Sann lycka i att studera Herrens ord.

Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare,  utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. – Ps 1:1-2

En av de största tragedierna i dag är att folk som älskar Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt blir ofta sedda som fariséer. Enligt skriften är det dock en stor salighet att avhålla sig från syndens väg och hålla sig borta från dem som föraktar skriftens väg så de som kallar dig för en farisee har antagligen inte studerat vad fariséerna trodde..

En Farisée är inte en som älskar Herrens undervisning och följer den utan snarare tvärtom.

En farisée var en laglärd men de trodde inte på att Jesus var Gud. De förkastade Jesus. De var även självrättfärdiga och såg inte sitt behov av en frälsare. Med andra ord de var inte ens kristna och frälsta. De följde inte heller lagen i allt utan bröt ständigt mot den för att i stället följa människobud. (Matt 15:1-9). De missade alltså allt som hela skriften undervisade om, trots att de var laglärda.

Salig är dock den som har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Folk kommer tycka du är snäv. Folk kommer kalla dig för extrem och fundamentalist. En del kommer ta till ordet lagisk emot dig. Men var vid gott mod. Du kan vara salig och lycklig om du har din glädje i Herrens ord. Om du begrundar hans ord och följer ordet så finns det ingen större glädje. Oavsett om folk reser sig emot dig, så kommer du ändå att leva i en salighet för du vet att du gör inget fel som begrundar dig över Herrens ord.

Var ligger din salighet min vän? Ligger den i att studera Herrens ord morgon och kväll? Ligger din glädje i att följa Herrens ord och leva efter det? Eller har du din glädje någon annanstans i livet? Ditt liv kommer inte finna sann glädje utanför Herrens ord. Därför var en flitig student av Herrens ord men inte bara en hörare utan också en görare. Bara det kan skapa sann salighet i ditt liv.

Vad bringar störst glädje i ditt liv?

”Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen.” (Luk 10:20),

Lärjungarna på Jesu tid var inte annorlunda än lärjungarna idag. Lärjungarna hade varit utsända av Jesus och sett under och tecken, sjuka hade blivit botade och onda andar for ur de besatta. Lärjungarna kom nu glada tillbaka till Jesus. Jesus dock konfronterar deras glädje. Deras glädje var på fel grund. Deras glädje handlade om att de onda andarna lydde dem och att sjuka blev botade. Jag finner samma problem idag. Många kristna finner enbart en kick i att läsa historier om folk som blev botade eller kanske själva ser folk bli botade. Det blir som en kick för dem men det är en felaktig glädje. Det är ingen varaktig glädje för vi vet utifrån skriften att även falska profeter kan både bota sjuka och kasta ut onda andar(Matt 7:21-23). Denna felaktiga glädje leder inte till sann andlig gläje. Utan den leder till en kortvarig glädje som gör att man måste finna en ny kick igen för att få uppleva glädjen igen. Istället säger Jesus att vi skall ha våran glädje någon annanstans och i kunskapen om något annat, nämligen i det eviga livet och i frälsningen. Frälsningen är det största undret av allla. Det är mycket större än att någon sjuk blir botad därför att det leder till evigt liv. Ett helande under leder inte till evigt liv men när en andligt död person väcks till liv genom Guds Ande leder det till evigt liv. Bibeln säger att vi var andligt döda men har nu blivit levandegjorda. Vi var Guds fiender på grund av våra synder men är nu hans vänner. Vetskapen om vad Kristus har gjort för oss och skänt oss ett evigt liv. Det måste vara vår glädje och enbart det kan bringa sann glädje. All annan glädje varar bara för stunden och kommer att försvinna, men den glädjen som kommer av den helige ande kommer aldrig att försvinna. Låt oss därför ha fokus på det eviga livet istället för enbart det kan ge oss en sann glädje.