Vikten av att ha ett hjärta fyllt med Guds ord

Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig” – Ps 119:11

Författaren av denna psalm troligen David, var en flitig student av Herrens ord. Vi som troende behöver vara flitiga studenter av Herren ord så att våra hjärtan är fulla av Herren ord. Varför det? är det en väg till frälsning? Nej, man blir inte frälst på detta sätt, man blir frälst genom tron på Kristus allena. Vad kan då vara orsaken? Jo, författaren ger oss svaret på den frågan ” för att jag inte ska synda mot dig”. Med andra ord det är viktigt för oss, om vi fruktar Herren, att fylla vår hjärtan med Guds ord, för när vi gör det så ger det oss andlig styrka att övervinna synden. För det första vet vi vad som är synd genom ordet för det andra ger det oss vägledning i vår dagliga vandring. Ett bra exempel på detta är Jesus när han frestades av djävulen i Matteus kapitel 4. Satan kom med frestelser Jesus dock som var full med Herrens ord i sitt hjärta övervann frestelserna genom att citera bibeln. Jesus hade sådan kunskap ur skriften så att han kunde motstå frestelserna. Han såg igenom dem och motstod dem. Ja, han var Gud kanske du säger och därför klarade han av det. Javisst med han var också människa som frestas i allt som ett exempel för oss ”Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas ” (Hebr 2:18). Genom att vi låter Herrens ord bo djupt i våra hjärtan så får vi kraften att inte synda när vi möter frestelserna. När vår mun vill säga något olämpligt så kommer det upp ett bibelord i skallen som hindrar oss. När våra händer vill göra något olämpligt så kommer det upp ett bibelord som påminner oss om den rätta vägen. När våra ögon vill titta på något olämpligt så kommer det upp ett bibelord i våra huvuden som får oss att ändra oss. Vill vi vara troende som vandrar Herrens vägar så behöver vi också veta hans vägar. Vill vi segra över synden behöver vi vara fyllda med Herrens ord så att vi kan stå emot synden. Om våra hjärtan inte är fyllda med Herrens ord hur skall vi då kunna veta vad som är rätt och fel? Hur skall vi då veta vad som är synd eller ej? Hur skall vi kunna veta hans vägar? Därför låt oss vara som psalmisten som gömmer Herren ord i vår hjärtan så att vi inte syndar emot Herren.

Ordets och bönens tjänst

”Det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av Ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. ” – Apg 6:2-4

Apostlarna hade ett problem. De ägnade alldeles för mycket tid åt att göra tjänst vid borden, d.v.s de gav mat åt hungriga änkor i församlingen. Deras uppgift var inte att hålla på med diakonala grejer utan deras uppgift var att ägna sig åt ordet och bönen. De skulle alltså flitigt studera Guds ord och flitigt be för alla de heliga. Men deras arbete med de fattiga hade tagit över och det var inte bra för dem.

Istället beslutade dem att de skulle utse diakoner som skulle ta hand om det arbetet i församlingen. En diakons uppgift är ju att arbeta med sådant i en församling. Vi som är predikanter får inte glömma av att vår första uppgift förutom att givetvis ta hand om vår egna familj är att ägna oss åt ”Ordet och bönens tjänst”. Eftersom vi konstant skall dela med oss av Guds ord och uppbygga och utrusta de heliga måste vi även konstant äta av ordet för att ha något att ge.

Om vi inte äter av ordet själva kommer vi inte ha något att ge och bara ge torra utläggningar om saker vi inte förstår oss på. Försumma därför inte ordets och bönen tjänst utan lev i den dagligen. Mata dig själv dagligen med Guds ord och lev varje dag i bönen för de heliga. Det är så lät i dessa tider när vi har internet runt oss att andra grejer tar över och tar bort fokus i från det vi egentligen skall hålla på med. Jag har själv många gånger tappat fokus från det man skall syssla med. Men låt oss inte göra det utan låt oss hålla på med ”ordets och bönens tjänst” och låt den som är diakoner och lagda åt det hållet ta hand om de fattiga.