Att ignorera hustrun hindrar dina böner

På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med dem, som är det svagare kärlet. Visa era hustrur aktning, som också är medarvingar till livets nåd så att era böner inte blir förhindrade. ” (1 Petr 3:7)

Det finns många hinder för bönesvar och bibeln listar de alla på olika ställen. Ett av hindren är om vi som män inte kommunicerar med vår hustru. Om vi kör vårt eget race och aldrig frågar vad vår fru tycker och aldrig lyssnar på henne så kommer det att hindra våra bönesvar.

Vi som män är huvudet i vår familj. Det är vi som fattar de slutliga besluten men det betyder inte att man aldrig kan lyssna på sin fru. Denna vers lär oss att vi skall visa dem respekt och inte vara bittra på dem och bara köra över dem med vår vilja hela tiden. Kvinnor är skapade av Gud till att vara kvinnor och i vissa saker så som barnuppfostran kommer de ha mera visdom än oss män.

Kvinnan har ofta bättre kännedom av barnen och vet bättre hur man skall hantera dem. Kvinnan känner även oss män bäst och därför när de ger synpunkter så skall det respekteras.

Kvinnor tar hand om ett hem bättre än oss män och utan en vis kvinna byggs inte hemmet upp. Vi skall därför visa dem aktning och respekt och inte köra över dem och inte behandla dem illa utan älska dem. Ignorerar vi detta kommer våra böner att bli hindrade och Gud kommer inte svara på våra böner.

Vikten av att ha ett hjärta fyllt med Guds ord

Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig” – Ps 119:11

Författaren av denna psalm troligen David, var en flitig student av Herrens ord. Vi som troende behöver vara flitiga studenter av Herren ord så att våra hjärtan är fulla av Herren ord. Varför det? är det en väg till frälsning? Nej, man blir inte frälst på detta sätt, man blir frälst genom tron på Kristus allena. Vad kan då vara orsaken? Jo, författaren ger oss svaret på den frågan ” för att jag inte ska synda mot dig”. Med andra ord det är viktigt för oss, om vi fruktar Herren, att fylla vår hjärtan med Guds ord, för när vi gör det så ger det oss andlig styrka att övervinna synden. För det första vet vi vad som är synd genom ordet för det andra ger det oss vägledning i vår dagliga vandring. Ett bra exempel på detta är Jesus när han frestades av djävulen i Matteus kapitel 4. Satan kom med frestelser Jesus dock som var full med Herrens ord i sitt hjärta övervann frestelserna genom att citera bibeln. Jesus hade sådan kunskap ur skriften så att han kunde motstå frestelserna. Han såg igenom dem och motstod dem. Ja, han var Gud kanske du säger och därför klarade han av det. Javisst med han var också människa som frestas i allt som ett exempel för oss ”Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas ” (Hebr 2:18). Genom att vi låter Herrens ord bo djupt i våra hjärtan så får vi kraften att inte synda när vi möter frestelserna. När vår mun vill säga något olämpligt så kommer det upp ett bibelord i skallen som hindrar oss. När våra händer vill göra något olämpligt så kommer det upp ett bibelord som påminner oss om den rätta vägen. När våra ögon vill titta på något olämpligt så kommer det upp ett bibelord i våra huvuden som får oss att ändra oss. Vill vi vara troende som vandrar Herrens vägar så behöver vi också veta hans vägar. Vill vi segra över synden behöver vi vara fyllda med Herrens ord så att vi kan stå emot synden. Om våra hjärtan inte är fyllda med Herrens ord hur skall vi då kunna veta vad som är rätt och fel? Hur skall vi då veta vad som är synd eller ej? Hur skall vi kunna veta hans vägar? Därför låt oss vara som psalmisten som gömmer Herren ord i vår hjärtan så att vi inte syndar emot Herren.