Lev i fred med alla

Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.
 – Rom 12:18

Ofta vill köttet säga sitt och skämta till det lite och säga vad man tycker.
Men bibeln lär oss att vi skall leva i fred med alla människor så länge det beror på oss själva.
Kristna skall inte vara stridslystna. Så ofta gör vi kristna så mycket dumt som går rakt emot bibeln. Och drar på oss så mycket onödigt lidande.
Förra veckan begicks ett hemskt terrordåd i Paris där 12 skämttecknare dödades. Sådant skall förkastas men samtidigt så levde de inte i fred utan höll på att stöta sig i onödan med andra genom sina skämt teckningar. Vi kristna håller på med samma saker ibland och sprider sådana bilder vidare via sociala medier. Så får det inte vara. ”Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. ” (Ef 5:4) Vi skall leva i fred med andra så långe det beror på oss själva. Det är en sak att sprida evangeliet som är stötande och folk blir arga den vägen och en helt annan sak att uppegga folks vrede genom saker som inte har med evangeliet att göra. Lever vi efter detta bibelord så bevarar vi oss själva från mycket onödiga problem. Paulus satt i fängelse för att han spred och predikade ”Kristus som korsfäst”. När han avslöjade mörkret runtomkring så var det inom hans egna led. Inom kyrkan. Han brydde sig inte om andra religioner och höll inte på att blossa upp till strid med dem mer än att predika evangeliet för dem. Må vi vara sådana som håller fred med alla så länge det beror på oss. Låt oss inte vara dem som blossar upp till onödig strid.