Alla har syndat och saknar härligheten från Gud

Alla har syndat och saknar härligheten från Gud ” – Rom 3:23

Det finns en sak vi alla människor har gemensamt oavsett var ifrån vi kommer eller under vilken tid under världens historia vi lever. Oavsett hur våran uppväxt har varit som barn, oavsett om vi är fattiga eller rika, har goda förutsättningar eller ej. Vi har alla en sak gemensamt. Vi har alla syndat.

Vad innebär det att synda? Synd innebär att bryta emot Guds lag (1 Joh 3:4). Synd är något vi inte undkommer utan det har infekterat oss så illa att det finns ingen människan som aldrig någonsin syndar. En del bryter mot Guds lag mer än andra absolut men bryter man mot en enda av Guds lagar så är man skyldig till allt. Redan när ett barn är litet så ser man hur infekterad av synden en människa är. Du behöver aldrig lära dina barn olydnad, de kommer vara olydiga mot auktoritet ändå. Du behöver inte lära dina barn att ljuga, de lär de sig av sig själva. Redan i mycket tidig ålder ser du har människan syndar och när vi växer upp fortsätter vi att synda. Människan talar illa om varandra, sviker varandra. Skvallrar och ljuger, lustar efter andra kvinnor än sin egna fru, kollar på porr, hädar Gud, stjäl, mördar, kivas ock bråkar, splittrar. Ja allt möjligt som bryter emot kärleksbuden mot sina medmänniskor och kärleksbudet emot Herren. Synden är alltså det största problemet människan har och på grund av denna synd har vi så många krig i världen, konflikter i hemmen, konflikter på arbetsplatsen. På grund av synden splittras familjerna och Gud kastas ut ur samhället. Denna synd leder till separation till Gud vilket också leder till separation mellan människor. Syndens konsekvens är en av saknad av Guds härlighet. Synden ärar inte Gud och en syndare kan därför inte se Gud. Därför behöver människan frälsning ifrån sina synder och denna frälsning har Gud nu givit till oss genom att skänka sin Son Jesus Kristus till oss. Genom hela gamla testamentets tid så förberedde Gud att Jesus skulle komma. Det profeterades om Jesus, det kom lagar som skulle peka på att människan är under syndens välde och behöver en frälsare. Det instiftades offersystem som skulle peka på att Jesus skulle offra sig. Det instiftades präster som skulle peka på att människan behöver en medlare mellan Människan och Gud. Det instiftades Kungar för att peka fram på den sanne Konungen. Jesus uppfyllde allt detta. Han var Gud som kom som en människa för att medla mellan människan och Gud. Han var också fullkomlig och den enda människan som aldrig syndade, detta för att kunna vara medlaren. Han frestades för att kunna hjälpa dem som frestas att överkomma frestelserna. Jesus dog för våra synder. All våran synd lades på honom så att när Gud ser på oss i från himlen ser han inte längre våra synder utan han ser Jesu Fullkomlighet. Vår syndaskuld inför Gud är struken och vi får nu evigt liv där vi i evigheternas evigheter skall leva med vår skapare. Allt är helt av nåd och helt gratis. Det enda vi behöver göra är att tro på detta och omvända oss till honom så får vi del av det eviga livet och våra synder blir förlåtna…

Protestant som lever som en katolik?

” Då blev de ännu mer förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli frälst?” Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt.” – Mark 10:26-27

När jag var lite yngre och inte hade förstått evangeliet var jag i princip en praktiserande katolik. Ja du hörde rätt. Jag tillbad inte Maria och gillade inte påven utan jag bekände mig till karismatisk kristendom. Trotts detta kämpade jag med frälsnings visshet. När jag tänkte på döden och Guds dom blev jag skräckslagen. Allt detta ledde till att man gjorde saker som till det yttre var religiösa handlingar för att försöka vinna poäng hos Gud och bli mer accepterade av Gud. Dessa handlingar kunde vara böner, fastor, avhålla sig från viss typ av mat eller dryck. Jag var helt enkelt en praktiserande katolik i mina handlingar för inom katolicismen är man mer eller mindre rättfärdig på grund av vad man gör. Mitt tänk var som den unga rike mannen som kom till Jesus och frågade ”Vad skall jag göra för att bli frälst”. Han trodde han måste göra något. Jesus sade håll buden. Den unge rike mannen svarade ”Det har jag gjort”. Då visade Jesus honom att han inte alls hade gjort det och sade ”Gå och sälj allt du äger”. Lärjungarna blev då försträckta och frågade ”Vem kan då bli frälst? Jesus förklarar då för dem att ”För människor är det omöjligt”. Människan kan inte frälsa sig själv genom att sträva och kämpa och försöka med religiösa handlingar utan enbart Gud kan frälsa en människa genom att skänka oss trons och omvändelsens gåva. Tron på vad Jesus har gjort för oss på korset där han dog för vår synder och blev ett med våra synder. Där Han tillfredsställde Guds vrede och slutligen uppstod från det döda så att vi kan bli födda på nytt och få ett nytt hjärta som är renat från synden. Därför är det tragiskt när folk som Peter Halldorf med andra försöker få evangelikala ledare att acceptera Påven och den katolska kyrkan och deras evangelium som inte är bibeln evangelium. Det är ett falskt evangelium, ett annat evangelium som aldrig kan ge någon full frälsningsvisshet. Inom katolska kyrkan vet man det och därför tror man på en skärseld där man får en slutlig rening från synden efter döden. Medans vi kristna kan få en rening här och nu genom vad Jesus gjorde för oss på korset. Mina vänner. Människan kan inte frälsa sig själv genom bikter, avlatsbrev, ritualer, gärningar eller något annat. Enbart Gud kan frälsa en människa och det är fullbordat redan på korset och var och en som kommer till Jesus i tro på hans verk och i omvändelse från sina synder är redan fullt accepterade och kan ha full frälsningsvisshet och fruktan för livet efter döden försvinner.