Välsignelsen i att helga vilodagen

Om du hindrar din fot på sabbaten från att sköta dina sysslor på min heliga dag,om du kallar sabbaten en fröjd, helgad åt Herren och ärad, om du ärar den genom att inte gå egna vägar och inte sköta dina sysslor eller tala tomma ord, då ska du få fröjda dig i Herren, och jag ska föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat. ” – Jes 58:13-14

När Gud skapade jorden så vilade han på den sjunde dagen och gjorde det till en dag åt sig själv som ett exempel för oss. Guds egna mun har lovat en välsignelse och fröjd i Herren om vi helgar vilodagen. Vi lever i en tid då man inte längre arbetar sex dagar i veckan men trotts detta är vi kanske mer upptagna än någonsin och glömmer bort Herren. Under veckans andra dagar har vi ett arbete att sköta. Barn att lämna och hämta på fritids. Bankärenden, shopping, arbeta på huset, laga bilen, kalas och mycket annat som upptar våran tid.

Därför finns det en speciell dag då församlingen samlas för att fira Herrens Dag och äta Herrens Måltid och då vi vilar upp oss. Dock om man struntar i detta och gör vad ens lustar har begär till eller talar tomma ord så missar vi den välsignelse vi skulle ha fått om vi i stället hade helgad tiden för Herren.

Vilodagen är en försmak av himlen och biskopen av Liverpool J.C Ryle brukade säga ”Kan vi inte spendera en dag med Herren i veckan i vårt liv här och nu kommer vi inte gilla himlen då vi spenderar all tid med honom”. Vilodagen är alltså till för att andligt vila upp sig och samla ny styrka. Den är till för att ära Herren och det är en dag av fröjd och glädje.

Genom tiderna finns det dem som missar poängen med det, och de bara vilar och sitter och tittar i en vägg utan att göra något, men det är inte syftet utan syftet är att helga dagen. Redan under Israels tid var det inte bara en vilodag utan även en dag man gick till templet och offrade offer.

Genom tiderna har troende hållt vilodagen helig och när man har gjort det har också församlingarna välsignats. Herren genom profeten Jesajas mun lovar alltså en välsignelse för de som tar dagen på allvar.

Tar du vilodagen på allvar? Helgar du dagen för Herren? Eller gör du vad dina lustar har lust till? Eller kanske du hellre talar tomma ord? Är det en glädje för dig att spendera ett dygn med Herren? Det är en bra indikator för att se ditt hjärtas tillstånd. Älskar du Honom av Hela ditt hjärta? Varför då inte ge en dag till Honom som är helig, då du lägger bort andra sysslor och annat prat för att istället fokusera på Herren??