Så många som var bestämda till det eviga livet kom till tro.

”När hedningarna hörde detta, blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv.” (Apg 13:48)

Det finns två läger inom den kristna tron. De som hävdar att människan utväljer sig själv till frälsning genom tron och de som hävdar att Gud utväljer människor till frälsning.

Jag tror det senare och det skäms jag inte över, oavsett vad andra anser om detta så ser jag detta som en biblisk sanning. Denna vers framför oss är ofta den versen dem som har en annan uppfattning misslyckas med att bortförklara.

Paulus hade predikat för judarna som förkastade evangeliet, de hade blivit förblindade och förhärdade enligt Rom kap 9-11 för en tid för att hedningarna skall bli frälsta istället. En liten rest av judar skall dock komma till tro.

Nu predikar han för hedningarna och vi läser att så många som var bestämda det eviga livet kom till tro.

De som försöker förklara bort detta går in i grekiskan och försöker få det till att de satte sig själva i en position för att kunna bli frälsta. Det är inte vad grekiskan kan betyda i detta stycke.

Det grekiska ordet betyder bokstavligt ”arrangerad” eller ”bestämd” eller ” utsedd”. Det är alltså absolut inget fel på översättningen här. De som har översatt har förstått precis vad som menas.

Så många som blivit arrangerade, bestämda eller utsedda. Allt syftar på att någon annan har gjort detta. Självklart är det Gud som har bestämt hur många som skulle tro.

Samma grekiska ord används till exempel i Apg 22:10 ”Jag frågade: Vad ska jag göra, Herre? Herren sade till mig: Res dig och gå in till Damaskus! Där ska du få veta allt som det är bestämt att du ska göra.” . Ett annat exempel ”Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är tillsatt av honom.

En annan tolkning än att Gud har utvalt att ett visst antal skulle tro blir en förvrängning av denna vers.

En annan sak vi kan se här vilket stödjer denna synen är att det finns ett bestämt antal som skall bli frälsta och exakt det antalet blev frälsta. Gud i förväg har bestämt ett antal som skall bli frälsta och alla dessa blev frälsta!

I Rom 11:25 läser vi att ”till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.

Det finns alltså ett visst antal människor som Gud har bestämt skall bli frälsta. Vi vet inte detta antal men när antalet är fullt kommer slutet och då skall Jesus komma tillbaka. Gud har tålamod med människan och väntar på sitt fulla antal att de skall komma till omvändelse.

En del områden har inte nåtts ännu och bibeln säger i Upp 5:9 att Kristus har friköpt folk i från alla språk och stammar. Det finns alltså en del av antalet bland de onådda som måste nås innan Jesus kan komma tillbaka.

När vi alltså vet att frälsningen är i Guds händer borde inte det göra oss mer passionerade med att gå ut med evangeliet till andra?

Privilegier som Guds barn

”I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut” (Ef 1:5)
 
En av de mest underbara sanningarna i bibeln är att när vi kommer till tro på Jesus Kristus så blir vi Guds egna barn. Som barn är vi under Guds herravälde och under alla de rättigheter han har givit oss så som barn. Som barn har vi Guds egna försörjning, Han tar hand om oss som en riktig fader. Han också fostrar oss så att vi vandrar efter hans vilja. Går vi bort från vår far så kommer han att leta upp oss som vilken fader om helst skulle göra om deras barn sprang bort. Men inte bara det, vi som barn kommer för evigt vara hans barn. Det finns inget som kan förändra den positionen som Hans barn. Vad som skulle krävas att att Han själv säger att du inte längre är hans barn och en bort adoption till någon annan. Om vi därför lever på ett sätt som vår far inte gillar kommer han att fostra oss. Det är tecknet på att man är ett äkta barn ”Får ni inte fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inga riktiga söner.” (Hebr 12.8). Denna fostran sker på många olika sätt. Genom det profetisk ordet, genom svårigheter i livet, genom andra människor. Har vi inte denna fostran är vi inte Guds barn ”Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och i stället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är,” (Tit 2:11-12) Nåden fostrar och har vi ingen nåd eller fostran har vi inte Honom som vår far. Inte bara att vi är hans barn utan även vi var förutbestämda till att bli hans barn och det var Guds vilja att du som tror skulle bli det. Tänk dig vilket privilegium det är att få vara ett barn till alltings skapelse? Därför kan vi med frimodighet gå fram inför nådens tron och finna nåd inför honom. Samtidig skall vi leva i fruktan inför honom eftersom vi är beroende av vår far. Vi skall även hedra och lyda vår far i allt precis som budordet säger.