Var nöjd med vad du har

” Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. ” – Fil 4:11
Sann glädje består inte av att ständigt gå runt med ett leende på läpparna. Det finns många i denna värld som ständigt gör så, men ändå saknar Andens Frukt, Glädje. Istället handlar sann glädje om glädje i Herren vilket leder till att man är nöjd med det man har i livet. I världen är man aldrig nöjd man finner alltid något att klaga på. Är det inte frun så är det lönen eller arbetstiden, eller ens fotbollslag, eller att man inte har den där bilen eller det där huset, eller den där semesterresan. Det kan finnas miljoner saker att klaga över men Paulus var inte sådan och sann kristerlig karaktär är inte sådan. Den är nöjd med det man har eftersom när man blir född på nytt flyttar Guds ande in i oss och Guds ande är vad som får oss att följa Guds bud och det tionde budordet är just att inte ha begär efter sin nästas tillhörigheter. Därför när vi nu är fyllda av Guds Ande och även ser att Gud styr våra liv och har allt under kontroll så borde det finnas en förnöjsamhet nerlagda i våra hjärtan. En förnöjsamhet som äger att man inte saknar något i livet och är nöjd med det man har. När vi börjar se att allt är gåvor från Herren och inget blir oss givet som inte Herren har givit oss så blir det lättare att vara nöjd med det man har. Paulus var fullständigt böjd med vad han hade. Han sade ”Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen: att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.” Det är alltså Herren som ger oss kraft i alla livets omständigheter och den kraften gör att vi känner en förnöjsamhet över livet.
Vi har egentlgen all anledning till att vara nöjda eftersom vi har vårt kommande arv att se fram emot. Det eviga livet med Honom om har frälst oss i från våra synder. När vi blickar fram emot det så väger den här tidens lidande inte särskilt tungt och det är lättare att vara nöjd med det man har..

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft

 Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.  – Fil 4:11-13

I detta stycke lär inte Paulus ut att vi är gudar som besitter samma auktoritet som Jesus själv som trosrörelsen gör vers 13 till. Utan vad Paulus gör är att han tackar för en gåva som Filipperna gav honom och talar om ett liv i förnöjsamhet.
Han har lärt sig att vara nöjd med vad han har. Han kan leva i överflöd eller i fattigdom. Det spelar ingen roll för han har levt under bägge och han har lärt sig att vara nöjd med vad han har.
Han förmår allt d.v.s. leva under alla livets förhållanden, oavsett fattigdom, rikedom, under förföljelse eller under svårigheter. Allt uthärdar han eftersom det är Herren som ger honom kraft att uthärda.
Det är tecknet på en sann tro att den uthärdar alla livets omständigheter. Svårigheterna och förföljelsen kommer alltid att komma i livet men Gud ger oss kraften att uthärda dem.
Rikedom kan komma i vårt liv men Gud ger oss kraften att stå emot frestelserna som rikedom för med sig.
Allt förmår vi i honom som ger oss kraft.
Paulus levde i tacksamhet och förnöjsamhet oavsett situation i livet.
Vi som kristna skall också göra det. Vi har allt i världen att vara tacksamma för.
Gud har ju frälst oss ifrån syndens slaveri och benådat oss från hans vrede och ilska och givit oss ett evigt liv och hopp. När vi lever med evangelium och Kristi verk på korset så kommer vi att vara nöjda i livet, oavsett vad vi går igenom.
Fäst dina ögon på Kristi kors och du kommer att vara en nöjd person oavsett omständighet.