Gud har friköpt åt sig ett folk

”Finns det ett enda folk på jorden likt ditt folk Israel, som Gud själv kom för att friköpa åt sig som sitt eget, för att göra sitt namn känt?” – 2 Sam 7:23

Bibeln lär på ett flertal ställen att Gud har friköpt ett folk åt sig själv, redan tidigt i världshistorien så utvalde Gud Israel till att vara hans folk för att sedan när Jesus kom utvidga sitt folk till att också inkludera hedningar från alla folk och stammar (Upp 5:9). Vad betyder då att friköpta någon? Jo, det betyder att han frigör någon från dess slaveri och tar över herraväldet i deras liv. Bibeln talar om att alla människor lyder under syndens välde och är synden slavar. Men Gud har friköpt till sig själv ett folk i från syndens välde för att göra sitt namn känt i världen.

Redan i gamla testamentet finner vi detta hur offren som pekade på Jesus bara försonade Israels folks synder men bara tillfälligt. Eftersom det krävdes en fullkomlig människas blod för att bringa försoning. Profeten Jesaja profeterar att en dag kommer en frälsare som skall dö för de mångas synder (Jesaja 53:11). Det var just av den orsaken som Jesus kom till världen för att ge sitt liv för sina får och för sitt folk som han friköpte.”Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus , för han ska frälsa sitt folk från deras synder. ” (Matt 1:21)
” Och jag ger mitt liv för fåren ” (Joh 10:15) och alla dessa får som tillhör det folket som Gud friköper kommer att blir frälsta och komma till Jesus ”Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. ” (Joh 6:37).

Vi som alltså tillhör Guds folk oavsett jude eller grek lever här i världen för att göra Guds namn känt som David säger. Vi lever för att ge ära åt Guds namn och förhärliga Gud. Guds friköpande av ett folk är alltså begränsat till dem som Fadern har gett till Jesus. I gamla testamentet var det bara Israel som var Guds friköpta folk samt några enstaka hedningar som kom in i Israel men det var inte hela världen. Det var inte heller för något speciellt Gud såg i dem, nej utan det var i enlighet med Guds egna val av folk ”Ty du är ett heligt folk inför Herren , din Gud. Dig har Herren , din Gud, utvalt att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jordens yta. Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er, ni var tvärtom mindre än alla andra folk. (5 Mos 7:6-7).

Det var alltså begränsat till en nation och ett folk, nu råder ingen begränsning bland folk eller länder, utan nu har Jesus friköpt från alla olika folk och stammar, men dock har Han inte friköpt alla i hela världen eftersom alla inte blir frälsta och alla lever inte för att göra Guds namn känt. Utan som versen säger är det ett folk han har friköpt utav resten av folken.

Guds hand bevarar oss i svårigheter

Saul sökte varje dag efter honom, men Gud gav honom inte i hans hand.” 1 Sam 23:14

Saul ville döda David eftersom han var avundsjuk på David. David var nämligen kallad till att bli ny kung och dessutom älskade folket honom. Detta gjorde att Saul ville döda David och gjorde allt i sin makt för att göra så.

Gud var dock hela tiden med David, även om det kändes jobbigt och svårt för honom så hade Gud inte övergivit honom. Hela tiden hade David blicken fäst på Herren och förtröstade på honom. Saul hade dock en stor armé och var den styrande i landet. Trotts detta kom han inte åt David som bara hade en liten armé. Vad var orsaken till detta? Jo, vi läser ” men Gud gav honom inte i hans hand”. Gud tillät alltså inte Saul att fånga och döda David, eftersom Herren hade andra planer för David och det var att David skulle bli Kung i landet.

Likadant är det med oss i livet vi kan gå igenom tider av förföljelser och tider av svårigheter i form av sjukdom och andra lidanden. Men i allt detta har Herren inte övergivit oss. Om vi är rättfärdiga förklarade rättfärdiga genom tron så kommer aldrig Gud att låta någon prövning möta oss som är oss övermäktiga. Han kommer inte låta oss dö innan tiden är inne för att vi skall dö. Du kommer att leva så länge som Gud har bestämt att du skall leva. Du är trygg i Guds hand även om det inte alltid känns så. I bland känner vi oss utlämnade åt ödet men så är det inte.

David befann sig i öknen bland bergen och klipporna (1 Sam 23:14). Det är en plats av torka och en plats som inte är så roligt att vara i. Men just där befann sig David och just där lät Herren inte Saul komma åt David. Vi känner ofta torka i våra liv som om vi vore i en öken, men Herren har inte övergivit sina barn utan beskyddar oss i från det onda. Gud utlämnar oss heller inte åt djävulen. Djävulen är efter oss varje dag och vill få oss på fall. Men om vi kommer till honom och ber ”inledd oss icke i frestelse, utan fräls oss i från ondo” så kommer inte heller Herren låta djävulens hand komma åt oss. Jesu verk på korset är något kraftfullt och starkt och det befriar och bevarar oss i från synden. I Mos 20:6 läser vi om hur det var Herren som hindrade Abimelek i från att synda. Likadant är det med oss. Precis som David beskyddades från Saul och Abimelek i från synden så bevarar Herren sina egna barn i från den ondo och låter oss inte falla i den ondes hand om han inte vill det. Om du är ett Guds barn så kan du vara säker på att Gud kommer att beskydda dig och inget kommer att ske dig som inte han tillåter. Därför när du går igenom svårigheter som David gjorde så var vid gott mod. Vår Gud har inte övergivit oss.