Den dagliga andliga krigföringen

Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. (Ef 6:11)

Det kristna livet innebär en daglig andlig krigföring emot djävulens listiga angrepp och mycket listiga är de, ofta svåra att genomskåda. Det finns flertalet områden där djävulen attackerar oss och där vi blir involverade i andlig krigföring.

Det första är kampen om våra själar. Djävulen vill att du skall vandra i köttet och han vill göra dig till en andlig invalid och förstöra din själ. Han kommer därför att försöka locka bort dig från det som uppbygger din själ. Bort i från bönen, bort i från att lyssna på predikan, bort i från gemenskapen med syskon, bort i från att läsa din bibeln. Bort i från att läsa uppbyggliga böcker till att läsa skadliga böcker. Han kommer försöka släcka ut den passionen och få dig upptagen med annat.

Det andra är kampen om helgelsen. Helgelsen sker inte automatisk. Det är inte att sitta i en stol och bara se på Jesus ”Let go and let God”. Inte heller är det någon Kristen Hedonism. Det kommer inte fungera. Jag har provat och det ledde mig bara in i världslighet. Utan de syndfulla begären som krigar emot våra lämmar måste vi döda och hålla oss borta i från. (Kol 3:5; 1 Petr 2:11). Paulus sade att han ”Slår sig själv till lydnad” , bildligt talat. Vi kan inte vara passiva i vår strävan efter helgelse.

Det tredje är kampen för evangeliet. Evangeliet sprids inte automatiskt utan det är något vi själva aktivt måste engagera oss i för att det skall spridas, givetvis vill djävulen stoppa oss med olika tankar och argument för att få oss att undvika att evangelisera.

Det fjärde är kampen för tron. Det är inte bara en pastor som skall försvara tron mot de som vill korrumpera utan det är varje kristens ansvar. T.ex en ny predikant, pastor eller lära infiltrerar en kyrkan. Medlemmarna märker att något är konstigt, men sitter stilla och bryr sig inte och sedan några år senare ofta en generation senare har hela församlingen redan fallit och alla undrar varför?. Det var för att medlemmarna inte kämpade för tron och inte stod emot djävulens listiga angrepp.

Kära troende broder och syster, Är du engagerad i den dagliga kampen? Eller har du redan fallit och stupat i kriget? I så fall res på dig ta upp vapenrustningen och börja stå emot djävulen och hans listiga angrepp.

Gud verkar när vi går ut med evangeliet

” Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och förhärdar vem han vill” – Rom 9:18

Det är lätt att bli modfälld när man går ut med evangeliet och inte verkar se så mycket ske. Vad vi dock behöver förstå är att Gud verkar alltid när hans ord förkunnas. Han verkar dock inte alltid på det sättet som vi förväntar oss. Han verkar på två sätt. Det första är att Gud förbarmar sig mot vem han vill. Genom olika tider och på olika platser har Gud förbarmat sig över människor och visat dem sin kärlek och nåd, detta skedde mer ofta förr i tiden, i Sverige, när Sverige var fattigt, men det sker även i vår tid bland andra folkgrupper än just väst världens folk, de rika. Visst ser vi att Gud än i dag förbarmar sig över folk i västvärlden men vi ser det inte så ofta eller så mycket som vi kanske hade önskat. Gud verkar dock på ett annat sätt också när vi förkunnar hans ord och det är att han fördärdar dem han vill. Jag upplever att detta är vad som sker i stor grad just nu i västvärlden när vi går ut med evangeliet, det är därför det känns så trögt ofta och att samhället går i en allt mer ogudaktig riktning, men det är Gud som verkar, på detta sätt också genom att han förhärdar vem han vill. Varför förhärdar Gud folk då? Vi måste förstå att Gud förhärdar människan eftersom människan redan från födseln är en syndare. När Gud förhärdar dem innebär det att han utlämnar dem till sina begär och låter dem följa sina begär men det innebär inte bara det. Farao förhärdades för ett syfte och det var för att Herren skulle visa sin makt för Israels folk. Kungen i Sichon förhärdades av ett annat syfte och det var att Gud skulle förinta honom och hans folk för att Israel skulle få det landet. (2 Mos 2:30) Samma sak med hiveerna som förhärdades så att Josua skulle förinta dem och inta landet (Jos 11:20). Allt detta var på grund av att dessa folk hade begått avskyvärda handlingar i Guds ögon och därför förhärdade han dem. Men även Israels barn blev förhärdade. Israels barn levde inte i Gudsfruktan och det berodde på att de hade blivit förhärdade ”Varför, o Herre , låter du oss gå vilse från dina vägar och varför förhärdar du våra hjärtan, så att vi inte fruktar dig?” – (Jes 63:17). Gud visar alltså vem han vill barmhärtighet och vem Han vill förhärdar han så när vi går ut och sprider evangeliet så kommer Gud verka på två sätt. Antingen förhädas människan eller så får de ta emot Guds barmhärtighet. Därför mina vänner behöver vi inte bli missmodiga om vi upplever att det går trögt utan vi kan vara vid gott mod och veta att Gud gör som han vill och har allt i sin hand. Det beror inte på dig och mig om vi ser en människa komma till tro eller inte utan vi vattnar bara marken och Gud är den som ger växten. I bland kan det verka som att någon blivit förhärdad men det kan vara tvärtom. Ett frö har såtts och det kan dröja tid innan skörden kommer.