Det nionde budordet – Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot sin nästa

”Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. ”- 2 Mos 20:16

Redan innan lagen gavs så förstod Job att det var fel att bära falskt vittnesbörd genom att tala svek och orättfärdighet. (Job 27:3-4). Att bära falskt vittnesbörd mot sin nästa är en serie av olika synder som innebär att man på något sätt skadar sin nästa genom vad man säger.  Job här nämner svek och att svika något är ofta något vi gör men som inte skall förekomma ibland oss. Jesus lärde oss att vi skall låta vårat ja vara ett ja och ett nej vara ett nej. Predikaren lär oss att om vi lovar något så skall vi göra allt i vår makt för att hålla det. Håller vi inte vad vi lovar så sviker vi den andre personen genom att bryta ett löfte. Många idag säger ”Jag kommer” men sedan kommer de inte eller hör inte av sig. Andra säger ”Jag återkommer med ett svar” men de återkommer inte. Därför bör vi vara oerhört försiktiga med vad vi lovar och säger till andra så att vi inte bär falskt vittnesbörd mot vår nästa och tappar i vårt eget anseende.

Ett annat sätt på vilket vi ljuger mot vår nästa är att komma med förtal, eller skvaller. Bibeln förbjuder oss att sprida falska rykten . ”Du skall inte sprida ett falskt rykte.” (2 Mos 23:1). Detta eftersom det som man hör inte ens behöver vara sant om det sprids blir det ett falskt vittnesbörd mot en nästa vilket kan skada hans rykte och anseende. Vad det hela handlar om är alltså att inte säga något om någon som inte är sant. Det spelar ingen roll vem det är eller om det är en person du anser förtjänar det, oavsett skall vi inte bära falskt vittnesbörd utan enbart säga det som är sant. Allt vi därför säger till våran nästa måste vara sant.

Detta är något vi alla faller in i och det visar oss på hur mycket av syndanaturen som finns kvar inom oss och vi kan vara tacksamma för att vi inte står under lagen som en vägen till frälsning utan under nåden. (Rom 6:14) Det är genom nåden vi helgas så att vi kan följa lagen och hålla alla dess bud. Låt oss därför ha blicken fäst på nåden som kom genom Jesus Kristus så att vi får kraft att lägga bort allt falskt vittnesbörd och så att vi kan leva ett liv som behagar Herren.

Det åttonde budordet- Du skall inte stjäla

Du skall inte stjäla. ” – 2 Mos 20:15

Redan innan lagen gavs sade Jakob att alla getter och lamm som han hade som inte såg ut på ett visst sätt skulle ”räknas som stulna” (1 Mos 30:33). Vi finner alltså Guds lag nedlagd i Jakob flera hundra år innan den gavs till Mose. Det därför att den lades ner i människan redan vid skapelsen.

Att stjäla är att ta något från någon annan och behålla det för sig själv. Men även att undanhåll någon något som tillhör dem är att stjäla, Bibeln ger flertalet exempel på detta. Vi har de som inte betalar ut till arbetarna vad de har rätt till för sitt arbete.Nu ropar den lön ni undanhållit arbetarna som skördat era åkrar, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots öron. (Jak 5:4)

Detta sker när arbetsgivare inte betalar ut till folk vad de skall få men även när vi inte betalar för oss för arbeten som utförs åt oss. T.e.x planka på spårvagnen, Bussen eller Tunnelbanan. Ladda ner torrent filer från internet eller på något annat sätt fuska med att betala arbetaren det han är värd.

Vi stjäl genom att inte ge till Herren det som tillhör honom ” ”Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. ” (Mal 3:10). Under det gamla förbundet skulle man ge tionde men vi är inte under det förbundet istället handlar om offergåvor för Guds verk i form av mission och att ge till de fattiga. Men det handlar också om att stjäla ära från Herren och inte ge honom äran som Han förtjänar.

Vi stjäl också när vi fuskar med våran arbetstid genom att sitta och slöa på arbetet eller gå hem tidigare utan lov. (Kol 3:22).Vi stjäl även genom att fuska med skatten och inte betala in det som vi skall till staten.(Luk 20:25). Även religiös stöld är vanlig där folk stjäl någon annans undervisningsmaterial och gör det till sin eget. Visst kan man ta vissa delar och inspireras men inte ta rakt av.

Är det så att vi har fler tjuvar ibland oss än vad vi anar? Tjuvar skall inte ärva Guds rike (1 Kor 6:10). Vi som troende skall därför inte syssla med detta utan skall lägga av oss all form av stöld. Därför om du lever som en tjuv så sluta stjäla och börja betala för dig i samhället. Lev så som Kristus lär oss att leva och ta inte något som inte tillhör dig.