Det sjätte budordet och dess betydelse för oss idag.

Predikan av Josef Löwdin

10/2-2019, Göteborg

lyssna på ljudfilen här…

Du ska inte mörda. ” – 2 Mos 20:13

I denna vers framför oss läser vi att vi inte skall mörda. Det är dock viktigt att vi förklarar vad detta innebär, eftersom det är en del dödande i bibeln. I bland det sker på Guds befallning, och i bland är det Gud själv som dödar människor.

Samtidigt har vi dessa ord framför oss. ”Du skall inte mörda” . Låt oss därför kolla på skillnaden här så att vi får en korrekt förståelse

Det finns ett rättfärdigt dödade och ett orättfärdigt dödande. De skiljer sig åt.

Mord definieras i en ordlista som att med uppstått döda någon, men att det finns undantag.

Dessa undantag kan vara till exempel vid ett krig. Eller om en polis tvingas att skjuta någon till döds.

Syftet med att inte mörda, är att det är en Guds skapelse man dödar, och vars liv man släcker. Människan har ett värde i sig eftersom det är en Guds skapelse i Guds avbild.

Bibeln förbjuder oss inte att döda djur men den förbjuder oss att mörda människor.

Det betyder inte att Gud inte bryr sig om djuren heller.

För det gör han. Ta t.ex. när Noa byggde arken så skulle en hane och en hona av varje djurart räddas , så att de inte skulle utlånas med floden.

När Gud hotade att förstöra Nineveh och skickade profeten Jona för att varna dem. När folket omvänder sig blir Jona arg på Gud. Gud säger i sista versen i Jona bok till Jona som ett svar :

Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, och dessutom många djur?

Gud bryr sig alltså om djuren också. Men det finns inget förbud mot att döda djur för att äta dem, de är inte Guds avbild, eftersom i bibeln gavs vissa djur till att ätas.

Vi människor är inte djur, vi är inga apor och vi har ett annat värde än vad djuren har. Det finns en befallning att vi inte skall mörda andra människor för det är vad detta budet syftar på. Budet inkluderar inte ”Du skall inte döda djur”.

Gud såg mord som ett väldigt allvarligt brott, såpass allvarligt att Han sade att det förtjänar dödsstraff för den som tar en människas liv.

Den som spiller människoblod, hans blod ska utgjutas av människor, för Gud har gjort människan till sin avbild.– 1 Mos 9:6.

Denna vers är väldigt viktig för att förstå detta jag kommer att tala om idag, så låt oss börja med att lägga grunden här.

Denna versen säger oss två saker.

Det första den säger är att du skall inte mörda.

Grunden för att man inte skall mörda är för att varje människa är Guds avbild, och har därmed ett stort värde inför Gud och borde ha samma värde inför människan.

Det talas mycket om människovärdet i vårt samhälle och det är helt korrekt. Människan är Guds avbild och har därför ett värde i det.

Det andra denna versen säger oss är att om någon mördar en annan människa, av honom skall det krävas att han dödas. Denna vers lär oss alltså att dödsstraffet för mord är helt i enlighet med Guds vilja.

Det är detta som sker mycket i det gamla testamentet där vi finner mycket dödade.

Mycket av dödandet i bibeln var ett rättfärdigt dödande som inte klassades under kategorin mord.

Herren som är skaparen har själv rätten att ta en människas liv, lika mycket som han gav en människa liv. Människan har dock inte den rätten att döda hur som helst utan det sker under landets egna lagar..

1.Några exempel när dödande var tillåtet.

Det bästa stället för att få klarhet i detta är att studera Davids liv. David var en man efter Guds hjärta och var rättfärdig och gjorde både rätt och fel i detta.

Under hela David liv dödade han mängder av människor men det var bara för ett mord som Gud höll honom ansvarig.

Låt oss börja med en berättelse i från 1 Samuelsboken kapitel 17. I denna väldigt kända berättelse läser vi om David och Goliat.

Israel låg i krig med sina fiender som förtryckte dem. Filistéerna hade en jätte som nu utmanade Israel i en duell. Den som vann duellen skulle också bli vinnaren i kriget och förloraren skulle bli slavar till vinnaren.

Hela denna berättelse handlar helt om självförsvar. Landet var under attack och nu stod en jätte där som de behövde besegra, för att bli av med fienden. Ingen vågar utmana Goliat utom David.

David som är en liten pojke och inte har någon erfarenhet av strid mot människor, ställs emot den enorma Goliat. David vinner och dödar Goliat och Israel blir befriade i från förtrycket och fienden.

Här var det alltså ett självförsvarskrig och i detta fall räknades det inte som ett mord när man dödade en annan människa. Detta det sjätte budordet gällde därför inte vid självförsvars krig.

Om en främmande makt skulle invadera Sverige, så har Sverige rätt att försvara sig, och döda sina fiender som angriper utan att man bryter emot det sjätte budordet.

Nästa exempel hämtar jag i från första Samuelsboken kapitel 30.

I detta kapitel blir David och hans gäng angripna av ett gäng rövare. När Davids krigare inte var på plats. Dessa rövare kidnappar alla deras fruar med deras barn.

David blir helt förkrossad och frågar Herren om han skall leta reda på rövarna och föra tillbaka fruarna och barnen? Herren svarade : Jaga dem, för du kommer att hinna upp dem och rädda alla.”.

David lyckas med sina fyrahundra män finna dessa rövarna och de dödar var och en av Amalekiterna och befriar fruarna och barnen.

Här sker allt först efter att David hade rådfrågat Herren. Det var därför helt rättfärdigt här att döda dem eftersom Mose lag krävde dödsstraff för kidnappare.

Nu var detta en lag specifikt för Israel, men det var ändå ett rättfärdigt dödande. Det var i enlighet med landets lagar, och det var på grund av att kvinnorna hade rövats bort.

Vi kan applicera detta på vår tid. IS attackerade för några år sedan delar av Syrien och Irak. Då kidnappade man kvinnor och barn och förde bort dem.

Då beslutade flera länder bland annat USA att gripa in och hjälpa till att befria dem och förstöra IS. USA agerade helt korrekt här, för hade man inte gripit in hade aldrig dessa kvinnor räddats i från IS.

Det var själva poängen med denna berättelse i från Davids liv. Det handlade om att måna om kvinnornas bästa och beskydda det som tillhör andra män.

Det var därför en kärleksgärning för David och hans män att befria dessa kvinnor, och för att göra det behövde man döda alla dessa män.

Det finns många exempel, men vi kan ta ett sista exempel i från 2 Samuelsboken kapitel 4. I denna berättelse var det Rimmons söner, Rekab och Baana som tog sig in i Ish-Bosets hus för ett annat ärende än att mörda.

När de såg Ish-Boset i sängen och visste att han var Sauls son, och Davids fiende tänkte dem att de kunde ta sig rätten att mörda honom.

När de hade huggit huvudet av Ish-Boset och tog med honom till Kung David, trodde dem att de hade handlat helt rätt.

De hade inte handlat rätt utan de hade begått ett kallblodigt mord, och Kung David svarade med att döda dem som ett dödsstraff emot deras synd.

Kung Davids agerande var inte fel, han agerade helt i enlighet med landet lagar, men deras mord var fel.

2. Några exempel när dödande var fel.

David begick ett mord som var felaktigt och som Gud höll honom ansvarig för. Det var inte när han upprätthåll lag och ordning eller dödade i Krig eller utifrån vad lagen sade. Utan han dödade en oskyldig man vid namn Uria.

Berättelsen om Uria finner vi 1 2 Samuelsboken kapitel 11 i denna historia har David begått en synd genom att vara med Urias fru som blev gravid, medan Uria var ute i krig.

David försökte dölja sin synd genom att befalla att Uria skulle skickas längst fram i kriget, och de andra soldaterna skulle dra sig undan så att Uria skulle dö. Detta var ett överlagt mord, som var ett brott emot det sjätte budordet.

Det fanns ingen anledning att döda Uria. Han hade inte gjort något som gjorde att han förtjänade att dö. Herren straffade David för hans synd.

Saul som var Davids fiende begick ofta mord som var helt emot vad landets lagar tillät. Vid ett tillfälle mördade han alla prästerna i landet och drog på sig Herrens vrede.

Detta var ett tydligt mord och inte bara mord utan ett massmord. Prästerna hade inte gjort något som de förtjänade att dö för. De var oskyldiga.

Vi kan dra som en slutsats av detta att allt dödande inte är fel, och ett brott emot det sjätte budordet.

Det som är synden är när dödandet inte är rättfärdigt, när det sker på en felaktig grund.

När man utgjuter en oskyldig mans blod, som är det som syftas på i det sjätte budordet. Paulus själv säger :

Men om jag nu är en lagbrytare eller har gjort något som är värt döden, så vägrar jag inte att dö. Men om det som de anklagar mig för är utan grund, så kan ingen utlämna mig åt dem. ” – (Apg 25:11)

Alltså om Paulus var skyldig till något som förtjänade att dö för, så skulle han acceptera det och ta dödsstraffet. Paulus såg det inte som fel om han dö skulle för något ont han hade gjort.

Det är också viktigt att poängtera att enbart de styrande i landet kan bestämma detta. Vi som medborgare i Sverige kan inte gå runt och mörda folk bara för att vi anser att de förtjänar det, utan sådant måste en stat själva bestämma.

Många lagar i Sverige är för milda och icke bibliska. Det borde åtminstone vara dödsstraff för mord i detta landet, eftersom man dödar en person som är skapad i Guds avbild..

3. Den vidare betydelsen av detta budordet.

När detta budordet säger att vi inte skall mörda, så har det också en vidare och djupare betydelse. Det betyder inte enbart att man släcker någons liv, utan bibeln undervisar oss mera i detta ämne, låt oss kolla på dessa saker.

Var och en som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv bestående i sig.” – 1 Joh 3:15

Om vi går runt och bär på hat emot någon broder så är vi en mördare. Med ordet broder här syftar inte på vårt kött och blod utan på andra kristna i tron.

Att hata någon innebär att man tycker så pass illa om någon, att om man hade kunnat, om det hade varit tillåtet, mördat en sådan person, eller att man önskar deras död. Därför likställs hat med mord, eftersom det sker i hjärtat.

Även om det är i hjärtat och inte utageras så är det en synd som likställs med mord. Det är eftersom synden är ett problem i hjärtat vilket ibland, men inte alltid leder till en yttre handling.

Framförallt leder det till en yttre handling då man verbalt kan mörda en sådan person genom att förstöra deras liv.

Ni har hört att det blev sagt till dem i forna tider: Du skall inte dräpa, och den som dräper, han blir skyldig under domen. Men jag säger er, att var och en som blir vred på sin broder utan giltigt skäl1, han blir skyldig under domen, och den som säger: Ditt dumhuvud till sin broder, han är skyldig inför Stora rådet. Men den som säger: Din dåre, han är skyldig till helvetets eld ”. (Matt 5:21-22)

Jesus ger en klar och tydlig förklaring att mord inte enbart är en yttre handling utan ett problem i en människas hjärta, som yttrar sig i våra ord och handlingar mot våra medmänniskor.

Om du blir arg på någon utan en giltig orsak. Alltså att bli arg i sig är inte fel, men om orsaken inte är giltig så är man lika skyldig som en mördare är.

Jesus säger vidare här att kalla någon för ett ”dumhuvud” är man lika skyldig som en mördare. Mord kopplas alltså här till att kalla någon för ett dumhuvud, eller idiot som en del översätter det.

Slutligen säger Jesus att om man kallar någon för en dåre, så är man skyldig till helvetets eld. Här likställer Jesus att kalla någon för en dåre vid mord.

Dåre här behöver förklaras för på andra ställen i skriften talas om dårar och dårskap. T.ex. Paulus kallar de kristna i Galatien för dåraktiga. Han mördade inte här.

Vad detta betyder är när man anser att någon är såpass dåraktigt dum att man förtjänar helvetet. Det är alltså någon man säger i vrede mot någon man anser är ond.

Tungan människan som använder kan vara ett mordvapen. Vi läser ” Men tungan kan ingen människa tämja. Den är ostyrig och ond och full av dödligt gift. 9. Med den välsignar vi Gud och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. ” (Jak 3:8-9)

Tungan här beskrivs som något som inte går att styra. Den är ond och full av dödligt gift. Med dödligt gift här betyder att den producerar ord som är så pass gifta att dem dödar.

Det betyder inte att bara för någon säger något, så faller folk runt omkring dig ner döda vid din sida. Utan vad som menas är att det förstör en annan människa så pass mycket, så att det likställs med att döda en annan människa.

Det är precis som när man kallar någon en dåre eller ett dumhuvud. I Jakobsbrevet dock går det djupare än så. Det talar om att tungan är som en eld som kan bränna upp en hel skog.

Sådan är människans tunga, den kan mörda folk, den kan mörda deras rykte och kan förstöra en hel människas liv.

Detta ser vi mycket av i vårt samhälle idag och jag tror vi alla har varit med om detta. Någon säger något om en person som givetvis inte stämmer, och det sprids runt som om det vore en sanning och personen blir genom detta helt mördad i anseende.

Vi behöver förstå att det är inte fel i sig att prata om andra personer eller till andra personer så länge man håller sig till sanningen och talar i mildhet. Paulus nämner namn på folk som förstörde, och deras namn finns i bibeln i dag.

Vi känner alla till kopparsmeden Alexander utan att veta vem det var. Hymenes likaså. De på den tiden visste nog alla precis vem det var. Paulus syndade inte här.

Hur många gånger har det inte skett att en person målas ut felaktigt för något som inte stämmer? Jag har varit med om det många gånger och jag tror vi alla har sett detta.

Om man går runt och bär på vrede eller ilska emot folk så kan tungan användas till att man säger hårda ord till en annan person, som kan skada den personen eller göra att saker och ting blir värre.

Genom tungan startas krig kanske inte med vapen men med våra ord och vi går runt och dödar folk i vår närhet. I debatter på sociala medier händer det att folk fullständigt börjar mörda varandra och såga varandra till knölarna med sina ord.

Relationer kan totalt förstöras på grund av det dödliga giftet som kommer i från våra tungor. Ytterst sätt är det hjärtat som är problemet men vad hjärtat är fullt av det talar tungan.

Endast Gud kan förändra våra hjärtan så att vi inte håller på att döda varandra med vår tunga.

En annan sak som leder till mord är avundsjuka. Det grekiska ordet för avund betyder att man brinner av en stark känsla efter att ha något som någon annan har.

Eftersom han gillar inte att den andra personen har en position, eller äger eller gör något som en själv inte har.

Sådant leder till mord och att man går runt och försöker smutsa ner den andre inför alla bara för att själv må bra.

Jag såg detta väldigt nyligen hur en person som är avundsjuk på sina kompisar, började tala illa om dem inför alla andra. Det hela ledde till en förstörd relation.

Då denne person hade i stort sätt genom sina ord gått runt och dödat alla andra av sina kompisar, som personen var avundsjuk på. Det slutade med att personens kompisar övergav denna person, då de kände sig dödade av denne.

Vi behöver därför rannsaka våra hjärtan och om vi upptäcker tendenser till bitterhet, avund, illvilja emot andra behöver vi omedelbart gå till korset och be att Herren tar bort sådant så att det inte leder till att vi går runt och dödar folk med våra läppar.

4. Aborter är mord.

Aborter ses av många idag som en normal lösning på att man har levt ett liv i sexuell omoral. I stället för att binda sig och bli man och hustru man har barn tillsammans. Så ser många det som en utväg att begå en abort när får en oönskad graviditet.

Visst det finns fall när kvinnans liv är i fara och man behöver göra ett sådant ingrepp för att rädda kvinnans liv.

Många aborter begås inte av den orsaken, utan de flesta begås helt enkelt på att man inte vill ha barnet och man beslutar sig då för att döda barnet genom att få hjärtat att sluta slå.

Ett foster har ett hjärta som slår redan efter 5-6 veckor. Det är precis när man fått reda på att man är gravid. Redan då är det ett liv som formas i en moders mage. Redan då är det en Guds skapelse och en Guds avbild som har börjat utvecklas.

Beslutar man då att avsluta detta hjärtslag så är det inget annat än ett mord. Hur kan man påstå att stoppa ett hjärtslag på ett foster, inte skulle vara något annat än att döda en människa?

I en artikel i en svensk tidning var det en debattör som sade följande :

Ja, abort stoppar ett hjärta som slår. Men än sedan? Jag kan omöjligt tycka att det är fel att stoppa det hjärtat, inte när jag vet att vi pratar om en pytteliten grodd som faktiskt inte ens har något medvetande. Om man tänker på det så är det väl egentligen inte särskilt farligt.

Skulle vi resonera likadant om vi såg ett foster som en Guds skapelse i Guds avbild? Detta tankesätt utgår helt i från en ateistisk världsbild. En värld utan Gud.

Om en person är förståndshandikappad och inte har mycket medvetande, är det ändå okej att mörda denna personen? Skulle vi resonera likadant om det var vi själva som blev mördade i vår moders mage?

Om en person skulle vara tillfälligt medvetslös efter låt oss säga en trafik olycka. Är det då också okej att mörda?? Argumentationen baserar inte alls på människans värde.

Jag hörde en dag på nyheterna hur en barnmorska beskrev det i termer som att ”avsluta ett liv”, ”Stoppa ett hjärta som slår”. De är väl medvetna om vad de gör.

Jag läste en artikel om Abby Johnson, hon brukade vara chef för en abort klinik i USA som har genomfört 22.000 aborter. En dag förändrades allt för henne.

Hon var inne i rummet där en abort genomfördes, på en som var i 13:e veckan. Då fick hon se hur fostret kämpade för sitt liv för att inte dö när barnmorskan skulle avsluta livet. Efter detta sade Abby upp sig som chef och är nu emot aborter istället.

Jag hörde en gång en ung tjej på bussen som pratade högljutt inför sin kompis om sitt liv. Hon var uppskattningsvis 14-15 år. Hon sade att hon har blivit gravid flera gånger redan och att hon har gjort två aborter av denna orsaken att hon inte ville ha barnet. Vad tragiskt!

De flesta aborter i vår tid beror på att människan lever i sexuell synd och inte vill ha barnet och därmed bestämmer man att mörda det.

Det finns fall när en abort kan behövs göras, då en kvinnas liv är i fara. Detta är dock inte hur det är hos många som beslutar sig för att stoppa ett hjärta som slår.

Mord som vi har sett är något som vi alla kan begå på olika sätt , och redan när en person är i vuxen ålder så finns det saker i ens hjärta som leder till att vi dödar varandra med våra ord och handlingar. De kommer inte försvinna om vi inte tar itu med dem och börjar bekämpa dem.

Vi behöver därför hata dessa synder så att vi bekämpar den.

Detta finns i allas hjärtan och vi behöver segra över dessa saker annars är det som Jesus säger att vi är i fara för helvetets lågor.

Är du ett Guds barn, bor Guds Ande inom dig och vi har kraften att genom bön segra över detta. Bibeln lär oss :

Låt all bitterhet och häftighet och vrede och skrikande och hädelse tillsammans med all ondska vara långt borta från er. 32. Och var i stället vänliga och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som också Gud i Kristus har förlåtit er. ” (Ef 4:31-32).

Vi måste ta upp kampen emot sådant här eller så kommer det att förstöra oss själva eller andra i vår närhet.

Vi kan be för andra människor som vi är avundsjuka på eller som vi på andra sätt vill kalla dårar eller bli arga på utan orsak. Genom att be för sådana utvecklas en kärlek till dem i stället.

Vi behöver också komma i håg vår egna syndfullhet, det hjälper oss att lättare förlåta andra och inte låta dåliga saker gro i våra hjärtan.

En människa som inte ser sina egna syndfullhet kan aldrig bli frälst. En människa som inte kommer till korset med sin syndfullhet kan aldrig bli fri i från synden.

Därför tänk på de gånger du själv har haft dessa saker i ditt hjärta, då blir det lättare att förlåta andra också.

Har vi missbrukare i bland oss? (2 Mos 20:7)

Predikan av Josef Löwdin,

6/1- 2019, Västra Frölunda.

Länk till ljudfil

Du ska inte missbruka Herren din Guds namn, för Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. ” – 2 Mos 20:7

Många tror att Jobs bok är den äldsta i bibeln och man tror även att Job levde väldigt tidigt.

Ingen vet med säkerhet när han levde, men man är ganska säker på att han levde före Mose och lagen gavs iallafall.

Detta är för att i Jobs bok finns det vissa ledtrådar som tyder på att han levde efter Noa men före Mose. Jag säger detta eftersom i Jobs bok kan vi finna flertalet av de tio budorden, som Job höll utan att dem ens var givna till Mose.

Jag betonar även detta för att visa att lagen gavs i människans hjärta i skapelsen, och att den är universell, och gäller alla människor i alla tider, och efter Guds moral lag skall vi alla en dag dömas oavsett om vi har hört evangeliet eller ej.

Var och en kan dömas efter Guds moral lag eftersom den finns i deras hjärtan. Visst man kan döva sitt samvete, men ändå från när man är ung, och innan man har dövat samvetet finns lagen där.

I Jobs bok läser vi följande : När en sådan omgång av festdagar hade avslutats, sände Job bud efter dem för att helga dem. Han steg upp tidigt på morgonen och offrade ett brännoffer för var och en av dem, för Job tänkte: ”Kanske har mina barn syndat och förbannat Gud i sina hjärtan.” Så gjorde Job varje gång.” (Job 1:5)

Job hade en kunskap om det tredje budordet redan långt innan Gud gav lagen genom Mose. Job säger : Kanske har mina barn syndat och förbannat Gud i sina hjärtan.”

Job kopplar att förbanna Gud till att synda. Han hade en förståelse av att inte missbruka Herren sin Guds namn, och han hade en förståelse av att det kunde bringa Guds dom över hans barn.

Detta är vad det tredje budordet handlar om. Det handlar om att förbanna Gud. Kanske inte direkt att man uttalar en förbannelse genom att svära över Gud.

Men det handlar om att bringa Guds namn till vanära. Det handlar om att missbruka namnet så att Guds namn blir smädat. Det handlar om att vara oförsiktig med Herrens namn.

Låt oss gå igenom på vilka sätt man kan missbruka Guds namn.

  1. Bekänna sig till Herren men inte leva i enlighet med hans vilja

De påstår att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom. De är avskyvärda och olydiga och odugliga till varje god gärning (Tit 1:16)

Jag tror absolut att ingen människa kan bli frälst genom laggärningar, utan enbart genom tron allena. Det finns dock en stor fara när man betonar tron allena för mycket, och det är att folk missuppfattar läran och tolkar det som att tron är det enda som räknas och sedan kan man leva hur som helst.

Det är inte vad det betyder utan tron allena betyder att genom tron allena på Jesu verk på korset och hans uppståndelse, blir vi födda på nytt och får ett förändrat liv.

Detta nya liv betyder att vi lever i Jesu uppståndelse kraft, och när den är verksam i oss så sker det en förändring. Det betyder att man börjar göra goda gärningar och leva ett liv i enlighet med Guds vilja.

Under Paulus tid och även i vår tid fanns det de som missbrukade Guds nåd till ett liv i utsvävningar. De tog den kristnas frihet för långt och genom sina liv och deras gärningar förnekade de faktiskt Herren.

Det är som att man bekänner en sak, men ens gärningar vittnar om en annan sak. Det är ett missbruk av något.

Vi kan likna det vid en stor gul katt, som skulle måla svarta fläckar på sig själv och försöka vara en leopard.

Problemet är att han agerar som en katt, äter som en katt och lever som en katt brukar göra, men han försöker inbilla alla i sin omgivning att han är en leopard. Han missbrukar leopardens namn och ryckte.

På samma sätt var det med dessa män som Paulus talar om till Titus. De försäkrade sig om att de kände Gud men deras gärningar förnekade honom.

De levde alltså i uppror emot det tredje budordet. De missbrukade Guds namn samtidigt som deras gärningar var avskyvärda och odugliga till varje god gärning.

Fariséerna var sådana i en berättelsen i från Matt kapitel 15 läser vi följande :

Då kom skriftlärda och fariséer från Jerusalem till Jesus och sa: . Varför bryter dina lärjungar mot de äldstes traditioner*? För de tvättar inte sina händer när de ska äta bröd. 3. Men han svarade och sa till dem: Varför bryter även ni mot Guds bud på grund av era traditioner? 4. För Gud befallde och sa: Hedra din far och mor. Och den som förbannar sin far eller mor, han ska döden dö. 5. Men ni säger: Den som säger till sin far eller mor: Gåvan du kunde ha fått av mig till din hjälp, ger jag som offergåva. 6. Och därmed hedrar han inte sin far eller sin mor. På detta sätt upphäver ni Guds bud för era traditioners skull. 7. Hycklare, Jesaja profeterade rätt om er när han sa: 8. Detta folk närmar sig mig med sin mun och ärar mig med läpparna, men deras hjärtan är långt ifrån mig, 9. och förgäves dyrkar* de mig. De lär ut läror som är människors bud.” (Matt 15:1-9)

Problemet med dessa var att de inte höll Guds bud. I detta fallet pekar Jesus på det femte budordet som säger ” Hedra din far och din mor, och: Den som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden”.

Vad gjorde dessa Fariséer? Jo, i stället för att hjälpa sina föräldrar ekonomiskt när de var i behov av det, gav de pengarna till offerkistan i templet.

På den tiden och i många länder i dag så har gamla människor som inte kan arbeta ingen pension, i fall de inte själva har sparat ihop till det, vilket många inte gör då många helt enkelt inte har råd.

Då är det barnens skyldighet att ta hand om sina egna föräldrar och följa Guds bud att hedra dem. Fariséerna dock ansåg att det var bättre att ge pengarna till Gud genom att lägga dem i offerkistan.

Deras agerande var att ära Gud med sina läppar men deras hjärtan var långt i från Gud. De försäkrade sig alltså om att de kände Gud men med sina gärningar förnekade de honom.

Fariséerna missbrukade Guds namn genom att bryta mot det femte budordet genom att inte följa Guds ord.

Om vi går runt och säger till hela världen att vi är kristna, men sedan lever ett liv där vi genom våra gärningar förnekar den kristna tron så missbrukar vi Guds namn.

Jag pratade med en sekulär kille på jobbet. Han klagade på en av de kyrkliga samfundsledarna i det här landet, som i nån debatt artikel hade sagt att de kristnas Gud och Islams Gud är samma gud och denna kvinna hade vägrat kalla Mohamed för en falsk profet.

Då ansåg denne person att denna kyrkliga ledarna hade förbrukat allt vad kristendomen är för någonting, när man inte ens kan göra en skillnad på islam och kristendomen. Till och med sekulära ser igenom detta.

Visst är det så om man kallar sig kristen och är företrädare för ett kristet samfund, men sedan inte ens kan skilja på kristendomen och islam då har man genom sina gärningar förnekat tron.

En annan sak jag har stött på är hur en del är väldigt hårda, just med att en kristen måste ge sitt tionde till kyrkan. En del till och med anser att även om man inte skulle ha pengar kvar till sin familj så skall man likväl ge tionde till kyrkan.

Detta är samma beteende som fariséerna vi läste om tidigare men på ett annat sätt. Man försöker tvinga andra att lägga i offerkistan i stället för att ta hand om ens egna familj.

Säg till Aron och hans söner att de ska hålla sig borta från de heliga gåvor som Israels barn bär fram åt mig, så att de inte ohelgar mitt heliga namn. Jag är Herren ” – (3 Mos 22:2)

Prästerna var kallade att leva ett heligt liv. Aron och hans söner var sådan präster och om de rörde vid offret, alltså gjorde saker med det de inte fick, så var det att vanhelga Herrens namn. Det var att missbruka Herrens namn.

Vi som kristna behöver därför vara noggranna med hur vi lever, så att vi inte vanhelgar Herrens namn. Jag möter ofta kristna som är väldigt oförsiktiga och ibland undrar man ens om de är pånyttfödda.

Jag hörde en gång i från en talarstol i Sverige pastorer som skröt om hur snabbt de kunde köra på en 90-väg. Det handlade alltså inte om att hålla hastigheten, utan att köra så fort som möjligt.

Vid ett annat tillfälle mötte jag en man som vi skulle åka tillsammans med till ett annat ställe och denna man skröt om att han inte brukar hålla hastigheterna, och när jag körde efter och höll hastigheterna, så hade jag inte en chans att hänga efter.

Det värsta av allt är när sådana har en sådan där ishtys fisk på bilen för att visa att de är kristna. ”Jag är kristen och jag håller inte hastigheter !” – Säger man till världen.

Ni är vårt brev, inskrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. 3. Det är uppenbart att ni är ett Kristi brev” (2 Kor 3:2-3).

Världen studerar oss, de ser hur vi lever. De läser av våra liv om vi då bär Kristi namn men lever på ett sätt som inte behagar Honom så missbrukar vi Herrens namn.

Jag minns en annan gång hur jag satt på en buss och in i bussen kom en man som skrek och var mycket upprörd över att en viss utländsk krydda i Sverige inte alls var som i hans hemland.

Han skrek och alla hörde honom hur han klagade, och skämde han ut sig totalt. Hans fru skämdes som ett djur och var mycket upprörd över sin mans beteende.

Denna man visste jag vem det var, han gick på samma bibelskola som jag gick på. För ett tag sedan råkade jag finna hans profil på internet någonstans och jag klickade på den och det stod med stora bokstäver ”I love Jesus” samtidigt som han höll ett glas vin i sin hand.

Det är lätt att se hur andra gör men vi får se till att vi själva inte faller. Utan att vi lever ett liv som är i enlighet med Guds vilja så att vi inte genom våra gärningar förnekar tron och därmed missbrukar Herrens namn.

  1. Missbruka hans namn genom att säga saker om Herren som inte Herren alls har sagt.

När jag var en ung kristen förstod jag mig inte alls på det tredje budordet. Jag brukade ibland missbruka Herrens namn genom att säga ”Så säger Herren” när Herren inte alls hade talat.

Under profeten Hesekiels tid var Herren mycket vred på Israels barn. De hade kränkt hans lag men inte bara folket utan även prästerna som skulle leda folket och profeterna som skulle tala sanningen.

Dessa profeter talade inte sanning istället sysslade de med sina falska syner :

 De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De ser falska profetsyner åt dem och spår lögnaktiga spådomar åt dem. De säger: Så säger Herren Gud, fastän Herren inte har talat. – (Hes 22:28)

Profeterna trodde att de talade för Herren genom deras syner och visioner, men det var inte sant. Herren hade inte talat och det de sysslade med var i stället spådom.

Om någon säger ”Så säger Herren” om framtiden, och inte säger vad bibeln säger, så är det spådom man sysslar med och inte profetia.

Under profeten Jeremias tid var det precis samma problem :

 Men Herren sade till mig: Profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller befallt dem eller talat till dem. Falska syner, tomma spådomar, löst prat och sina egna hjärtans bedrägerier är vad de profeterar för er. – Jer 14:14

Deras syner var deras egna hjärtans bedrägerier. De hade syner men de kom inte från Gud utan från deras egna hjärtan. Det blir då spådom och ett missbruk av Herrens namn.

Man säger ”Så säger Herren” men Herren har inte sagt det. Missbruk av Herrens namn.

I många år höll jag på att missbruka Herrens namn i min ignorans.

Herren talar genom sitt ord, och inte genom våra syner och hjärtans illusioner. Visst på den tiden hade de sanna profeterna syner som Herren hade givit dem. De falska profeterna hade det inte. De talade ur sina egna hjärtan.

Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn: ”Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm!” 26 Hur länge? Vad har profeterna i hjärtat, lögnprofeterna som profeterar sina egna hjärtans bedrägeri?  – Jer 23:25-26

Jag minns en gång jag var på ett möte med Benny Hinn när han var i Sverige. Jag minns inget i från mötet men jag minns en falsk profetia som levererades.

Den var något i stil med ”Så säger Herren innan år 2005 kommer regimen i Iran att falla”. Efter det kallade han fram alla från Iran för att be för dem.

År 2005 kom och ingen förändring skedde i Iran. Detta är bara en av mängd av falskheter som Benny har levererat.

En gång när jag kollade på TBN en så kallad kristen kanal, så var det ett inslag där, han som var programledare för hela TBN på den tiden, sade något i stil med. Jag minns inte exakt.

”Så säger Herren, om ni ger en gåva inom 12 minuter så skall ni få en dubbel välsignelse på den gåvan”. Tiden gick och de minuterna löpte ut och det var en reklam paus.

Programmet fortsatte och hör och häpna nu slänger programledaren ur sig ”Herren säger till mig att ni får ytterligare 10 minuter på er att ge er gåva med en dubbel välsignelse”.

En annan gång hörde jag om en konferens i Sverige där en talare skulle ha sagt ”Så säger Herren, inom ett år skall ni alla som är på plats här leda 10 personer var till Kristus”.

Jag noterade detta och kände några som var på plats, och efter ett år hade gått hade ingen av dem lett 10 st till Kristus.

De som ser falska syner, drömmar och säger ”Så säger Herren” när Herren inte har talat är precis sådana vi läser om här i skriften. I stället för att omvända sig ,så hoppas de att deras hjärtas illusioner skall bli sanna.

Nyårs profetior är en annan sak som är vanligt. Varje gång det är en nyårskonferens så verkar detta ”Så säger Herren” folket träda fram med sina illusioner.

Jag minns när jag var lite yngre så var det en viss konferens här i Sverige och jag besökte där flertalet gånger och varje gång just efter midnatt kom det ”Så säger Herren”. Jag noterade detta och det som sades var lögn i Herrens namn.

Herren talar nämligen genom sitt ord. Vill du veta vad ”Så säger Herren” är för år 2019 så öppna din bibel och börja läs.

Hur kan jag prata på detta sättet? Jo, för jag är övertygad om att profetia är Guds ofelbara ord, och innehåller inte fel, och att Herrens ord har redan getts till oss genom apostlarna och profeterna, en gång för alla och att vi skall hålla fast vid det profetiska ordet.

Jag tror på reformationens ”Sola Scriptura”, ”Skriften Allena” och då kan jag inte samtidigt tro på ny uppenbarelse i vår tid. Därför tror jag att dessa ”Så säger Herren” gubbarna i vår tid bara talar sina hjärtans illusioner och drömmar.

Vilket det också har visat sig gång på gång att så är fallet.

Precis som man gjorde på Jeremias och Hesekiels tid.

Vi behöver vara försiktiga så att vi inte blandar ihop våra egna tankar, drömmar och illusioner med Guds levande ord. Annars blir det ett missbruk av Herrens namn.

Falsk lära är också att missbruka Herrens namn. Vi läste tidigare :

Detta folk närmar sig mig med sin mun och ärar mig med läpparna, men deras hjärtan är långt ifrån mig, 9. och förgäves dyrkar* de mig. De lär ut läror som är människors bud.” (Matt 15:8-9)”

Fariséernas falska religion bestod i att de lärde ut människobud. De hade massor lagar och regler som var baserat på Talmud och inte på bibeln som de blandade in i sin religion.

Det var alltså falsk lära, och det var att missbruka Herrens namn och förgäves dyrka Herren. Vad vi säger om Herren, och hur vi beskriver Honom och presenterar Honom, är därför ingen liten grej utan det handlar om att inte missbruka Herrens namn.

    1. Missbruka Herrens namn genom att använda det på ett icke vördnadsfullt sätt.

Och den som smädar Herrens namn ska straffas med döden. Hela församlingen ska stena honom. Vare sig det är en främling eller en infödd som smädar Namnet ska han dödas. – (3 Mos 24:16)

Israel hade sina lagar som baserades på Guds morallag. I detta fallet var det tredje budet som nämns. Om någon smädade Guds namn skulle han stenas till döds.

Det var en del av den civila lagen så det gäller inte oss idag, att vi skall gå runt och stena folk.

Principen dock om att inte smäda Herrens namns gäller.

Det handlar om att inte använda Herrens namn på ett icke vördnadsfullt sätt.

Ordet för smäda här betyder att tala nedsättande, ringakta, skymfa Guds namn.

Ni ska inte svära falskt vid mitt namn. Då ohelgar du din Guds namn. Jag är Herren. – (3 Mos 19:12)

Vid rättegångar är det vanligt att man skall svära på Guds namn, i vissa länder är det så än i dag och även på Jesu tid brukade folk använda Guds namn för att svära falskt vid det, vilket Jesus säger man inte skall göra.

Åter har ni hört att det blev sagt till dem i forna tider: Du ska inte svära falskt, utan du ska hålla din ed inför Herren. 34. Men jag säger er: Ni ska inte svära alls, varken vid himlen, för den är Guds tron, 35. inte heller vid jorden, för den är hans fotpall, inte heller vid Jerusalem, för det är den store Konungens stad. . Inte heller ska du svära vid ditt huvud, för du kan inte göra ett hårstrå vitt eller svart. 37. Utan ert tal ska vara ja, ja, nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde. ” – Matt 5: 33-37

Svär man vid Guds namn måste man alltså hålla sin ed inför Honom. Enda gången vi gör det i vårt svenska samhälle är när vi gifter oss. Då får man svära på Guds namn att vi skall älska och vara trogna vår hustru.

Bryter man mot vad man har svurit så vanhelgar man Guds namn. Man missbrukar det och drar på sig Guds vrede.

Andra delen av versen här i 3 Mos 19:12 säger i folkbibeln ”Då ohelgar du din Guds namn. Jag är Herren.”.

Men den inspirerade King James versionen säger här ”inte heller skall du vanhelga Guds namn”

då blir det en annan betydelse, även om det också är att vanhelga Guds namn, genom att svära saker vid hans namn som man inte håller.

Men denna översättning blir det mer att man inte på något sätt skall vanhelga Guds namn, och det är precis vad budordet handlar om, att inte missbruka Herrens namn för det leder till att hans namn vanhelgas.

Istället skall vi använda Herrens namn på ett vördnadsfullt sätt. Inte som denna värld som använder det lite som en svordom och i vardagsspråket och lite lössläppt.

Vi behöver komma inför Herren med vördad och använda hans namn med vördnad. I Herrens bön lär vi oss i början på bönen att använda namnet med vördnad.

Därför ska ni be så: Fader vår som är i himlarna! Helgat vare ditt namn. ” -Matt 6:9

Vi kan kolla på samhället runt omkring oss och lyssna på när folk pratar. Guds namn används flitigt i konversationer och på ett sätt som inte alls är vördnadsfullt.

Jag minns en gång vi träffade en tjej som vi besökte eller hon besökte oss, jag minns inte exakt, och i varje mening i stort sätt använde hon Guds namn på ett icke vördnadsfullt sätt. Denna person kallade sig även en kristen. Jag har mina betänkligheter.

Om en person kan gå runt och missbruka Herrens namn i konversation, i livsstil år ut och år in, och aldrig bli disciplinerad tror inte jag det är ett Guds barn.

Eftersom skriften säger att de som är äkta barn blir fostrade av Herren. Saknas en sådan fostran är man inget Guds barn.

Man missbrukar Herrens namn även när man ber, lovsjunger eller talar om Jesus på ett lössläppt sätt.

T.ex när vi är här i församlingen och vi sjunger våra hymner och psalmer så kanske våra tankar egentligen är någon annanstans. Om inte hela vårt hjärta är med i det vi sjunger, så missbrukar vi Herrens namn och det blir bara en religiös ritual.

Samma sak när vi ber, om vi inte ber av hjärtat, så blir det att man missbrukar Herrens namn. Om vi använder hans namn, men våra tankar är någon helt annanstans det ärar inte Honom.

Ibland, speciellt vi som är män, kanske sitter vid datorn, och gör något, och våra barn eller fru pratar med oss, men vi svarar ändå men vet inte riktigt vad de frågade eller sade. Vad tror du dina barn eller din fru tänker om det?

Detta beteende kommer dock in i mångas böneliv. Man ropar på Herrens namn men ens tankar är någon helt annanstans, det är en form av att inte vörda Herren och blir att missbruka hans namn.

Hur är det med våra liv. Finns det något område vi missbrukar hans namn? Eller är vi väldigt försiktiga med hur vi använder Herrens namn och hur vi talar om honom. ?

Låt oss frukta honom och hålla hans namn heligt och inte missbruka det.