En sann spegling av människans tillstånd (Mark 7:14-23)

Evangelisk förkunnelse av Josef Löwdin 

6/10-2019, Göteborg

länk till ljudfil

14.Sedan kallade han till sig allt folket och sa till dem: Hör på mig allesammans och förstå. 15. Inget av det som kommer in i människan utifrån kan orena henne, utan det som kommer ut från henne är det som orenar människan.16. Den som har öron till att höra, han må höra. 17. När han sedan hade lämnat folket och kommit in i ett hus, frågade hans lärjungar honom om liknelsen. 18. Då sa han till dem: Är ni också så oförståndiga? Förstår ni inte att inget som utifrån kommer in i människan kan orena henne? 19. För det går inte in i hennes hjärta utan ner i magen, genom vilken all mat renas och har sin naturliga utgång. 20. Och han sa: Det som går ut från människan, det orenar människan. 21. För inifrån, från människornas hjärtan, utgår de onda tankarna, hor*, otukt och mord, 22. stöld, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund*, hädelse, stolthet, dårskap**. 23. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.”

För att lättare förstå vad Jesus pratar om i denna berättelse låt oss tala om hela sammanhanget. Fariséerna de religiösa ledarna tillsammans med de skriftlärda på den tiden hade börjat attackera Jesus eftersom han tillät sina lärjungar att ära bröd utan att först ha tvättat händerna.

De hade massor av regler och bud som inte fanns med i skriften som de ville att människan skulle följa. De var kritiska om man inte följde dessa regler och bud och man såg ned på dem.

Dessa bud var bara traditioner som en gång i tiden hade skapats och skrivits ner i en bok. Dessa var alltså inte alls baserade på bibeln utan var rena påhitt som man också följde efter.

De inte bara följde dem utan de värderade dem högre än bibeln.

Problemet var alltså inte att Jesu och hans lärjungar bröt emot skriften för det gjorde de inte utan vad fariséerna säger är ”varför följer ni inte de äldstes traditioner”.

Vad som alltså skedde är precis vad som sker med många idag. Många människor idag skapar sina egna krav listor som man vill att alla skall följa efter.

Många får problem i sina relationer med andra eftersom man har sådana krav på andra och om andra inte följer dessa kraven så börjar man kritisera och se ner på varandra.

Jag pratade en gång med en kvinna som hade förlorat sitt man och hennes äktenskap var förstört. Det rådet hon kunde ge till andra var att inte försöka ändra sin partner utan istället älska partnern för det han eller hon är.

Annars blir man precis som dessa fariséer som ställer krav efter ens egna bild som man försöker få andra att följa. Men dessa traditioner om att tvätta händerna var ingen synd i sig om man bröt emot den.

Det gjorde dig inte oren om du inte tvättade händerna innan maten. Istället fanns det andra saker som verkligen gjorde en människa oren och detta missade fariséerna fullständigt.

Jesus ger dem som svar att de själva bröt emot Guds lag genom att inte hålla det femte budordet som säger ”du skall hedra din mor och din far”.

Jesus nu i vers 14 kallar till sig folket för att ge folket en korrekt förståelse av vad som verkligen orenar en människa. Han säger i vers 15 att inget som kommer in i en människa kan göra henne oren.

Med detta menar Han inte vad som kommer in i en människas hjärta och tankar. En del saker orenar helt klart en människa och fastnar i våra tankar.

Det är inte detta Jesus talar om, utan vad han talar om är att inget av det man äter kan orena en människa. De som anklagade Jesus trodde nämligen att eftersom händerna inte var tvättade kom all smutsen i från händerna på brödet de åt, och eftersom de åt det brödet så blir man oren.

Inget sådant kan orena en människa. Du blir i värsta fall magsjuk men i bästa fall så kommer allt ut igen när du sätter dig på toaletten. Sådant här kan alltså inte orena en människa.

Problemet med dessa var alltså att de inte såg sitt egna behov. De ville bara att andra skulle följa deras krav och deras tankar, men såg inte att de själva gjorde något som var mycket värre. De bröt emot det femte budet. ”Du skall hedra din far och din mor”.

Sådan är människan idag och sådan har människan alltid varit. Man ser inte sig själv hur man själv är, men man är väldigt snabb att fördöma andra efter ens egna hemma snickrade krav.

Man kanske ser lite brister hos sig själv och det tror jag de flesta gör men man tar de inte så jätte allvarligt. Man tänker att detta med religion är inget för mig. Jag har lite små sår här och där men det finns ju alltid ett plåster man kan använda.

Man tänker att det är väl inte så farligt så länge det inte är ett större sår som gör att jag måste till sjukhuset är allt bra med mig. Man tänker att man kan bara göra lite bot för sina små synder genom att göra gott i samhället.

Man vänder sig därför bort i från sitt behov av Gud och frälsningen och går sin egen väg en väg där man är som en farisée. Man bygger upp sina egna regler och krav som man vill att andra skall följa.

Människan är ofta av denna andan. Det kanske inte handlar om att tvätta händerna, ofta gör det inte det i vårt samhälle, men det finns så mycket annat där människan har byggt upp sina egna traditioner.

Ofta bygger dessa traditioner på att människan är väldigt självcentrerad och allt kretsar kring honom själv. Man klagar och kritiserar allt men inte gillar som inte passar en själv, men man ser inget behov i sig själv.

Det blir lite som en idrottsman som ständigt är sist och sämst i vad han gör. När han tävlar så kommer han inte bara sist utan han kommer rejält sist och alla som sitter och tittar på detta undrar varför han ens är med och tävlar.

Han ser inte sitt egna tillstånd. Sanningen är att egentligen borde han nog syssla med något annat. Han slösar sin tid på att komma sist och komma rejält sist.

Han kommer så pass sist att alla måste vänta länge på honom. Han slösar sin egen tid och andras tid.

Egentligen borde han syssla med något annat men han inser inte det själv. Han har hamnat på fel plats i livet och idrott är inte hans grej. Men han ser det inte utan fortsätter och tänker att han kan bli bättre och en dag vinna.

Likadant är det med människan som inte ser sitt sanna tillstånd. Man fortsätter med sitt liv. Man förstör ena relationen efter den andra utan att se vad som är orsaken till det hela.

Vi kan likna det vid en människa som går runt med en farlig fläck på huden. Han ser fläcken men tänker att det är inte så farligt och bryr sig inte om att kolla vad som ligger bakom fläcken.

Rätt som det är så dör han och det visade sig att fläcken var en farlig cancer. Han såg bara den lilla fläcken och sade att den var inte så farlig. Den är så liten och ser inte farlig ut.

Precis sådana var fariséerna de såg att de inte tvättade händer och började gå emot Jesus och hans lärjungar för detta men de såg inte de djupare problemet som skulle kosta dem det eviga livet..

Kanske har vi alla människor sådan här regler vi har hittat på, som vi anser att andra bör följa, och gör de inte det så blir vi kritiska emot dem.

Vi har i Sverige idag t.ex en rörelse som anser att man inte skall äta kött och en del av de har gått så långt så att de till och med åker ut och vandaliserar för kött producenterna.

Maten som de åt med orena händer gjorde ingenting med dem. Maten gick in i magen och kom ut någon dag senare i toaletten igen. Fariséerna tog dock väldigt illa vid sig när inte deras regler respekterades.

De vill få alla att följa deras bud som deras fäder hade hittat på. För att ses som riktigt ren behövde man tvätta händerna innan man åt. Det är ingen skillnad mot de som vill förbjuda oss att äta kött.

Andra kanske har politiskt korrekta åsikter som man vill få andra att följa och följer man inte dem så blir man kritiserad.

Jag hörde om en man eller en kvinna kanske det var, som hade börjat lyssna till svensk alternativ media bara på grund av detta så fick personen sparken i från sitt arbete.

De som sparkade henne hade inte samma åsikter som framfördes på alternativa medier och hade skapat sig egna regler och bud och man ville inte acceptera andra åsikter.

Det är precis samma beteende som Fariséerna hade. Ingen skillnad alls bara att det handlade inte om att tvätta händerna utan om politik.

Sedan har vi den gamla damen som gick runt och blev upprörd när dagens ungdom inte följde hennes traditioner som man höll förr i tiden. Dagens ungdom sade inte Herr eller Fru när man titulerade andra.

Förr i tiden i Sverige var det så att man titulerade folk på ett visst sätt men i vår tid är det inte så. Men en del vill följa de äldstes traditioner och kritiserar andra om man inte använder dessa titlar.

Återigen ser vi precis samma sak som Fariséerna gjorde. De såg inte det sanna problemet och de rätta sakerna att kritisera.

Jag tror detta är en beskrivning av alla människor mer eller mindre. Jag tror vi alla kan känna igen oss här mer eller mindre. Vi kan nog alla peka på exempel när det yttre blir det som betyder något.

Vad säger Jesus om detta? Han säger att sådana här dessa yttre saker gör oss inte orena. Utan det som gör oss orena är något helt annat.

Du blir alltså inte oren av vad du äter för något. Du blir inte mer ren bara för att du avstår i från att äta kött..Vad är det då som orenar en människa?

Jesus går vidare med att ge oss en lista på saker. Detta är inte en full lista över alla synder som finns men den är tillräcklig för att överbevisa varje människa i den här världen att de behöver sann rening.

  1. Och han sa: Det som går ut från människan, det orenar människan.

Det som verkligen orenar en människa är det som kommer inifrån våra hjärtan. Allt detta som kommer inifrån våra hjärtan påverkar hur vi tänker, vad vi säger och hur vi agerar.

Det är alltså inte de oskyldiga sakerna som kommer utifrån och in som orenar. Alltså att tvätta händer, äta en viss kost etc. orenar oss inte.

Men det som orenar är det kommer ut i från oss det orenar en människa. Detta vittnar om att hjärtat i grunden inte är gott. Hjärtats tillstånd hos en människan, alltså våran inre människa är full av olika slags ondska.

Samhället i dag lär oss att människan innerst inne är god. Vi finner det i slogan och flertalet välkända poplåtar sprider budskapet om att lyssna till sitt hjärta.

Detta är inte sant. Människan är innerst inne oren och inte god. Visst finns det en del godhet och alla är ju inte monster på insidan.

Men alla är orena på insidan och behöver rening. Alla är i behov av syndernas förlåtelse och en förändring av ens egna inre hjärta.

Låt oss se vad Jesus säger här och förklara ord för ord och se varför en människa behöver rening.

  1. För inifrån, från människornas hjärtan, utgår de onda tankarna.

Inne i en människas hjärta finns de onda tankarna. Ondska har alltså inte bara med det som alla ser, utan en människa kan tänka det som är ont utan att någon ser det.

Tänka ont om Gud, tänka ont om andra människor. Man hoppas i sina tankar att det skall gå illa för andra människor man inte gillar.

Sedan har vi hor eller äktenskapsbrott som är en mer korrekt översättning. Det är när man är otrogen inom sitt egna äktenskap.

Inte bara otrogen till det yttre utan även om man ser på en annan kvinna eller man med lust så är man otrogen mot sin partner.

Otukt är nästa grej som nämns detta handlar om sexuella relationer utanför äktenskapet. Det innefattar allt i från att kolla på porr till att vara sambo eller bara vara med någon man inte är gift med. Det innefattar också homosexualitet.

Sedan har vi mord. Det innebär inte bara mord till det yttre utan att även vara arg på någon utan en giltig orsak är ett mord. Att mörda någons rykte är en annan form av mord. Mord sker lika mycket med tungan som med pistolen.

Stöld och girighet. Viljan att ha saker man inte äger eller att undanhålla arbetaren sin lön. Viljan att ha mera. Spelberonde där man spelar för pengar.

Alltid vilja ha det och ha det. Folk får aldrig nog. Många drivs av girighet hela tiden. Man köper inte det man behöver utan man köper saker man inte alls behöver.

Sedan har vi ondskan som kommer i från hjärtat också. Vem kunde ha trott att människan har så mycket ondska inom sig som de har? Vi som läser våra biblar vet att det är sant men det kommer fram så tydligt i vår tid med internet.

Folk häver ur sig grejer bakom tangenterna som man aldrig skulle säga annars. Man skulle bara tänka dem tyst för sig själv men på internet ser vi ondskan komma fram i elaka kommentarer.

Vi ser det i illviljan och på en mängd olika sätt, som människan som levde innan internets tid aldrig fick skåda.

Vi har sveket där folk ljuger till varandra för att begå svek av olika slag. Det är otroligt hur mycket svek som finns inom en människas hjärta.

Människan är beredd att svika andra för vad som helst. Blanda in lite pengar i det hela så är sveket igång för full rulle. Bland in lite makt i det hela så är sveket i gång för full rulle.

Vi avundet eller ett ont öga som det också kan översättas. Där man går runt och har ett ont öga till alla man är avundsjuk på och vill deras fall och vill själv ha det som de har.

Vi har hädelsen där man går runt och talar hädelser emot Gud och häver ut sig allt möjligt om Gud som inte är sant. Vi ser det inom dagens ateism där man hädar Gud genom att säga att han inte finns.

De hädar oss kristna men har själva inget att komma med- Ställer man dem frågor rätt in i samvetet har de inget svar utan svarar med att häda. Jag har råkat ut för detta flertalet gånger.

Vi har även stoltheten där man ser sig själv som något extra utan att förstå att allt vi har är en gåva i från Gud. Ingen har rätt att berömma sig själv och gå runt och vara stolt över ens egna prestationer.

Vi har slutligen dårskapen. Råd och tankar som är dårskap, som går emot Gud och hans vägar. Dårskapen att bygga sitt liv efter ens egna väg och ens egna tankar istället för att bygga sitt liv på den fasta klippan som vi har, Gud vår skapare.

Ordet kan även betyda oförstånd. Där man lever i ett liv i mörker i oförstånd där man inte förstår sig på andliga ting. Även de mest intelligenta i denna världen som inte har Gud har tankar som är oförståndiga.

Bibeln säger att människans visdom är dårskap, eller oförstånd i Guds ögon. Vi ser det var och av oss i att vi ibland fattar fullständigt felaktiga beslut i livet.

Allt detta kommer i från människans hjärta och går ut ur människans hjärta. Dessa saker är ingen som går ut ur oss och ner i toaletten utan allt detta är saker som orenar oss.

Det är saker var och en av oss har i vårt inre om inte vi får ett nytt hjärta som är renat. Dessa saker i vårat hjärta gör oss orena.

Det är dessa saker i våra hjärtan som är det sanna problemet. De ställer till det för oss i livet men inte bara det en dag skall vi dömas inför Gud.

Gud kommer inte titta på om vi har tvättat händerna. Ätit den rätta kosten eller något av det här yttre.

Vad han kommer att kolla på är vad som finns i våra hjärtan. Vi kanske har levt hela vårt liv med att inbilla världen om vår duktighet men sanningen är att det är vad som finns i hjärtat som räknas.

Det är det som orenar oss. Vad gör en helig Gud med orenhet ? Jo eftersom han är helig måste han straffa synden i våra hjärtan.

Det är precis som ett rättsväsende måste straffa varje lagbrott. Eller som polisen som måste lagföra varje människa som gör det som är emot lagen.

Gud är inte annorlunda han måste ta itu med det som gör människan oren. Han är ren och orenhet skiljer oss i från Gud.

Våran orenhet är vad som gör att vi lever långt i från Gud. Vi lever inte länge i relation med Honom och vår orenhet separerar oss i från Gud.

Det är därför Jesus kom till denna världen för att frälsa var och en som tror i från deras synder som orenar oss. Vi behöver ett nytt rent hjärta och vi kan inte producera ett nytt hjärta själv.

Om ett hjärta är i dålig kondition och man inte är så gammal kan en doktor säga till oss att vi behöver en hjärttransplentation.

Det innebär att en kirurg byter ut det hjärtat du har och ger dig ett nytt hjärta som är friskt. På samma sätt är människans tillstånd andligen.

Hjärtat är i dålig kondition. Det är fullt av ondska inuti och det behövs att någon utifrån ger oss ett nytt hjärta.

Det är därför vi tror på frälsning genom tron allena utan gärningar. Vilka gärningar skulle kunna ge oss ett nytt hjärta? Kan en person utan en kirurg byta ut sitt egna hjärta?

Vad hjälper det om man försöker göra lite gott i samhället och ge lite pengar till röda korset när hjärtat behöver bytas ut?

Vi kan alla få ett nytt rent hjärta genom tron. Jesus dog på ett kors för våra synder. Han dog för att ge oss ett nytt hjärta. Han kom för att ge sitt liv för att frälsa oss i från vårt tillstånd.

När vi kommer till Jesus i omvändelse så ger ha oss ett nytt hjärta. Ett hjärta som är rent.

Detta är profeterat i skriften:

Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. (Hes 36:26-27).

Varje människa kan bli frälst och få ett nytt hjärta. Allt vi behöver göra är att omvända oss och tro. Sätt din förtröstan på Guds löfte och vad Jesus har gjort på korset för oss.

Kommer vi till Honom skall vi få ett nytt hjärta och ett nytt liv. Ett nytt liv som är så mycket bättre än det gamla.

Min vän var inte som en farisée som inte såg sitt behov av en frälsare utan kom till Honom idag medans det finns tid.

Idag är frälsningens dag. Dröj inte med att komma till Jesus Kristus för att få rening i från synden. Våra liv är för korta för att slösa bort det på allt annat.

Tänk på vad som skall ske med ditt liv. Tänk på det eviga livet som du kan få. Tänk på vad Kristus har gjort och kom till Honom. Min vän vill du verkligen leva ett liv med ett hjärta som är dåligt och när som helst kan sluta slå?

Vi vet alla att ett dåligt hjärta innebar stora risker här i livet. Man kan få en hjärtinfarkt och en hjärtattack helt plötsligt utan förvarning och så kan livet ta slut.

Likadant är det med våra orena hjärtan. Om hjärtat inte är rent kan plötsligt domen falla över oss. I vilken stund som helst när vi minst anar det kan Gud som måste döma rättvist gripa in och döma oss för våra synder.

De som vänder sig till Honom är renade och behöver inte oroa sig för Guds vrede och dom över våra liv. Gud måste döma synd och vet du vad?

Han straffade Jesus för våran synd. Jesus dog på korset inte bara för att försona oss med Gud utan för att bära våran synd och vårt straff.

Guds helighet kräver straff för synden precis som våra lagar i Sverige kräver straff för ett lagbrott.

Jesus tog straffet och inte bara dog utan uppstod i från döden på den tredje dagen.

Hans uppståndelse representerar den uppståndelse var och en som tror får gå igenom. Vi lägger det gamla livet med det gamla hjärtat bakom oss, eftersom det bara producerar dåliga saker i våra liv och istället uppstår vi med ett nytt hjärta.

Min vän lämna inte det här rummet idag utan att du har kommit till Jesus. Det är det mest viktiga i våra liv.

Evangeliet en Guds kraft till frälsning

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken. – Rom 1:16

Paulus skämdes inte över evangeliet för han visste att det var lösningen på människans problem. Synden är varje människas problem, genom vilken vi har brutit mot Guds lag och bud och därmed gjort uppror mor honom och dragit på oss den värsta av alla domar, Guds vrede. Men i evangeliet finns Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Guds kraft ligger inte i några speciella kraftfulla upplevelser som rör vid våra känslor, Guds kraft ligger inte heller i hur högt man talar eller i hur vältalig man är. Guds kraft är inte heller baserat på hur vi presterar, hur många timmar vi ber eller fastar utan Guds kraft ligger i evangeliet. Det är evangeliet som frälser en människa från dess synder och undan Guds vrede. Villkoret för denna kraft är att man tror på evangeliet. När vi tror på evangeliet får vi del av Guds kraft som frälser oss och renar oss från all synd. Evangeliet kom via juden och till juden, men det stannar inte där utan evangeliets budskap är till för alla människor, inte bara till juden utan också till greken. Jesus kom för att friköpa ett folk åt sig själv, där folk från alla stammar på jorden är inkluderade (Upp 5:9). Därför skall vi som Paulus inte skämmas för evangeliet utan förkunna det i dess orginal version. När vi gör det så förmedlar vi Guds kraft till frälsning för var och en som tror.