Bilder av Jesus är avgudadyrkan (5 Mos 20:4-6)

Predikan av Josef Löwdin
9/12 -2018 , Västra Frölunda

” Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. 5 Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, 6 men visar nåd mot tusentals  när man älskar mig och håller mina bud. ” (2 Mos 20:4-6)..

När vi tänker på avgudadyrkan så tänker vi ofta på en staty av något, som man böjer sig inför och ber till.

Vi vet absolut att detta är avgudadyrkan men avgudadyrkan går mycket djupare än så, vilket vi såg förra gången när vi gick igenom vad som är avgudadyrkan.

Likadant är det med det andra budordet, vi tänker att det som är fel är att göra en bildstod och tillbe den. Det andra budordet går djupare än så vilket vi kommer att se idag.

Redan i skapelsen lades det ner i människans hjärta att man inte skall göra sig bildstoder.
Jag hörde i från den som har planterat den första baptistkyrkan i Nepal, David Cloud, att det fanns avgudadyrkare där som nu känner Herren som brukade sitta i naturen och kolla på skapelsen och samtidigt kolla på avgudabilderna i Nepal.

När han såg skapelsen och denna avgudabild tänkte han för sig själv. Den där guden är skapad av en människans händer, men den som har skapat naturen och denna värld och oss människor kan inte vara som den där skapade dockan med många armar.

Detta var en man som aldrig hade hört talas om den kristna tron eller det andra budordet, men redan innan han blev omvänd så hade han den insikten.

Redan långt innan lagen gavs till Mose så hade Jakob denna insikten.

”Gud sade till Jakob: ”Gå upp till Betel och stanna där och res ett altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig när du flydde för din bror Esau.”
2 Då sade Jakob till sitt husfolk och till alla som var med honom: ”Gör er av med de främmande gudarna som ni har hos er. Rena er och byt kläder. 3 Vi går upp till Betel. Där ska jag resa ett altare åt den Gud som svarade mig när jag var i nöd och som var med mig på vägen jag gick.” 4 Och de gav Jakob alla främmande gudar de hade och alla sina örringar, och Jakob grävde ner dem under terebinten vid Shekem.”

Här kommer Gud och talar till Jakob att han skall resa ett altare åt Herren. Gud säger inget här om att har inte skall ha andra gudar eller göra någon bildstod.

Ändå sade han till sina tjänare att samla in alla husgudarna de hade. Det var statyer helt klart som det syftas på här som Jakob gick och grävde ner..

Jakob förstod att det var fel att ha statyer av andra gudar. Det var nedlagt i hans hjärta redan i skapelsen, vilket alla av de tio budorden är.

I dagens text finner vi ett förbud emot att tillbe och tjäna bilder och att göra bilder av Gud.

Det första vi finner är ” Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud.”

Detta är ett förbud att försöka likna Gud vid något som är skapat. Det första budordet handlar om att inte tillbe andra gudar medans detta budet handlar om att inte tillbe Herren på fel sätt.

Det innebär för det första att göra en avbild som vi tillber eller tjänar
Ett tydligt exempel på detta finner vi i 2 Mos 32:1-4.

”När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, samlades de kring Aron och sade till honom: ”Kom och gör oss en gud, som ska gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte.” 2 Då sade Aron till dem: ”Ta guldringarna som era hustrur, era söner och era döttrar har i öronen och ge dem till mig.”
3 Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och bar dem till Aron. 4 Han tog emot guldet och formade det med en mejsel och gjorde av det en gjuten  kalv. Och de sade: ”Här är din gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land.”

Israel hade sett Herren verka. Herren hade befriat dem i från Egypten vilken är en bild på världen och frälsningen.. De hade sett Guds hand verka i deras liv och Mose var ledaren som hade fört dem ut i Egypten.

Nu hade Mose gått upp på berget för att mottaga de tio budorden, skriva med Guds egna finger på berget Sinai. Mose dröjde dock och folket blev nu otåliga.

De vill inte vänta på vad Herren hade att säga dem. De ville ha en representation av Gud här och nu.
De bad därför Aron skapa dem en avbild av gud. Aron samlade in guld och formade en guldkalv åt folket och säger i vers 4 ”

”Här är din gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land.”

De hade skapat sig något som skulle representera gud. En avbild av gud i form av en guldkalv. De började dansa och tillbe denna guldkalven som de kallade Israels gud.

Notera att de bad inte till en annan gud utan till Israels Gud och vår Herre. Det var inte bara själva akten av att tillbe guldkalven som var synden utan även att man gjorde en avbild av gud och försökte likna gud vid något.

Aron som hade gjort kalven, men själv inte hade deltagit i avgudaakten var dock lika skyldig till att synda som folket, genom att han, genom att göra kalven ledde folket in i synd.

”Och Mose sade till Aron: ”Vad har folket gjort med dig, eftersom du har förlett dem att begå en så stor synd?” (Vers 21)

Herren dömde folket för att man hade GJORT en representation av gud.
”Och Herren slog folket för att de hade gjort kalven, den som Aron gjorde. ” (vers 35)

Det andra budordet förbjuder alltså inte bara att man gör en bildstod som man ber till, utan det förbjuder även att man gör en representation av gud, även om man inte ber till den.

Detta är väldigt tydligt i 5 Mos 4:15-18

”Eftersom ni inte såg någon gestalt den dag då Herren talade till er på Horeb ur elden ska ni noga akta er, 16 så att ni inte försyndar er genom att ni gör åt er något beläte, något slags avgudabild, en bild av man eller kvinna, eller en bild av något djur på jorden eller någon bevingad fågel som flyger under himlen 18 eller något kräldjur på marken eller någon fisk i vattnet under jorden ”

När Herren hade talat till folket vid berget Horeb hade Herren inte visat sig för dem. De hade bara hört Herrens röst tala.

Det är därför Herren nu varnar dem för att försynda sig genom att de gör en representation av honom. Som en man eller kvinna, som ett djur, en fågel, något kräldjur eller någon fisk.

På inget sätt får Herren avbildas för Han kan inte avbildas. Ingen har någonsin sett Gud och man kan inte avbilda honom på något sett vilket detta budord förbjuder.

Betoningen i denna vers ligger nämligen i början av stycket där det står ”Eftersom ni inte såg någon gestalt den dag då Herren talade till er på Horeb ur elden ska ni noga akta er,”

Eftersom de aldrig såg Gud så skall de inte försöka avbilda honom på något sätt.
Vi kan applicera detta in i vår tid. Vi skall inte göra några bilder av Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Fadern är Gud, Sonen är Gud och Helige Ande är Gud. Vi skall därför inte på något sett försöka avbilda dem. Även om vi inte tillber bilden i sig, utan själva avbildandet som vi har tittat på är en synd.

T.ex inom den ortodoxa kyrkan har man bilder på Jesus, detta är att göra sig en avbild av Jesus.
Jesus går inte att avbilda.

Det fanns inte någonstans i den tidiga kyrkan. Det började komma in i små mängder på 300 talet efter kristus, och när en person ville ha en sådan bild reagerade Eusebius kraftfullt emot det.

Det var först på sjuhundratalet några började med att avbilda Jesus och då kom det starka reaktioner emot det och kyrkorådet kallat second council of Nicea, som samlade 340 ledare år 753 skrev emot det, i sina trosbekännelser, och kallade de som gör bilder på Jesus ytligt eller ens i ens tankar, låt dem vara under en förbannelse…

Westminister katekesen fråga 109 är helt i enlighet med vad man trodde i den tidiga kyrkan

””The sins forbidden in the second commandment are, all devising, counseling, commanding, using, and anywise approving, any religious worship not instated by God himself; tolerating a false religion; the making any representation of God, of all or of any of the three persons, either inwardly in our mind, or outwardly in any kind of image or likeness of any creature whatsoever; all worshipping of it, or God in it or by it; the making of any representation of feigned deities, and all worship of them, or service belonging to them, all superstitious devices, corrupting the worship of God, adding to it, or taking from it, whether invented and taken up of ourselves, or received by tradition from others, though under the title of antiquity, custom, devotion, good intent, or any other pretense whatsoever, simony, sacrilege; all neglect, contempt, hindering, and opposing the worship and ordinances which God hath appointed” (Q. 109). ”

I vår tid har vi fallit så djupt att vi har bilder på Jesus överallt. Inte bara inom den ortodoxa kyrkan och inte bara inom den katolska kyrkan där Jesus statyer är vanligt utan även inom vad som kallas den protestantiska kyrkan.

Vi har Jesus filmer där en skådespelare skall representera Jesus. Nu säger någon. Men Jesus var ju en människa då måste man kunna avbilda det.

Nej, bibeln gör ingen bild av Jesus. Det ger väldigt få beskrivningar av Jesus. Hade Gud velat det så hade det funnits en målning av Jesus i bibeln !

Ingen människa kan representera Jesus. Ingen människa kan spela Jesu roll. Detta är att vanhelga Gud!

Jag hörde om en skådespelare som spelade Jesus i en Jesus film, hur folk efteråt kom för att bli botade av honom. Skådespelaren fick förklara att han inte kan göra det eftersom han inte
är Jesus. Folk kom ändå och avgudade honom.

Vi har också i vår tid många barnbiblar och barnböcker med Jesus bilder. Vi skall inte använda Jesus bilder för att undervisa våra barn. Vi kan göra bilder på Petrus och Petrus om man vill.

Det är inget syndfullt, men att göra en bild av Jesus är en synd. Hur bilden än må vara och hur representationen än må vara.

Vi har den klassiska tavlan med den sista nattvarden, Jag minns den fanns på väggen i mitt hem där jag växte upp. Detta är dock en representation av Jesus och är en synd.

Vad man gör är att man målar upp något heligt som något litet. Man inramar Gud i en liten bild eller representation.

Jag fanns till och med en Jesus bild i en av mina gamla studiebiblar i från Livets ords förlag hemma i min bokhylla. Den studiebibeln flög in i soptunnan när jag såg det.

Jesus är för härlig för att kunna avbilda. Bibeln ger ingen tydlig bild av Honom. Apostlarna gav inte heller någon bild av Honom eller målade av Honom.

De bilder vi finner idag är dessutom hädiska eftersom de ofta innehåller en man med långt hår vilket Paulus säger i 1 kor 11:14 är en skam. Dessa bilder gör en skam av Jesus.

Vi kan inte avbilda Jesus som en människa eller som ett lejon eller som vad som helst. Inte ens i våra tankar skall vi försöka föreställa oss hur han ser ut.

Ibland hör man historier om folk som påstår sig ha sett en bild på Jesus och mötte Honom. Vi skall ta sådan med skeptiskhet eftersom det går emot detta budord. Dessutom är historierna och bilderna olika.

Paulus när han mötte Jesus på Damaskus såg bara ett ljus och kan inte beskriva mera än vad han säger.

Johannes när han mötte Jesus i uppenbarelseboken beskriver han följande :

”och mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson, klädd i en hellång dräkt och med ett bälte av guld runt bröstet✱.✱ 14 Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. 15 Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen, och hans röst var som dånet av väldiga vatten. 16 I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft. ” (Upp 1:1-16).

Kennenth Hagin till exempel i sin bok ”Syner och visioner” målar upp Jesus som en ”sjukskötare med tofflor” vilket inte alls stämmer med Johannes beskrivning,

Du kan inte avbilda detta på något sett. Det är förbjudet. Vi har denna beskrivning det räcker.
Även om du har en viss beskrivning så har du ingen full beskrivning.

Om tusen artister skulle försöka göra en bild av denna beskrivning hade du nog fått tusen olika bilder.

En annan sak som är vanlig i dag är krucifix. Ett krucifix är en staty eller en avbild av Jesus som hänger på ett kors. Krucifixen är vanliga inom den katolska kyrkan men även inom den lutherska kyrkan.

Den lutherska kyrkan gjorde sig aldrig av med det katolska i detta utan behöll dem. Detta är likväl ett brott emot det andra budordet som förbjuder oss att avbilda Gud.

Romersk katolska kyrkan använder bilder för att hjälpa dem att tillbe gud. Detta för det andra budordet finns inte med i de tio budorden i de katolska biblarna. De har tagit bort det och delat på det tionde budet i två delar i stället för att rättfärdiga deras användande av ikoner.

Det andra budordet finns dock med på andra platser i gamla testamentet. (5 Mos 4:15-20)
De kommer inte heller undan ”Men om du vill göra ett altare av stenar åt mig, ska du inte bygga det av huggen sten. För om du rör vid den med din mejsel vanhelgar du stenen. ” (2 Mos 20:25).

Denna vers lär oss att vi kan inte tillbe Gud på fel sätt. Om ett altare byggdes fick inte din mejsel röra vid stenen för det skulle vanhelga altaret.

Detta har en andlig innebörd som betyder att mejseln representerar våra händer verk. Vi får alltså inte hitta på själva sätt att tillbe Herren. Vi får inte komma på egna idéer eller tankar.

Vi kan alltså inte använda ikoner som en hjälp, som skall assistera oss i vår tillbedjan. Detta är Roms avguderi när man försöker tillbe gud med mänskliga händer genom konst.

För många av oss kanske detta är självklart men även inom den evangeliska kyrkan i vår tid går man tillbaka till Rom.

Man hittar på sätt att tillbe Gud som inte finns med i skriften och man tror att konst och artisteri är det som räknas.

Före Jesus rörelsen kom på 1970 talet brukade den evangeliska kyrkan inte ta in konst i kyrkorna. De sjöng psalmer och hymner och andliga sånger som inte tilltalade köttet utan anden.

När Jesus rörelsen kom började man ta in deras musik i kyrkorna och i vår tid har det blivit mera norm än undantag att göra så. På den tiden gick kyrkorna emot det men inte längre.

Nu handlar allt om konst. Jag skall sjunga på ett sätt så att det låter fint. Jag skall spela på ett sätt så att det låter som världen.
Man tror därmed att vårt uppträdande räknas inför Gud och det blir att man går tillbaka till Romersk katolska kyrkan fast i en annan form.

De använder ikoner för att hjälpa dem att tillbe medans kyrkorna idag använder rapp och rock och pop musik för att assistera dem i tillbedjan till Herren.

Man tar in estradörer och lovsångsteam som skall leda det konstnärliga. Vad man gör är att man bryter emot andra budordet.

Andra saker vi finner i vår tid där man skapar något mänskligt som inte finns i skriften är att man använder drama. Jag minns när jag var ung och åkte på en missionsresa.

Teamet där jag åkte med brukade ha ett drama som handlade om Jesu död och uppståndelse. Det skulle presentera evangeliet genom drama.

Vad som då sker är att man tar bort predikan och ersätter det med något annat samt att någon spelar Jesus . ”Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord”.

Predikan är bibelns metod att evangelisera. Inte drama, filmer eller dans.
En gång besökte jag en kyrka där man viftade med flaggor samtidigt som man sjöng sina sånger.

Åter igen här är det människans egna innovationer. Här är det mejseln som rör vid stenen på altaret och bygger om altaret.

Ett annat exempel är när man tänder ett ljus som en del av tillbedjan. De hänvisar till att det är en symbol på Guds ljus och en symbol på Jesu ljus.

Vad läste vi tidigare? Att vi inte skall likna Gud vid något skapat! Eftersom ingen har sett hans gestalt. Du kan inte ta ett ljus och försöka symbolisera Guds ljus. Det blir en ny form av en guldkalv.

Några versar i från nya testamentet om detta. ”Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. ” (Joh 4:24).

Gud är Ande. Vi kan inte tillbe honom efter köttet. Vi kan inte tillbe honom utifrån våra egna förställning och våra egna innovationer. Vi kan inte hålla på att pussa kors och på bilder.

Vi kan enbart tillbe honom i Ande och på det sättet som han säger till oss att tillbe honom.

”Bli inte heller avgudadyrkare som några av dem, som det står skrivet: Folket satte sig för att äta och dricka och reste sig för att roa sig. ” (1 Kor 10:7).

Detta är en referens till ett stycke vi kollade på tidigare, där Israel skapade sig en guldkalv som de tillbad. Det gäller alltså i nya testamentet lika mycket som i det gamla att vi inte skall göra oss någon bildstod eller en avbild av gud.

Det är den första delen av budordet.
Den andra delen är ” Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem” (2 Mos 20:5)

I vers 19 i 5 Mos 4 förklaras detta tydligare ”Och när du lyfter din blick mot himlen och ser solen, månen och stjärnorna, himlens hela härskara, låt dig då inte förledas att tillbe dem och tjäna dem, för Herren din Gud har gett dem åt alla folk under hela himlen som deras del. ”

Här förbjuds tillbedjan eller tjänande av solen, månen, stjärnorna och änglar etc.
I många religioner är detta vanligt att man tillber dessa ting men även i vårt land förekommer det.

Ta till exempel en av låtarna som spelas på TV under julen. Klockan 15 varje Jul samlas mängder av svenskar för att ta del i detta.

Då sänds Kalle Anka och Disney som har skapat detta är kända för att innehålla magi och mycket avguderi. I en snutt där finns det en sång ”Ser du stjärnan i det blå”

I den sången uppmanas man att önska sig något av stjärnorna eftersom stjärnorna har en sällsam makt. Sången går vidare med att ödets fe, kan ge dig vackra gåvor om du bara tror på himlens stjärnor.

Detta är precis vad det andra budordet förbjuder. Du skall inte tillbe stjärnorna eller tjäna dem. Det är precis vad miljoner svenskar sitter och sjunger varje jul och många små barn likaså.

Slutligen skall vi inte heller glömma att rena våra kyrkor i från dessa bilder. Många kyrkor idag har målningar, ikoner och bilder på sina väggar.

I templet fick man inte ha detta. Templet skulle vara rent. Ett exempel på detta finner vi i Hes 8:8-11

”Han sade till mig: ”Män­niskobarn, bryt igenom väggen.” Då bröt jag igenom den och fick nu se en dörr.9 Han sade till mig: ”Gå in och se vilka onda vidrigheter de ägnar sig åt här.” 10 När jag kom in, fick jag se alla slags bilder av vidriga kräldjur och fyrfotadjur liksom Israels folks alla avgudar inristade runt omkring på väggarna. 11 Framför dem stod sjuttio av de äldste i Israel, och Jaasanja, Shafans son, stod mitt ibland dem. Var och en av dem hade sitt rökelsekar i handen, och ljuvlig doft steg upp från rökelsemolnet.”

Märk här vad Herren säger ”Gå in och se vilka onda vidrigheter de ägnar sig åt här.”

Vilken vidrighet var det? ”När jag kom in, fick jag se alla slags bilder av vidriga kräldjur och fyrfotadjur liksom Israels folks alla avgudar inristade runt omkring på väggarna.”

Väggarna i templet hade fått målningar! Dessa målningar var bilder på djur samt bilder på avgudar. Man kanske tänker att de bad till dessa. Det står inget om det i texten. Utan vidrigheten var att man hade bilder på djur och på avgudar.

Så om du bara har bilder på djur så är det en vidrighet om det finns på kyrkans väggar. Det är platsen man skall tillbe Herren och där finns saker som orenar väggarna.

Hade det bara stått bilder på avgudar så hade det varit en sak. Texten säger dock inte att det bara var bilder på avgudar utan även bilder på kräldjur.!

Det är därför en vidrighet när en kyrkas väggar innehåller målningar och ikoner och bilder på Jesus.

Vi fortsätter att läsa:
”Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. ”
Här finner vi orsaken till varför vi inte skall avbilda Herren. Han är en nitisk gud eller en svartsjuk gud som en del översättningar sätter.

Det betyder att han delar inte sina ära med någon annan eller något annat. Han vill ha all ära helt för sig själv och han förtjänar det eftersom han är skaparen.

Vi fortsätter att läsa:

”Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, 6 men visar nåd mot tusentals  när man älskar mig och håller mina bud. ”

När människan gör sig avgudabilder och börjar tillbe dem eller tjäna dem så brukar även ens egna barn följa efter.

Det finns ett ordspråk som säger. ”Barn gör inte vad du säger till dem utan de gör vad du gör”. Detta tror jag är sant och eftersom barnen tar efter sina föräldrar, låter Herren straffet falla även över dem och så går det vidare i nästa led och några led till.

Om vi dock följer Herrens bud här så kommer Herren visa vår familj nåd i många många släktled framöver. Vi finner hur Kung Davids släkt tappade hela Israel och landet delades upp men i flera generationer senare heter det fortfarande ”På grund av min tjänare David skall jag visa er nåd”.

Sadrak, Mesak och Abednego var män som vägrade att böja sig för gudabilderna i Dan 3 och på grund av detta välsignade Herren dem och upphöjde dem.

Kungen hade låtit göra en staty av sig själv som han tvingade alla att tillbe. Resten av Israel kompromissade och tillbad statyn. De som skulle vara Guds folk gav vika

Sadrak, Mesak och Abednego vägrade och blev slängda i den brinnande ugnen.
Väl inne i ugnen räddade Herren dem och beskyddade dem och inte ens ett enda hårstrå gick förlorat och de luktade inte ens rök.

Är det denna mentalitet vi besitter? Även om alla andra gör sig bilder på Gud så skall vi inte hålla falla in i det.

En del som delar ut Jesus filmer rättfärdigar det hela med orden.”Det finns folk som blivit frälsta genom de filmerna”.

Det rättfärdigar inte att vi gör oss guldkalvar i vår tid. Saul var använd av Gud också ändå var Gud emot honom. Moses blev tillsagd att tala till en klippa när de var i öknen och vatten skulle komma. Mose talade inte till klippan utan slog på klippan. Vatten kom ändå.

Det fungerade både för Saul och Mose trotts att de var olydiga mot Herren. Herren höll dem ansvariga för deras synder. Vi kan aldrig rättfärdiga ett brott emot det andra budordet med argumentet att det fungerar.

Vi kan aldrig göra oss Jesus bilder bara för att det fungerar. Vi skall istället vara som Sadrak, Mesak och Abenego som vägrade böja sig ner trotts att alla andra runt omkring dem kompromissade.

Är det en sådan ande vi besitter? Låt oss se till att vi inte gör oss några bildstoder eller tjänar bildstoder.

Lagens giltighet för de kristna (Matt 5:17-20)

Predikan av Josef Löwdin

7/10-2018, Västra Frölunda

Lagens giltighet för de kristna (Matt 5:17-20)

Lagen har tre olika syften. Det första syftet med lagen är att föra människor till Kristus. Det är genom lagen som människan får insikt om sin synd och sitt behov av en frälsare. Utan lagen hade det inte heller funnit någon synd och av detta syfte gav Gud människan lagen.

Lagens andra syfte är att hålla borta ondskan i från samhället. I Sverige förr i tiden när kyrkan höll uppe lagen så var det mer ordning och reda i samhället.

I vår tid dock talar inte kyrkan mycket om lagen och därför börjar också samhället falla sönder. En del saker som var helt otänkbara för 50 år sedan ses i dag som normalt eftersom inte lagen förkunnas.

Det tredje syftet med lagen är att vara en guide för oss kristna vad som är Guds vilja och hur vi skall leva våra kristna liv. Förr i tiden i Sverige och i Europa fram till år 1920 så trodde alla kristna att de tio budorden gäller för kristna idag som en levnadsregel.

Runt år 1920 så kom det strömmar in i Sverige som började säga. Bara nio av de tio budorden gäller eftersom bara 9 av 10 nämns i NT. Detta är falskt vilket vi kommer att se i våra studier i ämnet.

Nästa våg som har kommit nu på senare tid säger ”Ingen av lagarna i GT gäller oss som troende utan nu gäller enbart ”Kristi lag”. Också detta är falskt eftersom Paulus baserar en del av sin undervisning på Guds lag, även kallat moral lagen och inte på Kristi lag.

Vi tror som de första svenska baptisterna i detta land, och som den kristna kyrkan har trott i 1900 år att alla av de tio budorden gäller för alla människor i dag. Oavsett om du är Kristen eller ej och det är efter denna standard Gud skall döma var och en på domens dag.

Låt oss gå till dagens huvudtext…

 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. 18 Jag säger er sanningen; Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett.

19 Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. 20 För jag säger er: Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket.

Jesus kom inte för att upphäva lagen och profeterna utan för att fullborda den. Lagen och profeterna vittnade om Jesus.

Lagen kunde ingen människa hålla och profeterna sändes för att visa människan, att de inte kunde hålla den, utan behöver en frälsare. Profeterna profeterade framåt om att en frälsare skulle uppstå som skulle frälsa sitt folk i från deras synder.

Lagen och profeterna handlar om Jesus, men lagen och profeterna kommer finnas kvar. Gamla testamentet kommer att finns kvar ändå tills himmel och jord förstörs.

Jesus säger därför vidare att vi skall lära människorna att hålla denna lag, och då skall man bli stor i himmelriket. Om man dock lär att man inte behöver följa lagen, och profeterna, så skall man bli den minste i himmelriket.

Det betyder att man är frälst men skall vara minst. Därför är det viktigt att undervisa Guds lag och Guds bud och lära människor att vandra efter dem.

I vår tid ses det ofta som något negativt och titeln ”lagisk” haglar emot de som undervisar Guds bud.

Jesus har dock befallt oss att undervisa Guds bud och lära människor att hålla dem. Fariséerna var sådana som lärde ut Guds bud men de höll dem inte.

De höll yttre aspekter av lagen så som tionde, rengöringar som hörde till Israel specifikt, men de höll inte den moraliska lagen, och vi finner ofta hur Jesus konfronterar dem just eftersom de inte höll Guds lag.

Jesus säger sedan att vår rättfärdighet måste gå långt utöver Fariseérnas rättfärdighet, om man skall komma in i himlen. När Jesus säger detta, så betyder det att Fariséerna inte hade rätt förståelse av den moraliska lagen.

De tänkte att mord är bara en yttre handling, men inte att mord också är hat emot en broder. De glömde detta.

Jesus gör det tydligt när han fortsätter med att förklara lagen och ger exempel på denna rättfärdighet som inte fariséerna levde upp till.

Han börjar med att säga i vers 21 ”Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte mörda ”. Vad Jesus gör här är att han pekar på vad det sjätte budordet säger i lagen och sedan förklarar hans dess innebörd.

Han kom dock inte med något nytt, utan vad han säger är att vrede är en synd som likställs med mord, och att det räcker att detta finns i ditt hjärta.. Vad fick Jesus detta i från ? ”Du ska inte hata din broder i ditt hjärta – 3 Mos 19:17

Johannes Jesu Apostel lärde ut samma sak i ”Den som hatar sin broder är en mördare” (1 Joh 3:15). Allt detta baseras på morallagen i från det gamla testamentet.

I vers 27 säger Jesus ”Ni har hört att det är sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott. ”. Här pekar Jesus på det sjunde budordet och förklarar det med hjälp av det tionde budordet som säger ”Du ska inte ha begär till din nästas hustru ”.

Jesus förklarar alltså vad dessa budord betyder, genom att utgå i från andra skriftställen.

Jesus upphävde alltså inte den moraliska lagen på något sätt, och inte heller kom han med någon ny lag, utan fastställde att den som finns gäller.

Denna moraliska lag var inget som gavs till Mose som en del hävdar. Mose lag var istället en annan lag som var specifikt för Israel och innehöll även symboler och offer som pekade på Jesus Kristus.

Den moraliska lagen, även kallad Guds lag av Paulus, den lades ner hos alla människor redan i skapelsen, i deras hjärtan, eftersom människan skapades till Guds avbild så finns Guds lag i allas hjärtan.

Paulus undervisar detta i Rom 2:14-15

För när hedningar som inte har lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag trots att de saknar lagen. 15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om detta vittnar också deras samveten och tankar som sinsemellan anklagar eller till och med försvarar dem

Många människor i vårt samhället gör av naturen vad en del av lagen säger, eftersom de är Guds avbild. Det betyder inte att de följer den perfekt utan det betyder att människan har en förståelse av rätt och fel eftersom det finns i deras hjärtan oavsett om du har de tio budorden eller inte.

Alla de tio budorden lades ner i skapelsen in i människans hjärta eftersom Människan skapades i Guds avbild så finns Guds lag i allas hjärtan. Jag skall inte gå igenom allt detta nu, men vi kan ta ett exempel . 1 Mos 30:33

När du sedan kommer för att se med egna ögon vad som blivit min lön, då ska min rättfärdighet vara mitt vittne. Alla getter hos mig som inte är spräckliga eller brokiga och alla lamm som inte är mörka ska räknas som stulna.

Redan här 430 år innan lagen gavs talas det om stöld och djur som skulle räknas som stulna. Hur kunde man tala om detta innan det ens fanns en lag? Jo, för lagen fanns i deras hjärtan redan. Människan visste att det var fel att stjäla redan innan lagen gavs.

Ett annat exempel ser vi hos Abraham :

eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat: mina befallningar, föreskrifter och lagar.” (1 Mos 26:5)

Här står det ”mina lagar”. Lagen hade inte givits ännu. Hur kunde Abraham hålla något som inte fanns? Det kan bara betyda att han lydde lagen som fanns i hans hjärta.

430 år senare kom lagen och gavs till Israel. Den kom inte genom Mose utan den kom i från Gud och baserades på vad som redan fanns nedlagt i människornas hjärtan och samveten.

När Gud hade talat färdigt med Mose på Sinai berg, gav han honom vittnesbördets två tavlor, tavlor av sten, skrivna med Guds finger. ” – (2 Mos 31:18)

Det var Gud som skrev de tio budorden med sitt finger. Det var inget som Mose kom med och kan därmed inte vara det som bibeln kallar för Mose lag, utan det var direkt i från Herren.

Läser vi vårt gamla testamente så finner vi att Gud även dömer hedningar som inte hade lagen för brott emot de tio budorden.

Vi finner t.e.x Babel, Egypten och flera andra nationer som döms för sina synder trotts att de inte hade de tio budorden. Lagen var därför universiell och är det även i vår tid.

När vi talar om lagen är det också viktigt att vi gör det korrekt. Det finns de i dag som hävdar att när bibeln talar om termen lagen så menas det precis alla lagar i GT. Detta hävdar man för man vill ha bort alla lagarna ur GT och bara följa ”Kristi lag”.

Den historiska uppdelningen av lagen har varit tre delad. Vi har den moraliska lagen som är de tio budorden samt dess förgreningar.

Denna moraliska lag förvarades inne i Guds ark som Israel senare byggde. (5 Mos 10:5)

Sedan har vi civila lagar som var specifika för Israel, dessa lagar baserades ofta på de moraliska lagarna som är universiella. Lagarna som gällde Israel var specifika för dem och upphörde när templet och landet förstördes år 70 e.kr.

De fungerade så att om du bröt mot Guds lag så var du skyldig och då gällde Israels lag som bestraffning och i detta inkluderades även offer for synder.

Den tredje kategorin var de cermoniella lagarna som hade att göra med offer, tempel, präster, högtider att göra och dessa lagar förvarades utanför arken (5 Mos 31:26). Dessa lagar skrevs i en bok och inte på sten som moral lagen gjorde.

Vi ser alltså att lagen behandlades på olika sätt redan i det gamla testamentet. Lagar på sten och lagar i en bok. Lagar i en ark och lagar utanför en ark.

Alla dessa cermoniella lagar pekade på Kristus och de har också upphört eftersom detta undervisas i Hebréerbrevet och på andra ställen i NT.

En del väljer också att dela upp det i bara två kategorier. Guds lag som är den moraliska lagen samt Mose lag som är den cermoniella lagen samt den civila lagen som gällde för Israel.

Bibeln använder termen Mose lag vid flera tillfällen så en sådan uppdelning är helt rätt också och passar bättre med att en lag lades inne i arken och en utanför. Den trefaldige uppdelningen är bara för att förklara och göra det lite lättare att förstå..

Problemet vi stöter på när vi läser vårt nya testamente är att där används oftast bara en term för olika lagar och det är ordet ”lag”.

Därför när vi läser ordet lag i NT så är det inte alltid samma lag Paulus syftar på. Det kan bara förstås utifrån sammanhanget och vad han pratar om, vilken lag han syftar på. Detta är inte alltid helt lätt, men för att illustrera att så är fallet kan vi kolla på två bibelställen.

Ef 2:15 och Rom 3:31

Först läser vi har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar Sedan läser vi Upphäver vi då lagen genom tron? Verkligen inte! Vi upprätthåller lagen..

Dessa två bibelversar verkar totalt motsäga varandra om vi läser dem. Gör de det? Nej, det gör de inte, för Paulus talar inte om samma lag här.

I Ef 2:15 talar han om de cermoniella lagarna, även kallat Mose lag som är satta ur kraft. Högtider, regler om reningar, offersystem m.m.

I Rom 3:31 talar han dock om den moraliska lagen som vi som Kristna upprätthåller genom våra liv. Det är alltså inte samma lagar Paulus här pratar om.

Vi finner samma sak även i Galaterbrevet och i kolosserbrevet där Paulus pratar om cermoniella regler och bud och stadgar men inte om den moraliska lagen, för den är inte upphävd.

Det absolut tydligaste beviset på att morallagen gäller de kristna i dag finner vi i Hebr 8:8-10

Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus,  inte som det förbund jag slöt med deras fäder den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land, för de blev inte kvar i förbundet med mig, så jag brydde mig inte om dem,säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren:Jag ska lägga mina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.

I det gamla förbundet så var lagen skriven på två stentavlor, av Guds finger som gavs till Israel.

Lagen gavs i människans hjärta men de kunde inte hålla den. När vi läser att den skall skrivas i människans hjärta betyder det att man skall älska den och vilja hålla Herrens lag. Denna vers är en profetia i från Jer 31:31-33

Vilken lag talar Paulus om här? Det kan inte vara de cermoniella eller civila för de gäller inte oss som hedningar, utan det måste vara den moraliska lagen han talar om här.

Det visar att moral lagen kan omöjligt vara upphävd. Hur kan den läggas i våra hjärtan om den är upphävd?

För att vidare visa på att hela den moraliska lagen gäller idag, kan vi kolla vad Paulus säger i 1 Kor 7:19

Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud.

Vad menar Paulus här med att hålla Guds bud? Kan det ha att göra med vad Paulus har talat om några versar tidigare?. I vers 10 och framåt så argumenterar Paulus att man inte skilja sig från sin man och att det är Herrens befallning.

Vad han här pratar om är det sjunde budordet, som han baserar sin undervisning på. Om de tio budorden inte längre gäller. Varför baserar Paulus sin undervisning om äktenskap och skilsmässa på det sjunde budordet?

När Paulus alltså talar om att det viktigaste är inte om du är omskuren eller ej, utan om du följer Guds bud så menar han de buden som skrevs med Guds finger på Sinai berg och gavs till Mose, och det som Gud har lagt ner i människans hjärtan vid skapelsen.

Vidare finner vi Paulus säga i Rom 7:7-12

7 Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Verkligen inte! Men det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: Du ska inte ha begär. 8 Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Utan lag är synden död. 9 En gång levde jag utan lag, men när budordet kom fick synden liv 10 och jag dog. Det visade sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död. 11 Synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. 12 Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott.

Här talar Paulus om det tionde budordet. Det var genom det han fick kännedom om sin synd. Det ledde till hans egna död. Med det menar han inte att han dog fysiskt utan att han dog, genom att det överbevisade honom om hans synd och hans självrättfärdighet dog.

Sedan säger han ”Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott.”. Han kallar här hela lagen helig, alltså de tio budorden, sedan kallar han budordet, det tionde budordet också heligt. För att slutligen dra slutsatsen att lagen är rätt och god.

Han kan ju inte mena att den bara var det då, utan även i nutid är det rätt och god.

Han talar inte heller om ”Kristi lag” utan syftar just på den moraliska lagen som finns i gamla testamentet.

Låt oss kolla på Kristi Lag och kolla på vad det är.

I Jakobsbrevet kapitel 2 vers 8-11 läser vi följande Om ni uppfyller den kungliga lagen enligt Skriften: Du ska älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. 9 Men om ni är partiska begår ni synd och döms av lagen som lagbrytare.10 Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. 11 Han som har sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott, har också sagt: Du ska inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott men mördar, så är du en lagbrytare.

Här nämner Jakob den kungliga lagen som är ” Du ska älska din nästa som dig själv”. Det är just detta många hävdar är Kristi lag, att älska sin nästa som sig själv, och älska Herren av hela sitt hjärta, själ och förstånd.

Jag håller helt med. Jesus är kungen som det syftas på här och detta är Kristi lag att älska sin nästa så som sig själv.

Vad läser vi dock om vi läser vidare ?

Men om ni är partiska begår ni synd och döms av lagen som lagbrytare.10 Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. 11 Han som har sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott, har också sagt: Du ska inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott men mördar, så är du en lagbrytare.”.

I församlingen fanns det ett problem som Jakob konfronterade. Det fanns fattiga och rika. Och de församlingen var partiska mot de rika och föraktade de fattiga och lät dem få en sämre plats i kyrkan.

Jakob konfronterar dem med att göra vad då ? Jo han baserar sin undervisning på lagen. 3 Mos 19:15 där det står ”Du ska inte hålla med någon för att han är fattig och du ska inte vara partisk för den som har makt. ”

Partiskhet är alltså en synd och han pekar på gamla testamentets lag för att hävda att de hade begått en synd.

Sedan börjar Jakob börjar nämna det sjätte och sjunde budordet. Det kan alltså omöjligt vara så att att Kristi lag upphäver moral lagen, vilket jag personligen har sett folk hävda som förespråkar denna teologiska nya ström, som de senaste åren spritts med en lavinartat fart hävdar.

Budet : ”Du skall älska din nästa som dig själv” var inget nytt i det nya testamentet utan det finns även i det gamla testamentet i 3 mos kapitel 19 och vers 18. Om man hävdar att moral lagen i GT inte längre gäller så måste man hävda att dessa versar om att älska sin nästa inte heller gäller.

Jesu undervisning som kallas Kristi lag av Paulus, och den kungliga lagen av Jakob är bara en sammanfattning av vad lagen i sin helhet lär.

Vi kan alltså inte förstå dess betydelse och vad det innebär att älska sin nästa utan med hjälp av den moraliska lagen. Vi kan inte heller förstå vad det innebär att älska Gud. utan med hjälp av den moraliska lagen.

Låt oss titta lite mer på detta genom att gå till Rom 13:8-10

Var inte skyldig någon någonting, utom när det gäller att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. 9 För dessa bud: Du ska inte begå äktenskapsbrott, Du ska inte döda, Du ska inte stjäla, , Du skall inte bära falskt vittnesbörd, Du ska inte ha begär och vilket annat som helst, sammanfattas i detta ord: Du ska älska din nästa som dig själv. 10 Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Därför är kärleken lagens uppfyllelse. ” (reformationsbibeln)

När vi läser detta så kopplar Paulus kärleksbudet mot vår nästa till moral lagen i gamla testamentet. Han nämner här det sjätte, sjunde, åttonde, nionde samt tionde budordet, och vilket annat bud som helst av moralisk karaktär.

Moral lagen förklarar för oss vad det innebär att älska vår nästa och att älska Gud. Detta är viktigt i vår tid när betydelsen av kärlek omdefinieras.

I dag kan kärlek betyda vad som helst. Jag pratade med en kollega på jobbet en dag under mat rasten och hon undrade ”Vad är kärlek?”. Frågan är dock väldigt bra. Vad är kärlek?

Är det en känsla? Är det att agera precis hur man vill ? Är det att se glad ut? Är det att gå runt och tycka om alla människor lika mycket? Vad är kärlek?. Om vi säger att vi skall älska vår nästa som oss själva så kan det ju betyda vad som helst.

Om en person gillar att förstöra sin egen kropp, då kan samma person anse att det är kärlek att förstöra andras kroppar och med argumentet att det är kärlek.

Kärlek baseras på Guds ord och vad Gud säger är rätt och fel. Kärleken gör inte sin nästa något ont säger Paulus. De tio budorden är där för att visa vad det innebär att älska Gud och älska sin nästa. Andra moral lagar i GT är där för samma syfte.

Om du älskar din nästa så begår du inte äktenskapsbrott. Om du älskar din nästa så mördar du inte dem. Om du älskar din nästa så stjäl du inte i från dem.

Om du älskar din nästa så bär du inte falskt vittnesbörd om dem. Om du älskar din nästa är du inte partisk. Om du älskar din nästa så för du tillbaka deras oxe om den har kommit bort hemifrån.

Detta är vad den moraliska lagen lär oss i GT och det sammanfattas med orden ”Du skall älska din nästa som dig själv” .

Det upphäver inte morallagen som en del hävdar i vår tid och speciellt inom baptismen idag som inte är samma syn som baptismen i Sverige hade förr i tiden.. Istället sammanfattar det moral lagens skyldighet mot vår nästa med en mening.

Låt oss gå till Matt 22: 36-40

34 Fariseerna hörde att Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa och samlades runt honom. 35 En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade: 36 ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” 37 Han svarade: ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 38 Det är det största och första budet. 39 Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv. 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” ”

När Jesus fick frågan av en laglärd om vilket bud i lagen som är det största? Vad svarar Jesus.?

Han börjar med att citera 5 Mos 6:5

I kapitlet innan så har Gud just repeterat de 10 budorden. Och i början på kapitel 6 uppmanar Herren lydnad till de tio budorden och sedan kommer detta bud ” Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd”

För att sedan i flera kapitel framåt gå in mer i detalj på de tio budorden och vad de innebär. Vi finner här alltså att älska Herren har med att följa hans bud att göra.

Nästa bud Jesus ger är ”Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv. 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”.

Jesus säger här alltså att det största budet är att älska Herren och det näst största och nästa viktigaste är att älska sin nästa. Jesus citerar här 3 Mos 19:18

Det intressanta med detta är att när Gud skriv ner de tio budorden med sitt finger och gav till Mose så var det två sten tavlor. Jag och många andra tror att på den första stentavlan fanns bud nummer 1 – 4 och på den andra fanns bud nummer 6-10.

De första fyra har att göra med att älska Herren och de andra sex har att göra med att älska vår nästa. Jag tror därför att när Jesus summerar lagen på detta sätt så hänvisar han till tavla nummer ett och tavla nummer två.

Jesus säger vidare här ”På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

Hela den moraliska lagen baseras och är byggda på dessa två bud. Alltså lagen visar oss hur vi skall älska Herren av hela vårt hjärta och lagen visar oss hur vi skall älska vår nästa.

Även profeterna baserades på detta säger Jesus. Ta en av profetböckerna och studera den. Vad gjorde profeterna. De predikade emot synden och det baserades på vad då? Jo på moraliska aspekter.

Dessa profeter var sända till Israels folk som hade lagen men de profeterade även emot hedningar som inte hade lagen.

Vi ser till exempel i Jesaja kapitel 14 en profetia om Babel som var ett hednafolk. Jesaja profeterade om vad Herren skulle göra emot dem och emot kungen i babel. ”

”Vilket slut förtryckaren har fått!Indrivningen av guld är över. 5 Herren bröt sönder de gudlösas stav, härskarnas spira 6 som i grymhet slog folken med slag på slag och i vrede härskade över folkslagen med skoningslös förföljelse. ” (Jes 14:4-5)

Här ser vi flertalet orsaker till varför Herren förstörde dem. 1).. De indrev guld av folket. d.v.s de bröt mot det åttonde budordet och stal från folket. 2).. De var gudlösa. D.v.s de bröt emot de fyra första budorden. 3). De slog folket. De älskade inte sin nästa utan gjorde dem illa.

Alla synder var av moralisk art och allt detta hängde på de två buden Jesus citerade.

Vi kan därför inte våga påstå att den moraliska lagen har upphört utan snarare är det tvärtom. Moral lagen gäller för de troende idag precis som de gäller för samhället.

Det fanns en tid i Sverige när kyrkorna hade ett större fokus på moral lagen och det förändrade hela samhället. Jag minns t.e.x när jag bodde i Finland hur mataffärer fortfarande var stängda på Söndagar eftersom folk gick i kyrkan och firade Herrens Sabbat..

Jag minns även i Sverige tvättstugorna var stängda på Söndagar och man inte kunde boka en tvättid.. Det var bara några få år sedan det försvann där jag bor.

Hela samhället var omformat efter det fjärde budordet och de andra budorden, vilket har börjar försvinna i vår tid eftersom det inte längre predikas i våra kyrkor.

En del kristna hävdar att just det fjärde budordet inte längre gäller med argumentet att det var en del av den cermoniella lagen och inte morallagen. Vi skall ta detta mer när vi kommer in på det fjärde budet men för att avsluta med detta.

Det fjärde budet baserades på att Gud vilade i skapelsen och inte på cermoniella saker. Visst är det även sant att vissa Högtider hade en Sabbat kopplat till sig som var cermoniell. Dessa var dock extra sabbater och därför cermoniella och de innehöll också synda offer.

Men när budet gavs hänvisas till Skapelsen och inte till cermonier. Det är så att högtiderna hade en extra sabbat i stället för att baseras på det fjärde budordet.

Syftet med dagen var att sätta åt sidan en vilodag då Herrens folk kan träffas och tillbe Herren och lyssna på hans ord. En helig dag.

Även hedningar vet i sitt hjärta att man behöver vila en dag och även hedningar har en helig dag.

Kom inte och stör mig under en fredag kväll!

Det är vår heliga stund” brukar en del säga. Eller ”Lördagar då har vi en familjedag och kom inte och stör oss då”. Hedningarna har sina heliga stunder och andra religioner har sina heliga dagar.

Även att man behöver vila förstår folk. Det ligger i deras hjärtan att man behöver vila efter att ha arbetat i många dagar.

Lagen gavs i människans hjärtan som jag sade i början redan i skapelsen och Gud vilade på den sjunde dagen. Som vi såg i hebreerbrevet kapitel 8 så talas det om moral lagen som en entitet. Det talas inte om 9 av tio budord utom om alla.

Det fjärde budordet kan inte heller vara cermoniellt för Jesus själv upphävde det aldrig utan snarare rättade till fariseernas missförstånd om budet. De ville inte att Jesus skulle bota på en sabbat. Men Jesus själv säger ”Jag är sabbatens Herre”.

Med det upphäver han inte budet utan säger att det var han som instiftade budet. Det var han som var med i skapelsen och är dess Herre. Det är han som vet hur lagen skall tolkas och vad som är rätt och fel att göra under sabbaten.

Fariséerna tolkade det fel och det var det Jesus korrigerade genom att ge den rätta tolkningen av budordet. Han upphävde det inte.

Vi har alltså tre olika lagar. Guds lag, även kallat moral lagen. Paulus talar ofta om Guds lag. Vi har Kristi Lag som är en sammanfattning av Guds lag men som inte upphäver den. Båda dessa är moraliska till sitt innehåll.

Slutligen har vi Mose lag som var specifikt för landet Israel och som hade offer och tempel ritualer som pekade på Kristus och Mose lag är vi som troende inte bundna att följa.

Moral lagen är alltså en guide för oss kristna och den står fast för vår tid och är något vi skall rätta våra liv efter om vi älskar Herren.

Pred 12:13 ”Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det gäller alla människor

Det gäller alla människor och inte bara judarna på den tiden, att hålla Herrens Bud. De har inte ändrats i nya testamentet utan står fasta sedan vi skapades till Guds avbild. Hade vi varit djur hade vi inte haft Guds lag i våra hjärtan. Nu är vi dock inte djur utan Guds avbilder och därför finns hans lag skriven i våra hjärtan.