Varför får jag inte svar på mina böner?

Det finns hinder för bönesvar. Gud svarar inte på all bön och ibland svarar han inte alls eftersom det finns saker som hindrar. Vad kan hindra ett bönesvar? Låt oss kolla på fem orsaker.

  1. 1 Petr 3:7 -. Vi måste behandla vår hustru med respekt annars hindras våra böner. En man som kör över sin hustru och inte respekterar henne kommer inte få några bönesvar eftersom han inte reflekterar Kristi kärlek.
  2. 1 Petr 3:12 -. Vi behöver leva rättfärdigt inte bara vara rättfärdigförklarade. Om vi med vår tunga talar illa och om vi med våra gärningar gör det onda så kommer Herren ansikte att vändas bort i från oss. Det betyder inte att du tappar din frälsning men det betyder att du inte får några bönesvar.
  3. Jak 4:3 – Om vi ber om fel saker kommer Gud inte svara på våra böner. För att få bönesvar måste man be om saker som är i enlighet med Guds vilja. Självklart kan vi inte veta Guds vilja i precis allt men om vi står och ber om saker som uppenbart är emot skriften och Herrens vilja kommer vi inte får något bönesvar.
  4. Jesus lär oss överallt att vår bön måste ha tro. Vi behöver förvänta oss att Gud svarar och tro på att han svarar. Saknar vi tro får vi heller inget bönesvar. Saknar du tro be om tro.
  5. Luk 18:1-8 Vår bön behöver vara uthållig. Vi kan inte ge upp om vi inte får svar på en gång utan vi behöver vara uthålliga och om och om igen be tills vi ser bönesvaret.

Den dagliga andliga krigföringen

Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. (Ef 6:11)

Det kristna livet innebär en daglig andlig krigföring emot djävulens listiga angrepp och mycket listiga är de, ofta svåra att genomskåda. Det finns flertalet områden där djävulen attackerar oss och där vi blir involverade i andlig krigföring.

Det första är kampen om våra själar. Djävulen vill att du skall vandra i köttet och han vill göra dig till en andlig invalid och förstöra din själ. Han kommer därför att försöka locka bort dig från det som uppbygger din själ. Bort i från bönen, bort i från att lyssna på predikan, bort i från gemenskapen med syskon, bort i från att läsa din bibeln. Bort i från att läsa uppbyggliga böcker till att läsa skadliga böcker. Han kommer försöka släcka ut den passionen och få dig upptagen med annat.

Det andra är kampen om helgelsen. Helgelsen sker inte automatisk. Det är inte att sitta i en stol och bara se på Jesus ”Let go and let God”. Inte heller är det någon Kristen Hedonism. Det kommer inte fungera. Jag har provat och det ledde mig bara in i världslighet. Utan de syndfulla begären som krigar emot våra lämmar måste vi döda och hålla oss borta i från. (Kol 3:5; 1 Petr 2:11). Paulus sade att han ”Slår sig själv till lydnad” , bildligt talat. Vi kan inte vara passiva i vår strävan efter helgelse.

Det tredje är kampen för evangeliet. Evangeliet sprids inte automatiskt utan det är något vi själva aktivt måste engagera oss i för att det skall spridas, givetvis vill djävulen stoppa oss med olika tankar och argument för att få oss att undvika att evangelisera.

Det fjärde är kampen för tron. Det är inte bara en pastor som skall försvara tron mot de som vill korrumpera utan det är varje kristens ansvar. T.ex en ny predikant, pastor eller lära infiltrerar en kyrkan. Medlemmarna märker att något är konstigt, men sitter stilla och bryr sig inte och sedan några år senare ofta en generation senare har hela församlingen redan fallit och alla undrar varför?. Det var för att medlemmarna inte kämpade för tron och inte stod emot djävulens listiga angrepp.

Kära troende broder och syster, Är du engagerad i den dagliga kampen? Eller har du redan fallit och stupat i kriget? I så fall res på dig ta upp vapenrustningen och börja stå emot djävulen och hans listiga angrepp.