Öppna ditt hjärta för tillrättavisning

Öppna ditt hjärta för tillrättavisning ” – Ords 23:12

Det finns ingen bättre välsignelse för oss kristna än att bli tillrättavisade. Gång på gång i Ordspråksboken talas det om vikten av att lyssna på tillrättavisning och genom det skall vi få bo bland de visa och själva bli visa och finna livet. Det finns dock två faror vi inte heller får ignorera.

Den första faran är att vi bara lyssnar på tillrättavisning om den kommer från ett visst håll men inte från ett annat. Vi vet dock i från skriften att tillrättavisning kan komma från det mest oväntade hållet. Bileam blev tillrättavisad av en åsna. Vem hade förväntat sig att bli tillrättavisad av ett djur? Så är det ibland Gud kan använda vem han vill, och ibland har jag fått erfara tillrättavisning från det mest oväntade hållet och vi får inte ignorera tillrättavisning bara för att det kommer från folk vi inte ens känner.

Den andra faran är att vi lyssnar på all tillrättavisning som kommer utan att urskilja om det är bibliskt eller inte. Jesus blev tillrättavisad av Petrus när Jesus skulle gå och dö på korset, men Jesus såg att det var djävulen som sådde in människotankar som var rakt emot bibeln för att försöka få Jesus att inte gå och dö för människans synd. Ibland kan ”tillrättavisning” genom andra kristna, ske för att få dig att inte göra det du vet du skall göra. Vi måste alltså pröva allt vi hör med skriften och inte bara svälja allt för att det kommer från en respektabel kristen som Petrus var, då kommer vi hamna snett.

Vi skall öppna våra hjärtan för att bli tillrättavisade från vem det än kommer för genom det blir vi visa, genom det växer vi andligen och genom det formas våra liv i enlighet med Guds vilja. Tillrättavisning är Guds modell och väg att fostra och forma oss. Ibland gör det ont att höra sanningen, men vi måste öppna upp oss för att höra sanningen annars kommer vi första våra andliga liv.

Därför älska fostran och tillrättavisning och bli inte dum ”Den som älskar fostran älskar kunskap, den som hatar tillrättavisning är dum ” (Ords 12:1). Är ditt hjärta öppet för tillrättavisning?

Hela skriften är utandad av Gud och för oss idag

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet,” – 2 Tim 3:16

Det finns inget som är så attackerat idag inom kristenheten som skriftens auktoritet. Det absolut vanligaste idag är att folk säger ”Ja men de är ju gamla testamentet och inte relevant för oss idag”. Eller ”Det Paulus sade gäller inte utan Jesu ord går över Paulus ord”

. ”Paulus talade bara om hur kulturen var och det gäller inte oss idag”, ”Paulus sade så men han menade inte så, Jesu ord står högre” ”Vad jag upplevde gick rakt emot bibeln, men Gud är så mycket större än bibeln”. Det finns många attacker på Guds ord idag i från olika håll och på olika sätt.

Hela skriften är dock utandad av Gud, Även om män skrev bibeln så skrev de under inspiration av Guds Ande. Skriften är nyttig för oss idag. Det är skriften som är vår guide för oss som troende idag. Det är från skriften vi får all vår vägledning om hur vi skall leva och agera i alla livets situationer. Skriften är inspirerad av Guds Ande. Man kan inte skilja Guds ord och Guds ande åt. I bland hör man folk säga. ”Om Gud vill säga något till mig kan han ju tala direkt till mig”. Vi behöver förstå att Gud talar genom sitt ord och Han använder sitt ord idag till oss. Paulus listar fyra funktioner hur hela skriften (gamla testamentet plus nya testamentet, de 66 böckerna) är relevanta för oss idag. Det första han säger är att skriften är nyttig till undervisning. Skriften undervisar oss doktriner och lära, hur vi skall leva, den undervisar oss om Guds vägar och Guds karaktär, Den undervisar oss om frälsningen i Kristus och om Guds rike och massor av annat. Nästa sak Paulus nämner är att skriften är nyttig för tillrättavisning. Om vi som troende går eller agerar fel eller börjar tro fel i minsta lilla avseende så är det skriften som tillrättavisar oss, den visar oss den rätta vägen och för oss tillbaka på vägen. Det tredje Paulus säger är upprättelse i engelskan står det reproof vilket är det rätta ordet. Skriften upprättar våra liv från ett liv i synd till ett liv med Jesus Kristus i hans rike. Den upprättar syndare som lever under mörkrets välde och vänder sig till Jesus Kristus en den lägger också läran tillrätta. Om man viker av i lära så är det skriften som upprättar läran igen.. Slutligen är hela skriften nyttig för vår fostran. Skriften fostrar oss när vi går fel. När vi nu ser detta hur mycket borde vi då inte studera skriften och lyssna till skriften? När en människan blir född på nytt dras man därför till skriften och baserar sitt liv på skriftens undervisning. Hur viktigt är det inte för varje pånyttfödd kristen att därför kunna skriften väldigt bra?. Den undervisar oss, Den fostrar oss, den tillrättavisar oss och den upprättar oss. Min vän om du har börjat slarva med bibelläsning vill jag uppmana dig att komma tillbaka till det. Du behöver det, vi alla behöver det för att kunna fostras, tillrättavisas och växa i Kristus.