Djävulens strategi och attacker emot Guds barn (1 Petr 5:8-11)

Predikan av Josef Löwdin

19/1-2020, Göteborg

länk till predikan

Var nyktra och vaka, för* er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka. 9 Stå emot honom, fasta i tron, och tänk på att samma lidanden utstår era bröder här i världen. 10 Men sedan ni en kort tid har lidit, må all nåds Gud, som har kallat oss* till sin eviga härlighet i Kristus Jesus**, fullkomna, stödja, styrka och befästa er. 11 Honom tillhör äran och* herraväldet i evigheternas evigheter*. Amen.

Som kristna är det oerhört viktigt att förstå en sak. Vi har en fiende djävulen som går runt som ett rytande lejon för att försöka uppsluka var och en av oss.

Vi som troende måste vara fullt kunniga i hur han arbetar och på vilket sätt han försöker få oss på fall annars kommer vi garanterat att bli uppslukade.

Paulus säger i 2 kor 2:11 ” för att vi inte ska bli bedragna av Satan, för hans planer är vi inte okunniga om.

Paulus var alltså inte okunnig om satans planer. Han visste precis vad djävulen ville och frågan vi bör ställa oss är vet vi det?.

Det är viktigt att vi inte bara känner till att han attackerar oss men vi måste även veta hur han går till väga och vad hans strategi är.

Många vet nämligen inte om hans strategier och blir därmed uppslukade och jag har genom åren sett många goda män och kvinnor bli uppslukade.

Jag levde själv många år fullständigt okunnig och blev uppslukad. Ingen lärde mig något i ämnet och tills i dag har jag aldrig hört någon predika i ämnet.

Är vi okunniga om hur djävulens planer är emot oss och hur han försöker få oss på fall? Låt oss därför gå igenom detta idag och tala om detta ämne.

Vers 8 Var nyktra och vaka, för er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka

Vi läser här först att vi måste vara nyktra. Ordet nykter kommer i från att vara nykter i relation till alkohol alltså att man inte är berusad.

Men ofta när det nya testamentet talar om att vara nykter, så handlar det om att undvika en andlig berusning. Det handlar om en klarsynthet i anden.

Om vi förlorar en sådan klarsynthet så kommer vi inte kunna stå emot djävulens angrepp för vi kommer helt enkelt inte se angreppen i från djävulen.

Vad det syftar på här är alltså att vara nykter så att man kan se igenom djävulens angrepp. Nästa ord som Petrus här nämner är ordet vaka.

Detta handlar om att vi skall vara vaksamma emot djävulens angrepp. Vi kan likna det vid ett vakttorn där man har soldater dygnet runt som håller utsikt efter fiender som vill angripa.

Detta är precis vad det handlar om, vi behöver helt enkelt vara vaksamma hela tiden och hålla utsikt efter vår fiende.

Vår fiende beskrivs här som djävulen. Det är vår enda fiende. Vi har ingen annan fiende än djävulen och vårt eget kött.

Ingen människa är våran fiende. Vi slåss inte emot människor på något sätt. Vi behöver förstå att den striden vi befinner oss i som Jesus Kristi soldater är emot mörkrets välde där djävulen härskar. Det är han som är vår fiende.

 

Men han är inte en sådan fiende som vi behöver attackera utan snarare en fiende vi måste försvara oss emot.

Ingenstans läser vi att vi skall anfalla djävulen utan vi finner på flera ställen att vi skall stå emot honom. Alltså han är är aktiv i att försöka uppsluka oss.

Han beskrivs här som ett rytande lejon. Anledningen till att han beskrivs så är för att han har inga fredliga avsikter. Han kommer inte för att försöka få fred utan för att förgöra, förstöra och döda.

Han försöker uppsluka var och en av oss och vi läser här att han går runt och söker efter ett byte. Och vad han attackerar är alltid vår tro. Vi läser i vers 9 ” 9 Stå emot honom, fasta i tron”

Vi står alltså emot honom genom att vara orubbliga i tron. Med tron här betyder inte bara tron på grundläggande frälsande läror utan det syftar även på hur vi vandrar i vår tro.

Han vill få oss bort i från tron och i från det eviga livet. Han vill göra oss till andliga invalider. Han vill få oss bort i från sanningen, och allt som har att göra med att vandra i sanningen.

Jag skall därför nu lista lite olika områden där han attackerar oss och försöker få vår tro på fall. Det finns givetvis mer än det jag tar upp men jag nöjer med detta idag.

 

  1. Djävulen är en bedragare

Men jag fruktar att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från uppriktigheten* som är i Kristus. (2 Kor 11:3)

Paulus beskriver här djävulen som ”listig” Det var med sin list som han bedrog Eva. Han är listig eftersom han förställer sig till en ljusets ängel.

Och det är inte underligt, för Satan själv förvandlar sig till en ljusets ängel. (2 Kor 11:14)

Alltså hans bedrägerier kommer att se goda ut. De kommer se lockande ut. Han ser ut som ljus och kommer som en ängel.

Syftet och målet är att bedraga oss med sin list. Det kommer som något som ser oskyldigt ut. Det kan komma genom folk som kommer i kristendomens namn. Falska apostlar, lärare etc.

Men det kan också komma genom det som verkar oskyldigt i samhället. Han är en mästare på detta. Han har 2000 år av erfarenhet hur han skall komma åt oss.

Han kommer med sina villfarelser av olika slag och kan till och med komma med bibeln i högsta hugg.

När han gav sig på Jesus i Matteus kapitel 4 så kom han med bibeln. Bara för att någon kommer med bibeln betyder det inte att det är i från Gud.

Vi ser det så tydligt idag hur djävulen har förställt sig som en ljusets ängel genom att introducera kristen rapp musik in i våra kyrkor.

Jag hörde en samhällsdebattör här om dagen som fick frågan varför så många i förorten blir kriminella?.

Han själv som är uppvuxen i förorten gav tre anledningar men en av dem sade han ”Eftersom de lyssnar på rapp musik”. Det är vad musiken handlar om att vara en gangster.

 

Till och med världens människor ser detta, att det inte en en bra musik med dess bakomliggande kultur. Ändå anpassar sig många kristna genom att bara ändra lite i texterna.

Vad som ligger bakom detta är att djävulen har förställt sig som en ljusets ängel som vill sudda gränserna mellan församlingen och världen.

Vi ser det också genom falska apostlar som kommer in i Guds hus med falska läror. De försöker få dig bort i från troheten till Kristus. Det är djävulen som förställer sig.

Han vill få dig in i falsk lära så att du går miste om det eviga livet. Alltså de läror som han attackerar är grundläggande frälsande doktriner eller läror som har med hur vi vandrar att göra.

Jag hörde en präst i svenska kyrkan här om dagen som argumenterade för att det är OK att vara en kristen men samtidigt leva i öppen homosexuell synd.

Bibel argumentet var att peka på Eunuken och han menade att de var kastrerade och Jesus hade ett speciellt hjärta för dem.

Visst kom Jesus för att frälsa och sätta fria homosexuella men han tvistade skriften för att ge en licens att leva en sådan livstil som man behöver omvädna sig ifrån. Det är en ljusets ängel med sina bedrägerier.

 

  1. Djävulen är en lögnare

Djävulen beskrivs av Jesus som ”lögnens fader” (Joh 8:44). Han är en lögnare och hans strategi är att sprida lögner ute i samhället men även till oss kristna.

I Matt 16:23 läser vi om hur Petrus försökte stoppa Jesus i från att gå och dö Jesus vänder sig då om och konfronterar med orden :

Gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.

Petrus tankar hade fångats av Satan. Givetvis ville satan stoppa Jesus i från att dö på ett kors. Petrus tänkte att han var vis och smart som försökte rädda Jesus liv. Allt var bara människotankar som hade lyssnat på djävulens lögner.

Djävulen fungerar så, han ger oss tankar som kommer i från honom. Tankar som enbart är lögner men som är inspirerade av honom.

Det är därför vi måste göra som bibeln säger till oss och ta varje tankebyggnad till fånga och göra dem lydiga under Kristus.

Det enda skyddet är att kunna Guds ord bra. Det är ordet som gör att vi kan urskilja vilka tankar som kommer i från Gud eller inte.

Samma sak med Ananias och Safira. Deras tankar hade blivit fångade av djävulen så att de började ljuga för Petrus för den Helige Ande.

Då sa Petrus: Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta, så att du ljög för den Helige Ande och tog undan en del av betalningen för jorden?” (Apg 5:3).

Djävulen hade uppfyllt Ananias hjärta med sina lögner. Min vän vi måste vara på vår vakt emot djävulens lögner som kommer emot oss.

Vi ser dem så tydligt i samhället. Hur kommer det sig att en hel västvärld har börjat tro på en sådan lögn att vi kommer i från en apa. Något man inte ens kan bevisa med vetenskapen.

 

Vetenskap säger att för att kunna bevisa något måste man testa en test flera gånger och att andra kan verifiera den.

När har man testat för att se om en apa förvandlas till en människa och vem kan verifiera det ? Ingen. Allt är en lögn i från djävulen för att folk skall förneka Gud.

Djävulen är en lögnare och vi måste se upp för hans lögner. Du måste kunna bibeln väldigt väl för att kunna urskilja hans lögner. För mycket kan låta bra men ändå vara en filosofi rakt emot bibeln.

 

  1. Djävulen är anklagaren

För våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.  (Upp 12:10)

Djävulen ägnar sig åt att anklaga dig hela tiden inför Gud. Han pekar på allt fel du gör. Men det är nog inte bara inför Gud. Han anklagar oss rakt till oss själva också.

Han sår in tankar som är lögner med anklagelser emot oss. Han påminner dig om gamla synder som du redan omvänd dig i från, och som Gud redan har förlåtit. Men han kommer och säger saker som ”att du kanske inte är riktigt förlåten”.

”Du kan aldrig bli upprättad igen”. ”Du är så kass och värdelös” etc. Han anklagar dig hela tiden. Han vill förgöra dig fullständigt och trycka ner dig.

Du kan känna igen när det kommer i från djävulen för det är alltid falska anklagelser som är tvistat. Det kan komma som tankar emot dig eller i från andra människor emot dig. Anklagelser som inte är sanna.

Jag har ibland suttit med församlingsledare som berättar för mig att det är så jobbigt. Jag frågar då : ”vad menar du?”. Folk hela tiden skickar falska anklagelser emot mig. Precis så agerar djävulen han är aktiv i sina anklagelser.

Gud överbevisar om synd och anklagar våran synd Ja. Men Gud anklagar inte falskt Men djävulen anklagar falskt.

Hans strategi är att också få med dig i att börja anklaga andra falskt, för saker som inte är sanna. Han vill få dig att bli en lögnare om andra människor.

Vi måste vara på vår vakt emot hans anklagelser så att vi inte lyssnar på dem och inte dras med i dem emot andra.

Bli inte en som anklagar andra falskt då har du blivit uppslukad av djävulen.

 

  1. Djävulen vill stoppa oss i från att uppfylla missionsbefallningen

Därför önskade vi verkligen komma till er – jag, Paulus, både en och två gånger – men Satan har hindrat oss.” – 1 Thess 2:18

Paulus ville komma till de troende i Thessalonika och kunna uppbygga dem men han var hindrad flera gånger av djävulen.

Detta är en av hans planer och strategier att försöka hindra varje kristen att utföra missionsbefallningen.

Hindra oss i från att predika evangeliet och evangelisera till andra. Jag vet inte om du har märkt vilken kamp det är varje gång man skall ut och dela traktater eller predika på gatan.

Tankarna kommer på en gång ”Ingen vill höra”, ”Stanna hemma det är spännande läsning i den där boken just nu”

Eller så börjar man känna sig dålig och sjuk precis när man skall gå ut. När man väl är ute och delar traktater eller predikar på gatan så kommer tankarna.

Du måste hem nu och göra det och det” Eller så kommer det personer som vill få dig bort i från vad du gör och få dig upptagen med ofruktbara konversationer.

Så många gånger händer det nämligen när man går ut att djävulen skickar folk för att förstöra och hålla dig upptagen med värdelösa diskussioner.

Eller om du gatupredikar så ringer folk polisen eller skickar på vakter för att tystna ner dig. Alltid är det en kamp.

Eller om man sätter upp annonser om evangeliemöten tar de bort just dina men låter andra hänga kvar.

Varför alltid en sådan kamp ? Jo. Vi har en fiende till själars frälsning som inte vill själars frälsning. Djävulen gör vad som helst för att vi skall hålla tyst och inte berätta om Jesus för någon.

 

  1. Djävulen krigar emot din själ

Tjuven kommer inte, utom för att stjäla, slakta och förgöra. (John 10:10).

Tjuven som är djävulen kommer för att stjäla Guds välsignelser i från dig för att slakta ditt andliga liv och förgöra din själ.

Det är hans strategi han vill förgöra hela din själ. Han gör detta genom att fresta dig. Han vet ditt kött och dina svagheter och kommer attackera här.

Jag minns hur jag själv var avfallen och min själ blev förstörd av djävulen på grund av ovaksamhet emot hans angrepp och frestelser.

Jag bestämde mig för att skaffa netflix, alltså en sådan streaming tjänst online där man kan se på filmer och tv -serier. Det var en av de dummaste jag gjort i mitt liv. Det totalt förstörde min själ.

Jag resonerade att jag skall ge dottern något att kolla på i form av barn program. Men det ledde till att jag började konsumera allt detta. Först resonerade jag att jag skall bara kolla på det som är oskyldigt.

Det gick dock längre än så, jag började kollade på serie efter serie, och film efter film och sådant som totalt förstör ens själ, med våld, orena scener, svordomar och allt möjligt som smutsar ner och bryter ner oss.

Det blev att jag konsumerade detta på all min fritid. Läsa bibeln var längre inte intressant. Studera bibeln blev tråkigt och jag kunde sitta fram tills precis innan kyrkan och gå dit och sedan snabbt hem igen för att konsumera detta igen.

All passion för evangelisation och det som hade med Gud att göra försvann totalt. Jag var väldigt avfallen. Inte att tron var borta men i det andliga livet var jag avfallen.

Gud tog mig ur detta genom sin nåd men jag lärde mig läxan och insåg att det var djävulen som jag hade givit utrymme i mitt egna liv.

Det började med att köpa tanken ”jag skall bara se på oskyldiga saker”. Frågan är hur oskyldigt var det jag såg när det ledde mig vidare in i saker som absolut inte var oskyldigt.

Själen blev förstörd. Med det menar jag det andliga livet blev förstört. Här attackerar djävulen oss om vi släpper in honom.

Han vill göra oss till andliga invalider som inte öppnar våra biblar som inte ber om Guds rikes utbredande och som inte går ut med evangeliet.

Klarar han inte att förstöra din tro kommer han att attackera det andliga livet. Alltså förstöra din hängivenhet och kärlek till Herren.

Det finns andra områden han attackerar våra själar också. Allt har att göra med att djävulen vill fresta oss att synda och leda oss in i synden. ‘

Han vill även lura oss att synden inte är så farlig.  Låt oss ta några få av dessa områden där han försöker förstöra våra själar.

Men om ni har bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, så ska ni inte skryta eller ljuga emot sanningen. Sådan vishet kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig* och demonisk. För där det finns avund och stridslystnad, där råder också oordning och allt möjligt ont.  (Jak 3:14-16)

Här ser vi att avund, bitterhet och stridslystnad kommer i från djävulen. Det är demoniskt läser vi här. Alltså det har inte Gud som källa.

Här attackerar satan oss. Han vill så in avund, bitterhet och stridigheter i våra hjärtan. Vi har ett kött och detta är köttets gärningar och satan frestar oss att följa sådant här.

Vi skall dock inte ge utrymme för sådant för det kommer förstöra oss och det kan förstöra äktenskap och församlingar och hela din själv om du släpper in sådant.

Nästa grej är oförlåtelse. Vi läste i början en vers i från 2 Kor 2:11. Att Paulus inte skulle bli bedragen av satan eftersom han inte var okunnig om hans planer.

Vad var det han pratade om här i sammanhanget. Jo. De hade haft ett fall i Korinth som Paulus talar om i första brevet kapitel 5 där en man levde i incest.

Han sade till församlingen att driva ut honom och inte ens äta med honom för att han skulle tuktas.

Nu hade det hela lett till en ånger hos denna man, som hade omvänt sig, och verkligen visat en ånger. Paulus säger nu till dem att ta in mannen igen i gemenskapen och förlåta honom. Så att de inte blir bedragna av djävulen.

Vad han alltså menar var att det fanns en risk för oförlåtelse på grund av vad han hade gjort. Och det är vad djävulen ville att de skulle inte förlåta den som hade ångrat sig.

Det var alltså djävulens plan som Paulus inte var okunnig om. Här ser vi alltså vikten av att förlåta de som omvänder sig inte och leva i oförlåtelse.

Men vi ser även det vi såg tidigare vikten av att hålla bitterheten borta i livet så att man inte går runt och är bitter på vad folk har gjort.

Allt sådant kommer förstöra våra själar och det är precis vad satan vill med våra liv. Nästa strategi av satan.

 Han ska inte vara nyomvänd, för att han inte ska bli uppblåst av stolthet och falla under djävulens dom. Han måste också ha ett gott vittnesbörd av dem som står utanför så att han inte kommer i vanrykte och fastnar i djävulens snara. (1 Tim 3:6-7)

I kvalifikationen för en församlingsledare finner vi två strategier till av djävulen som handlar om att förstöra våra själar.

Här listas stolthet och hamna i vanrykte. Stolthet är när man börjar se sig själv som speciellt viktig. Hamnar man här, har man hamnat under djävulens dom och snara.

Han vill få oss var och en in i denna fälla. Vi måste se upp för stoltheten för den kommer fördärva oss.

Slutligen ser vi här att hamna under djävulens snara innebär att få ett vanrykte. Alltså han vill fresta oss till att begå sådana synder att hela vårt rykte blir förstört inför utomstående i världen.

Det är därför bibeln säger till oss att vi skall vara noggranna med hur vi lever. Satan kommer för att stjäla slakta och förgöra våra själar och ta Guds välsignelse bort i från oss.

Vi måste vara på vår vakt och vara nyktra så att han inte uppslukar oss i detta område och vi blir hans byten.

 

  1. Djävulen vill splittra

Men dumma och oförståndiga tvistefrågor ska du avvisa. Du vet att de föder strider. 24 Och en Herrens tjänare ska inte strida, utan vara mild mot alla, lämpad för att undervisa, tålig när han får lida, 25 och i mildhet tillrättavisa dem som säger emot. Kanske Gud en gång ska ge dem omvändelse* så att de inser sanningen, 26 och att de nyktrar till och kommer loss ur djävulens snara, de som är fångade av honom för att göra hans vilja. (2 Tim 2:23-26)

Alla splittringar är inte fel. Guds ord säger att de måste finnas ibland oss för att se vilka som består provet men det finns splittringar som är av djävulen.

Det är när folk kommer med dumma tvistefrågor och försöker splittra en församling genom dem. Sådana hade hamnat i djävulens snara läser vi här i vers 26.

Allt sant Guds verk vill alltså djävulen splittra och förstöra genom att sända folk som börjar strida och tvista om saker som en församling tror.

Varför hålla på att tvista och försöka splittra och föra över folk på sin sida? Detta är ett verk av satan när sådant börjar ske inom en församling.

Djävulen vill att det skall vara fullt av strider inom en församling så den splittras och slutar sin verksamhet.

Bli aldrig vän med djävulen här och fall inte i hans snara så att du blir en sådan som går runt och bråkar med allt och alla i din egna församling.

 

  1. Djävulen förföljer de heliga

Slutligen är djävulen en som förföljer de heliga. Vi finner i uppenbarelseboken hur han förföljer kvinnan och hennes barn.

Kvinnan är en bild på Israel och hennes barn är alla de kristna. Vi skall dock inte inbilla oss av att han enbart förföljer kristna i slutet av tiden, utan det pågår överallt. Speciellt i väckelse områden.

När man läser om sanna väckelser så finner man alltid en enorm förföljelse emot Guds barn. Bara här i Sverige när baptisterna kom så drog det igång en enorm förföljelse emot baptisterna.

Man gav dem böter. Man förbjöd dem att samlas offentligt. Man klädde av en del av dem nakna och släpade runt dem i skottkärror.

En del blev landsförvisade och av med sina svenska medborgarskap och andra kastades i fängelse. Allt för att de predikade om Jesus överallt.

Djävulen gör allt för att stoppa Guds verk. I Sverige idag ser vi ingen förföljelse på detta sättet emot kristna. Vi ser inte mer än verbal förföljelse, men det är för att Guds rike har blivit etablerat i vårt land.

Åker du till områden där det inte är etablerat på samma sätt kommer du finna många kristna som lider en enorm förföljelse för sin tro.

I vissa länder om du konverterar till en kristen är det lika med dödsstraff. Det är ett verk av djävulen. Vi skall vara tacksamma att det inte är så längre i Sverige men jag kan säga att det har varit så.

Får vi se en väckelse igen i detta land så kan du garanterat räkna med en sak. En aktiv fiende som kommer förfölja oss på ett sätt han inte gör idag.

 

Låt oss avsluta nu och gå tillbaka till dagens text.

Stå emot honom, fasta i tron, och tänk på att samma lidanden utstår era bröder här i världen. 10 Men sedan ni en kort tid har lidit, må all nåds Gud, som har kallat oss* till sin eviga härlighet i Kristus Jesus**, fullkomna, stödja, styrka och befästa er. 11 Honom tillhör äran och* herraväldet i evigheternas evigheter*. Amen. ”

Vi måste stå emot honom genom att stå fasta i tron.

Alltså med det menas att vi inte skall ändra något i våran tro, lära eller hur vi lever det kristna livet oavsett vad som kommer emot oss.

Djävulen kommer nämligen att attackera dessa två områden. Vår tro. Alltså vår doktrin men även genom att så in tvivel på tron.

Han kommer också attackera vårt liv som också har med tron att göra. Men vi behöver stå fasta och inte låta oss rubbas. Vi skall inte ge djävulen något utrymme som det står i Ef 4:27

Istället skall vi stå emot honom. Lyder vi inte detta så kan vi inte skylla på djävulen om saker och ting går snett utan det är vårt eget fel eftersom vi inte lyder ordets befallningar att stå emot honom och inte släppa in honom i våra liv.

Att vara väl bevandrad i ordet och leva i ständig bön är ett måste för att stå emot honom. Jesus säger till oss att vi skall be ”inledd oss icke i frestelse utan fräls oss i från den onde”.

Vi behöver be detta dagligen så att vi håller oss vakna och nyktra emot den onde. Vi läser också här att vi skall tänka på de bröder som går igenom samma lidande.

Du har många troende syskon som går igenom samma strider och kamp. Låt oss tänka på varandra och hjälpa varandra.

Detta lidande är bara en kort tid och sedan när vi tagit oss igenom detta väntar härligheten hos Gud i det eviga livet.

Var nyktra och vaka, för er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon

” Var nyktra och vaka, för er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka. ” – 1 Petr 5:8

Jag ser detta ofta och jag har varit där själv, och det talas lite om detta så låt oss tala om detta ämne.

Vi har en fiende djävulen. Han vill förstöra våra kristna liv. Han vill stoppa oss och hindra oss och paralysera oss. Han beskrivs här som ett rytande lejon som letar efter någon att uppsluka.

Vi läser i uppenbarelseboken hur djävulen går efter kvinnan och hennes säd. Det betyder att han ger sig på alla de som är Guds barn. Världens barn lämnar han i fred för de tillhör redan honom, men Guds barn försöker han att uppsluka.

Det händer ofta och jag ser det ibland hur folk blir uppslukade. De är en tid nyktra och vakna för det som har med Herren att göra. De står emot världen och dess frestelser, de är nyktra i sina egna liv, i lära och i liv. Plötsligt känner man inte igenom dem. Något har hänt. De har blivit uppslukade oftast av denna världen eller av annat, kanske bekymmer eller problem, bitterhet, dåligt prat.

De pratar nu ständigt politik, sport, eller musik eller annat som kan upptaga dem, så som bitterhet mot andra. De spenderar nu Herrens dag med att kolla på tv och vill inte gå till kyrkan mera. Deras böneliv kanske har slocknat och deras passion för att dela evangeliet är borta. Du kan prata med dem i flera timmar och de pratar inte längre andliga ting. De har blivit uppslukade.

Vi behöver därför som texten säger vara nyktra och vaka för att inte bli uppslukade. Att vara nykter handlar om att inte vara berusad andligen. När någon blir andligt berusad ser man inte längre klart.

Detta ser man ibland hur folk som en gång stod upp för sanningen nu har blivit berusade och övergivit sanningens väg.

När man vakar handlar det att som en soldat ständigt vara på sin vakt efter fiender. Det gäller att vara noggrann med sitt liv (Ef 5:15). Noggrann med vilka influenser man tar in. Noggrann med sina ord och handlingar och noggrann med vad man gör så att man inte blir uppslukad..

Vi behöver alltså var och en vara nyktra och vaka så att vi inte blir uppslukade.