Skall vi förlåta utan villkor?

Om din bror syndar mot* dig, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom4 Och om han syndar mot dig sju gånger om dagen, och han sju gånger om dagen* kommer tillbaka till dig, och säger: Jag ångrar mig, så förlåt honom ” – Luk 17:3-4

Det finns en syn på förlåtelse idag som är influerad av New Age och denna syn säger till oss att vi skall förlåta ovillkorligt. Bibeln lär dock inte att förlåtelse är ovillkorligt utan det lär ut att det måste ske en omvändelse och att brodern i fråga ångrar sig och inser att man har syndat emot dig.

Utan att det sker så blir det en hel felaktig syn på förlåtelse. Gud förlåter bara dem som omvänder sig. Guds förlåtelse finns nämligen bara i korset. Utan kors och bekännelse så finns det ingen förlåtelse.

Jesus lär oss här att om din broder ”ångrar sig” då skall vi förlåta honom. Men om en broder syndar men inte ångrar sig utan anser sig ha gjort rätt skall vi då förlåta?

Det är inte vad bibeln lär oss.

Vidare, om din broder syndar mot dig*, så gå och tillrättavisa honom enskilt mellan dig och honom. Om han lyssnar på dig, så har du vunnit din broder. 16 Men om han inte lyssnar till dig ta med dig en eller två till, för att var sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. 17 Och om han inte lyssnar till dem, så säg det till församlingen. Och om han inte lyssnar till församlingen, ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare. ” (Matt 18:15-17)

Alltså som en broder syndar men inte omvänder sig skall vi se honom som en hedning. Vi behöver då inte alls förlåta dem. Paulus förlåt inte Kopparsmeden Alexander som gjorde honom mycket ont med orden ” Herren ska vedergälla honom efter hans gärningar. ” (2 Tim 4:14)

Det moderna tänkandet som infiltrerat våra kyrkor om ovillkorlig förlåtelse där ingen omvändelse finns med i bilden kommer i från New Age och är världslig filosofi vi måste hålla oss borta i från (Kol 2:8)

Har du förlåtit din broder?

”För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser.” -Matt 6:14-15

När vi ser på vad Jesus har gjort för oss på korset och förlåtit oss alla våra synder då blir det lätt att förlåta andra för hur de behandlar dig. I bland dock, och jag vet sådana fall, med folk som säger att de har förlitit vad den eller den gjorde mot dem, men och andra sidan skulle de aldrig få för sig att vistas i samma rum som motparten. Då har ingen förlåtelse skett utan man lever fortfarande i oförlåtelse och då skall inte heller Herren förlåta våra överträdelse. Vi kommer alla hamna i situationer i livet då vi känner oss felaktigt behandlade eller folk säger dumma saker till dig eller behandlar dig illa. Det är dock dessa situationer som visar om vi har fått nåd från Herren eller ej. Tecknet på att vi har fått nåd och förlåtelse från Herren är att vi förlåter dem oss skyldiga äro. Det var även därför som de tidiga kristna betonade att man inte ens fick deltaga i nattvarden om man inte hade förlåtit sin broder av hjärtat för man såg det så allvarligt att man lever utanför evangeliet och Guds förlåtelse.. Jesus sade om rätt givande ”så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. ” (Matt 5:24). Vi kan alltså ge bort allt vi har och äger men har vi inte försonats med vår broder först så är det till inget värde och Gud tar inte emot gåvan.
Det är enkelt att slänga ur sig tal om evangelium hit och dit men evangeliet måste också levas ut i praktiken för om man inte gör det så är ens tro död och omvändelse behövs. Har du svårt att förlåta så se på korset och hur Jesus i sin nåd förlät dig alla dina synder. Vi som var vredens barn av naturen och fientliga mot Gud. Gud försonades med oss genom att han förlät oss våra överträdelser.