Varför får jag inte svar på mina böner?

Det finns hinder för bönesvar. Gud svarar inte på all bön och ibland svarar han inte alls eftersom det finns saker som hindrar. Vad kan hindra ett bönesvar? Låt oss kolla på fem orsaker.

  1. 1 Petr 3:7 -. Vi måste behandla vår hustru med respekt annars hindras våra böner. En man som kör över sin hustru och inte respekterar henne kommer inte få några bönesvar eftersom han inte reflekterar Kristi kärlek.
  2. 1 Petr 3:12 -. Vi behöver leva rättfärdigt inte bara vara rättfärdigförklarade. Om vi med vår tunga talar illa och om vi med våra gärningar gör det onda så kommer Herren ansikte att vändas bort i från oss. Det betyder inte att du tappar din frälsning men det betyder att du inte får några bönesvar.
  3. Jak 4:3 – Om vi ber om fel saker kommer Gud inte svara på våra böner. För att få bönesvar måste man be om saker som är i enlighet med Guds vilja. Självklart kan vi inte veta Guds vilja i precis allt men om vi står och ber om saker som uppenbart är emot skriften och Herrens vilja kommer vi inte får något bönesvar.
  4. Jesus lär oss överallt att vår bön måste ha tro. Vi behöver förvänta oss att Gud svarar och tro på att han svarar. Saknar vi tro får vi heller inget bönesvar. Saknar du tro be om tro.
  5. Luk 18:1-8 Vår bön behöver vara uthållig. Vi kan inte ge upp om vi inte får svar på en gång utan vi behöver vara uthålliga och om och om igen be tills vi ser bönesvaret.

Att ignorera hustrun hindrar dina böner

På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med dem, som är det svagare kärlet. Visa era hustrur aktning, som också är medarvingar till livets nåd så att era böner inte blir förhindrade. ” (1 Petr 3:7)

Det finns många hinder för bönesvar och bibeln listar de alla på olika ställen. Ett av hindren är om vi som män inte kommunicerar med vår hustru. Om vi kör vårt eget race och aldrig frågar vad vår fru tycker och aldrig lyssnar på henne så kommer det att hindra våra bönesvar.

Vi som män är huvudet i vår familj. Det är vi som fattar de slutliga besluten men det betyder inte att man aldrig kan lyssna på sin fru. Denna vers lär oss att vi skall visa dem respekt och inte vara bittra på dem och bara köra över dem med vår vilja hela tiden. Kvinnor är skapade av Gud till att vara kvinnor och i vissa saker så som barnuppfostran och ta hand om hemmet, kommer de ha mera visdom än oss män.

Kvinnan har ofta bättre kännedom av barnen och vet bättre hur man skall hantera dem. Kvinnan känner även oss män bäst och därför när de ger synpunkter så skall det respekteras.

Kvinnor tar hand om ett hem bättre än oss män och utan en vis kvinna byggs inte hemmet upp. Vi skall därför visa dem aktning och respekt och inte köra över dem och inte behandla dem illa utan älska dem. Ignorerar vi detta kommer våra böner att bli hindrade och Gud kommer inte svara på våra böner.