Vem är en farisée?

Det är vanligt i dag att speciellt bibeltroende bibelälskande jesus följare blir stämplade med titeln farisée.

Stämpeln kommer ofta i från folk som inte gillar när Guds ord förkunnas och predikas. När satans mörker avslöjas och där omvändelse förkunnelse förekommer.

När det finns sådana anklagelser måste man kolla lite på vad en farisée är för något för att kunna se om dem som använder denna stämpeln agerar i köttet, ledda av satan eller om det ligger någon sanning bakom det hela.

För att sammanfatta vad en Farisée var för något så var det religösa ledare som inte var pånyttfödda och inte var kristna. De var inte lärjungar till Jesus.

De har 3 grundläggande drag.

 1. De var självrättfärdiga. De såg inte sitt behov av en frälsare utan ansåg sig klara sig bra på egen hand.
 2. De förkastade Jesus som Gud och Messias. De trodde inte på vem Jesus var och därmed trodde de inte alls på evangeliet. Det hänger ihop med den första punkten. Ser man inte sitt behov av en frälsare så förkastar man också vem Jesus är.
 3. De följde traditioner och människors bud istället för Guds lag. De trodde på en människobuds baserad frälsningsväg. Problemet var att de inte följde Guds lag. Jesus gjorde det tydligt på flera ställen. Matt 15 är bara ett av dem, där Jesus avslöjade att inte föjde det femte budordet ”du skall hedra din far och din mor”

En farisée kan omöjligen vara en Jesu följare då de inte tror på evangeliet. En pånyttfödd kristen är ingen farisée. En kristen broder eller syster är ingen farísée.

I Matt kapitel 23 är det ganska tydligt hurdan deras frukt var.

1.Jesus sade om dem i vers 3 att allt de lär er skall ni följa efter. Med det menar han inte människobuden utan när de läste Guds lag. För de läste lagen för folket. Men hade människobud och en lag som de inte själva följde.

Vad de gjorde finner vi vidare att de lade tunga på folket som de själva inte hade någon tanke på att följa. Det innebär att de kunde säga ”Du får inte göra si eller så” Samtidigt som de själva inte brydde sig att följa det de sade till andra.

2.De gjorde sina gärningar enbart för att bli sedda. De var inte tillbaka dragna. De var skrytsamma över sina böner och de älskade de bästa platserna och när folk hälsade på dem. De ville ha titeln ”Rabbi” och älskade det. Man skulle kunna säga att dessa är dagens attention seekers sådana som använder sociala medier för att synas. Sådana som gör gärningar och saker för att synas och bli uppmärksammade. Sådana som vill att folk klickar på ”like” knappen.

 1. De var kärlekslösa. De gick till änkornas hus som var de fattiga på den tiden och plundrade husen. Alltså de var andra till last istället för att hjälpa de fattiga änkorna plundrade de dem på mat. Tvärtemot vad lagen säger som säger att man skall ta hand om änkorna.
 2. De var missionella och försökte få andra in under judendomen, alltså inte kristendomen.
 1. De saknade gudsfruktan och vördnad inför Gud de dem menade att svära vid templet inte betydde något.
 2. De gav tionde men de glömde bort barmhärtigheten, alltså de plundrade änkor. De glömde bort tron och domen. Alltså de trodde inte på evangeliet. (vers 23)
 3. De hade en fin utsida med fina stora ord men på insidan i hjärtat var man oren.
 4. De förföljde de kristna som förkunnade Guds ord och försökte döda dem.
 5. De var på väg till helvetet. Alltså de var inte ens frälsta. (vers 33)
 6. De var mördare. De dödade profeter och skriftlärda och slutligen Jesus. De bröt emot budet ”Du skall inte mörda”

Frukten är alltså dålig och man skulle kunna säga att fariséer finns inte i vår tid annat än inom judendomen för de var judar. Men dess dåliga frukt samt deras tro kan vi finna inom falsk religion som förkastar evangeliet om Jesus Kristus.

En sant pånyttfödd kristen är inte en farisée utan ett Guds barn. De är inte djävulens barn som fariséerna var.

Samtidigt är det ju viktigt att ett Guds barn inte har något av de tio listade karaktärsdragen. Vi skall undvika hyckleri, kärlekslöshet, mord etc. Det skall vi ta till oss. Men bara för att någon predikar emot synd och mörker med hjälp av skriften så är man absolut ingen farisée som det nästan blivit en regel att kalla sådana.

Människobud och Fariséeism

Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud ” – Mark 7:7

Fariséerna på Jesu tid var den tidens religiösa ledare. Hade du frågat Jesu lärjungar vem som var den mest andlige ledaren innan Jesus kom så hade man säkert nämnt namnet på någon farisée. Problemet med dessa fariséer enligt Jesus var att deras tillbedjan av Gud var värdelös. Jesus dömde de alla till Gehenna. Problemet var att de inte trodde på Gud utan istället var man moralister. Man förkunnade mäniskobud och lade dessa som bördor på folket. Om folket bara följde deras traditioner och människobud var de behagliga inför Gud. Men dessa människobud var inte Guds lagar utan bara folk som hade tvistat skriften och hittat på egna bud. Detta var så farligt att Jesus gick hårt emot denna grupp av folk. Han kallar dem för ”hycklare”, ”djävulens barn”, ”huggormsyngel” Vi som troende idag måste se upp för all form av människobud. Vi får inte göra saker till synd som inte är det och tvinga på det på folk. Då gör vi samma fel som fariséerna gjorde. Istället skall vi vara tydliga med det som bibeln verkligen säger är synd, d.v.s. brott mot Guds lag och vara fria i allt annat.