Var nyktra och vaka, för er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon

” Var nyktra och vaka, för er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka. ” – 1 Petr 5:8

Jag ser detta ofta och jag har varit där själv, och det talas lite om detta så låt oss tala om detta ämne.

Vi har en fiende djävulen. Han vill förstöra våra kristna liv. Han vill stoppa oss och hindra oss och paralysera oss. Han beskrivs här som ett rytande lejon som letar efter någon att uppsluka.

Vi läser i uppenbarelseboken hur djävulen går efter kvinnan och hennes säd. Det betyder att han ger sig på alla de som är Guds barn. Världens barn lämnar han i fred för de tillhör redan honom, men Guds barn försöker han att uppsluka.

Det händer ofta och jag ser det ibland hur folk blir uppslukade. De är en tid nyktra och vakna för det som har med Herren att göra. De står emot världen och dess frestelser, de är nyktra i sina egna liv, i lära och i liv. Plötsligt känner man inte igenom dem. Något har hänt. De har blivit uppslukade oftast av denna världen eller av annat, kanske bekymmer eller problem, bitterhet, dåligt prat.

De pratar nu ständigt politik, sport, eller musik eller annat som kan upptaga dem, så som bitterhet mot andra. De spenderar nu Herrens dag med att kolla på tv och vill inte gå till kyrkan mera. Deras böneliv kanske har slocknat och deras passion för att dela evangeliet är borta. Du kan prata med dem i flera timmar och de pratar inte längre andliga ting. De har blivit uppslukade.

Vi behöver därför som texten säger vara nyktra och vaka för att inte bli uppslukade. Att vara nykter handlar om att inte vara berusad andligen. När någon blir andligt berusad ser man inte längre klart.

Detta ser man ibland hur folk som en gång stod upp för sanningen nu har blivit berusade och övergivit sanningens väg.

När man vakar handlar det att som en soldat ständigt vara på sin vakt efter fiender. Det gäller att vara noggrann med sitt liv (Ef 5:15). Noggrann med vilka influenser man tar in. Noggrann med sina ord och handlingar och noggrann med vad man gör så att man inte blir uppslukad..

Vi behöver alltså var och en vara nyktra och vaka så att vi inte blir uppslukade.

Den dagliga andliga krigföringen

Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. (Ef 6:11)

Det kristna livet innebär en daglig andlig krigföring emot djävulens listiga angrepp och mycket listiga är de, ofta svåra att genomskåda. Det finns flertalet områden där djävulen attackerar oss och där vi blir involverade i andlig krigföring.

Det första är kampen om våra själar. Djävulen vill att du skall vandra i köttet och han vill göra dig till en andlig invalid och förstöra din själ. Han kommer därför att försöka locka bort dig från det som uppbygger din själ. Bort i från bönen, bort i från att lyssna på predikan, bort i från gemenskapen med syskon, bort i från att läsa din bibeln. Bort i från att läsa uppbyggliga böcker till att läsa skadliga böcker. Han kommer försöka släcka ut den passionen och få dig upptagen med annat.

Det andra är kampen om helgelsen. Helgelsen sker inte automatisk. Det är inte att sitta i en stol och bara se på Jesus ”Let go and let God”. Inte heller är det någon Kristen Hedonism. Det kommer inte fungera. Jag har provat och det ledde mig bara in i världslighet. Utan de syndfulla begären som krigar emot våra lämmar måste vi döda och hålla oss borta i från. (Kol 3:5; 1 Petr 2:11). Paulus sade att han ”Slår sig själv till lydnad” , bildligt talat. Vi kan inte vara passiva i vår strävan efter helgelse.

Det tredje är kampen för evangeliet. Evangeliet sprids inte automatiskt utan det är något vi själva aktivt måste engagera oss i för att det skall spridas, givetvis vill djävulen stoppa oss med olika tankar och argument för att få oss att undvika att evangelisera.

Det fjärde är kampen för tron. Det är inte bara en pastor som skall försvara tron mot de som vill korrumpera utan det är varje kristens ansvar. T.ex en ny predikant, pastor eller lära infiltrerar en kyrkan. Medlemmarna märker att något är konstigt, men sitter stilla och bryr sig inte och sedan några år senare ofta en generation senare har hela församlingen redan fallit och alla undrar varför?. Det var för att medlemmarna inte kämpade för tron och inte stod emot djävulens listiga angrepp.

Kära troende broder och syster, Är du engagerad i den dagliga kampen? Eller har du redan fallit och stupat i kriget? I så fall res på dig ta upp vapenrustningen och börja stå emot djävulen och hans listiga angrepp.