Det tionde budordet – Du skall inte ha begär

Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. ” – 2 Mos 20:17

Du skall inte ha begär som det står i Rom 7:7 samt i Rom 13:9 är sammanfattningen av vad hela budordet handlar. Det handlar om att vara tacksam över det man har och inte ha begär efter andras saker. ”Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det” (1 Tim 6:8).

Tidigare har Herren sagt att det är fel att stjäla, eller begå äktenskapsbrott, men i detta tionde och sista budord vänder Herren allt från något yttre till något som finns i våra hjärtan. Det var även detta budord som fällde Paulus (Rom 7:7) och det budord som fäller de mest självrättfärdiga. Du skall inte ha begär säger Herren. Det innebär att tänka tanken eller ha känslan att ”Jag önskar jag hade detta huset som han har” Är lika mycket en synd som att faktiskt stjäla huset. Eller att känna ”Jag önskar hans fru var min fru, eller att jag kan prova henne över natten” Är faktiskt lika mycket synd som att faktiskt ta ut en skilsmässa. Eller att känna i sitt hjärta ”Jag önskar att jag hade min grannes oxe” D.v.s. Man önskar sin nästas inkomst, position eller arbete i samhället är att synda i sitt hjärta.

Herren stannar inte där utan tillägger ” Eller något annat som tillhör din nästa”. Det kan vara vad som helst ”Jag önskar att jag hade alla dessa antika böcker som han har”, ”Jag önskar att jag hade en sådan fin bil, iphone, eller skjorta som min nästa” Vad som helst som din nästa har och du känner ett begär efter i ditt hjärta är synd. Det kallas med ett annat ord för avund. Vad man gör är att man i sitt hjärta säger till vår skapare, att man inte är nöjd med vad man har.

Som kristna är vi kallade att lägga undan avund och vara tacksamma istället (1 Petr 2:1). Våra hjärtan skall inte bära på begär till andras egendomar, utan det är något vi skall lägga undan och kan lägga undan med hjälp av kraften i Kristi kors. Kristus dog för våra synder och gav oss av sin Ande för att vi inte längre skall leva i synden. Genom Jesu blod har du fått kraft att lägga bort dessa begär och inte behöver du längre leva i dem. Bröder och systar var tacksam och låt Kristi frid bo i era hjärtan ! (Kol 3:15)

Det sjunde budordet – Du skall inte begå äktenskapsbrott. Vad innebär det?

Du skall inte begå äktenskapsbrott. ” – 2 Mos 20:14

Josef förstod att det var fel att ligga med en annan mans kvinna redan innan lagen var given och han flydde undan Potifars hustru. Likaså Job förstod att det var fel redan innan denna lag gavs. Job slöt nämligen ett förbund med sina ögon att inte se på en ung kvinna (Job 31:1).

Äktenskapsbrott innebär att man som gift bryter sitt äktenskapslöfte om att älska i nöd och lust, antingen genom att man inte tar sitt ansvar som man, eller att man som en kvinna inte underordnar sig sin man, eller att man rent av bryter äktenskapet av någon annan orsak än otukt. Äktenskapsbrott innebär också att man är otrogen sin partner på något sätt. Det kan till och med vara genom att bara flörta med en annan person.

Job förstod det på samma sätt som Jesus undervisade om äktenskapsbrott. ” Ni har hört att det är sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott  Jag säger er: Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. ” (Matt 5:27-28). Bara att titta på en kvinna eller en man och i sitt hjärta känna begär till denna person, som du inte är gift med är att begå, otrohet mot din nuvarande make eller maka. Äktenskapsbrott är därför inte bara en yttre handling utan något som finns i en människas hjärta. Du kan alltså vara helt trogen till det yttre men ändå begå denna synd.

Äktenskapsbrott kan begås andligen. I Hosea bok läser vi om hur avgudadyrkan kallades äktenskapsbrott. Bibeln liknar vår relation till Gud vid ett äktenskap. Därför begår vi äktenskapsbrott om vi är otrogna mot Herren. I Jakob 4:4 läser vi de världsliga kallas för ”Äktenskapsbrytare”,”Otrogna”. Om vi därför lever i världslighet och älskar denna världens ting är vi andliga äktenskapsbrytare och behöver omvända oss till Herren.

Lever du i äktenskapsbrott så vänd dig till Herren och hans nåd för att få upprättelse och rening från dina synder.