Falska profeter och falska messiasgestalter

 Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.  ” – Matt 24:24

Jesus sade här vad som skulle ske innan templet föll år 70 men det är även relevant för vår tid då det i bibeln talar om ett avfall innan Jesus kommer tillbaka. Han säger att falska profeter skall uppstå och göra stora under och tecken i syfte att försöka bedraga de utvalda. Herrens utvalda blir inte bedragna av liberalteologer som förnekar bibeln, nej, ingen bibeltroende skulle bli lurad av något sådant. Istället sker det genom falska profeter som utför stora mirakler. Det bästa sättet att bedraga en bibeltroende är genom under och tecken, det som är häftigt och spektakulärt. Många kommer helt klart att följa dem, det säger Jesus, men de som Herren har utvalt till frälsning innan de ens var födda kommer inte att bli bedraga. Herren kommer att beskydda dem från den kraftiga villfarelsen. De blir inte lurade bara för att det sker under i tecken i Jesu namn. Bara för att någon ser ut att vara en messiasgestalt d.v.s. en som verkar för messias sak så köper man det inte. Man vet att om inte evangeliet förkunnas är det inget att ha. Man blir inte bedragen av vad ögonen ser och öronen hör och av vad kroppen känner. Låt oss därför ha våra ögon fästa på sanningen som finns i evangeliet om Jesu död och uppståndelse så blir man inte bedragen. Paulus visste att så fort han var borta så skulle ormen lura folk, till och med dem som levt med Paulus under många år. (2 Kor 11:3). Må vi inte vara sådana som förs bort från Kristus utan låt oss vara stadiga i lära och tron.

Förlåten men Gå och synda inte mer

och synda nu inte mer!” – Joh 8:11

Jesus sade dessa varningens ord till en kvinna som hade haft fem män. Hon var en av de största äktenskapsbrytarna i landet Israel. Men Jesus dömde henne inte eftersom Han kom för att förlåta och försona världens synd för dem som söker det.. Det finns ingen synd i hela världen som Gud inte kan förlåta, det finns inte heller någon mängd synder som Gud inte kan förlåta. En del tänker. ”Jag har syndat så mycket så det finns inget hopp för mig” Så tänkte nog denna kvinna kanske också. Men inga synder är för svåra för Jesus utan Han kan enkelt förlåta vilka synder som helst. Men det finns ett vilkor för att få syndernas förlåtelse och det är att man ångrar sin synd och inser att det man faktiskt har gjort är en synd, värd att bli dömd för inför Guds heliga domstol. Denna kvinnan fick syndernas förlåtelse. Men Jesu förlåt henne inte för att hon skulle fortsätta att leva i äktenskapsbrott utan för att hon skulle överge den vägen. Därför säger Jesus orden ”Gå och synda inte mer!”. Till de som ångrade sina synder och sökte syndernas fölåtelse gav Jesus det med orden ”Gå och synda inte mer!” Men till folk vars hjärtan var hårda och som inte ville ha syndernas fölåtelse och inte insåg sina synder sade han ”Guds vrede förblir över dem”, ”Ni huggormsyngel!”, ”Ni hycklare”. ”Se här Guds godhet och stränghetstränghet mot dem som föll, Guds godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du bortskuren. – Rom 11:2