Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra

 Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. ” – (Joh 13:34)

Vår mästare säger här något märkligt som tåls att reflektera över. Han säger att han ger oss ett nytt bud. Budet i sig är inget nytt utan vi finner det i 3 Mos 19:18. Vad menar därför Jesus när han säger dessa orden? Inte menar han väl att han upphäver andra gamla moral lagar? Nej. Inte heller menar han väl att han kommer med en helt by lag som inte redan fanns ? Nej.

Vad han menar är att den är ny i sin applikation i dess vidd. I gamla testamentet var denna lagen för hela landet och det fanns ingen församling som vi har i nya testamentet. Församlingen är en ny testamentlig institution och genom den kommer också något nytt. Vi har alltså här en ny vidd i budet. Från att ha gått till ett land till att även inkludera en församling som instiftades genom Jesus. Med detta menas alltså även missionsbefallningen att ”gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar” vilket är en del av kärleksbudet.

Det andra som menas med detta är att den är ny i sin applikation Jesus säger nämligen vidare ”Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. ”. Budets applikation går alltså till att ha att göra med att ge sitt liv för varandra i tjänande. Jesus visade oss nämligen hur vi skall älska varandra genom att ge sitt liv för oss. Det finns ingen större kärlek än den som ger sitt liv för sin broder.

Kärleksbudet här baseras alltså helt på gamla testamentets bud att älska vår nästa som oss själva men nu är den ny i sin vidd och går djupare i dess applikation genom att Jesus kom. Därför kallas det ett nytt bud.

Vad innebär det att älska Herren?

Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd ” – Matt 22:37

Vad innebär det att älska Herren av hela sitt hjärta sin själ och sitt förstånd? Vårt hjärta är vårt liv så det handlar om vad man gör. Det handlar om hur vi lever våra liv i relation till honom. Det handlar om hur och vad vi talar om Gud ”Ty det hjärtat är fullt av det talar munnen”.

Vår själ är vårt liv så det innebär att inget kan stoppa denna kärleken, den varar för evigt och släcks aldrig ut. Det innebär vår vilja och våra känslor om saker som har med Gud att göra.

Ens förstånd är ens förståelse av Gud och handlar om att älska den han är utifrån en rätt förståelse av Honom. Det betyder att om vi älskar honom så älskar vi det står skrivet om Gud i skriften. Vi accepterar det och inte bara det utan vi älskar det.

Det innebär också att det är kopplat till att hålla hans bud och tillbe honom för den han är, eftersom det är omöjligt att älska Gud samtidigt som man går emot hans bud.. Redan när de tio budorden kom så kopplade Gud ihop kärlek med att hålla hans bud ”när man älskar mig och håller mina bud” (2 Mos 20:6) Vi ser alltså här hur ”älska mig” är kopplat samman med ”håller mina bud”. Du kan alltså inte separera dessa åt. Den som älskar Gud följer hans bud och hans befallningar. Den som inte älskar Gud följer dem inte.

Detta är precis vad Jesus säger till oss också ”om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud” (Joh 14:15). Samt ”Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek. ”(Joh 15:10) Jesus höll Guds bud och därmed förblev han i kärleken och vi förblir i hans kärlek om vi håller hans bud.

Kärlek till Gud är alltså kopplat till att följa buden som Gud gav oss. De tio budorden och bud av moralisk art är inte upphävda utan de visar oss vad sann kärlek till Gud innebär och vad sann kärlek mot våran nästa innebär.

Därför skall jag inleda en serie om de tio budorden och hur vi relaterar till dem i vår tid. Häng med..