”Du ska älska din nästa och hata din fiende”

Ni har hört att det är sagt: Du ska älska din nästa och hata din fiende ” . Matt 5:43

Det finns två synsätt på hur man skall tolka bergspredikan. Det första synsättet är att Jesus kom med en ny lag upphävde den gamla och skärpte den nya och därför säger han ”Ni har hört det blivit sagt”. Detta är ett ganska vanligt sätt att se på det idag. Den klassiska synen som hölls under reformationen som jag anser är ett bättre synsätt och det synsättet menar att Jesus inte kommer med någon ny lag utan korrigerar falsk undervisning som förekom på den tiden.

När Jesus säger dessa ord ”Ni har hört det blivit sagt” håller han på att korrigera det som de skriftlärda och fariséerna undervisade fel i från skriften.

Inget annat kan vara i åtanke här eftersom detta stycke börjar med orden ”För jag säger er: Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariséernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. ” – (Matt 5:20) för att sedan fortsätta med en serie av uttalanden ”Ni har hört det är sagt” eller ”Ni har hört det sägas till fäderna”. När Jesus säger ni har hört det blivit sagt till Fäderna är det inte för att upphäva det som sades utan snarare att korrigera det som de skriftlärda och fariséerna sade om de versarna.

En del av det Jesus säger är direkta citat i från gamla testamentet, medans versen framför oss inte är det. Det står ingenstans i gamla testamentet att vi skall hata vår fiende. Därför kan detta inte vara något annat än de skriftlärdas undervisning och förvrängning av skriften som Jesus korrigerar. Den röda tråden handlar om kärlek till sin nästa. Göra gott mot dem som gör oss ont.

Det finns stycken i gamla testamentet som skulle kunna tolkas som att man skall hata sina fiender på grund av dess natur. Så är inte fallet eftersom många bibelställen emot hat i gamla testamentet. Om du har fått för dig, att det är rätt att bära på hat mot dina fiender så har du tolkat skriften fel. Jesus säger att vi skall älska våra fiender genom att inte hämnas samt att be för våra fiender. Du kommer att få fiender som kommer att attackera dig, om du är en kristen. I bland även andra kristna kan bli dina fiender som kommer och attackerar dig och är fientligt inställda. Då skall vi be för dem. Inte attackera tillbaka och framförallt älska dem ändå.

Vänd andra kinden till

Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom.” – (Matt 5:39)

Att vända andra kinden sade Jesus. Men vad betyder det egentligen? Vad det inte betyder är att en stat skall vända andra kinden till eftersom Paulus själv säger att ”överheten är en Guds hämnare”. En stat kan därför inte vända andra kinden till utan måste agera mot brottslingar och folk som vill skada ens egna invånare. Det är därför vi har ett rättsystem med domare och poliser. Det är också därför det finns en militär som skall skydda invånarna. Det hade blivit total anarki och katastrof i en nation om staten hade börjat vända andra kinden till.

Vad det heller inte betyder är att du skall låta folk bara stå och slå dig utan att du gör någonting. När Davids liv var i fara både när Saul var efter honom och Absalom så flydde han undan faran. När apostalarnas och Paulus liv var i fara så flydde man bort från faran. När folket i Jerusalem  var i fara så flydde Filippus och många andra bort i från staden. Om ens man eller fru står och bankar sönder än där hemma så måste man fly faran och inte bara stå och ta emot slag. Det är inte vad Jesus syftar på här. Istället vad han menar är att vi som medlemmar i Guds rike inte skall hämnas. Vi skall inte ta saken i egna händer. Några exempel. Någon förolämpar dig eller hånar dig då skall du inte håna tillbaka ” Löna inte ont med ont eller hån med hån. ” (1 Petr 3:9). Din granne spelar musik klockan 03:00 på morgonen så att du inte kan sova. Då skall du inte göra samma sak mot honom (Rom 12:19). Eller om någon börjar slå på dig så slå inte tillbaka utan bara fly situationen. Människan i sin syndfulla natur vill hämnas de som gör dig illa. Men Jesu väg och korsets väg är att inte hämnas på de som gör ont emot dig utan istället löna ont med att göra gott. Istället skall vi därför utlämna allt i Guds händer så att Gud kan hämnas på de som gör oss illa. Det är vad som menas med att vända andra kinden till. Därför låt oss vända andra kinden mot de som gör det onda emot oss och inte läna det onda med att göra ont tillbaka.