Falska profeter skulle enligt lagen dö

Men den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö. ” – 5 Mos 18:20

Ett av de tio budorden är att man skall inte missbruka Guds namn, men när vi läser vår bibel och det gamla testamentet finner vi mängder av exempel där så kallade profeter missbrukade Guds namn. De sade ”Så säger Herren”, eller de hade drömmar och tankar som man sade ”så säger Herren”. Gud hade dock lagt ner i sin lag hur man skulle hantera dessa falska profeter. ”Den profeten skall dö”. Om någon alltså missbrukade Guds namn och talade saker som inte alls kom från Gud så skulle den profeten dö. Detta eftersom syndens lön är döden. Varje synd i bibeln var värd döden. Hur kunde man då veta vad som var från Gud eller ej? ”Hur skall vi känna igen det ord som Herren inte har talat? så vet: När profeten talar i Herrens namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som Herren inte har talat.  ” (5 Mos 18:21-22)

Nu lever vi inte längre under Israels lagar men att missbruka Guds namn är fortfarande en synd och vi hanterar det annorlunda i nya testamentet än i gamla testamentet. Nu konfronterar vi synd så att folk kan omvända sig, men gör de inte det skall man sätta dem under församlingsdiciplinen, alltså vi skall inte döda någon. Lagen gavs för att visa människan på att man behöver en frälsare i från sina synder det var syftet med lagen i första hand.

Det finns många idag som härjar fritt inom många kyrkor som säger ”Så säger Herren” men det de sade skedde inte. Dessa borde blir korrigerade och om de inte lyssnar hamna under församlingsdiciplinen. Det verkar dock vara något som inte görs och det är något vi behöver reformera i våra församlingar så att vi går tillbaka till bibeln. Jag minns gången när jag stod och predikade för väldigt länge sedan och jag sade ”Jag känner att Herren säger till mig du finns här som ….. ” Jag minns inte exakt, men ingen gav sig till känna av de 10 personer som fanns där.. Vad jag gjorde var att jag missbrukade Herren namn. Jag talade saker Herren inte hade talat till mig. Jag inbillade mig saker och följde mina känslor. Herren talar genom sitt ord men jag talade mina egna fantasier och inbillningar. Ingen konfronterade mig för det. Ingen sade ”Josef, du missbrukade Guds namn”. Jag är tacksam till Herren att han visade mig vägen ur detta genom sitt ord. Jag är tacksam att Herren visade mig att mitt handlade och agerande var värt döden i Guds ögon och att jag var skyldig till ett lagbrott.. Det var en synd. Jag var en syndare i behov av Guds nåd och frälsning från synden.

När vi därför vet detta borde vi inte frukta Herren mera? När vi vet att även denna synd är värd döden i Guds ögon borde vi då inte vara mera försiktiga? Jesus Kristus har kommit för att frälsa syndare. Missbruk av Guds namn var värt döden men Jesus Kristus dog denna döden för att alla som missbrukar Guds namn kan få en försoning för sina synder. Vi behöver alltså inte dö i våra synder längre eftersom Jesus Kristus dog den döden. Man behöver omvända sig bort i från ett liv där man missbrukar Guds namn och vända sig till Jesus Kristus som ens enda hopp om frälsning. Missbruk av Herrens namn är inte behagligt inför honom och nu när vi har det nya livet i Kristus så låt oss därför lägga bort detta missbruk.

Ni skall känna igen dem på deras frukt

”På deras frukt ska ni känna igen dem” – Matt 7:16

När Jesus talar om att man skall känna igen de falska profeterna på deras frukt är det viktigt att vi förstår vad han menar med detta. Jesus säger detta i slutet på bergspredikan så det första han menar är gärningarna han talar om i bergspredikan. Lever de i enlighet med bergspredikan? I den tidiga församlingen precis efter Apostlarna tid skrev man i sina skrifter att om det kommer en resepredikant till er och han frågar efter pengar så är det en falsk profet. Detta eftersom i bergspredikan säger Jesus att man inte kan tjäna både Gud och Mammon (Pengar). Så för att kunna känna igen folket på deras frukt måste man läsa hela bergspredikan och se vilken som är den goda frukten för att kunna känna igen den dåliga frukten. T.e.x håller de vad de har lovat? Vänder de andra kinden till när de blir hånade och förföljda? Frågar de inte efter pengar? Gråter dem med dem som gråter?. Skrattar med dem som skrattar? etc. Det andra som Jesus här syftar på är deras lära. Är deras lära i enlighet med Kristi lära? ” Den som går vidare och inte blir kvar i Kristi lära, han har inte Gud. Den som blir kvar i hans lära, han har både Fadern och Sonen.” (2 Joh 1:9). Även här i den tidiga kyrkans dokument stod det att om någon kommer till er men inte predikar Kristi lära då skulle man inte ta emot honom för då var det en falsk profet. På deras frukt skall ni känna igen dem har alltså absolut inget att gör med hur många helande under de ser runt omkring sig eller hur många som blir omvända under deras predikningar att göra för ingenstans i bibeln kopplas detta till sann frukt. Se på Jeremias liv. Hur många under och tecken gjorde han? Hur många blev omvända under hans predikan? Ändå var han en sann Guds profet som bar frukt. De falska profeterna skall alltså kännas igen på deras frukt och de som inte får ta del av himmel riket som Jesus på domens dag skall avvisa skall kännas igen på deras frukt. Det är därför viktigt att vi både har rätt lära samt rätta gärningar.