Om att bli censurerad i en tid av nedgradering

Jag skulle vilja dela denna predikan med er. I predikan som jag postar längst ner så berättar Filmon Bekit om hur han blev år 2015 censurerad av sin dåvarande församling

Filmon visar i skriften hur kärlek hör i hop med sanningen och om man älskar så står man upp för Guds sanningar. Han ville ta ut sin församling Göteborgs Baptistförsamling Tabernaklet ur equmeniakyrkan eftersom det är ett avfallet samfund. Han förklarar varför samt visar ur skriften att det är helt bibliskt att lämna avfallna sammanhang.

Jag lite relatera men inte på samma sätt. Jag blev också censurerad av Göteborgs Internationella Baptistkyrka när jag predikade emot Hollywood filmer och rock musiken. Du kan höra om rockbandet U2, och pjäsen Hamlet i den församlingen, i från talarstolen.

Mina tankar går tillbaka till mitten av 18500-talet och Charles Spurgeon som också blev censurerad. Den nedgraderings kontroversen han var involverad i och skrev flitigt om. Där var det tre punkter Spurgeon lyfte fram som gjorde att han såg baptistsamfundet på sin tid som avfallet.

  1. Teologisk liberalism
  2. Församlingsledare värderade inte bönemöten
  3. Församlingsledarna sprang på teatern och kollade på Shakepeares pjäs Hamlet och Irwing pjäser.

Jag känner inte till de pjäserna men Spurgeon menade att sådant tar bort Guds kraft ur ens liv och är kärlek till denna världen. (The Sword and the Trowel, December 1887)

Jag skulle nog säga att utifrån 2 Tim 3:1-5 att vi lever i en tid då människor älskar njutningar mer än Gud. Spurgeon såg det och gick emot det och blev involverad i en stor kontrovers..

Lyssna på Filmons predikan här där han berättar om teologisk liberalism inom samfundet och hur han blev censurerad.