Vad är lagens syfte?

Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro ” – Gal 3:24

Lagens syfte var att visa oss att vi är syndare och i behov av en frälsare. Ingen människa kan någonsin bli frälst genom att försöka hålla lagen, eftersom alla har syndat. Lagen kommer enbart att fördöma dig och visa dig att du förtjänar att straffas i enlighet med lagen. Därför var den bara en övervakare som vittnade om Jesus Kristus, den perfekte som höll hela lagen och därmed kunde vara en medlare för våra synder inför Gud.

Bibeln säger att om vi ens bryter mot ett enda bud i lagen men håller resten så är vi ändå överträdare av hela lagen och skyldiga. Ingen domare i en domstol som är hederlig och inte korrupt skulle låta en skyldig människa frias. Jesus tog därför detta straffet inför domaren så att var och en som tror kan bli rättfärdiga inför Gud.

När man därför sätter sin tro på Jesus så upprätthåller man lagen. När Jesus bor i våra hjärtan så har han förvandlat våra hjärtan, så att man nu i stället följer Guds bud och kan göra det, eftersom Jesu Ande bor i oss. Lagen är inte nu längre vår övervakare som fördömer oss, eftersom det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus.

Vi följer istället Guds bud av hjärtat och tjänar honom av kärlek till hans bud. Vi kan säga som Paulus ”Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. ” (Rom 7:12). Vi har därför dött bort från lagens väg att bli frälsta, för den var bara en övervakare fram till Kristus. I stället blir vi frälsta genom nåd och tro, och när vi är frälsta genom nåd, ja, då håller vi Guds bud..

Alla har syndat och saknar härligheten från Gud

Alla har syndat och saknar härligheten från Gud ” – Rom 3:23

Det finns en sak vi alla människor har gemensamt oavsett var ifrån vi kommer eller under vilken tid under världens historia vi lever. Oavsett hur våran uppväxt har varit som barn, oavsett om vi är fattiga eller rika, har goda förutsättningar eller ej. Vi har alla en sak gemensamt. Vi har alla syndat.

Vad innebär det att synda? Synd innebär att bryta emot Guds lag (1 Joh 3:4). Synd är något vi inte undkommer utan det har infekterat oss så illa att det finns ingen människan som aldrig någonsin syndar. En del bryter mot Guds lag mer än andra absolut men bryter man mot en enda av Guds lagar så är man skyldig till allt. Redan när ett barn är litet så ser man hur infekterad av synden en människa är. Du behöver aldrig lära dina barn olydnad, de kommer vara olydiga mot auktoritet ändå. Du behöver inte lära dina barn att ljuga, de lär de sig av sig själva. Redan i mycket tidig ålder ser du har människan syndar och när vi växer upp fortsätter vi att synda. Människan talar illa om varandra, sviker varandra. Skvallrar och ljuger, lustar efter andra kvinnor än sin egna fru, kollar på porr, hädar Gud, stjäl, mördar, kivas ock bråkar, splittrar. Ja allt möjligt som bryter emot kärleksbuden mot sina medmänniskor och kärleksbudet emot Herren. Synden är alltså det största problemet människan har och på grund av denna synd har vi så många krig i världen, konflikter i hemmen, konflikter på arbetsplatsen. På grund av synden splittras familjerna och Gud kastas ut ur samhället. Denna synd leder till separation till Gud vilket också leder till separation mellan människor. Syndens konsekvens är en av saknad av Guds härlighet. Synden ärar inte Gud och en syndare kan därför inte se Gud. Därför behöver människan frälsning ifrån sina synder och denna frälsning har Gud nu givit till oss genom att skänka sin Son Jesus Kristus till oss. Genom hela gamla testamentets tid så förberedde Gud att Jesus skulle komma. Det profeterades om Jesus, det kom lagar som skulle peka på att människan är under syndens välde och behöver en frälsare. Det instiftades offersystem som skulle peka på att Jesus skulle offra sig. Det instiftades präster som skulle peka på att människan behöver en medlare mellan Människan och Gud. Det instiftades Kungar för att peka fram på den sanne Konungen. Jesus uppfyllde allt detta. Han var Gud som kom som en människa för att medla mellan människan och Gud. Han var också fullkomlig och den enda människan som aldrig syndade, detta för att kunna vara medlaren. Han frestades för att kunna hjälpa dem som frestas att överkomma frestelserna. Jesus dog för våra synder. All våran synd lades på honom så att när Gud ser på oss i från himlen ser han inte längre våra synder utan han ser Jesu Fullkomlighet. Vår syndaskuld inför Gud är struken och vi får nu evigt liv där vi i evigheternas evigheter skall leva med vår skapare. Allt är helt av nåd och helt gratis. Det enda vi behöver göra är att tro på detta och omvända oss till honom så får vi del av det eviga livet och våra synder blir förlåtna…