Att utföra Guds vilja för våra liv

och alla kvinnor, som manades till det i sitt hjärta och kunde konsten, spann gethår. ” – 2 Mos 35:26

Under Mose tid skulle man bygga ett tabernakel och för att få detta arbete gjort så utrustade Gud folk med olika gåvor samt en villighet till att använda sina gåvor. Det fanns män som var konstnärligt begåvade som Gud hade utrustat för att utföra det konstnärliga arbetet men det fanns också kvinnor som Gud utrustade för att spinna gethår. Dessa kvinnor fick först en maning i sitt hjärta till det hela, vilket innebär att man hade en villighet till det sedan hade de också konstens gåva så att man kunde utföra detta arbete.

I dag vår tid har Gud sitt arbete och bygger sin församling genom olika gåvor. Men hur kan man veta vad som just är ens egna och funktion i en församling? Skall jag bli en missionär? Skall jag bli en pastor ? Vad skall just jag göra? Först av allt så är skriften vår vägledning där finns vissa instruktioner att följa som är Guds vilja. Dock finns det situationer där bibeln inte ger någon individuell vägledning. Skall du åka ut på missionsfältet eller inte? Bibeln ger oss vissa instruktioner om detta. Bibeln lär att det är församlingen som sänder ut men hur skall man då veta att just jag skall bli utsänd?

Svaret finner vi i denna vers. För det första så manas man till det i sitt hjärta. Det är en vilja som kommer att läggas ner i ens hjärta. Det står i Fil 2:13 ”för det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske.”. Precis som Gud gav dessa kvinnor en maning i deras hjärtan så ger han oss en villighet i våra hjärtan det hela börjar där. Finns inte villigheten där så är det heller inget man skall göra. Räcker dock enbart en villighet?

Många kanske vill göra grejer man inte är lämpad för eller kvalificerad till. Därför tillägger bibelordet ”och kunde konsten, spann gethår.”. Dessa kvinnor inte bara hade villigheten utan de var även lämpliga för det. De hade utrustningen och kunskapen de behövde, de hade alla kvalifikationer som behövdes. Likadant är det för oss. Först kommer villigheten sedan måste vi också vara lämpade för det hela. Vi behöver be och söka Guds vilja, se om Guds leder oss någon annanstans samt undersöka mot skriften.

Om dessa finns i våra liv  då bör det inte finnas några hinder för att man skall göra det som Gud har lagt ner i oss att göra. Vi alla har våra gåvor och saker vi skall göra och låt oss därför göra det Herren har lagt ner i oss och det vi är lämpade för så att vi blir till nytta i Guds församling. Precis som dessa kvinnor var till nytta i byggandet av Gud tabernakel.

”Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt.

Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. ” – Apg 6:7

Det är intressant när man studerar Apostlagärningarna att det står på flera ställen att ”Guds ord hade framgång”. Vi vet i från skriften att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Fokuset låg alltså på att förkunna Guds ord och genom förkunnelsen av Guds ord ökade lärjungaskaran. Idag har vi dock från gått detta mycket i våra kyrkor. Det nämns ofta någon bibelvers här och där men till större delen talas det om allt annat. I stället för ordets förkunnelse i en församling ersätter man det mycket med passionerade tal, roliga historier eller berättelser från någon persons liv. Jag har genom mina år hört historier om hästar och allt möjligt som får en att skratta ihjäl sig nästan och jag har hört roliga framställning om bibliska personer med Abraham med en käpp och Sarah med en rullator som fick man att skratta och skratta, men vad som ofta saknas är fokus på Guds ord. I församlingen i Jerusalem var det samma problem. Apostlarna hade blivit upptagna med utdelning av mat i stället för att förkunna ordet. Detta ledde nu till att man om organiserade sig och utsedde några diakoner som i stället skulle ta hand om mat utdelningen till änkorna och andra fattiga. Denna om organisation ledde nu till detta resultatet. Apostlarna kunde fokusera på att predika Guds ord och Guds ord hade nu framgång så att antal lärjungar ökade kraftigt. Vi i vår tid kan lära oss något av detta. Vi behöver inte lägga ner våra barmhärtighets projekt men vi behöver fokusera på att Guds ord blir predikat genom våra församlingar. Det måste vara vårat fokus. Det är bara Guds ord som kan frälsa och ge oss en sann församlingstillväxt. Om vi försummar det kommer församlingen vara fyllda av projekt och kraftlösa predikningar. Predikningar måste vara fyllda av Guds ord och baseras på Guds ord om vi vill se antalet lärjungar utökas. Läser man äldre svensk kristen litteratur så är det fylld av Guds ord och utläggningar av Herrens ord. På den tiden såg man också församlingarna växa. I dagens tid är våra böcker och predikningar fyllda av annat och våra projekt handlar ofta om att gräva brunnar i afrika eller dela ut kaffe på stan. Vad vi behöver är att gå tillbaka till Guds ord där vi ständigt predikar Guds ord om och om och om igen. Låt oss därför ta vara på apostlarnas misstag där Guds ord till en början försummades för barmhärtighets projekt och låt oss även följa deras väg där de återgick till att förkunna Guds ord och fick se hur Herrens ord hade framgång.