medmänniskor runt omkring sig.

Vi ser resultatet av detta i Sverige idag. Vi ser familjer som inte håller sams utan splittras, vi ser män och kvinnor som inte kan hålla sams och går skilda vägar, vi finner konflikter mellan grannar och vänner och mellan kollegor och mellan främlingar allt är ett resultat av att man lever ett ogudaktigt liv (Rom 3:17). Det syftar även på ett tillstånd av frid i hjärtat en trygghet i vardagen. Människan utan Gud kommer inte finna någon frid i sina hjärtan. De kan söka inom new age och nyandlighet av olika slag men friden där är inte permanent. De kan söka i nöjen som får dem att för stunden känna sig glada och fridfulla eller söka sig till alkoholen. Inget av detta kommer dock att skapa en varaktig frid i en människas hjärta. Det som ytterst sätt skapar denna ofrid i en människas liv är synden och upproret emot Gud.

Lösningen på problemet för att finna den sanna friden i livet är att gå Herrens vägar och leva ett gudfruktigt liv genom att komma till Gud genom den enda vägen vi kan komma till Gud. Jesus sade ”Jag är vägen, sanningen och livet och ingen kan komma till Fadern utom genom mig”. Det är bara genom Jesu verk på korset där han utgjöt sin blod för våra synder som vi kan komma till Gud. Kära läsare har du funnit friden med Gud? Om inte, dröj inte med att omvända dig till Gud, dröj inte med att finna friden här i livet. Ditt liv är så kort och du vet inte vilken dag det tar slut. Min vän jag vädjar till dig att försonas med Herren och leva i enlighet med hans bud, Du kommer inte finna frid någon annanstans för det finns ingen frid för de ogudaktiga.