Löftet om ett nytt hjärta och en ny ande. (Hes 36:24-30)

Predikan av Josef Löwdin

5/5- 2019, Göteborg

Länk till ljudfil..

24 För jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. 25 Jag ska stänka rent vatten på er✱ så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26 Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag ska låta min Ande komma in i er✱ och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

28 Så ska ni få bo i det land som jag gav era fäder, och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. 29 Jag ska frälsa er från all er orenhet. Jag ska kalla fram säden och föröka den och inte längre låta er drabbas av svält. 30 Jag ska föröka trädens frukt och markens gröda, för att ni inte mer ska förödmjukas bland folken genom svält.”

(Hes 36:24-30)

Israels barn var Guds folk. De var kallade att leva för Gud och bära Guds namn i denna världen. Problemet med dem var att de ofta var upproriska emot Gud.

De gick sina egna vägar och ville inte följa Guds vägar. De hade Guds lag. De visste vad som var rätt och fel men de följde inte den vägen.

Problemet med dem var deras hjärtan som var hårda som sten.

På grund av deras hjärtas tillstånd ville de inte lyda Gud.

I denna profetia genom Hesekiel berättar Gud om deras tillstånd och hur de hade vandrat bort ifrån Honom.

De var i fångenskap på grund av sitt uppror emot Gud på grund av detta så lät Gud dem vara slavar och förtryckta i ett främmande land, Babylon..

Gud lovade föra dem tillbaka till deras land och Gud lovar att återupprätta dem och ställa allting till rätta. Även om den här profetian primärt syftar på Israel så har den en vidare betydelse och mening även för vår tid.

Det är ett löfte om frälsning och om en människas omvändelse till Gud.

Denna profetia är även en bild på hela mänskligheten. Fångenskapen i Babylon skedde på grund av Israels uppror emot Gud.

Detta är en bild på människans slaveri under synden som varje människa lever under på grund av upproret emot sin egen skapare.

Gud låter människan hamna snett och dra på sig elände här i livet på grund av deras uppror men Gud i sin nåd lovar upprättelse för var och en som kommer till Honom.

Vi börjar med att läsa i vers 24”För jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land.”

Gud hade givit sitt folk ett land som de kunde bo i, och han lovar nu att föra dem tillbaka dit.

Detta är även en bild på Guds rike och det eviga livet som vi får genom Jesus. Gud har genom sina löften lämnat ett rike åt hans folk som vi alla kan leva i. Detta rike kallas för Guds rike.

Himmelriket är inte bara för vissa nationaliteter utan löftet här handlar om att Gud skall föra folk till landet i från alla nationer.

Det spelar alltså ingen roll i vilket land du är född eller vilken folkgrupp du tillhör utan löftet om Guds rike och himmelriket finns tillgängligt för varje människa.

Oavsett vem du är, vilken bakgrund du har eller vad du kommer ifrån kan du får evigt liv och komma in i Guds rike.

Alla religioner tror på ett liv efter döden och att man kan komma till ett paradis eller till en himmel när man dör. Andra tror på återfödelse att man blir något annat när man dör.

Gud har lagt ner evigheten i människans hjärta och det är därför alla tror på livet efter döden i någon form.

Hur man kommer till himmelriket skiljer sig dock radikalt åt en del säger till oss att man skall vara tillräckligt god och kanske då eventuellt skall Gud acceptera dig.

Andra säger till oss att vi skall göra det goda för att få poäng hos Gud, och andra säger att man skall vara god för att återfödas till något bra.

Kristendomen skiljer sig dock här eftersom kristendomen är den enda religionen som inte är människocentrerad där man försöker bli accepterad av Gud. Kristendomen handlar om att Gud har gjort något för oss i sin kärlek för att vi skall kunna bli accepterade.

Men för att vi att vi skall kunna bli accepterade av Gud måste en del saker ske som dagens text talar om för oss.

Våra liv behöver bli förvandlade av Gud själv och denna förvandling hänger inte på vad vi försöker att åstadkomma inför Gud utan den hänger på Guds nåd emot människan..

De goda nyheterna är att Gud är den som gör förvandlingen och inte vi själva. Våra synder skiljer oss i från Gud och på grund av synden kan vi inte komma in i Guds rike och in i det eviga livet.

Samhället där ute lär oss att vi löser våra problem genom självhjälp, genom terapi, psykologi och alla möjliga metoder.

Om en människa brottas med dåligt samvete över vad man har gjort i livet så säger psykologin till oss att man skall skaffa en bättre självbild och ett bättre självförtroende.

Om en människa har problem med synd i sitt liv så vill man inte kalla det synd utan man kallar det för ett dåligt beteende som behöver ändras genom terapi.

Om en man är spelberoende så säger samhället till oss där ute att man behöver gå till en beteendevetare och därmed få hjälp.

Inget av detta kan egentligen ta itu med grundproblemet.

Visst du kan säkert få en del bra hjälp där ute men det löser inte grundproblemet, girigheten i hjärtat.

Israels problem var att de hade varit upproriska emot Gud och det är människans problem också. Människans synd är vad som skapar dåliga beteenden och ett dåligt samvete.

Du kanske blir av med ditt spelberoende men otroheten finns kvar. Vredesutbrotten, oärligheten, lögnerna, allt illa prat, svordomarna.. Du kanske får avgiftning för alkoholen men dina andra synder vem skall hjälpa dig med dem?

Samhället har aldrig lyckats med att förändra en människas hjärta. Samhället har inte lyckats få bort hatet ur en människa.

Samhället har trotts sina många försök inte lyckats få bort synden ur människan.

De har inte lyckats ge människan ett gott samvete.

Istället har samhället hjälpt människan att synda ännu mera genom att legalisera sådant som Gud hatar. Samhället kan inte rädda någon enda människa in i himmelriket. De kan inte ta någon in i Guds rike.

Andra religioner kommer säga till dig att för att lyckas bli av med det dåliga samvetet och få förlåtelse för sin synd måste man göra något.

Ge en allmosa, hjälp en tant över gatan. Trotts allt du gör kan du ändå inte veta om du får en plats i himmelriket eller inte. Trotts detta kanske det lättar samvetet för en stund men inte i längden.

Trotts allt du skall göra så hjälper det dig inte att bli av med synder. Jag hör ofta människor i andra religioner säga att de göra dåliga saker men att de jobbar på problemet. De blir aldrig av med problemet ändå.

De kanske kommer en bit på vägen men grund problemet kvarstår.

De kanske begår en synd i ett visst område och slutar med det men nästa vecka uppstår en ny synd i ett annat område.

Även många som kallar sig kristna har samma problem. Man syndar och syndar och syndar men synda problemet upphör inte och samvetet får ingen ro.

Andra lever ett liv där man dövar sitt samvete. Man har begått så många synder att man ser synderna inte längre som en synd. En gång i tiden sade samvetet i från men inte nu längre. De har accepterat sina synder och kallar nu det onda för gott.

Det finns ett löfte om frälsning i från allt detta i dessa bibelversar framför oss. Det finns en frälsning som samhället och andra religioner inte kan ge dig. Det finns ett evigt liv som var och en kan få del av.

Vi finner i resten av passagen fyra löften som Gud har lovat att göra för människan som vänder sig till Honom för sin frälsning.

  1. Ett renat samvete

Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. (vers 25)

Samvetet är något som vi alla har och samvetet är givit till oss av Gud. Samvetet kan lättas på, men det kan inte stillas om det inte har frid med Gud.

En människa kan söka på alla sätt och på alla ställen för att få ett renat samvete men det kommer inte att gå så bra.

Herren lovar genom denna profetia att han skall rena människans orenhet och rena dem i från avgudarna.

När han talar om rening här så syftar det på att Gud förlåter oss våra synder och renar oss i från dem.

Syndens konsekvenser kan finnas kvar resten av livet men samvetet kan bli renat så att vi inte längre plågas av våra synder.

Många lever med en föreställning att man kan själv rena sitt samvete genom olika saker man gör. ”Ge en gåva och lätta på ditt samvete” Man försöker genom olika religiösa ritualer för att tystna ner samvetet.

Andra de försöker döva samvetet genom att rättfärdiga vad man har gjort, genom att skylla på omständigheter, skylla på sin barndom, och allt möjligt för att slippa ta ansvaret som ens egna samvete pekar på.

Andra när samvetet väcker dem och plågar dem mitt i natten eller sent på kvällen så flyr man till en TV, eller till musiken, eller till datorspelet för att tänka på något annat. Man försöker fly undan samvetet genom att hålla sig sysselsatt.

Jag minns när jag var ung och samvetet började jaga mig hur jag försökte gottgöra genom religiösa saker som jag tänkte kanske att jag får lite poänger hos Gud, och därmed kanske han förlåter mig.

Många tänker så idag. Fasta mera. Ge en allmosa. Gör massor av gott så kanske Gud förlåter mina synder. Detta stillar inte en människas samvete.

Denna vers lär oss att Gud kommer att rena våra hjärtan. Det är alltså ett löfte. Du behöver sätta ditt hopp på Guds löfte istället för att försöka fly.

Du kan bli renad i från dina synder. Gud kommer att göra det om du kommer till honom. Ingen annan religion kan ge ditt ett renat samvete. Ingen annan kan rena dig i från dina synder och samtidigt ge dig frid i samvetet..

  1. Ett nytt hjärta

Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. (vers 26)

Synden i våra liv har skapat ett stenhjärta. Ett hjärta som är hårt. Ett hjärta som inte är känsligt inför Gud och inför synden.

Samhället i dag säger till oss att vi behöver psykologi för att ändra våra beteenden. Samhället idag lär oss att våra beteenden beror på vår uppväxt och i vilken miljö vi befinner oss i. Visst det kan ha en viss påverkan men det är inte grund problemet.

Om en man slår sin fru så är inte problemet att han inte fått tillräckligt med kärlek som barn, utan problemet är stenhjärtat.

Om en människa är aggressiv är inte problemet orsakat av något yttre i barndomen, eller att man har en psykisk störning, utan det stora problemet är hans hjärta som gör att han är aggressiv.

Om en kvinna sitter och talar illa om sin chef bakom hans rygg är inte problemet hennes uppväxt utan problemet är hennes stenhjärta.

Varje människa som inte känner Gud behöver ett nytt hjärta. När vi får ett nytt hjärta kommer mycket att förändras i våra liv. Inte bara våra beteenden utan även hela livet kommer att förändras på djupet.

Det är en väldigt stor skillnad på ett stenhjärta och ett hjärta av kött. Kött är mjukt men sten är hårt. Ett stenhjärta orsakar många problem i livet.

På grund av hårda hjärtan är folk otrogna sina fruar. På grund av hårda hjärtan ljuger folk. På grund av hårda hjärtan stjäl folk av andra.

På grund av hårda hjärtan är människan girig. På grund av hårda hjärtan är människan självisk och har sig själv i fokus. Ett hårt hjärta kommer skapa många problem i livet.

Det enda som kan förändra oss på djupet som människor är om vi får ett nytt hjärta. Det enda som kan sätta oss verkligen fria i från skadliga beroenden och beteenden är ett nytt hjärta.

Innan Gud frälste mig hade jag problem med vredesutbrott och ibland fick jag skämmas rejält för saker jag gjorde när jag inte kunde kontrollera mig själv.

Gud frälste mig dock och sedan dess har jag inte behövt skämmas för något sådant. Jag kan inte idag säga att jag har problem med vredesutbrott. Gud har givit mig ett nytt hjärta och tagit bort dem.

Jag känner en person. Han berättade för mig att han hade grava problem med vredesutbrott och det kostade honom hans äktenskap. Han brukade slå sönder dörrar där hemma när han blev arg. När Herren frälste honom försvann detta. Han hade fått ett nytt hjärta.

Jag läste om en man som hade fått vredesutbrott och skadat en liten flicka mycket allvarligt. Samhället sade till honom att han har en psykisk störning och dömde honom därmed inte till fängelse.

Problemet är hjärtat inte att någon har en psykisk störning. De har bara hittat på massor av saker som de kallar psykisk störning som inte är det. Vad som behövs är hjärtats förvandling.

Det spelar ingen roll vad du gör idag och vilka hemskheter du har begått i livet. Samhället kan inte på djupet hjälpa dig. Inte heller någon annan religion.

Det enda som på djupet kan göra en skillnad i våra liv är ett nytt hjärta. Detta nya hjärta har Gud lovat att han skall ge till sitt folk.

  1. En ny Ande Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. (vers 27)

Det gamla stenhjärtat kan inte följa Guds lag. När vi får ett nytt hjärta förändras allt. Då helt plötsligt får vi även en ny ande. Guds Ande kommer in i oss.

Det förändrar hela värt sätt att tänka och agera. Saker du älskade tidigare älskar du inte längre. Guds vägar och Guds stadgar kommer man nu att helhjärtat vilja följa efter.

Guds stadgar som det talar om handlar om att följa det Gud säger och lär oss i bibeln. Tidigare innan en människa fick ett ny ande så brydde man sig inte så mycket om vad bibeln lär.

När bibeln lär att mannen inte skall ha långt hår så var det oviktigt.

När bibeln lär att man gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar så var det oviktigt.

En ny ande förändrar allt. Det förändrar våra intressen, det förändrar vår världsbild. Tidigare såg man människan som relativt god men nu ser man sina egna synder och andras synder överallt.

Hela ens sätt att tänka och leva förändras. Tidigare följde man inte Guds moral lag men nu vill man följa den och det står till i texten att Gud skall göra så att vi följer hans stadgar och hans lagar.

Det är ett verk av Gud genom att han förändrar vårt hjärta och låter sin Ande bo i oss. Ser en människa inte en sådan förändring så har Gud inte gjort ett verk i ens hjärta och inte låtit sin ande flytta in i en.

Om en person kallar sig kristen, jude, ortodox, katolik, pingstvän, baptist eller vad som helst, men det inte har skett ett verk i människans hjärta, som har resulterat i att man nu börjar följa Guds lagar och stadgar så är man inte frälst. Man har inte lärt känna Gud.

Om en människa har fått ett nytt hjärta och en ny ande så märks det i hans liv. Det märks i hans livsstil, i hans passioner och i hans relation till bibeln och det som har med Gud att göra. Det märks att han vill lyda Gud.

Synder du tidigare älskade kommer du nu att hata och denna vers vers säger till oss att en ny ande får att att nu lyda Guds lag.

Om en tiger har blivit förvandlad till en kanin så märks det väldigt tydligt.

Om en bil har blivit förvandlad till en cykel så märks det tydligt.

Sådan är den nya födelsen där Gud ger människan ett nytt hjärta och en ny ande. Det märks när en människa har blivit född på nytt. Ett av sätten det märks på är att man nu börjar lyda Guds bud och hans stadgar..

  1. Andliga välsignelser

Så ska ni få bo i det land som jag gav era fäder, och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. 29 Jag ska frälsa er från all er orenhet. Jag ska kalla fram säden och föröka den och inte längre låta er drabbas av svält. 30 Jag ska föröka trädens frukt och markens gröda, för att ni inte mer ska förödmjukas bland folken genom svält.” (28-30)

Slutligen lovar Gud sitt folk andliga välsignelser. Det gamla skall vara förbi och något nytt skall komma till var och en som tror. Här talas det om en yttre välsignelse men nya testamentet talar om en andlig välsignelse.

Dessa andliga välsignelser består i andlig frukt. Glädje, frid, kärlek, tålamod etc. Dessa andliga välsignelser består också i att man får leva som ett Guds barn. Där vi har vår skapare Herren själv som visar oss sin omsorg.

Dessa andliga välsignelser består även i att vi en dag skall ärva det eviga livet och leva med Gud i all evigheters evigheter. Dessa är fantastiska löften som har givits.

Avslutande vädjan om att komma till Kristus för frälsning.

Hur kan man få del av dessa löften. Hur kan man bli renad i från synden och få ett rent hjärta och samvete?

Hur kan jag få ett nytt hjärta? Hur kan Guds Ande flytta in i mig och hur kan jag få del av alla dessa välsignelser?

När vi läser att Gud lovar att upprätta sitt folk så syftar han på att han skulle sända Jesus Kristus.

Det är enbart genom tro på Jesus vi kan bli födda på nytt.

Inga gärningar, ritualer eller självhjälps metoder kan hjälpa oss. Jesus dog för syndare på korset. Han var Guds syndfria offerlamm som dog för att vårat gamla stenhjärta skulle dö. Han dog så att vår syndiga natur skulle kunna dö med Honom.

Jesus uppstod i från döden på den tredje dagen så att vi kan få ett nytt hjärta. Ett hjärta av kött. Han uppstod för att vi skulle uppstå med Honom och få Guds Ande boendes inom oss som gör att vi följer Guds stadgar och bud.

Stunden vi omvänder oss till Jesus i tro så sker denna pånyttfödelse. Vi kan inte födda oss själva på nytt. Ingen kan på egen hand förändra sitt eget hjärta.

Du kan försöka med psykologi och mediciner. Du kan försöka med allmosor och gåvor och försöka på egen hand. Alla försök kommer att misslyckas. Bibeln talar om att en människa är död i sina synder och behöver väckas till liv.

I dag kan du väckas till liv genom att komma till Jesus Kristus. Han dog för varje människa som omvänder sig och kommer till Honom. Hans löften gäller dig.

Om du kommer till Jesus skall du få ett nytt hjärta. Om du ber honom att frälsa dig skall du få en ny ande.

Dröj inte och vänta inte. Tänk inte att du klarar dig bra på egen hand, för det vet du mycket väl själv att det inte har lyckats så bra hitills.

Tänk inte att du skall finna någon annan lösning än Jesus för det kommer du inte att göra.

Vem kan förändra en människas hjärta förutom den som har skapat oss?

Min vän kom till Jesus, kom till frälsaren för att få rening och frälsning i från synden.

Bara Jesus kan rena ditt samvete och ge dig ett nytt hjärta. Ingen psykolog i världen kan hjälpa dig. Min vän synden förstör oss. Vill du verkligen låta synden fortsätta att förstöra ditt liv?

Kom till Jesus. Kom till frälsningen. Tro på Jesus som frälser och omvänd dig till Honom.

Meningen med livet

Evangelisk predikan av Josef Löwdin

7/4-2019, Göteborg

Länk till predikan … 

Det är många i vår tid som ställer sig frågan vad är egentligen syftet och meningen med detta livet? Varför finns jag egentligen här och varför känns detta livet som jag lever just nu så tomt och meningslöst?

Svaret på detta finner vi i bibeln och i dagens bibeltext kommer vi finna Jesus tala en liknelse som beskriver en människas liv.

Han berättade också denna liknelse: En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård och han kom och sökte frukt på det, men fann ingen. Då sa han till vinodlaren: Se, i tre år har jag kommit och sökt frukt på detta fikonträd utan att finna någon. Hugg ner det. Varför ska det också få suga ut jorden? 8. Men han svarade och sa till honom: Herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har grävt omkring det och gödslat det. 9. Kanske det då ska bära frukt. Men om inte, kan du därefter hugga ner det. ” – Luk 13:6-9

I dagens bibeltext berättar Jesus en liknelse för oss. En liknelse är en berättelse som är en illustration för att berätta en sanning. Alla liknelser är inte lika enkla att förstå som denna liknelse. Denna liknelse handlar om en konversation mellan två stycken.

Den första i denna konversationen är mannen som ägde en vingård. Detta är en bild på Gud, vår skapare och ägare. Den andra i denna konversationen är vinodlaren och det är en bild på Jesus Kristus.

I denna konversation finner vi vad Gud kräver av en människa. Vi finner syftet med varje människas liv. Vi finner Guds tålamod med människan.

Vi finner Guds rättvisa mot människan. Vi finner Jesu hjärta och kärlek för människan.

Det finns många saker vi kan lära oss i från denna liknelse. Låt oss kolla på denna liknelse :

Han berättade också denna liknelse: En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård ”

Denna man som hade planterat ett fikonträd i sin vingård är en bild på Gud. Fikonträdet här är en bild på en människas liv och vingården är en bild på världen vi lever i.

Gud har alltså placerat människan på denna jorden. Gud har skapat oss och Han har skapat oss med ett syfte.

Människan är unik i sitt slag, det finns inget annat i Guds skapelse som är som människan. Bibeln talar om att människan är skapad i Guds avbild. Människan skiljer sig i från växter och i från djuren.

Samhället här i väst skall jag betona, lär oss att vi kommer i från apan, och att människan därmed skulle vara av djurisk sort. Detta är en lögn eftersom människan skiljer sig i från apan.

Gud har skapat människan med olika förmågor som apan inte alls har. En människa har till exempel ett intellekt. En människan kan förstå saker, lära sig nya saker.

En människa kan lära sig historia och matematik. En människa kan lära sig fysik och en mängd olika grejer som inte apan kan göra.

Människans hela uppbyggnad är väldigt komplex. Hjärnan fungerar på ett sådant sätt, att vi kan komma i håg grejer, och allt är väldigt avancerat uppbyggt, med olika hjärnceller som lagrar minnen.

Människan har även olika språk vilket inte apan har. Djuren kan förstå varandra på ett annat sätt ,men de har inga komplicerade språk så som kinesiska eller arabiska, och de kan inte skriva sitt språk på ett papper och skicka brev till varandra..

Våra språk finns i hundratals och en de är avancerade och uppbyggda på ett väldigt fascinerade sätt.

Människan har även en förmåga att kunna uppfinna nya grejer och utveckla denna världen.

Djuren kan inte uppfinna några bilar, datorer eller bygga upp denna världen. Jag har aldrig sett en apa som kommer med en ny uppfinning.

Människan har även ett samvete som kan skilja mellan rätt och fel. Ett djur har inget samvete utan kan agera som de vill utan att känna någon skuld eller skam.

Människans samvete är givit oss av Gud eftersom vi är skapade till hans avbild så har Gud lagt ner lagen i våra hjärtan.

Människan har även ett evighets perspektiv. Människan vet innerst inne att det finns en evighet eftersom Gud har lagt ner den i deras hjärtan.

Det är därför många religioner tror på ett liv efter döden. Människan vet innerst inne att det finns en Gud som har skapat dem oavsett vad ateismen säger.

Många människor lever idag med en föreställning att det inte finns en mening med livet. De lever som om de vore ett fikonträd men som inte har något syfte alls i livet.

Gud har planterat sitt fikonträd i sin vingård.

Han har inte bara planterat ett fikonträd till att inte göra någonting, utan fikonträdet har ett syfte.

Fikonträdets uppgift är precis som vilket annat fruktträd som helst, att bära frukt.

och han kom och sökte frukt på det, men fann ingen.”

Gud söker efter frukt hos människan, god frukt. Vad innebär det att bära frukt?. Vad för en frukt letar Gud efter?

Först och främst är det kärleksgärningar Gud letar efter. Det handlar om en kärlek till Gud som leder till att man följer honom av hela sitt hjärta.

Det innebär att man lever för Gud och för Guds rike. Man vill se Guds rike spridas och man arbetar för det.

Det innebär också att man lyder Guds ord i bibeln och accepterar Guds ord som sanning och man omformar hela sitt liv efter Guds ord.

Det innebär också att man lever ett liv i tillbedjan till Gud och att man försöker omforma sin tillbedjan utifrån hur Gud vill bli tillbedd. Det innebär också att man förtröstar på Gud och på hans vägar och hans ord.

Om en man inte har en förtröstan på Gud och en visshet om sin frälsning är det ingen god frukt.

Bibeln lär oss att ”tron är en övertygelse om det man inte kan se”.

Alltså man tvivlar inte på Guds löften eller på att Jesus kom för att sätta just mig fri i från mina synder. Det finns alltså inget tvivel i en sann tro.

Det innebär också att man ber till Gud och kommer till Gud när man behöver vägledning i livet. Det innebär också att man har en god karaktär. En karaktär som fruktar Gud och vördar honom.

Det innebär också en god karaktär emot andra människor som är fyllt av kärleksgärningar. God frukt ber för sina fiender. God frukt välsignar de som förföljer.

Frukt innebär att man har en glädje i livet. Inte en glädje som kommer av att man tittar på en komedi, eller läser lite skämt, utan en glädje i Gud, en glädje över att ha ett syfte i livet, att bära frukt, en glädje i att få tjäna Gud och leva för honom.

Frukt innebär också att man har frid med Gud. Gud är inte längre ens fiende utan ens Far. Frid innebär att man har ett rent samvete.

Frukt innebär också att man har trohet emot Herren i tjänst inför Honom. Trohet i att gå ut och berätta om Jesus för andra människor, trohet emot Gud, även om man får gå igenom lidanden och hela världen är emot en.

Frukt innebär självbehärskning på livets alla områden. Man kan kontrollera sitt temperament. Man får inte vredesutbrott , man är kontrollerad i mat och dryck, i sina ord och handlingar.

Man är kontrollerad i hur man använder sin tid, man slösar inte bort den på onödiga grejer som inte betyder något inför evigheten.

Denna frukt kan variera i grad hos olika, och kan vara olika stark på olika områden, t.e.x ett äpple innan det är moget kan vara litet, och lite surt att äta men likväl växer det ett äpple på trädet.

En banan är grön och hård innan den är mogen men likväl är det en banan som växer på trädet. Vad Gud söker efter är frukt på trädet. Han söker efter frukt i varje människas liv.

Gud sökte på trädet och fann ingen frukt. Du sitter här och Gud söker efter din frukt och vad kommer han att finna? Kommer han att finna någon frukt?

Då sa han till vinodlaren: Se, i tre år har jag kommit och sökt frukt på detta fikonträd utan att finna någon.”

Gud är tålmodig med var och en av oss. I denna liknelse nämns tre år. Gud kanske har sökt igenom ditt liv i många fler år än så.

Vad finner Gud i ditt liv när han söker efter frukten? Du är skapad för att bära god frukt. Du är skapad för att tillbe Gud. Men vad tillber du i ditt liv?

Kanske är det pengarna som du tillber? Jesus sade att man kan inte följa både honom och Mammon, alltså materialismen och pengar.

Många idag spenderar alla sina pengar på sig själv, sina egna hobbyer, sitt hus men ägnar inte många tankar åt Gud eller sin nästa.

Kanske är det sporten du tillber? Det är uppenbart i vårt samhälle idag att många tillber sporten. Då tar på sig en tröja med sitt favoritlag och skriker och gapar precis som att sporten är deras gud.

Kanske har du många idoler i ditt liv som du följer och ser upp till utan att ägna en tanke åt Gud. Kanske du tillber en annan Gud än bibelns Gud.

Du kanske sysslar med nyandlighet där människan målas upp som en gud. Kanske du ber till en Gud som är gjord av trä och sten, eller till en Gud som inte kan frälsa någon i från deras synder.

Du kanske ber till en gud som inte kan ta itu med dina aggressionsproblem eller dina lustar.

Du kanske är ateist och upphöjer intellektet och vetenskapen och har det som din förtröstan. Andra lever hela sitt liv för nöjen, för en karriär, för att bli populär, för att njuta, och ägnar ingen tanke åt Gud.

Du kanske inte bär någon andlig frukt. Du är inte tålmodig i det som har med Gud att göra, du kanske inte bär ditt lidande för din tro.

Du kanske inte lever i Frid med Gud utan går runt med dåligt samvete, du kanske inte lever i frid med andra människor utan är involverad i konflikter hela tiden om saker som inte har med Guds rike att göra..

Du kanske inte lever i självbehärskningen utan lever ut alla dina passioner i livet och slösar bort tiden på saker som inte har något med Guds rike att göra.

Är det detta Gud finner när han ser på ditt liv? Eller finns där frukt?

Hugg ner det. Varför ska det också få suga ut jorden? ”

Ägaren av vingården säger nu till vinodlaren ”Hugg ner det.” Trädet bar ingen frukt och varför skulle trädet då få stå kvar och ta plats i vingården och suga ur jorden?

Gud är en Gud som kräver rättvisa. Gud straffar synden rättvist. Om en människa lever sitt liv för sig själv, bryter emot Guds lagar och inte bryr sig om Gud och sin nästa varför skulle Gud låta en sådan person slippa undan?.

Om en bankrånare rånar en bank. Varför skulle en domare i en domstol låta en bankrånare slippa undan?

Om en svindlare skulle lura en person på pengar varför skulle då rättvisan låta en sådan slippa undan?

Gud är den som har skapat rättvisan och det är eftersom Han själv är rättvis och kräver att synden straffas.

Varför skulle en människa som inte vandrar på Guds vägar. Som lever i uppror emot Gud, som inte lever i enlighet med hur de har skapats, få fortsätta att andas Guds luft?

Varför skulle de få fortsätta att leva på Guds jord?

Varför skulle trädet som inte bär frukt få fortsätta att ta emot solen?

Varför skulle ett träd som inte bär frukt få fortsätta att dricka av vattnet? Varför skulle det få fortsätta att ta upp plats för andra träd som bär frukt?

Trädet bar ingen frukt och därmed skulle det huggas ner. Trädet hade blivit värdelöst.

Om en Volvo bil inte fungerar och rostar sönder varför inte bara skrota Volvon?

Om en försäljare inte säljer någonting varför låta försäljaren jobba kvar?

Nu, detta kanske låter hårt, men det är Guds rättvisa. Guds rättvisa kräver att människan döms för sin synd och sitt uppror emot Honom..

Men han svarade och sa till honom: Herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har grävt omkring det och gödslat det.”

Vinodlaren ville ge trädet lite mer tid. Det hade inte burit någon frukt på tre år, men han ville ge det ett år till. Vinodlaren ville gräva och gödsla lite för att försöka få trädet att bära frukt.

Här har vi en bild på evangeliet och Guds godhet emot människan. Här ser vi Guds tålamod med människan.

Trotts att människan förtjänar att dömas så har Gud en medlare, vinodlaren som är en bild på Jesus Kristus.

Jesus är svaret på människans problem. Jesus är den som kan få trädet att börja bära frukt. Jesus är den som upprättar själen och livet, för att ställa allt till rätta mellan människan och Gud.

Jesus Kristus kom för att dö för syndare och ge sitt egna liv som en lösen för att försona oss med Gud. För att få oss att börja bära frukt.

Trädet som inte bar frukt kan nu bli ett fruktsamt träd som har sitt riktiga syfte i livet.

Jesus dog på ett kors och uppstod på den tredje dagen allt för att uppfylla vad som är sagt om Honom i skrifterna.

Han dog för att vi skall bära frukt. Han dog för att försona oss med Gud. Han dog för att frälsa oss i från synden, i från det som inte bär någon frukt.

Det är vad det betyder med att gödsla och att gräva runt trädet. Han ger oss en lösning på problemet med fruktlöshet. Jesus sträcker ut sin hand till var och en som kommer till Honom.

Jesus kan återupprätta varje människa och få dem att bära frukt. Jesus kom för att frälsa oss i från synden.

Det finns många genom åren som har fått sina liv förvandlade av Jesus och blivit befriade i från synden. Alkoholister som blivit satta fria, Homosexuella och Bi-sexuella som blivit heterosexuella.

Män som misshandlade sina fruar har nu blivit befriade i från sina vredesutbrott. Människor som levde för saker i denna världen har nu blivit befriade. Ditt liv kan börja bära frukt, låt inte ditt träd bli ned hugget.

Karl XII är en av de mest kända kungarna i Sveriges historia. Han var kung under Sveriges storhets tid och är mest känd för att han försökte utöka Sveriges storhet. Han försökte överta delar av Ryssland men misslyckades. Han var ständigt i krig och försökte ständigt att utöka Sveriges storhet.

När han dog sågs han helt som ett misslyckande av folket på den tiden, som bara hade orsakat sitt eget folk massor av lidande, och han beskylldes även för att ha orsakat slutet på Sveriges storhets tid.

Min vän låt inte ditt liv bli ett misslyckade. Lämna inte denna jorden utan att bära frukt.

En annan Kung var Gustaf den III denna kung hade många byggprojekt. Bland annat så planerade han att bygga Stockholms Pantheon, som var en inspiration i från Pantheon i Rom, som byggdes under det romerska imperiets storhetstid.

Han anlitade arkitekter, de gjorde upp byggplaner och målningar hur allt skulle se ut. De planerade även att riva vissa byggnader för att få plats åt Pantheon projektet beräknades ta tio år.

Gustaf III blev mördad och hela byggprojektet blev inte ens av. Han slösade stor del av sitt liv att planera något som aldrig blev av.

Min vän låt inte ditt liv gå till spillo. Lev inte för saker som inte bär någon frukt i ditt liv.

Den 31:a Mars 2013 hittades Egon Karlsson död i en sandlåda på en perrong vid en tågstation. Han hade frusit ihjäl eftersom det var – 7.2 den natten.

Det märkliga med detta var att Egon var miljonär. På sitt bankkonto hade han 3 miljoner. Han hade enkelt kunnat ta in på ett hotell under natten eller tagit en taxi hem.

Grejen med honom var att han var gammaldags och använde inga bankkort utan varje gång han behövde pengar gick han till ett bankkontor.

Hade han bara sett till att han hade haft pengar med sig, hade detta aldrig behövt hända. Han förlorade sitt liv på grund av att han inte använde det han hade fått.

Min vän. Kasta inte bort det livet Gud har gett dig. Lämna inte detta jordelivet utan att ha frukt på trädet.

Kanske det då ska bära frukt. Men om inte, kan du därefter hugga ner det. ”

Gud är nådefull och tålmodig med oss och trotts att trädet inte har burit frukt hittills ger han mer tid för människan att omvända sig.

Han väntar och väntar på att få se frukt i ditt liv. Men en dag tar livet slut och trädet blir nedhugget och då är det försent.

Du kan börja bära god frukt i ditt liv, men det är bara om du omvänder dig och tror på vad Jesus har gjort för syndare. Då har Jesus lovat att vi skall få bära mycket frukt, sådan frukt som består.

Om vi inte omvänder oss kommer trädet att huggas ner och vi kvar i våra synder och Guds vrede vilar fortfarande över oss.

Vi får då själva ta konsekvenserna av vårt liv på domens dag när vi alla skall stå inför Gud och dömas.

Dröj inte med att omvända dig. Idag är frälsningens dag. Idag kan din själ bli upprättad. I dag kan du börja bära frukt.

Kom till Jesus Kristus så skall du bära frukt. Alla ni som inte har någon frukt på trädet kom till honom.