Guds vilja att göra gott

” Det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor.” (1 Petr 2:15)

Det fascinerar mig när jag läser nya testamentets undervisning hur stort fokus och betoning det är på att göra gott. Vi finner mängder av saker listade också så som att döda köttets gärningar, tala gott, försvara trons lära, predika i tid och i otid, besöka de sjuka, ge till de fattiga etc, eller som i detta stycke att underordna sig sina myndigheter (v.13,14), visa aktning för alla (v.17), Hålla sig borta från köttet (v.11), uppföra sig väl (v.12)

Vi finner dessa uppmaningar gång på gång i nya testamentet ändå är det något vi fokuserar väldigt lite på i dagens så kallade kristendom. I stället betonar man att be för sjuka, kasta ut onda andar och uppväcka döda. Problemet är att inte på ett enda ställe i Apostlarnas lära och undervisning finner vi någon sådan uppmaning överhuvudtaget. Denna enda som sade det var Jesus men jag tror hans ord var specifikt för apostlarna. Det var även något Apostlarna gjorde och det med största effektivitet men när Apostlarna själva undervisade sina församlingar så finner vi inte en enda sådan uppmaning ! Är inte det lite märkligt att man aldrig någonsin uppmanade ens församlingsmedlemmar att agera på detta sätt? Inte ens i gamla testamentet uppmanades man till något sådant utan man uppmanades till precis samma saker som här. Därför tror jag detta är något specifikt för folk med de gåvorna. Men att göra gott i allmänhet är inget specifikt utan något vi alla skall göra och sträva efter i all större mått. Detta är till och med Guds vilja att vi skall uppträda väl, underordna oss de över oss, visa aktning (respekt, hänsyn) mot alla, döda köttets gärningar, ge till de behövande. Detta återkommer ständigt i brev efter brev i apostlarnas undervisning. Låt oss därför sträva efter att leva så och ha det fokuset. Låt det vara fokus i det vi lär ut i lärjungaträningen. Låt oss inte heller komma bort från det fokus in i varje vind som kommer och vill få oss bort från den sunda läran.

Jehu blev välsignad

Herren sade till Jehu: ”Därför att du har väl utfört det som var rätt i mina ögon och gjort mot Ahabs hus allt vad jag hade i sinnet, därför skall dina söner till fjärde led sitta på Israels tron.” – 2 Kung 10:30

Herren talade till Jehu att han hade utfört Guds vilja och gjort vad som var rätt när han dödade Ahab och alla hans Baals profeter. Jehu hade nu rensat landet Israel från avgudadyrkan genom svärdet och detta var rätt i Guds ögon. Som belöning för Jehus lydnad mot vad Gud hade befallt så skulle Jehus efterkommande sitta på tronen i Israel. Man kan ju undra hur Gud kan befalla att dessa mord skulle utföras där mängder av människor dog av Jehus svärd och dessutom välsigna det?. För det första var det Guds dom mot synden ”ty syndens lön är döden”. Ahab hade förlett folket in i avgudadyrkan och nu var det Gud själv som straffade synden i landet genom att använda Jehu och svärdet. För det andra så har Gud satt just överheten till att bära svärdet och straffa de som gör det onda (Rom 13:4) Jehu var kungen och överheten och hade rätten att straffa Ahab. Vi som kristna skall aldrig bära svärdet och döda folk utan vi skall överlämna hämnden åt Herren och vända andra kinden till. Men Gud har satt överheten där till att utföra dessa straff mot dem som gör det onda och de har den myndigheten. Låt oss därför göra det som är rätt i Herrens ögon, inte genom att döda folk, Nej, överlämna det till överheten. Men vara rika på goda gärningar och älska våran nästa som oss själva.