Det åttonde budordet – Olika typer av tjuvar och stöld (2 Mos 20:15)

Predikan av Josef Löwdin

10/3-2019 , Göteborg.

Länk till predikan… 

Du ska inte stjäla ” – 2 Mos 20:15

Det åttonde budordet lär oss att vi inte skall stjäla. Ordet stjäla innebär att man tar något i från någon annan, utan lov.

Det betyder också att man undanhåller någon någonting som de har rätt till. Detta gäller både i vår relation med människan och med Gud.

Orsaken till stöld är folks girighet och kärlekslöshet. Om en människan inte är girig så kommer han inte heller att stjäla i från andra. Den djupare orsaken är människans synd, i deras hjärtan.

Stöld är också sataniskt, djävulen själv kallas för en tjuv som kommer för att stjäla slakta och förgöra. Han kommer för att stjäla det vi har i Gud ifrån oss och komma med en villfarelse i stället.

Tjuven vill få oss på fall och få oss själva bli tjuvar som börjar stjäla och blir som honom.

Låt oss gå lite djupare in i detta och titta lite mer specifikt vad det innebär att stjäla. Det finns nämligen många olika typer av tjuvar och stöld, och har alltid funnits.

1.Stjäla från människor

Att fysiskt stjäla någonting i från en annan person, detta är den uppenbara meningen av stöld. Det kan vara vad som helst. Allt i från att gå i i någons trädgård och plocka äpplen i från deras träd till att råna en bank.

Det kan vara så litet som en penna i från jobbet eller ett suddgummi. Det är lika mycket stöld som allt annat. Det är inte av lika stora proportioner som att råna en bank men det är lika mycket stöld.

Det är stöld eftersom att Gud har skapat människan med ett privat ägande, och det man äger och har arbetat för det har man rätt att äga. En människan skall inte stjäla i från någon annan. Behöver man något kan man ju fråga om man kan få det i stället för att stjäla det.

Det kan också vara att stjäla någon annans verk.

Till exempel i världen har vi Copyright lagar som skall skydda upphovsmännen och deras rätt till deras verk. Den gäller i 70 år efter att en person har dött.

Jag hörde en gång om en Pastor som hade stulit andras predikningar. Det var inte bara att han hade tagit inspiration i från någon annan, det kan man göra, utan han hade rakt av tagit hela predikan.

Det var inte bara vid ett tillfälle i okunnighet, utan pågick under en lång tid, tills en dag när han blev upptäckt och fick sluta som Pastor.

Man kan ta vissa bitar. punkter, illustrationer o.s.v., men man får inte kopiera rakt av och påstå att det är en egna verk. Det blir stöld.

Samma sak gäller med bilder som man inte får ta i från internet och använda hur som helst om det inte är en bild som är fri att använda.

Du har tjuvar som gör affärer. De spenderar tiden på att lura folk. Dessa människor är inte ärliga utan är bara ute efter att luras. De kan luras, komma med knep och knåp för att stjäla i från dig.

Jag minns när jag bodde på Filippinerna så brukade en del ändra på vågen när man skulle köpa fisk så att du betalade för ett kilo men fick inte ett kilo.

Vi finner detta i Amos 8:5 : ni som säger: När är nymånadsdagen slut så vi får sälja säd, och sabbaten så vi får öppna kornboden? Då ska vi minska efa-måttetoch höja priset och fuska med vågen så att den ljuger. ”.

Det fanns folk i Israel som bara väntade på att sabbaten skulle ta slut så att de kunde öppna sina affärer igen och lura folk genom att ställa om vågen.

Det är stöld eftersom en kund betalar för en viss mängd, men får inte den mängden han betalar för.

I vårt samhälle har vi inte ett sådant system, men stöld sker på många andra sätt genom att en kund inte får vad som är utlovat.

Det kan också ske genom att någon säljer en bil och vet om massor av problem med bilen men inte säger detta till kunden, eller inte sänker priset på grund av det. Då blir det en form av stöld.

En annan form av stöld är att leva på andra. ” Den som stjäl ska inte längre stjäla, utan i stället arbeta och göra det som är gott med sina händer, så att han kan ha något att dela med sig åt den som behöver. ” – Ef 4:28

Här står det att de är som tjuvar skall sluta med det, och i stället arbeta. Här kopplas stöld direkt samman med att inte arbeta. Vi finner på andra platser hur Paulus säger :

Vi åt inte gratis av någons bröd, utan vi arbetade dag och natt”. Och på ett annat ställe konfronterar Paulus de som inte arbetar och bara gör massor av annat.

Det är alltså en biblisk princip att man skall arbeta för sitt egna bröd och den som inte arbetar skall inte heller äta. Givetvis kan inte gamla och barn och sjuka arbeta.

De som kan arbeta skall arbeta. Enligt Paulus undervisning skall man inte leva på andras bröd. Det är att stjäla.

När hippierörelsen kom till Sverige under 1970-talet var det vanligt att de förespråkade att man skulle bo i kollektiv och ha allting gemensamt.

Det finns bibelställen som talar om att ha allting gemensamt. Men det betydde inte att de levde i kollektiv eftersom de hade egna hus, och det betydde inte att man inte arbetade för sitt eget bröd.

På denna tiden när folk bodde i kollektiv så var det många som bara bodde där och inte arbetade och levde på andra.

Jag har hört hur de som arbetade fick betala tandläkarräkningar och allt möjligt för de som inte arbetade. Det skapade dessutom mycket konflikter och irritation hos de som faktiskt arbetade.

Detta är inte bibliskt. Det är stöld när man lever på andra hela tiden, och inte har någon plan på att arbeta.

Det finns många sådana i vårt samhälle idag, som inte vill arbeta för de vet att man kan leva på socialen år ut och år in.

En del till och med tar ett svart jobb vid sidan av och har ett annat bankkonto bara för att stjäla pengar i från socialen.

Se, den lön som ni genom bedrägeri har undanhållit arbetarna som har bärgat era åkrar, den ropar, och skördemännens rop har nått Herren Sebaots öron” – Jak 5:4

Nästa typ av tjuvar är de som undanhåller arbetaren dess lön. Den som arbetar skall ha en lön och i Sverige har vi kollektivavtal som bestämmer hur mycket en människa skall tjäna.

Den som undanhåller människan en lön eller inte betalar vad de har kommit överens om är en tjuv. Detta gäller inte bara de som är arbetsgivare utan varje människa i samhället.

Det gäller att betala för sig annars stjäl man i från arbetaren.

Ett väldigt tydligt exempel på detta i dagens Göteborg med det system vi har här är; våran kollektivtrafik som bygger helt på att man litar på att folk betalar för sig.

Det finns visserligen biljettkontrollanter som kommer ibland, men folket har lärt sig att man bara kan kliva av om man ser dem, och så kan man fusk åka sig fram hela livet igenom.

Detta är stöld. Det är att undanhålla arbetaren sin lön. Det kostar pengar att driva kollektivtrafik men de som struntar i att betala berövar de som jobbar med kollektivtrafiken på deras lön.

Jag minns en ung man en gång som satt framför mig när jag åkte spårvagn. Spårvagnen var full så jag stod bakom honom. Han hade förberett en biljett betalning i den mobila appen, men han tryckte aldrig på betala knappen.

I stället satt han och kollade efter biljettkontrollanter, i fall de skulle komma först då skulle han nog trycka på betala knappen. Han var en tjuv.

Jag minns när jag var ung så brukade folk ladda ner musik och filmer via olika program på internet. Jag vet inte om folk gör det fortfarande. Detta är även en stöld för man undanhåller arbetaren deras lön.

De som har gjort musiken och filmerna får inte de pengar de har rätt till eftersom folk är giriga i sina hjärtan och hellre vill stjäla i från dem än att betala för sig.

Vi har en annan typ av stöld i form av att undanhålla staten det som staten skall ha i form av skatt.

Jesus lärde oss att vi skall ge till kejsaren det som tillhör Honom. Det var dåtidens skatt han pratade om.

Det finns många i vår tid som noggrant försöker hitta sätt att fuska med skatten eller fly undan skatten. Det finns även de som gömmer sig under lagen för att hitta kryphål för att kunna slippa undan.

All skatteflykt är dock en stöld i från staten. Vi som kristna skall absolut inte syssla med sådant utan behöver vara ärliga här om vi har egna företag.. Vi skall inte ha brevlådeföretag i skatteparadis för att komma undan att betala vår skatt.

En annan form av stöld är att stjäla tid i från sin arbetsgivare. Vi får betalt för ett visst antal timmar och om vi fuskar med detta så stjäl vi i från dem. Det är en sak om man inte har något att göra, och man kan ta det lite lugnt, men en helt annan om man är lat.

Jag minns mitt första jobb jag hade när jag var i 16 års åldern ungefär. Det var ett sommarjobb och jag var lat. Jag brukade stjäla tid i från arbetsgivaren. När det var fint väder satte jag mig i solen och latade mig medans de andra arbetade på.

En dag såg min arbetsgivare mig och han konfronterade mig mycket riktigt för vad jag gjorde och jag fick stå där och skämmas.

När jag några år senare fann frälsningen i Jesus Kristus slutade jag med en sådan lathet och ville i stället arbeta hårt och inte stjäla tid i från min arbetsgivare något mera.

Det är vanligt i vår tid att folk sitter med sina mobiler på arbetstid och gör allt annat privat som inte har med arbetet att göra. Om det är ok för din arbetsgivare så är det ingen stöld men annars är det stöld av tid.

Nästa form av stöld finner vi :

Du ska inte låna honom pengar mot ockerränta eller ge honom av din mat mot ränta. (3 Mos 25:37).

Lagen förbjöd folket att ta ut ockerräntor eller ta ut ränta för mat. I stället var max gränsen för ett lån 10% ränta.

Om han var fattig och hade gett dig sin filt som pant skulle man ge tillbaka filten över natten så att han inte skulle frysa ihjäl.

Ocker är alltså en form av stöld mot sin nästa, där man tjänar pengar på de utsatta istället för att hjälpa dem.

I Neh 5:1-10 finner vi en berättelse där folket i Israel började klaga mot sina egna landsmän. En del hade ingen säd för att kunna överleva. Andra tvingades panta sina åkrar för att överleva. Andra var tvunga att låna pengar för att kunna betala skatten till kungen.

Nehemja blev upprörd när han hörde folkets berättelser och i vers 7 läser vi Jag överlade med mig själv och tillrättavisade stormännen och föreståndarna och sade till dem: ”Ni bedriver ocker mot era bröder!”

Detta ocker var också ett dåligt vittnesbörd för de kringliggande nationerna som såg detta. Det var ett dåligt vittnesbörd om Gud.. Nehemja ville nu istället att de inte skulle kräva någon ränta utan lämna tillbaka åkrarna till folket.

De stal genom att ta ut höga räntor trotts att de såg folkets behov. Det var en stöld att ta någon annans åker genom räntor.

Nästa form av stöld :

Den gudlöse lånar och betalar inte tillbaka, men den rättfärdige är barmhärtig och generös. – Ps 37:21

Vi har de som lånar men aldrig betalar tillbaka. Jag anser inte att en kristen skall låna pengar alls för bibeln talar om lån som något negativt på flera ställen. Det talar om det som ett slaveri.

Det finns många människor som lånar pengar privat av andra men aldrig betalar tillbaka. Det är att stjäla i från en annan person. Detta beteende kommer ibland även in inom kyrkan.

En broder lånar något men betalar inte tillbaka. Jag vet inte hur många folk har lånat ut pengar och det aldrig kommer tillbaka till den man lånar av. Kanske har de glömt kanske inte. Om vi har glömt är det en sak, men om vi inte har glömt så skall vi betala tillbaka.

Om vi lånar ut pengar så lär Jesus oss att vi inte skall förvänta det tillbaka. Det är likväl en stöld ändå speciellt om du är den som lånar av någon, och inte betalar tillbaka eller lämnar tillbaka.

Jag minns en familj som var med i en kyrka. De brukade ofta gå runt och låna av folk på grund av fattigdom.

Problemet med denna familj var att så fort de hade pengar och kunde betala sina lån så brukade man istället slösa de pengarna på dyra födelsedagskalas och allt annat möjligt onödigt.

Det är att stjäla i från sin medmänniska. Lånar man och man inte kan betala tillbaka skall man åtminstone kontakta den man har lånat av och prata med dem.

Vi kan applicera detta på annat än pengar. Vi kan applicera det på allt. Lånar vi en bok av någon så måste vi också lämna tillbaka boken annars blir det en stöld.

Lånar du en bok i från biblioteket och du inte lämnar tillbaka den kommer de skicka ett kravbrev där de kräver dig på pengar för boken.

Varför då inte lämna tillbaka allt man lånar ifrån en privatperson oavsett om det är en tröja, en bok eller en filt?. En del har satt i system att alltid låna men aldrig betala tillbaka. Sådana är tjuvar.

Nästa form av stöld :

Se, därför är jag emot profeterna, säger Herren, de som stjäl mina ord från varandra. (Jer 23:30)

Här har vi en annan typ av bedragare den falske profeten. Det är sådana som imiterar de sanna profeterna. De har inga riktiga ord i från Gud.

De predikar inte Guds ord, utan istället utger dem sig, och imiterar en predikant genom att stjäla ord i från de riktiga profeterna. Alltså de tar lösryckta versar ur bibeln och förvränger dem för sin egen vinnings skull.

De leker profeter men är de inte är det. I vår tid har vi mängder av sådana. Speciellt i Afrika men de finns över hela världen. De kommer som profeter med sina falska drömmar och ord och de lurar folk på pengar.

Jag läste en artikel om att de rikaste pastorerna i hela världen finns inte i USA utan i Nigeria. Då finns det ändå pastorer i USA, som har en egen flygplats och egna flygplan och en stor tomt och flotta hus. Ändå är flertalet pastorer i Nigeria rikare.

De skor sig på de fattiga genom att leka profeter. Genom att stjäla Herrens ord, missbruka det till att bli rika på andras bekostnad.

Sedan har vi de som kanske inte vill tjäna pengar men ändå har samma beteende. De stjäl i från profeterna. Med det menas att de leker profeter när de inte är det. De kommer med orden ”Så säger Herren” när herren inte har talat.

Det är stöld av Herrens ord lika mycket som det är ett missbruk av Herrens namn.. De finns överallt i denna värld och även här i Sverige finns det gått om sådana.’

Vi har en annan typ av stöld som sker inom äktenskapet.

Mannen ska visa sin hustru den ömhet som han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. 4. Hustrun bestämmer inte över sin egen kropp, utan mannen. Och på samma sätt bestämmer inte heller mannen över sin egen kropp, utan hustrun. 5. Dra er inte ifrån varandra, om det inte sker för en tid med bådas samtycke, för att kunna ägna er åt fastan och bönen. Och kom sedan tillsammans igen, för att Satan inte ska fresta er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. ” (1 Kor 7:3-5)

Paulus här talar om vissa skyldigheter som man har till sin man eller hustru. Dessa skyldigheter består av ömhet mot den andres kropp, samt att inte hålla sig borta i från varandra under en längre tid.

Ömhet här talar om vara omtänksam, beskyddande och vårdande. Din man eller fru har alltså rätt att vara älskade. Om man inte uppfyller dessa skyldigheter så stjäl man vad den andre har rätt till.

Alla vi har sett nu handlar om att inte stjäla i från vår medmänniska. Vi skall nu titta på den andra sidan av det hela och det är att stjäla i från Gud.

2.Stjäla från Gud

Paulus i Apg 26, när han står inför Festus, berättar han i vers 21 och 22 hur judarna grep honom och försökte döda honom. Vidare säger han att det var Gud som räddade honom.

Om vi läser berättelsen några kapitel tidigare så vet vi att det var soldaterna som räddade honom. Ändå ger Paulus Gud äran för det eftersom han förstod att Gud hade skickat soldaterna för att rädda honom.

Herodes… Låt oss läsa.

Och på utsatt dag klädde sig Herodes i kunglig skrud och satte sig på tronen och höll ett tal till dem. 22. Och folket ropade: Detta är en guds röst, och inte en människas! 23. Men genast slog en Herrens ängel honom därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och gav upp andan. ” (Apg 12:21-23).

Herodes hade under denna tiden legat i en bitter strid mot Tyrus och Sidon. Det är två städer som ligger på Libanons kust.

Herodes hade lyckats få till en fred med dessa städer, vilket var väldigt viktigt för landets ekonomi.

Vad som nu sker är att Herodes håller ett tal, och efter talet är slut börjar folket hylla honom som en guds röst.

Vi vet inte vad talet innehöll men vi kan bara spekulera och jag kan spekulera lite i att han sade något i stil med ”I dag har jag skapat fred åt er och ordnat så att vi nu får en god ekonomi i detta landet.”.

Resultatet av detta var att Gud omedelbart sände en Ängel som gjorde att Herodes blev uppäten av maskar och dog.. Vad var problemet? Jo, Han gav inte Gud äran.

Av detta kan vi lära oss en väldigt viktig sak, och det är att all ära tillhör Herren. Visst var det Herodes som hade fixat freden, men vi behöver förstå att alla våra förmågor kommer enbart i från Herren.

Vi har fått detta livet av Herren, vi kan inte andas om han inte hade gett oss lungor och luft. Vi kan inte äta om Herren inte hade gett oss en mage, en mun och mat. Allting kommer i från Herren.

Alla människans förmågor kommer i från Herren. Inser vi inte detta kommer vi ta åt oss ära när folk hyllar oss, och då stjäl vi äran som Herren skall ha. All ära för allting måste ges till Herren annars blir vi som Herodes här en tjuv som stjäl den äran Herren skall ha.

En sista form av stöld :

Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger: Vad har vi stulit från dig?” Tionde och offergåvor. – Mal 3:8

I Israel behövde man ge tionde till templet.

Detta tionde bestod av mat och dryck i från deras skördar, och var det för långt att frakta det till templet kunde man istället sälja sitt tionde och ta pengarna och använda de för att köpa mat och dryck som skulle användas till de fattiga i landet.

Om de inte betalade sitt tionde så säger Herren själv att det var stöld om man inte gav offergåvor till Herren var det stöld av det som tillhör Honom.

Vi står inte under Israels lagar och behöver inte göra så här. Detta är däremot en princip för oss i vår tid. Den principen är att Herren äger våra ägodelar och vi har ingen rätt att stjäla från Honom genom att slösa bort dem på onödiga saker.

Vi skall istället använda det som blir över för att ge till de fattiga och till Guds rike.

Vi är förvaltare av allting han har givit till oss, och vi skall därför med vishet hantera våra ägodelar så att vi inte blir tjuvar och stjäl i från det som tillhör Herren.

3. Stöldens konsekvenser ..

Stöld för med sig konsekvenser och dess konsekvens är att man inte kommer in i Guds rike ” Vet ni inte att de orättfärdiga inte ska ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant* 10. eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller utsugare* ska ärva Guds rike” (1 Kor 6:9-10)

Vi skall alltså inte vara tjuvar utan det är något vi behöver omvända oss ifrån, och låta oss bli tvättade rena genom Jesu blod. . Är vi i Kristus och har bekänt vår synd renar han oss och förlåter oss och vi kommer in i Guds rike, men det får ändå med sig konsekvenser i livet, lidande, ingen välsignelse.Etc.

Stöld är ett tecken på att man inte älskar sin nästa som sig själv. Älskar man sin nästa vill man inte stjäla ifrån dem. Stöld i från Gud är också ett tecken på att man inte älskar Gud av hela sitt hjärta. Hade man gjort det hade man inte stulit i från Herren.

Låt oss därför älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta. Låt oss älska vår nästa som oss själva. Låt var och en som stjäl sluta stjäla.

Det sjunde budordet – Äktenskapsbrott och världslighet (2 Mos 20:14)

Predikan av Josef Löwdin

24/2-2018, Göteborg

Länk till predikan

Du ska inte begå äktenskapsbrott. – 2 Mos 20:14

Vi har kommit fram till det sjunde av de tio budorden i vår serie, och vi skall idag kolla på äktenskapsbrott och vad det är, och hur vi ser detta en människas liv, och hur det appliceras på en församling.

Vi lever i en tid då det kanske aldrig varit så mycket skilsmässor som i vår tid. Går vi bara två generationer tillbaka i tiden var skilsmässor ovanligt och det var lite skamligt att skilja sig.

Man och hustru höll ihop och skiljde sig inte utan levde tillsammans tills dagen man dog.

I vår tid har allt förändrats och det väldigt fort.

Det har gått så långt att folk inte längre gifter sig, och tror inte på äktenskap, och ser inte att det är Guds modell för en familj.

I dag i Sverige räknar man med att det finns ungefär 1.4 miljoner människor som lever som sambos, d.v.s att man lever som gift även om man inte är det..

Statistiken visar att varje år gifter sig och runt 40.000 personer och 20.000 skiljer sig. Detta är inte alls vad Gud har tänkt med äktenskapet.

Detta är ett resultat av vad man har sått i samhället under en längre tid. Det har såtts genom experter. Artiklar som handlar om tecken på att man behöver skilja sig i stället för artiklar om hur man kan lösa problemen.

Tv-serier och filmer som glorifierar otrohet och skilsmässor är vardag. Samtidigt har ateismen brett ut sig där man säger att det finns ingen Gud, därmed kan folk leva hur de vill. Inte så konstigt att vi nu får skörda i samhället vad man under en längre tid har sått.

Äktenskapet är instiftat av Gud. Gud har skapat människan som man och kvinna för att leva tillsammans. Äktenskapet är givet av Gud till oss som ett skydd för en familj.

Tanken är att barnen skall kunna växa upp i trygghet med sin far och mor. Tanken är att en man och en kvinna skall leva tillsammans hela livet.

Det är så Gud har skapat oss, och om vi inte följer Guds modell i livet, så skapas mycket olycka i livet och många extra problem.

I skapelsen så var också tanken att det skulle vara en man och en kvinna. Polygami var inte grundplanen utan tilläts av Gud eftersom människans hjärtan är hårda. All annan form av äktenskap som inte är mellan en man eller en kvinna, är därför inte heller tillåtet enligt bibeln.

En annan tanke med äktenskapet är att det skall reflektera Jesus Kristus och församlingen. Det är en andlig bild på hur Gud är gift med sin brud, församlingen. Paulus lär oss detta :

Ni hustrur, underordna er era män, såsom under Herren, 23. för mannen är hustruns huvud, liksom också Kristus är församlingens huvud, och han är kroppens Frälsare. 24. Därför, såsom församlingen är underordnad Kristus, så ska också hustrurna i allt vara det mot sina män. 25. Ni män, älska era hustrur såsom också Kristus har älskat församlingen, och utgivit sig själv för henne” (Ef 5:22-25)

Här ser vi alltså tanken med äktenskapet. Mannen skall älska sin hustru så som Jesus Kristus älskar sin församling och har givit hela sitt liv för den.

I gengäld skall hustrun underordna sig sin man lika mycket som mannen underordnar sig Jesus Kristus, och lyder och följer Honom i allt.

Vi ser här ett väldigt svårt uppdrag för mannen. Vi skall älska vår fru lika mycket som Jesus älskar sin församling. Samtidigt skall kvinnan underordna sig sin man lika mycket som församlingen är underordnad Herren.

Gud har skapat människan för att leva som man och kvinna och för att leva i enlighet med denna modellen och det Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.

Det är därför Gud hatar när ett äktenskapsbrott begås. Jag hatar skilsmässa, säger Herren, Israels Gud (Mal 2:16).

Enligt en ordlista betyder äktenskapsbrott att man är otrogen mot sin partner. Detta är sant men Jesus, och även Paulus talar om att ett äktenskapsbrott även är att skilja sig från sin partner av någon annan orsak är just otrohet.

Otrohet är alltså det enda giltiga skälet enligt skriften för att få skilja sig. Det är för att om den ena partnern är otrogen har de redan brutit emot äktenskapslöftet.

I samhället i dag är detta dock ofta inte orsaken alltid till att folk skiljer sig, utan det kan vara en mängd andra orsaker som att ”vi växte ifrån varandra”.

Ofta är orsakerna att man inte har följt Guds orginal plan där mannen skall ge sitt liv totalt för sin hustru så länge hon lever och hustrun för sin man.

Äktenskapsbrott är därför en stor tragedi och påverkar en människa och eventuella barn något oerhört. Äktenskapsbrott är därför något som inte ens skall nämnas eller finnas i en kristens huvud.

Men otukt och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er, såsom det anstår heliga” – Ef 5:3

Det anstår inte de heliga att ens tänka en tanke att vara otrogen, mot sin make eller maka, eller att ta ut en skilsmässa. Om du därför har tankar i ditt huvud. ”Kanske livet skulle vara bättre utan denna partner”. Då behöver man omedelbart strunta i sådana tankar.

Om du har svårt i ditt äktenskap så be till Herren. Be för dig själv att du skall leva i enlighet med bibelns modell och be för din partner att den skall göra likadant.

Vidare så innebär denna syn inte bara att man är otrogen eller missbrukar sitt äktenskap utan det innefattar all typ av sexuell synd som inte är inom ett äktenskap.

I bibeln används ofta ett ord för detta som heter otukt, eller fornication på engelska. Detta är ett ord som används för olika synder som är kopplade till att begå äktenskapsbrott.

Vi finner en sådan koppling i Matt 5:32 där vi läser ” Men jag säger er: Var och en som skiljer sig från sin hustru, utom för otukts skull, är orsak till att hon begår äktenskapsbrott, och var och en som gifter sig med den frånskilda begår äktenskapsbrott. ”

Här läser vi alltså att om någon begår otukt, så är det samma sak som att begå äktenskapsbrott, eftersom man redan har brutit sitt äktenskap genom otukt.

Otukt är ett ord som inte är helt enkelt att förstå i vår tid. Det grekiska ordet för otukt är porneia. Det är samma ord vi får ordet pornografi i från och detta ordet används på många olika sätt i det nya testamentet.

Man kan säga att ordet i sig syftar på all typ av sex som inte är inom ett äktenskapet. Sex innan att man är gift, som t.e.x inom ett samboförhållande.

Sex utanför sitt äktenskap genom otrohet, incest, homosexualitet, sex med djur, men också pornografi och annat. Låt oss titta på lite olika bibelställen för att se att så är fallet.

Överallt talas det om att otukt förekommer bland er och en sådan otukt som inte ens nämns bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru” – (1 Kor 5:1)

I församlingen i Korinth fanns någon som levde med sin Pappas fru, alltså det som kallas för incest. I denna text används ordet otukt på svenska, och i grekiskan står det porneia.

Här används alltså ordet porneia för incest, alltså är detta då ett äktenskapsbrott.

När det gäller det ni skrev till mig om, svarar jag: Det är gott för en man att inte röra en kvinna, 2. men för att undgå otukt ska var man ha sin egen hustru, och var kvinna sin egen man. ” – (1 Kor 7:1-2)

I detta stycke talar Paulus om att undvika otukts synd. Ordet här är återigen porneia. Vad säger han om denna otukts synd? Jo i vers ”Det är gott för en man att inte röra en kvinna”.

Han pratar inte här om att man kan hälsa på en kvinna, eller röra lite grann. Vad han menar är att röra dem så pass mycket, att det kan leda till att man går längre, och för att undvika detta skall man i stället gifta sig.

Här ser vi alltså att all annan form av sexuell relation utanför äktenskapet är en synd och går inom kategorin äktenskapsbrott. Här ser vi att t.e.x vara sambos, särbos är en synd enligt bibeln.

Så har också Sodom och Gomorra och städerna där omkring, som på samma sätt som de bedrev otukt och gick efter främmande kött, blivit satta till ett exempel och lider den eviga eldens straff. ” – Judas vers 7

Judas här använder också ordet otukt men en böjning av ordet porneia för att beskriva Sodomi..

Vad är sodomi för något?

Vad var synden som gjorde att Gud valde att förstöra Sodom och Gomorra?. Det var otukt, och inte vilken otukt som helst utan att de gick efter främmande kött.

De övergav den naturliga relationen mellan en man och en kvinna, och det var i stället man som levde med man, eller kvinna med kvinna. Ordet för kött här kan även betyda djur. Människor som hade sex med djur.

Gud har skapat oss till att leva man och kvinna och inget annat. Allt annat är en styggelse inför Gud, och är något han hatar och är emot. Det är därför bibeln lär oss att ingen som lever i homosexualitet skall ärva Guds rike.

Otukt används alltså brett i bibeln, och är en del av ett äktenskapsbrott där man inte följer Guds grundplan för hur en man och en kvinna skall leva tillsammans.

Detta budordet är inte bara en yttre handling, utan det är en synd som kan begås i våra hjärtan. Alltså du kanske inte lever i otukt till det yttre utan följer Guds modell.

Jesus lärde oss också att äktenskapsbrott börjar i hjärtat, och finns i hjärtat, och i människans tankar och lustar.

Ni har hört att det blev sagt till dem i forna tider: Du skall inte göra hor*. 28. Men jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna,* han har redan gjort hor** med henne i sitt hjärta. . 29. Och om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det, och kasta det ifrån dig. För det är bättre för dig, att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i helvetet*. 30. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den, och kasta den ifrån dig. För det är bättre, att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i helvetet*.” (Matt 5:27-30)

Reformationsbibeln översätter lite fel här anser jag. Det skall vara ”Du skall inte begå äktenskapsbrott” i stället för ”Du skall inte göra hor”. Det eftersom Jesus här syftar på det sjunde budordet.

Vad Jesus här undervisar oss är att det sjunde budordet, inte bara är en yttre handling, utan finns även i ens hjärta. Om du ser på en kvinna med begär till henne, har du redan i ditt hjärta brutit emot troheten till din hustru.

Om du ser en vacker kvinna på stan så är det inte fel att tycka att hon är vacker, men om du har begär till henne så begår du ett äktenskapsbrott.

Pornografi är därför en syndfull industri som går ut på att föda människans äktenskapsbrott. Förr i tiden när inte internet fanns fick folk kämpa lite för att få tag på pornografi. I vår tid är det hur enkelt som helst, och vi behöver beskydda oss själva, och våra barn i från den världen.

Om du kämpar med pornografi så måste du sluta att kolla på det. Det är bättre att du hugger ut dina ögon säger Jesus än att du hamnar i helvetet på grund av din synd.

Med det menar han att man måste vara lite drastisk och extrem här. Om du behöver, så spärra porr sajterna på datorn, eller i din telefon. Eller kanske till och med göra dig av med internet.

Det går djupare än så, eftersom det tionde budet som Jesus här refererar till talar om begär i allmänhet. Inte normala begär utan syndfulla begär.

T.ex om du har samma begär, men till en av samma kön som dig så begår du även ett äktenskapsbrott.

Vi skall inte tro att bara den homosexuella yttre handlingen, är en synd utan även om det finns i ens begär är det lika mycket en synd.

Var och en som kämpar med sådant måste därför enligt Jesu ord själv bli fri i från det. Jesus kan sätta varje människa fri i från sådant. Jesus kom för att befria oss i från synden. Inte för att vi skall leva kvar i synden.

Det finns en hel rörelse i vår tid som kallar sig kristna homosexuella. En del av dem tar åtminstone avstånd i från den yttre handlingen och menar att det är förkastligt, men en  del av dem tar inte avstånd i från det inre begäret.

De kallar sig i bland med termen ”Gay” eller ”Same sex attraction” och identifierar sig som sådana eftersom de känner begären i sitt inre men lever avhållsamt.

Jesus gör ingen sådan skillnad utan det sjunde och tionde budordet lär oss att det är det onaturliga begäret i sig som är själva synden.

Om vi har begått äktenskapsbrott genom något av det jag har beskrivit, så finns det alltid förlåtelse hos Gud. Kvinnan vid Sykars brunn hade haft fem män och den hon hade nu var inte hennes man.

Jesus förlät henne när hon kom till Honom men han sade också ”Gå och synda inte mer”.

Vi blir förlåtna och upprättade om vi kommer vi korset, men Jesus säger till oss ”Gå och synda inte mer”.

För det andra finns det något i bibeln som kallar för andligt äktenskapsbrott. Detta är när man är otrogen emot Gud. Världslighet är en sådan otrohet.

Ni äktenskapsbrytare och äktenskapsbryterskor, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Därför, den som vill vara världens vän blir Guds fiende”. (Jak 4:4).

När Jesus frälste oss så tog han oss ut ur denna världen. Vi lever i världen men inte av världen. Världen hatade Jesus och kommer att hata de sanna kristna.

Denna värld är inte vårt hem utan vi är pilgrimer på denna jorden, och lever här bara tillfälligt. Därför behöver varje Jesu lärjunge vara separerad i från denna världen, eftersom Jesus har frälst oss i från denna värld.

Om en troende inte är separerad i från världen, utan söker att omformas efter denna världen så är man otrogen emot Jesus. Detta kallas ett andligt äktenskapsbrott. Denna versen framför oss är väldigt tydligt med att vänskap med denna världen är fiendeskap emot Gud.

Låt oss spendera en stund i detta ämne eftersom en av de största infiltrationerna i vår tid, i de kristnas liv och även i församlingslivet är världen. Det har nog aldrig funnits en sådan tid i kyrkans historia då världen fullständigt har invaderat oss.

Läser man kyrkans historia så hade man andra problem att kämpa emot, men jag tror en av de största striderna en kristen i dag måste bekämpa är världslighet och andligt äktenskapsbrott.

Vad innebär det då att vara en vän med världen? Separation i från världen innebär inte isolation och vara något Amish folk som bygger sina egna städer och lever helt för sig själva.

De använder inte el eller modern teknologi.

Du skulle kunna tolka det så. Jesus sade dock att vi lever i denna världen men vi är inte av den.

Bibeln lär oss att ”hela världen är i den ondes våld” och 1 Joh 2:16 lär oss att världen är ögonens begär, köttets lustar samt högmod över livets goda.

Från detta kan vi förstå att världen är ett system som för krig emot Gud, och mot det som är av Gud. Det handlar alltså om allt i denna värld som är associerat med ont, och det som går emot Gud och hans standarder.

1 Thess 5:22 säger till oss ”Håll er borta från allt slags ont”.

Ef 4:11 säger till oss ”Och ha ingen delaktighet i mörkrets ofruktbara gärningar, utan tillrättavisa dem i stället. ”

Vi måste alltså hålla oss borta ifrån allt som är associerat med det som är ont, ögonens begär, köttets lustar och högmod över livets goda.. Låt oss vara lite mer praktiska i detta.

Vi kan applicera detta på precis allt i livet för att kunna urskilja vad som är av denna värld och inte. Vi kan ta till exempel dans.

Det finns vissa dansformer som är helt moraliskt oskyldiga och man dansar på ett oskyldigt sätt och där det inte är associerat med dryckenskap och sex. .

Medans du har en dans som är helt av världen, vilket är det mesta av den moderna dansen, en del av folkdansen, och denna dans går helt ut på att följa lustan, ögonen begär vilket är av denna värld.

Vi kan ta klädstilar som ett annat exempel. Det finns klädsel som är till för att dra uppmärksamheten åt kroppen medans det finns annan klädsel som är helt oskyldig.

Vi kan ta TV. En del på TV är helt oskyldigt, medans du har en hel underhållnings industri som är av denna världen.

Vi har tv program som Idol, talang och The Voice som är högmod över livets goda, där man försöker bli känd och berömde dessutom är det pop musik, vilket är av denna världen och inget kristna skall älska.

Vi har även många tv-serier och filmer och annat som är fulla av synd och ondska som inte är heller något vi skall älska.

Vi kan ta sport som ett annat exempel. En del sport är helt oskyldigt men annat är våldsamt och går emot Jesu bud ”Vänd andra kinden till”.

Inom sporten finns även mycket huliganism, dryckenskap och avguderi där man tar på sig sitt lags tröja och man beter sig precis som om det vore ens Gud.

Vi kan högtider till exempel. Är till exempel Lucia en världslig högtid eller en neutral?

Det är av denna världen eftersom det är katolsk helgondyrkan..

Halloween av denna värld eller neutralt? Helt klart mörker, en dag man glorifierar mörkret och pumporna där satte man ut för i tiden för att hålla onda andar borta.

Vi kan ta musik som ett annat exempel. Det finns musik som är helt oskyldigt även en del gjort av icke troende, klassisk musik är ett sådant exempel. Sedan finns det musik som innehåller en agenda som emot Gud och Guds moral och upphöjer livets goda, köttets lustar och ögonen begär.

Popmusiken är ett tydligt sådant exempel där det drivs en anti-guds agenda med texter om one-night stand, sensuella dansrörelser, människocentrering, idolisering.

Rock och rapp musiken är ett annat sådant tydligt exempel som har en Anti-Guds agenda. Supande, droger, tatueringar, våld, aggressioner. Kristna kan därför inte älska sådant.

Det är därför en stor strid här och världen har totalt invaderat många kristnas liv och det är ett andligt äktenskapsbrott.

Vi har en mycket stor rörelse idag med te.x Kristen pop, rapp, raggae, jazz och rock musik. Många av dessa artister dessutom själva gillar världen inom deras egna generar.

De tar alltså musiken i från denna värld och sätter kristna texter på det. Detta är precis vad bibeln varnar för när den säger ”Anpassa er inte efter denna värld”.

Varför vill man ta i från världen när bibeln lär oss att vi skall hålla oss borta i från allt slags ont? Hur mycket håller man sig borta när man lånar det men bara ändrar i texterna?

Många av dessa artister är dessutom väldigt ekumeniska och bygger broar till Rom. Darlene Zscech i från Hillsong och Don Moen har både haft uppträdande för Påven och hyllat påven.

Hillsong är ett exempel på en kyrka totalt av denna värld, som invaderar och förstör i Kristi Kropp.

De har inte bara världslig musik utan mycket världsliga beteenden med sin klubb miljö kyrka.

Det är en kyrka där man inte har medlemskap och en kyrka där man slår sönder gitarrer. Vi skall inte ens sjunga deras sånger utan hålla oss borta i från allt slags ont!

Ett exempel på ”högmod över livets goda” som vi läser i 1 Joh 2:16, är när folk söker makt och berömmelse inte bara genom tv-shower utan inom kyrkan. Vi har mycket av detta inom kristendomen idag.

Vi ser mycket av detta i USA där man gör kristendomen till någon slags affärsverksamhet som inte skiljer sig i från vad världen gör. ‘Man bygger stora imperier och har stora avdelningar för det ena och det andra. Vi är kallade att bygga lokala församlingar inte imperier.

Världen är inte de kristnas hem och vi måste vara på vår vakt så att vi inte släpper in världen i våra liv. Och faller in i detta.

Jag minns en predikant. Han brukade predika sunt och bra. Problemet med honom var att han älskade världen. Han älskade rock musiken.

Jag var inte det minsta förvånad när han en dag försvinner helt och några år senare är han tillbaka. Då har han en ny kvinna som klär sig som denna värld, och själv ser man inget andligt längre hos denna man.

Han visar bara muskler och sitter och skriker i takt till rock musiken, och gör rock n roll tecken med fingrarna.

Världen fanns i hans hjärta hela tiden och till slut blev han helt uppslukad av den och han blev helt förstörd.

Det är bra när sådant syns tydligt. I många fall får detta härja fritt i kyrkor. Där släpper man fritt in rapp musiken eller rock musiken.

I John Pipers kyrka i USA släppte man in rapp musiken genom att låta Curtis Allen uppträda på deras möte.

Det är inte så konstigt att man ständigt ser John Piper dyka upp på konferens efter konferens där de har rapp musik, hillsong låtar och annat, när man inte är separerad i från världen. Det skapar en stor skada på Kristi kropp detta.

En mycket stor skada när populär och kändis predikanterna håller på så här. Det leder folk rakt in i andligt äktenskapsbrott. Det får inte världen ut ur människors hjärtan.

Man kan inte hålla på och utlägga skriften vers för vers, och kalla sig evangeliecentrerad , men sedan missa att separera sig i från världen. Det är en motsägelse. Då har man missat hela poängen.!

Vi behöver vara vaksamma i våra liv och pröva allt. När du skall välja musik att lyssna på så välj inte världens musik, utan sådant som är oskyldigt eller kristet men är separerat från världen.

Det är mycket svårt att finna god kristen musik i dag som är separerad i från denna värld och samtidigt följer bibelns andra principer. Det finns underbar sådan musik men inte mycket.

När du skall se på tv behöver du pröva allt först innan du tittar. I allt vi gör behöver vi vara vaksamma så att vi inte begår andligt äktenskap.

Hur kan vi göra detta? Rom 12:2 som säger till oss att inte anpassa oss efter denna värld säger också till oss att vi skall låta sinnet förnyas så att vi kan skilja mellan gott och ont. Genom att sinnet formas efter Guds ord kan vi se skillnad på dessa saker.

Vi behöver se upp för all typ av äktenskapsbrott. Bibeln varnar oss klart och tydligt att ingen äktenskapsbrytare skall ärva Guds rike. Har du kärlek till världen i ditt hjärta så be Herren om befrielse. Han kommer att sätta dig fri i från det.

Jesus Kristus har dött för våra synder för att frälsa oss i från synden inte för att vi skall leva kvar i synden. Korsets kraft är verksamt i varje troende och vi får i från korset kraft att övervinna.

De som övervinner skall få livets krona säger uppenbarelseboken.

Må vi vara sådana som övervinner och inte sådana som besegras.