Döm inte så blir du inte dömd

”Döm inte, så blir ni inte dömda. ” – Matt 7:1

Denna vers är kanske en av de mest citerade versarna ur bibeln. Folk älskar att citera den om någon påpekar deras synd. Men att bedöma eller tillrättavisa någons synd isig är inget fel för vi finner Jesus själv göra det. Vi finner Paulus göra det på flera ställen i skriften när han säger ”De skall få vad de förtjänar”, ”Ingen som lever så skall ärva Guds rike”. Vi finner även termer som ”Satans synagoga”. ”Vi skall döma de inomstående” d.v.s. de inom den kyrkliga världen som kommer i Guds namn (1 kor 5:12; 6:13): Jesus i detta sammanhang säger inte att dömande i sig är fel vad han gick emot var fariséernas typ av dömande samt att döma på fel grund. Fariséerna följde människors bud och traditioner men inte Guds bud. T.ex. om man inte tvättade händerna eller fastade reagerade de. De reagerade också över att Jesus gjorde gott på en Sabbat d.v.s botade sjuka. De hade mängder av stadgar som de äldste hade hittat på som aldrig fanns i bibeln och man dömde utifrån dessa. Deras domar blev därmed helt felaktiga. Därmed såg man flisan hos andra men såg inte bjälken, de riktiga synderna hos sig själva (Matt 15:1-19). Jesus konfronterar ett sådant beteende. Det handlar alltså om att inte döma utan någon grund, eller att någon har gjort något som egentligen inte är fel medans man själv hade gjort massor av fel som man själv inte såg eller ville se. Det handlar också om att man skall ta bort bjälken ur sitt eget liv först innan man ser på flisan hos någon annan. Därför skall var och en gå med rätta med sig själv först, men det betyder inte att man inte alls fick döma för då har vi problem med mycket av Paulus språk och ageranden samt många av nya testamentets uppmaningar. Utan när man dömer så skall man fälla en rättfärdig dom, utifrån vad bibeln säger är rätt och fel : ”Döm inte efter skenet, utan döm rätt!”
 (Joh 7:24). Skulle man döma en äldste skall man även ha två eller tre vittnen annars har man ingen rätt att göra det. (1 Tim 5:19). Dömande är därför inte fel men att döma fel är fel. Dömer man fel utan att först gå tillrätta med sig själv så skall man också bli dömd vilket också fariséerna blev.

Döm inte någon för vad de äter eller dricker

Den som är svag i tron ska ni ta emot utan att döma över hans betänkligheter. Den ene har tro till att äta allt , den andre är svag och äter bara grönsaker. Den som äter ska inte förakta den som inte äter, och den som inte äter ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. – Rom 14:1-3

När bibeln talar om att vi inte skall döma så handlar det om att vi inte skall döma i saker vi har frihet. Att döma i enlighet med lagen är bibliskt och något man skall göra men att döma där Gud har gett oss frihet skall man inte göra. Paulus här ger ett exempel på detta i fråga om mat och dryck. En del har tro att äta vad som helst vilket Paulus hade, medans andra är svagare i tron och äter bara grönsaker eller avhåller sig från vissa grejer. Ingen skall förakta sin broder för vad han äter eller dricker eller för vad han inte äter eller dricker. Denna regel gäller allt där bibeln inte ger några anvisningar. Om bibeln är tyst i en fråga ja då kan man tillämpa denna regel. Allt i Guds skapelse är skapade för människan för oss att använda. Men om vår broder är svag och inte förstår att allt är skapat för människan så är han svag i tron och ingen skall döma honom för att han bara äter grönsaker eller bara cyklar till jobbet. Låt oss därför inte döma någon för vad de äter eller dricker.