Det tionde budordet – Varning för begär till det onda.

Predikan av Josef Löwdin

28/4-2019, Göteborg

Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.” – 2 Mos 20:17

Alla de nio första budorden som vi har gått igenom, har en yttre aspekt och en yttre synlig synd. De nio har även en inre synd som finns i människans hjärta.

Detta det sista och tionde budordet är ingen yttre handling. Visst det kan misstänkas och synas i en persons liv att man lever efter sina begär. En människa kan dock bryta mot det tionde budordet och dölja det väl. Det tionde budordet handlar helt om vad som finns i våra hjärtan.

Paulus var en man som trodde sig vara en Guds tjänare för han hade enligt honom själv hållit nio av budorden. När det kommer till detta det tionde, så var det fällande för Paulus.

Paulus själv berättar om detta i Rom 7:7-10 ” För jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: Du ska inte ha begär. . 8. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. För utan lag är synden död. 9. Och jag levde en gång utan lag, men när budordet kom fick synden liv, 10. och jag dog. Och jag fann att budordet som var till liv, blev till död.”

Det tionde budet var det som gjorde att Paulus dog. Han menar inte att han fysiskt dog för han skrev ju ner allt senare. Vad han menar är att hans självrättfärdighet dog. Det var genom det tionde budet som alla slags begär kom till liv inom honom.

En människa kan alltså leva hela sitt liv och anse sig vara en god människa. Det gör de flesta där ute men när det tionde budet kommer och visar att begären är en synd, så kommer många självrättfärdigas självrättfärdighet att dö.

Detta det tionde budet är roten till allt ont. Roten till all synd. Alla de andra nio budorden baseras också på detta det tionde budet.

Vi har det första budet som säger till oss att inte ha några andra gudar. Bibeln lär oss att girighet och begär efter mera är avgudadyrkan. Begären i en människas hjärta leder till avgudadyrkan.

Vi har det andra budordet som säger till oss att inte göra oss en bildstod av Gud. En människa bryter emot detta på grund av begären till att ha en bild på Gud, eller ha en form av tillbedjan som är efter köttet.

Vi har det tredje budordet som en människa bryter emot eftersom de känner ett begär att använda Guds namn i många situationer.

Vi har det fjärde budordet som gör att folk öppnar sina affärer på Herrens dag eftersom man vill tjäna lite extra.

Vi har det femte budordet som människan bryter, eftersom man har ett begär att vara upprorisk och inte lyda de som är satta över dem.

Vi har det sjätte budordet som människan bryter efter man har begär till ta en annan människas liv eller rykte.

Vi har det sjunde budordet som människan bryter, eftersom man har begär efter en annan man eller kvinna. Människan har även begär efter denna världen och dess ting och man begår andligt äktenskapsbrott.

Vi har det åttonde budordet där människan stjäl i från andra eftersom man har begär till sina egna pengar och inte vill betala för sig. Eller så har man begär efter någon annans tillhörigheter och stjäl.

Vi har det nionde budordet som en människa bryter eftersom de har ett begär att ljuga och tala illa om andra.

Det tionde budordet ”Du skall inte ha begär” är alltså rotsynden och all synd börjar i en människas hjärta.

All form av begär är inte en synd men det finns begär som är onda och syndiga.

Vi behöver övervinna dessa syndiga begären. Det finns även naturliga begär som inte är en synd. Låt oss gå igenom detta och förklara dessa saker.

  1. Naturliga begär

Alla begär i sig själva är inte en synd. Gud har skapat varje människa med naturliga begär. Dessa naturliga begär är att sova, äta, dricka, ha någonstans att bo, ha ett arbete, kläder på kroppen, gifta sig, få barn.

Listan kan göras lång. Det finns naturliga begär och dessa naturliga begär får inte förkastas för då hamnar man i asketism.

Vi har också andliga begär. Människan har begär efter det andliga. Människan har ett behov att följa något eller någon. Detta finns nedlagt i varje människa.

Alla följer inte sanningen men man ersätter den med något annat. Det är i alla fall ett naturligt behov av att ha något att tillbe.

Bibeln talar om att vi skall begära av Gud så dessa begär är inte heller onda begär.

Han gör vad de gudfruktiga begär, han hör deras rop och frälser dem. ” -Ps 145:19.

Hur skall vi då kunna veta vad som är goda begär och vilka begär som är onda?

Skillnaden är när man inte är nöjd med det man har och den lott Gud har givit dig.

Istället vill man ha mera eller något bättre då övergår ett naturligt begär till att bli ett ont begär.

När Israels folk blev befriade i från Egypten gav Gud dem mat att äta i form av manna. De fick samma mat år ut och år in.

De var inte nöjda med detta utan började längta tillbaka till maten de fick i Egypten. Deras begär efter det som var bättre än det Gud gav dem för stunden, fick Guds vrede att upptändas emot dem.

Jag tycker denna berättelse visar denna skillnaden väldigt tydligt. De hade ett naturligt behov av att äta, vilket vi alla har. De var inte nöjda med det det de hade tillgång till, och fick begär till något annat och det var att bryta emot det tionde budordet.

  1. Syndiga begär

Vi lever i ett samhälle här i västvärlden då det uppmanas något enormt till att följa sina begär. De som är äldre idag har ett annat tänkt än vi som är under 70 år.

I den äldre generationen brukade man spara ihop till allting man ville ha och man undvek banklånen. Min pappa som nu är en gammal man hade detta tänkande.

Han brukade alltid varna mig för banklånen och säga till mig att först spara ihop till något innan man köper det.

I vår tid har detta förändrats och det har gått så långt att folk tar banklån för att köpa en bil, åka på en resa och liknande..

Bibelns standard säger till oss att vi skall vara nöjda med det vi har och dela med oss av överflödet. Har vi en bostad skall vi vara nöjda med det. Visst vi kanske växer som en familj och behöver lite större.

I samhället idag så har det byggts en mentalitet att varje barn skall ha ett eget rum. De vuxna skall ha ett extra rum. Man skall inte ha en lägenhet utan istället ha ett hus. Visst vi behöver alla ett boende men ofta så är folk inte nöjda med vad de har och drivs av begär.

Bibelstycket vi kollar på idag i 2 Mos 20:17 börjar med orden ”Du ska inte ha begär till din nästas hus.”

Det har denna dubbla betydelse. Vi skall vara nöjda med det boendet vi har, om vi givetvis inte får många barn och behöver större. Eller om barnen flyttar hemifrån och vi behöver lite mindre.

Hjärtat som har onda begär är inte nöjt med vad det har. De vill ha ett finare som ser ut som sin nästas hus. De går in hos sin granne och ser allt det fina och lustar efter att ha det lika fint och lika bra som ens granne har det.

De kan inte finna sig i tanken på att någon annan skall ha det finare än dem. De är beredda att gå till banken och låna pengar för att få det deras begär säger till dem.

Andra kanske inte lustar efter ett finare hus. De kanske bara lustar efter att köpa en lägenhet. ”Alla köper ju en lägenhet och då vill jag också göra det säger man” De kan inte finna sig i att bara hyra en lägenhet.

Andra kanske inte vill ha just det huset ens granne har, men vill göra ens eget hus likadant och man har ständiga projekt där hemma för att uppnå sina mål.

Nu säger jag inte att det är fel med en renovering om man har mögel i huset eller det verkligen behövs. Jag talar om de som drivs av begär efter sin nästas hus.

Andra som drivs av sina begär är inte nöjda med ett hus utan de vill ha en sommarstuga och flera hus. De kan inte finna sig i att alla andra har en sommarstuga men inte de själva.

Klimatet som har byggts upp i vårt samhälle breder ut sig genom sociala medier där folk postar bilder på sina sommarstugor och man får massor av folk som gillar ens bilder.

Ett hjärta som har begär vill ha det likadant. De vill också bli populära och måla upp en fin yttre bild inför sina vänner. Allt handlar om hjärtats begär.

Många lider av psykisk ohälsa eftersom man ser hur andra har det, men man har det inte likadant. Problemet är synden i hjärtat, och det är den som skapar den psykiska ohälsan.

Vidare säger stycket ” ”Du ska inte ha begär till din nästas hustru”.

Det är helt naturligt att ha begär att vilja gifta sig med någon. Ett sådant begär tror jag de flesta har och det är ett naturligt begär som Gud har skapat oss med. Även detta begär kan bli ett ont begär.

Ett samhällsproblem vi har i vår tid, är den våg av skilsmässor som har genomborrat vårt samhälle. De flesta skilsmässor i vår tid handlar ofta om att man vill ha en annan person.

Man går runt med begär efter något bättre och därför bryter man upp. Jag hörde en kvinna som hade nyligen skiljt sig sitta och säga att hon hade tröttnat på sin man och ville ha något bättre.

Du kanske ser din nästas hustru hur fin hon är och du får begär till en sådan kvinna i stället för den du är gift med.

Denna synd leder inte bara till skilsmässa, utan många kan stanna kvar i sina äktenskap men ändå vara fulla av begär.

Denna synd innefattar inte bara att ha begär till en annans hustru, utan det innefattar all form av begär som inte är naturligt.

Jag läste att 50% av alla unga män i Sverige kollar regelbundet på pornografi.

Det är en massiv siffra men det visar människans ondska i deras hjärtan. De har begär efter en annan kvinna och vill därför kolla på sådan filmer.

En annan form av begär som detta budord förbjuder är om en man har man till en man, eller en kvinna till en kvinna.

Vi har en hel rörelse idag inom den kristna tron där man talar om detta är ett begär man får leva med. En del av dessa säger att begäret är en synd. Andra är väldigt luddiga och en del förnekar det rakt av.

De kallar sig ”same sex attracted” och har skapat en hel rörelse av det. En av dem säger i en video hur han vill ha en sexuell relation med en man, men att han måste avstå.

Vi ser här alltså hur de har onaturliga begär som man behöver omvända sig i från och döda. Vi skall inte göra ett ministry av sådant utan skämmas över våra onda begär och döda dem genom anden.

Bibeln säger att sådant här prat (ens onaturliga lustar och begär) inte ens skall nämnas bland de heliga. Det är helt fel att göra ett ministry av det.

Texten handlar inte bara om begär till folk som är gifta utan texten går vidare med att säga ”inte heller till hans tjänare eller tjänarinna”.

Vi skall inte ha onaturliga begär till någon. Om vi är gifta skall våran man eller fru vara vårt enda begär. Inte tjänare som arbetar i huset eller någon annan.

På den tiden hade man tjänare som arbetade i ens hus. De kunde laga mat och städa, arbeta ute på fältet eller med vad som helst som behövdes hjälp med. De som levde under ens hus skulle man inte ha begär till.

Jag tror också det syftar till att om man inte hade någon tjänare eller tjänarinna i ens hem. Så skulle man inte ha begär till att skaffa sig en sådan, om man inte ens behöver det.

Många människor vill bara ha bekvämlighet och kunna vara lata och därmed skulle man vilja ha någon som tar hand om allt så att man själv slipper.

Tjänare och tjänarinnor är också en arbetstagare så en rekryterare eller en chef skall inte ha begär till en arbetare som tillhör någon annan arbetsplats, utan man skall nöja sig med vad med att finna någon som är tillgänglig.

Vi kan applicera detta på en församling också. I bland kanske någon tänker att församlingen vore bättre om vi hade den eller den personen i vår församling.

Då har man begär efter en annan som tillhör en annan församling. Istället skall vi vara nöjda med var och en som Herren har placerat här.

Slutligen förbjuder detta budordet oss all form av begär ”hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.”

Vi skall inte ha begär efter något som vår nästa har. Vi skall kunna kolla på hans bil utan att få begär till den. Vi skall kunna se på hans mobiltelefon utan att få begär till den. Vi skall kunna kolla på hans böcker i bokhyllan utan att få begär till böckerna.

Vanligt i dag inom en del kristna kretsar att ha många böcker. Jag älskar böcker, men man får passa sig så att man inte köper på grund av begär, utan bara köper när man behöver.

Det fanns en tid i mitt liv då jag kunde besöka någon kristen och se hans bokhylla och kolla på böckerna.

Sedan gick jag hem och köpte en del av böckerna jag såg enbart på grund av begär i hjärtat.

Sådant måste dödas i ens hjärta. Det får inte finnas sådana begär efter något vår nästa har.

Vi skall inte heller ha begär efter andras gåvor. Det kan vara någon som har en gåva i från Gud att uppmuntra väldigt enkelt och bra och så kan man få begär till att kunna göra likadant.

Vi behöver se upp för all form av begär som kan gro i hjärtat. Det tionde budordet förbjuder oss att ha begär efter det som tillhör andra.

I vårt samhälle kretsar väldigt mycket runt att följa sina begär. Det är vad samhället lär oss hela tiden. Det skall vara lyx och glamour. Det skall vara det senaste, det finaste.

Det handlar om att göra vad alla andra gör. Vi måste istället vara tacksamma över det vi har och lära oss att vara nöjda med de saker vi har.

Paulus sade till oss ”har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det”. Paulus nämnde inget om ett boende här. Detta för att det var under en tid när man enkelt kunde bo hos vem som helst.

Folk var väldigt gästvänliga i den kulturen och det finns sådana länder än i dag där folk öppnar sina hem för dig och du kan leva utan att ha en fast bostad.

Apostlarna var också hemlösa de hade ingenstans att bo. Paulus arbetade som en tältmakare som försörjning men han hade inget hem. Han säger själv att han är hemlös.

Ända till denna stund är vi hungriga och törstiga och nakna och blir misshandlade och har ingen fast hemvist. ” (1 Kor 4:11)

Jesus när han sände iväg de tolv apostlarna sade han till dem :

Och i varje stad eller by ni kommer in i, så ta reda på vem i den som är värdig, och stanna där tills ni ska vidare. Och när ni kommer in i ett hus, så hälsa det. Sannerligen, om då det huset är värdigt så ska er frid komma över det. Men om det inte är värdigt, så ska er frid vända tillbaka till er. Och om man inte tar emot er eller hör på era ord, så skaka dammet av era fötter när ni går ut ur det huset eller den staden. ” (Matt 10:11-14)

Jag tror dessa ord syftar först och främst på apostlarna , till missionärer och resepredikanter. Timothy reste med Paulus på en av hans missionsresor och Timothy var en missionär.

Jag tror alltså att med termen ”mat och kläder” inkluderar ett boende, men jag tror inte det är garanterat ett fast boende för missionärer.

Vi skall alltså vara nöjda med mat, kläder och tak över huvudet, och inte ha begär efter mera.

Detta är speciellt relevant i vår tid då det finns en hel rörelse inom den kristna tron som helt går ut på att bli rik och bryta emot det tionde budordet.

De säger att man skall ge pengar för att bli rik. De säger att det är Guds vilja att man skall vara rik och inte vara fattig.

Denna teologi har fört många många bort i från vägen och fört dem in i en livsstil där man följer sina lustar och begär. Skriften varnar oss för att söka efter rikedom och materiella grejer.

Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon. 14. Och allt detta hörde också fariseerna, som älskade pengar, och de skrattade åt honom” (Luk 16:13-14)

När Jesus varnade för Mammon, alltså rikedomar och materiella ting så skrattade fariseerna åt honom eftersom de älskade pengar.

Kärleken till pengar, lyx och materiella ting är alltså något som är ont. Det är ett ont begär.

Fariséerna som var självrättfärdiga håll inte själva lagen. De älskade pengar och bröt därmed mot det tionde budordet. De älskade sin nästas pengar och hade begär till dem!.

Du måste kunna se att en annan människa har mer pengar än dig själv, och inte ha begär efter hans pengar.

För penningbegäret är en rot till allt ont, vilket somliga har strävat efter och därigenom förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. ” – (1 Tim 6:10)

Om kärlek till pengar finns i ens hjärta kan man komma bort i från tron. Min vän alltför många har fallit bort i från vägen genom kärleken till pengar.

Kärleken till pengar skapar mycket onödigt lidande för människan. Det kan skapa en olycka i livet som gör att man inte känner sig lycklig och nöjd med det man har.

Ert levnadssätt ska vara fritt från penningbegär. Var nöjda med det ni har. För han har sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig.” – (Hebr 13:5)

Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon, . utan ni vet själva, att dessa händer har sörjt för mina behov och för dem som var med mig.” – (Apg 20:33)

Men detta har blivit till exempel för oss, för att inte vi liksom de ska ha begär till det onda” – (1 Kor 10:6)

Dessa saker kommer att döda din själ. Få dig att bli hård och hålla dig borta i från Guds kärlek. Vi skall inte låta någon kärlek till pengar och materiella ting finnas i våra hjärtan.

  1. Döda onda begären

Om du har onda begär på något sätt av dessa som beskrivits. Kanske du har begär efter din nästas hus?

Kanske du har begär efter din nästas hustru. Kanske du har begär efter deras tjänare eller tjänarinna. Eller kanske har du begär efter din nästas bil, din nästas position eller något annat vad det än må vara som gör dig avundsjuk på din nästa.

Kanske du har begär efter pengar och materiella ting. Min vän allt detta är onda begär. Allt detta är ett brott emot Guds tionde budord.

Vad skall vi då göra. Bibeln säger till oss att vi skall döda de onda begären (Kol 3:5-6)

Så döda nu era lemmar som hör jorden till: otukt, orenhet, lusta, ont begär och girigheten som är avgudadyrkan, 6. för vars skull Guds vrede kommer över olydnadens barn. ”

Vi behöver alltså döda dessa begär. Jesus uppstod i från det döda för att vi skulle uppstå i från syndens död och bli befriade från den.

Om du är ett Guds barn har du alltså kraften att övervinna och döda dessa begär i ditt hjärta så att de inte styr dig.

Hur kan vi då döda våra begär?

  1. Bekännelse

För att ens kunna döda ett begär måste man se sitt onda begär och vilja bli av med det. Har man inte den grunden kommer inte begäret att försvinna. Vi behöver komma inför Herren och bekänna begäret.

Saulus var en man som som bekände sina synder inför Gud men det var en falsk bekännelse. Gud accepterade det inte eftersom han bekände bara för att skydda sig själv. Han saknade ånger.

  1. Ånger

Vi behöver ångra våra onda begär, vi behöver inte bara inse att de är onda utan även ångra dem. Om man inte ångrar dem kommer man att leva kvar i dem och man kommer inte bli fri i från dem.

Om vi tror att det inte finns någon befrielse så kommer vi inte heller att ångra oss.

Bibeln lär oss att det finns en ånger som leder till omvändelse.

Har vi ingen ånger kommer vi inte heller att omvända oss och bli fria.

  1. Bön

Vi behöver vandra i anden för att inte göra vad de onda begären som krigar emot oss vill göra.

Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet begär. (Gal 5:16)

Vi vandrar i anden genom att bland annat be. Vi behöver komma till Gud i bön om att han skall sätta oss fria. Vi behöver be om ett känsligt samvete som leder oss rätt.

Vi behöver tro på Guds löften om att Jesus dog och uppstod för att sätta oss fria i från synden. Vi behöver be och be till vi blir fria.

  1. Bibelläsningen

Vi behöver också leva med bibeln och läsa vår bibel regelbundet.

Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. (Joh 15:3)

Bibeln lär oss att det är Jesus som renar oss. När vi förblir i hans ord så förblir han i oss och då renar han oss i från all orättfärdighet.

Tit 2:11-12 lär oss att det är nåden som fostrar oss och håller oss borta i från onda begär.

  1. Ett praktiskt råd

Bibeln lär oss att vi skall fly de ungdomliga lustarna och att vi inte skall ge något utrymme åt de köttsliga begären som krigar emot oss.

Detta syftar inte enbart på sexuella lustar utan på alla lustar som går emot det tionde budordet samt alla andra onda lustar och begär.

T.ex. Om du kämpar med med att drömma om stora ting, en stor karriär med mycket pengar. Då behöver du släppa sådana tankar och tänka på något annat.

Vi skall inte ge sådant något utrymme inom oss och inte låta oss drömma vidare om sådant. Vi behöver fly undan.

Vi kan inte hålla på att boka de de dyraste fem stjärniga hotellen. Första klass på flyget. Alltid ta det bästa och lyxigaste. I stället måste vi säga nej till sådant.

Frestelserna kommer att komma emot var och en av oss och när frestelserna kommer att följa våra lustar och begär så behöver vi säga nej till det.

Det tionde budordet – Du skall inte ha begär

Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. ” – 2 Mos 20:17

Du skall inte ha begär som det står i Rom 7:7 samt i Rom 13:9 är sammanfattningen av vad hela budordet handlar. Det handlar om att vara tacksam över det man har och inte ha begär efter andras saker. ”Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det” (1 Tim 6:8).

Tidigare har Herren sagt att det är fel att stjäla, eller begå äktenskapsbrott, men i detta tionde och sista budord vänder Herren allt från något yttre till något som finns i våra hjärtan. Det var även detta budord som fällde Paulus (Rom 7:7) och det budord som fäller de mest självrättfärdiga. Du skall inte ha begär säger Herren. Det innebär att tänka tanken eller ha känslan att ”Jag önskar jag hade detta huset som han har” Är lika mycket en synd som att faktiskt stjäla huset. Eller att känna ”Jag önskar hans fru var min fru, eller att jag kan prova henne över natten” Är faktiskt lika mycket synd som att faktiskt ta ut en skilsmässa. Eller att känna i sitt hjärta ”Jag önskar att jag hade min grannes oxe” D.v.s. Man önskar sin nästas inkomst, position eller arbete i samhället är att synda i sitt hjärta.

Herren stannar inte där utan tillägger ” Eller något annat som tillhör din nästa”. Det kan vara vad som helst ”Jag önskar att jag hade alla dessa antika böcker som han har”, ”Jag önskar att jag hade en sådan fin bil, iphone, eller skjorta som min nästa” Vad som helst som din nästa har och du känner ett begär efter i ditt hjärta är synd. Det kallas med ett annat ord för avund. Vad man gör är att man i sitt hjärta säger till vår skapare, att man inte är nöjd med vad man har.

Som kristna är vi kallade att lägga undan avund och vara tacksamma istället (1 Petr 2:1). Våra hjärtan skall inte bära på begär till andras egendomar, utan det är något vi skall lägga undan och kan lägga undan med hjälp av kraften i Kristi kors. Kristus dog för våra synder och gav oss av sin Ande för att vi inte längre skall leva i synden. Genom Jesu blod har du fått kraft att lägga bort dessa begär och inte behöver du längre leva i dem. Bröder och systar var tacksam och låt Kristi frid bo i era hjärtan ! (Kol 3:15)