Det nionde budet – Är vi sanningssägare eller lögnare? (2 Mos 20:16)

Predikan av Josef Löwdin

24/3-2019 , Göteborg

Länk till ljudfilen..

Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. (2 Mos 20:16)

För inte så länge sedan stod det i en artikel i en svensk tidning om en man som under 13 års tid hade blivit falskt anklagad för en våldtäkt mot en flicka han inte hade begått.

Hela hans liv blev förstört, han blev av med bostad och arbetet och vänner. När allt skulle komma upp i en rättegång så drog flickan tillbaka allting och erkände för polisen att hon bara hade ljugit.

Allting hade redan fått stora konsekvenser för denne mannen på grund av hennes lögn. Flickans tunga hade förstörd mannens liv.

Det nionde budordet handlar om hur vi använder vår tunga. Det handlar om att ljuga om vår nästa, till vår nästa, till Gud eller om Gud.

Bibeln beskriver Gud som sanning och Gud kan inte ljuga utan enbart tala sanning. Samtidigt så beskriver bibeln djävulen som lögnens fader och all lögn har sin källa hos djävulen.

Varje gång en människa ljuger följer man djävulen och hans vilja medans när vi talar sanning följer vi Gud och hans vilja.

Ni är av djävulen, er far, och vad er far har begär till, det vill ni göra. Han var en mördare från början, och i sanningen står han inte, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, därför att han är en lögnare och dess fader. ” – Joh 8:44

Eftersom varje lögnare är av djävulen är det viktigt att vi förstår detta budordet så vi inte hamnar på djävulens sida och gör hans vilja utan istället är sanningssägare.

Grundbetydelsen av detta budordet hade att göra med en rättegång i det judiska samhället. För att skydda mot att folk skulle ljuga och hitta på saker i en rättegång om andra.

Så krävde Mose lag att man skulle ha två eller tre vittnen emot någon för att det skulle räknas som giltigt. Om det alltså bara fanns ett vittne så kunde man inte döma någon som skyldig.

Domaren skulle noga eftersöka fallet, och höra alla vittnen, om det visade sig att vittnet vittnade falskt, skulle det som vittnet ville skulle ske med den andra drabba honom själv, ”öga för öga tand för tand” som det heter. (5 Mos 19:15-21)

Alltså om någon ville att en person skulle dömas till döden, och anklagar en annan person för mord, men sedan vittnar han falskt för att få honom dömd, så skulle det falska vittnet bli den som skulle bli dömd till döden i stället för den anklagade..

Vittnen är alltså till för att skydda sin medmänniska i från att bli oskyldigt dömd.

När Jesus kom vad hände då? Jo de fixade flertalet vittnen, som skulle vittna falskt emot Jesus för att få honom dömd.

De hade inget att anklaga honom för så de sade ”Han sade att han skulle förstöra templet och bygga upp det igen på tre dagar”.

Jesus hade sagt detta men han menade inte vad de som anklagade honom för menade.

De trodde att han fysiskt skulle förstöra templet med våld. Jesus menade något helt annat. Jesus talade om sin egna död och uppståndelse.

Herodes ville inte vara skyldig till Jesu blod då han ansåg Jesus vara oskyldig, så han tvättade sina händer rena och lade blodet och skulden på judarna.

Judarna blev sedan dömda av Gud år 70 när hela Israel jämnades med marken, eftersom de hade utlämnat Jesus till döden inför romarna.

Detta är en grundläggande och primära betydelsen av detta budordet, men som alla andra budord så har det en djupare och bredare betydelse än att bara vittna i en rättegång.

Den djupare och bredare betydelsen av detta budordet förbjuder all form av lögn om vår nästa, till vår nästa men även om och till Gud.

Vi har tre olika typer av lögner emot nästan som bibeln nämner men som betyder i stort sätt samma sak, men de skiljer sig lite åt. De tre är förtal, skvaller och baktaleri.

Dessa tre handlar alla om att man ljuger om sin nästa och sprider rykten som inte är sanna för att de skall få ett dåligt rykte.

De skiljer sig lite grann. Förtal handlar om att ärekränka någon och måla upp någon som en brottsling. Ett exempel på detta detta är när en friidrotts tränare för några år sedan påstod att en viss fotbollsspelare hade dopat sig. Han dömdes i tingsrätten till böter för förtal när han sade så.

Förtal är alltså att påstå något om en människa som det inte finns några bevis för. Förtal kan även vara att ljuga om en människa och fara med osanningar. Man överdriver om en annan människa en del. Det kan baseras på en del sanning men det läggs till och blir till något helt annat.

Bibeln säger ”Du sprider ondska med din mun och spinner svek med din tunga. Du sitter och förtalar din bror, du smutskastar din mors son! (Ps 50:19-20)

Skvaller är liknande men det handlar om att sprida rykten om en person som inte är sant. Bibeln säger att man inte skall sprida vidare ett falskt rykte : Du ska inte sprida ett falskt rykte. Du ska inte stödja den ogudaktige genom att bli ett falskt vittne”. (2 Mos 23:1).

Baktaleri är att förtala eller att skvallra eller tala illa om någon, men man gör det i hemlighet. Man talar om en person som inte finns i rummet. Bibeln säger om detta : Den som baktalar sin nästa ska jag förgöra, stolta ögon och högmodigt hjärta tål jag inte. (Ps 101:5)

Alltså den som säger att en viss fotbolls spelare är dopad, när så inte är fallet eller bevisat, är den som förtalar. Den som sprider ryktet vidare är skvallraren, och den som sitter och säger detta bakom fotbollsspelarens rygg är baktalaren.

Allt handlar om att ljuga om sin nästa och säga lögner. Skvaller har också en annan betydelse enligt bibeln och det är att avslöja någons hemlighet.

Det betyder att det man säger kan vara sant, men en person har sagt till exempel att ”Jag är gravid” men de vill inte att du skall sprida det vidare. Sprider man det ändå vidare då blir det skvaller.

Denna typ av skvaller är inte att ljuga och inte det jag talar om idag. Utan denna typ av skvaller handlar mer om att man bryter mot ett förtroende någon har givit till dig.

Vi skall inte bära falskt vittnesbörd emot vår nästa. Gud hatar sådant när man börjar ljuga om sin nästa det är inte att älska sin nästa utan att förstöra för dem.

Vi behöver därför vara noggranna vad vi säger om andra om vi väljer att säga något. Det är inte fel att prata om andra. Bibeln gör det hela tiden och bibeln talar om folks synder. Det är inte fel för det var ingen lögn .

Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som gärna vill vara främst bland dem, tar inte emot oss. 10 Om jag kommer ska jag därför påminna om det han gör, hur han sprider elakt förtal om oss. Och han nöjer sig inte med det, utan han vägrar ta emot bröderna, och när andra vill göra det hindrar han dem och driver ut dem ur församlingen.

11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.  (3 John 9-11).

Johannes nämner här ett namn och exakt vad han sysslar med. Johannes skvallrar inte här och han förtalar inte, inte heller är det baktaleri.

Det var tvärtom det var Diotrefes som var den som spred förtal och Johannes varnade de andra för honom. Det är alltså inte en synd eller skvaller att säga sådant som är sant om andra människor.

Vi behöver dock vara ytterst försiktiga när vi pratar om andra eller nämner namn. Detta så att vi inte ljuger om andra, eller att vi sprider osanningar, för det är att begå falskt vittnesbörd.

Många gånger tror vi oss ha rätt men senare kan det visa sig att man har fel, och då kan det redan vara försent och skadan är redan skedd. Vår fiende djävulen älskar att ljuga om människor och speciellt om de kristna.

Han vill få oss att falla in i lögn och börja ljuga om andra. Så var och en av oss behöver vara försiktiga för jag tror vi alla har någon gång fallit på detta området.

Jag minns hur en politiker i detta land sade att ”invandrare inte hör hemma i Sverige”. Det blev en väldig uppståndelse kring detta, men när man såg vad han sade i sin hela kontext så hade det en helt annan betydelse än vad folk ville få det till.

Därför skall man vara försiktig med att dra alltför stora slutsatser av ett citat för det kan bli helt fel, och det bli ett falskt vittnesbörd mot sin nästa.

Vi skall inte hela lyssna till skvaller och förtal av olika slag En ond människa lyssnar till onda tungor, en lögnare lånar sitt öra åt fördärvligt prat. – (Ords 17:4)

När folk alltså pratar illa om andra så skall vi inte lyssna på det om det inte finns någon sanning bakom det. Vi behöver alltså fråga oss är detta sant? Vi behöver alltså vara försiktiga här.

Annars blir det att vi faktiskt lyssnar till det som är ont och lånar vårt öra till sådant.

Jag minns en gång på jobbet så satt mina kollegor och fullständigt pratade illa om en viss person på företaget. Helt plötsligt kom denna person in i rummet och jag minns hur det blev dödstyst inne i rummet och personen frågade ”Vad pratar ni om?”

Helt plötsligt ville ingen säga något mera. Alla förstod att de pratade illa och syndade emot denna personen. Vi skall inte ta emot sådant prat. Det är lika ont att lyssna till det som att faktiskt säga det själv.

Alltså om någon säger ”Han är dopad” om vi då tror på det när det inte finns någon grund för det. Då blir vi medskyldiga.

2. Ljuga för eget försvar

Vi har en annan typ av lögn som också är syndig, och det är att bära falskt vittnesbörd till sin nästa genom att ljuga. Ett exempel på detta är att ljuga för sitt eget försvar.

Bibeln lär oss att om vi syndar skall vi bekänna våra synder och inte försvara oss. Detta är dock inte hur, den syndfulla och fallna människan brukar agera eller vill agera.

När en människa syndar vill man alltid ursäkta sig själv, skylla på omständigheter, skylla på andra, skylla på sin barndom, skylla på den ena grejen efter den andra. Andra vill bara neka till vad man har gjort och hitta på en förklaring.

Den som döljer sina brott går det inte väl, den som bekänner och överger dem får barmhärtighet. – (Ords 28:13)

Det går aldrig en människa väl när man försöker dölja sina synder. Det skapar bara problem i livet. Det kan leda till sjukdomar, till depressioner, till skilsmässor, till konflikter, psykisk ohälsa, och en rad olika problem.

Det skapar ett liv utan gemenskap med Gud och slutligen leder till att man missar det eviga livet och får leva en evighet utan Gud.

    1. Ljuga för egen vinning

För några nävar korn och några bitar bröd vanärar ni mig bland mitt folk, genom att ni dödar människor som inte ska dö och låter människor leva som inte ska leva. Ni ljuger för mitt folk, som gärna lyssnar på lögn. ” – (Hes 13:19)

Profeten Hesekiel fördömde de falska profeterna för att de ljög för folket, så att de kunde få några nävar korn och lite bröd och det ledde till att oskyldiga dog.

De skodde sig alltså på folk genom lögner för sin egen vinnings skull.

Det finns gott om sådant folk idag som är villiga att ljuga för egen vinning skull, på bekostnad av sina nästa.

Det kan vara sådana som söker positioner och ljuger om andra för att ta bort alla hot emot deras egna position.

Det kan vara sådana som ljuger för att lura till sig pengar av folk. De kan dra fantastiska historier för att lura dig på pengar.

Även inom kyrkor finns sådant folk som kommer i Guds namn för att tjäna lite pengar av folk. Det finns en dokumentär om Marjoe Gortner i från 1972. Det var han själv som spelade in den.

Marjoe Gortner hade varit predikant på 60-70 talet i USA och höll tält möten som var i en pingst-karismatisk stil.

Han växte upp i en predikant familj där hans pappa hade överlevt på att samla in mycket pengar genom predikan. Hans föräldrar lärde honom alla knep som kunde användas och han lärde sig av andra predikanter alla olika knep som fanns.

Marjoe levde ett hippieliv och var inte alls en troende. En dag fick han ekonomiska besvär och bestämde sig för att börja predika inom pingstförsamlingar för att tjäna pengar.

Ser man denna dokumentär så skulle man kunna tro att han var en sann pingstpredikant, vilket även folk i dokumentären säger om honom. Han var bara en bluff och han erkänner det själv och tar med en kamera för att spela in det inför allas ögon.

Det var inte bara han utan många andra också använde samma tricks under hans tid och jag är säker på att många i vår tid gör likadant.

1972 släppte han denna egna producerade dokumentär där han spelar in sig själv och hur han gör. Dokumentären slog ner som en bomb på den tiden, men den avslöjar en sanning här.

Det finns många som kommer in i kristendomen för egen vinningskull för att bli rika och tjäna pengar och de ljuger för sin nästa för att nå det målet.

De inte bara ljuger utan de är skådespelare som har lärt sig precis hur man skall prata och de har lärt sig hur man hypnotiserar åhörarna.

    1. Ljuga genom falskhet

En annan for av lögn är att säga men sak men sedan inte göra det. Man kanske lovar något till sin nästa men man uppfyller inte sitt löfte.

Jesus själv lär oss att vi skall låta vårat ”Ja vara Ja” och vårt ”Nej vara ett Nej” allt annat är av ondo.

Alltså om vi lovar något var också noggrann med att hålla ditt löfte.

Det är farligt för en människa att snabbt helga något och överväga löftena först efteråt. – (Ords 20:25)

Om en människa ständigt säger en sak, men inte gör det så tappar man förtroendet hos andra. Det kan vara folk som säger ”Jag skall komma på evangelisationen” Men sedan dyker de aldrig upp och utan att höra av sig.

Det kan vara folk som säger ”Jag skall fixa detta på Måndag” Men sedan inte gör det. Visst vi är alla mänskliga och kan glömma vad vi har sagt. men om man håller på så mycket så tappar man förtroendet hos folk och det är en form av lögn.

En annan form av lögn är att låtsas som att allt är ok när det inte är det. I bland händer det att kristna gör hemska saker och behöver disciplineras då kan man inte bara låtsas som att allt är OK.

Då sänder man ett fel budskap och en felaktig signal vilket är en form av lögn.

Jag hörde en historia om en man som hade uppvaktat en kvinna.

Kvinnan hade gett stora löften och sänt mannen många signaler som tydde på att han var intresserad.

När kvinnan sedan sade nej till mannen var mannen helt förtvivlad eftersom han kände att kvinnan hade uppträtt som en lögnare. Vi skall inte sända fel signaler till folk det är en lögn.

Detta är att gå emot det nionde budet som förbjuder all form av lögn.

5. Ljuga om Gud

Det är också viktigt att tala sanning om Gud och inte ljuga om Honom. Vår fiende ljuger om Gud och är en lögnare. Redan i Edens lustgård var ormen där och ljög om Gud.

Han sade till Adam och Eva. ”Inte har väl Gud sagt” och ”Ni skall visst inte dö”. Han ljög för dem om Gud och Guds ord.

Vi måste se upp så att vi är sanningssägare och inte lögnare. I vår tid finns det nämligen många som ljuger om Gud. Du kan höra ”Gud är kärlek och dömer ingen”.

Är detta sant? Gud är absolut kärlek, men han dömer rättvist så det är en lögn. Fienden vill alltid tvista Guds ord och få oss att tro på en lögn och tala lögn i stället för sanning.

Fienden vill komma med halvsanningar för att bedraga oss och få oss att bli lögnare. Det finns många där ute som kommer med sina böcker, sina bloggar och tidningsartiklar som ljuger om Gud.

Vi behöver se upp för sådana. Vi behöver också se upp och vaka så att vi själva inte hamnar i samma synd.

Det är därför viktigt att vi inte tror på fiendens lögner utan håller oss till sanningen, och har en kärlek till sanningen så att vi inte börjar tala lögner till folk om Gud, för då har vi hamnat i fiendens fälla.

6. Ljuga om Guds verk

En annan typ av att bära falskt vittnesbörd mot sin nästa är att ljuga om Guds verk. Detta innebär att man överdriver.

Jag minns en undersökning som någon hade gjort, om hur många som hade blivit frälsta bara genom amerikanska evangelisters kampanjer och det visade sig att hela världen hade blivit frälst två gånger om.

Alltså det ljugs något väldigt och överdrivs något väldigt om Guds verk. ”76 St blev frälsta” kan man höra, men vad är sanningen blev verkligen så många frälsta?

Jag minns när jag en gång i tiden var på en kampanj med evangelisten Carlos Anacondia. Han gjorde en form av inbjudan till frälsning och många kom fram.

Problemet var att Söndagen där på kom ingen av dem till kyrkan. Jag kollade i andra kyrkor och ingen gick dit heller. Vart tog alla dessa vägen som gick fram till en frälsningsinbjudan?

Sanningen är att många av dessa, nu vet jag inte om Anacondia gjorde det, men de tar dessa siffror och lägger upp i sina nyhetsbrev och de berättar för kristna tidningar och allt skrivs det vilt om.

Sådan är verkligheten skulle man lägga ihop alla summor och siffror av alla dessa så har jorden blivit frälst flera gånger om enligt denna undersökning. Vi alla förstår att så inte är sanningen.

I en del fall är säkert siffrorna ärliga, men i väldigt många fall överdrivs det. Vi måste vara försiktiga så att vi inte ljuger om Guds verk i dag för det finns många nyhetsbrev och magasin där man gör det.

Det är bättre att säga att man inte vet än att försöka dra på med siffrorna. Mycket av Guds verk i dag sker i det fördolda ändå där folk inte skryter om siffror.

Slutligen Lögnens konsekvenser..

Detta budordet förbjuder all form av lögn. Lögn för med sig konsekvenser oavsett om det sker mot en människa eller emot Gud.

 Ett falskt vittne blir inte ostraffat, den som främjar lögn kommer inte undan. – (Ords 19:5)

Gud kommer att straffa all form av lögn, man kommer inte undan detta. Din lögn kommer att avslöjas inför Gud på domens dag, vi kan inte dölja lögn för honom. Vi kanske kommer undan i detta livet med att ljuga oss igenom livet, men på domens dag kommer det att avslöjas.

Ananias och Safira i Apg kapitel 5 ljög för Gud och det kostade dem livet.

Vad bestod deras lögn i? De sålde sin mark och tog en del av pengarna för sig själva men sedan påstod de att de pengarna de gav till apostlarna var hela beloppet men det var inte sant.

Deras synd var att de ljög och det gjorde att Gud omedelbart dödade dem och stor fruktan kom över församlingen.

Det är inte alltid Gud avslöjar och dömer alla lögnare här och nu som i detta fallet, men det kommer en domens dag då alla människor skall stå inför Gud och dömas.

Vad blir domen för en lögnare?

Men de fega och de otroende och de avskyvärda samt mördare och otuktiga och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare ska få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel, som är den andra döden. ” – (Upp 21:8)

Var och en som ljuger eller stödjer lögn behöver därför komma inför Gud och bekänna sin synd och få rening i Jesu Kristi blod. Jesus är nådefull och förlåter och renar var och en som kommer till honom.

Vi behöver vara försiktiga med våra ord, för efter våra ord skall vi dömas, och efter våra ord skall vi frias. Tungan är ett vapen och det är ofta med tungan vi begår mest synder.

Vi behöver göra som Kung David gjorde och be till Herren : Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr. ” – Ps 141:3

Samvetet kan bedövas på detta område så man inte längre blir känslig för denna synd, eftersom man har begått den så ofta och tystat ner sitt samvete.

Vi behöver be för ett känsligt samvete här och när samvetet övertygar oss behöver vi bekänna vår synd och be om kraft att motstå igen.

Är vi sanningssägare eller lögnare? Lögn tillhör den gamla människan och inte den nya människan vi har i Jesus Kristus.

Ljug inte för varandra, ni som har klätt av er den gamla människan med hennes gärningar ” – Kol 3:9

Det åttonde budordet – Olika typer av tjuvar och stöld (2 Mos 20:15)

Predikan av Josef Löwdin

10/3-2019 , Göteborg.

Länk till predikan… 

Du ska inte stjäla ” – 2 Mos 20:15

Det åttonde budordet lär oss att vi inte skall stjäla. Ordet stjäla innebär att man tar något i från någon annan, utan lov.

Det betyder också att man undanhåller någon någonting som de har rätt till. Detta gäller både i vår relation med människan och med Gud.

Orsaken till stöld är folks girighet och kärlekslöshet. Om en människan inte är girig så kommer han inte heller att stjäla i från andra. Den djupare orsaken är människans synd, i deras hjärtan.

Stöld är också sataniskt, djävulen själv kallas för en tjuv som kommer för att stjäla slakta och förgöra. Han kommer för att stjäla det vi har i Gud ifrån oss och komma med en villfarelse i stället.

Tjuven vill få oss på fall och få oss själva bli tjuvar som börjar stjäla och blir som honom.

Låt oss gå lite djupare in i detta och titta lite mer specifikt vad det innebär att stjäla. Det finns nämligen många olika typer av tjuvar och stöld, och har alltid funnits.

1.Stjäla från människor

Att fysiskt stjäla någonting i från en annan person, detta är den uppenbara meningen av stöld. Det kan vara vad som helst. Allt i från att gå i i någons trädgård och plocka äpplen i från deras träd till att råna en bank.

Det kan vara så litet som en penna i från jobbet eller ett suddgummi. Det är lika mycket stöld som allt annat. Det är inte av lika stora proportioner som att råna en bank men det är lika mycket stöld.

Det är stöld eftersom att Gud har skapat människan med ett privat ägande, och det man äger och har arbetat för det har man rätt att äga. En människan skall inte stjäla i från någon annan. Behöver man något kan man ju fråga om man kan få det i stället för att stjäla det.

Det kan också vara att stjäla någon annans verk.

Till exempel i världen har vi Copyright lagar som skall skydda upphovsmännen och deras rätt till deras verk. Den gäller i 70 år efter att en person har dött.

Jag hörde en gång om en Pastor som hade stulit andras predikningar. Det var inte bara att han hade tagit inspiration i från någon annan, det kan man göra, utan han hade rakt av tagit hela predikan.

Det var inte bara vid ett tillfälle i okunnighet, utan pågick under en lång tid, tills en dag när han blev upptäckt och fick sluta som Pastor.

Man kan ta vissa bitar. punkter, illustrationer o.s.v., men man får inte kopiera rakt av och påstå att det är en egna verk. Det blir stöld.

Samma sak gäller med bilder som man inte får ta i från internet och använda hur som helst om det inte är en bild som är fri att använda.

Du har tjuvar som gör affärer. De spenderar tiden på att lura folk. Dessa människor är inte ärliga utan är bara ute efter att luras. De kan luras, komma med knep och knåp för att stjäla i från dig.

Jag minns när jag bodde på Filippinerna så brukade en del ändra på vågen när man skulle köpa fisk så att du betalade för ett kilo men fick inte ett kilo.

Vi finner detta i Amos 8:5 : ni som säger: När är nymånadsdagen slut så vi får sälja säd, och sabbaten så vi får öppna kornboden? Då ska vi minska efa-måttetoch höja priset och fuska med vågen så att den ljuger. ”.

Det fanns folk i Israel som bara väntade på att sabbaten skulle ta slut så att de kunde öppna sina affärer igen och lura folk genom att ställa om vågen.

Det är stöld eftersom en kund betalar för en viss mängd, men får inte den mängden han betalar för.

I vårt samhälle har vi inte ett sådant system, men stöld sker på många andra sätt genom att en kund inte får vad som är utlovat.

Det kan också ske genom att någon säljer en bil och vet om massor av problem med bilen men inte säger detta till kunden, eller inte sänker priset på grund av det. Då blir det en form av stöld.

En annan form av stöld är att leva på andra. ” Den som stjäl ska inte längre stjäla, utan i stället arbeta och göra det som är gott med sina händer, så att han kan ha något att dela med sig åt den som behöver. ” – Ef 4:28

Här står det att de är som tjuvar skall sluta med det, och i stället arbeta. Här kopplas stöld direkt samman med att inte arbeta. Vi finner på andra platser hur Paulus säger :

Vi åt inte gratis av någons bröd, utan vi arbetade dag och natt”. Och på ett annat ställe konfronterar Paulus de som inte arbetar och bara gör massor av annat.

Det är alltså en biblisk princip att man skall arbeta för sitt egna bröd och den som inte arbetar skall inte heller äta. Givetvis kan inte gamla och barn och sjuka arbeta.

De som kan arbeta skall arbeta. Enligt Paulus undervisning skall man inte leva på andras bröd. Det är att stjäla.

När hippierörelsen kom till Sverige under 1970-talet var det vanligt att de förespråkade att man skulle bo i kollektiv och ha allting gemensamt.

Det finns bibelställen som talar om att ha allting gemensamt. Men det betydde inte att de levde i kollektiv eftersom de hade egna hus, och det betydde inte att man inte arbetade för sitt eget bröd.

På denna tiden när folk bodde i kollektiv så var det många som bara bodde där och inte arbetade och levde på andra.

Jag har hört hur de som arbetade fick betala tandläkarräkningar och allt möjligt för de som inte arbetade. Det skapade dessutom mycket konflikter och irritation hos de som faktiskt arbetade.

Detta är inte bibliskt. Det är stöld när man lever på andra hela tiden, och inte har någon plan på att arbeta.

Det finns många sådana i vårt samhälle idag, som inte vill arbeta för de vet att man kan leva på socialen år ut och år in.

En del till och med tar ett svart jobb vid sidan av och har ett annat bankkonto bara för att stjäla pengar i från socialen.

Se, den lön som ni genom bedrägeri har undanhållit arbetarna som har bärgat era åkrar, den ropar, och skördemännens rop har nått Herren Sebaots öron” – Jak 5:4

Nästa typ av tjuvar är de som undanhåller arbetaren dess lön. Den som arbetar skall ha en lön och i Sverige har vi kollektivavtal som bestämmer hur mycket en människa skall tjäna.

Den som undanhåller människan en lön eller inte betalar vad de har kommit överens om är en tjuv. Detta gäller inte bara de som är arbetsgivare utan varje människa i samhället.

Det gäller att betala för sig annars stjäl man i från arbetaren.

Ett väldigt tydligt exempel på detta i dagens Göteborg med det system vi har här är; våran kollektivtrafik som bygger helt på att man litar på att folk betalar för sig.

Det finns visserligen biljettkontrollanter som kommer ibland, men folket har lärt sig att man bara kan kliva av om man ser dem, och så kan man fusk åka sig fram hela livet igenom.

Detta är stöld. Det är att undanhålla arbetaren sin lön. Det kostar pengar att driva kollektivtrafik men de som struntar i att betala berövar de som jobbar med kollektivtrafiken på deras lön.

Jag minns en ung man en gång som satt framför mig när jag åkte spårvagn. Spårvagnen var full så jag stod bakom honom. Han hade förberett en biljett betalning i den mobila appen, men han tryckte aldrig på betala knappen.

I stället satt han och kollade efter biljettkontrollanter, i fall de skulle komma först då skulle han nog trycka på betala knappen. Han var en tjuv.

Jag minns när jag var ung så brukade folk ladda ner musik och filmer via olika program på internet. Jag vet inte om folk gör det fortfarande. Detta är även en stöld för man undanhåller arbetaren deras lön.

De som har gjort musiken och filmerna får inte de pengar de har rätt till eftersom folk är giriga i sina hjärtan och hellre vill stjäla i från dem än att betala för sig.

Vi har en annan typ av stöld i form av att undanhålla staten det som staten skall ha i form av skatt.

Jesus lärde oss att vi skall ge till kejsaren det som tillhör Honom. Det var dåtidens skatt han pratade om.

Det finns många i vår tid som noggrant försöker hitta sätt att fuska med skatten eller fly undan skatten. Det finns även de som gömmer sig under lagen för att hitta kryphål för att kunna slippa undan.

All skatteflykt är dock en stöld i från staten. Vi som kristna skall absolut inte syssla med sådant utan behöver vara ärliga här om vi har egna företag.. Vi skall inte ha brevlådeföretag i skatteparadis för att komma undan att betala vår skatt.

En annan form av stöld är att stjäla tid i från sin arbetsgivare. Vi får betalt för ett visst antal timmar och om vi fuskar med detta så stjäl vi i från dem. Det är en sak om man inte har något att göra, och man kan ta det lite lugnt, men en helt annan om man är lat.

Jag minns mitt första jobb jag hade när jag var i 16 års åldern ungefär. Det var ett sommarjobb och jag var lat. Jag brukade stjäla tid i från arbetsgivaren. När det var fint väder satte jag mig i solen och latade mig medans de andra arbetade på.

En dag såg min arbetsgivare mig och han konfronterade mig mycket riktigt för vad jag gjorde och jag fick stå där och skämmas.

När jag några år senare fann frälsningen i Jesus Kristus slutade jag med en sådan lathet och ville i stället arbeta hårt och inte stjäla tid i från min arbetsgivare något mera.

Det är vanligt i vår tid att folk sitter med sina mobiler på arbetstid och gör allt annat privat som inte har med arbetet att göra. Om det är ok för din arbetsgivare så är det ingen stöld men annars är det stöld av tid.

Nästa form av stöld finner vi :

Du ska inte låna honom pengar mot ockerränta eller ge honom av din mat mot ränta. (3 Mos 25:37).

Lagen förbjöd folket att ta ut ockerräntor eller ta ut ränta för mat. I stället var max gränsen för ett lån 10% ränta.

Om han var fattig och hade gett dig sin filt som pant skulle man ge tillbaka filten över natten så att han inte skulle frysa ihjäl.

Ocker är alltså en form av stöld mot sin nästa, där man tjänar pengar på de utsatta istället för att hjälpa dem.

I Neh 5:1-10 finner vi en berättelse där folket i Israel började klaga mot sina egna landsmän. En del hade ingen säd för att kunna överleva. Andra tvingades panta sina åkrar för att överleva. Andra var tvunga att låna pengar för att kunna betala skatten till kungen.

Nehemja blev upprörd när han hörde folkets berättelser och i vers 7 läser vi Jag överlade med mig själv och tillrättavisade stormännen och föreståndarna och sade till dem: ”Ni bedriver ocker mot era bröder!”

Detta ocker var också ett dåligt vittnesbörd för de kringliggande nationerna som såg detta. Det var ett dåligt vittnesbörd om Gud.. Nehemja ville nu istället att de inte skulle kräva någon ränta utan lämna tillbaka åkrarna till folket.

De stal genom att ta ut höga räntor trotts att de såg folkets behov. Det var en stöld att ta någon annans åker genom räntor.

Nästa form av stöld :

Den gudlöse lånar och betalar inte tillbaka, men den rättfärdige är barmhärtig och generös. – Ps 37:21

Vi har de som lånar men aldrig betalar tillbaka. Jag anser inte att en kristen skall låna pengar alls för bibeln talar om lån som något negativt på flera ställen. Det talar om det som ett slaveri.

Det finns många människor som lånar pengar privat av andra men aldrig betalar tillbaka. Det är att stjäla i från en annan person. Detta beteende kommer ibland även in inom kyrkan.

En broder lånar något men betalar inte tillbaka. Jag vet inte hur många folk har lånat ut pengar och det aldrig kommer tillbaka till den man lånar av. Kanske har de glömt kanske inte. Om vi har glömt är det en sak, men om vi inte har glömt så skall vi betala tillbaka.

Om vi lånar ut pengar så lär Jesus oss att vi inte skall förvänta det tillbaka. Det är likväl en stöld ändå speciellt om du är den som lånar av någon, och inte betalar tillbaka eller lämnar tillbaka.

Jag minns en familj som var med i en kyrka. De brukade ofta gå runt och låna av folk på grund av fattigdom.

Problemet med denna familj var att så fort de hade pengar och kunde betala sina lån så brukade man istället slösa de pengarna på dyra födelsedagskalas och allt annat möjligt onödigt.

Det är att stjäla i från sin medmänniska. Lånar man och man inte kan betala tillbaka skall man åtminstone kontakta den man har lånat av och prata med dem.

Vi kan applicera detta på annat än pengar. Vi kan applicera det på allt. Lånar vi en bok av någon så måste vi också lämna tillbaka boken annars blir det en stöld.

Lånar du en bok i från biblioteket och du inte lämnar tillbaka den kommer de skicka ett kravbrev där de kräver dig på pengar för boken.

Varför då inte lämna tillbaka allt man lånar ifrån en privatperson oavsett om det är en tröja, en bok eller en filt?. En del har satt i system att alltid låna men aldrig betala tillbaka. Sådana är tjuvar.

Nästa form av stöld :

Se, därför är jag emot profeterna, säger Herren, de som stjäl mina ord från varandra. (Jer 23:30)

Här har vi en annan typ av bedragare den falske profeten. Det är sådana som imiterar de sanna profeterna. De har inga riktiga ord i från Gud.

De predikar inte Guds ord, utan istället utger dem sig, och imiterar en predikant genom att stjäla ord i från de riktiga profeterna. Alltså de tar lösryckta versar ur bibeln och förvränger dem för sin egen vinnings skull.

De leker profeter men är de inte är det. I vår tid har vi mängder av sådana. Speciellt i Afrika men de finns över hela världen. De kommer som profeter med sina falska drömmar och ord och de lurar folk på pengar.

Jag läste en artikel om att de rikaste pastorerna i hela världen finns inte i USA utan i Nigeria. Då finns det ändå pastorer i USA, som har en egen flygplats och egna flygplan och en stor tomt och flotta hus. Ändå är flertalet pastorer i Nigeria rikare.

De skor sig på de fattiga genom att leka profeter. Genom att stjäla Herrens ord, missbruka det till att bli rika på andras bekostnad.

Sedan har vi de som kanske inte vill tjäna pengar men ändå har samma beteende. De stjäl i från profeterna. Med det menas att de leker profeter när de inte är det. De kommer med orden ”Så säger Herren” när herren inte har talat.

Det är stöld av Herrens ord lika mycket som det är ett missbruk av Herrens namn.. De finns överallt i denna värld och även här i Sverige finns det gått om sådana.’

Vi har en annan typ av stöld som sker inom äktenskapet.

Mannen ska visa sin hustru den ömhet som han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. 4. Hustrun bestämmer inte över sin egen kropp, utan mannen. Och på samma sätt bestämmer inte heller mannen över sin egen kropp, utan hustrun. 5. Dra er inte ifrån varandra, om det inte sker för en tid med bådas samtycke, för att kunna ägna er åt fastan och bönen. Och kom sedan tillsammans igen, för att Satan inte ska fresta er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. ” (1 Kor 7:3-5)

Paulus här talar om vissa skyldigheter som man har till sin man eller hustru. Dessa skyldigheter består av ömhet mot den andres kropp, samt att inte hålla sig borta i från varandra under en längre tid.

Ömhet här talar om vara omtänksam, beskyddande och vårdande. Din man eller fru har alltså rätt att vara älskade. Om man inte uppfyller dessa skyldigheter så stjäl man vad den andre har rätt till.

Alla vi har sett nu handlar om att inte stjäla i från vår medmänniska. Vi skall nu titta på den andra sidan av det hela och det är att stjäla i från Gud.

2.Stjäla från Gud

Paulus i Apg 26, när han står inför Festus, berättar han i vers 21 och 22 hur judarna grep honom och försökte döda honom. Vidare säger han att det var Gud som räddade honom.

Om vi läser berättelsen några kapitel tidigare så vet vi att det var soldaterna som räddade honom. Ändå ger Paulus Gud äran för det eftersom han förstod att Gud hade skickat soldaterna för att rädda honom.

Herodes… Låt oss läsa.

Och på utsatt dag klädde sig Herodes i kunglig skrud och satte sig på tronen och höll ett tal till dem. 22. Och folket ropade: Detta är en guds röst, och inte en människas! 23. Men genast slog en Herrens ängel honom därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och gav upp andan. ” (Apg 12:21-23).

Herodes hade under denna tiden legat i en bitter strid mot Tyrus och Sidon. Det är två städer som ligger på Libanons kust.

Herodes hade lyckats få till en fred med dessa städer, vilket var väldigt viktigt för landets ekonomi.

Vad som nu sker är att Herodes håller ett tal, och efter talet är slut börjar folket hylla honom som en guds röst.

Vi vet inte vad talet innehöll men vi kan bara spekulera och jag kan spekulera lite i att han sade något i stil med ”I dag har jag skapat fred åt er och ordnat så att vi nu får en god ekonomi i detta landet.”.

Resultatet av detta var att Gud omedelbart sände en Ängel som gjorde att Herodes blev uppäten av maskar och dog.. Vad var problemet? Jo, Han gav inte Gud äran.

Av detta kan vi lära oss en väldigt viktig sak, och det är att all ära tillhör Herren. Visst var det Herodes som hade fixat freden, men vi behöver förstå att alla våra förmågor kommer enbart i från Herren.

Vi har fått detta livet av Herren, vi kan inte andas om han inte hade gett oss lungor och luft. Vi kan inte äta om Herren inte hade gett oss en mage, en mun och mat. Allting kommer i från Herren.

Alla människans förmågor kommer i från Herren. Inser vi inte detta kommer vi ta åt oss ära när folk hyllar oss, och då stjäl vi äran som Herren skall ha. All ära för allting måste ges till Herren annars blir vi som Herodes här en tjuv som stjäl den äran Herren skall ha.

En sista form av stöld :

Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger: Vad har vi stulit från dig?” Tionde och offergåvor. – Mal 3:8

I Israel behövde man ge tionde till templet.

Detta tionde bestod av mat och dryck i från deras skördar, och var det för långt att frakta det till templet kunde man istället sälja sitt tionde och ta pengarna och använda de för att köpa mat och dryck som skulle användas till de fattiga i landet.

Om de inte betalade sitt tionde så säger Herren själv att det var stöld om man inte gav offergåvor till Herren var det stöld av det som tillhör Honom.

Vi står inte under Israels lagar och behöver inte göra så här. Detta är däremot en princip för oss i vår tid. Den principen är att Herren äger våra ägodelar och vi har ingen rätt att stjäla från Honom genom att slösa bort dem på onödiga saker.

Vi skall istället använda det som blir över för att ge till de fattiga och till Guds rike.

Vi är förvaltare av allting han har givit till oss, och vi skall därför med vishet hantera våra ägodelar så att vi inte blir tjuvar och stjäl i från det som tillhör Herren.

3. Stöldens konsekvenser ..

Stöld för med sig konsekvenser och dess konsekvens är att man inte kommer in i Guds rike ” Vet ni inte att de orättfärdiga inte ska ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant* 10. eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller utsugare* ska ärva Guds rike” (1 Kor 6:9-10)

Vi skall alltså inte vara tjuvar utan det är något vi behöver omvända oss ifrån, och låta oss bli tvättade rena genom Jesu blod. . Är vi i Kristus och har bekänt vår synd renar han oss och förlåter oss och vi kommer in i Guds rike, men det får ändå med sig konsekvenser i livet, lidande, ingen välsignelse.Etc.

Stöld är ett tecken på att man inte älskar sin nästa som sig själv. Älskar man sin nästa vill man inte stjäla ifrån dem. Stöld i från Gud är också ett tecken på att man inte älskar Gud av hela sitt hjärta. Hade man gjort det hade man inte stulit i från Herren.

Låt oss därför älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta. Låt oss älska vår nästa som oss själva. Låt var och en som stjäl sluta stjäla.