Ps 73- Avundas inte de ogudaktiga

31/5-2015, Göteborg

När man ser folk med framgång så är det lätt att bli avundsjuk. De kan ha mycket pengar och vara väldigt friska livet igenom. Man kan tänka för sig självt ”varför alla andra men inte jag”.

Varför drabbar alla motgångar just mig medans de flesta andra får fina jobb, bilar och hus.

Just detta var vad hade Asaf fallit in i.

Han hade blivit avundsjuk på de framgångsrika. Men inser snart hur oförnuftig han är och skriver tack och lov en psalm om det.

 1 En psalm av Asaf.
Gud är verkligen god mot Israel,
mot dem som har rena hjärtan.

2 Men jag var nära att snava
 med mina fötter, 
mina steg var nära att slinta,
3 för jag greps av avund
 mot de högmodiga 
när jag såg de gudlösas framgång.
4 De är fria från plågor 
fram till sin död,
deras kroppar är välnärda.
5 De drabbas inte av mänsklig nöd,
de plågas inte 
som andra människor.
6 Därför är högmod deras halsband
 och våld den dräkt de sveper sig i.
7 Deras ögon kikar fram ur fetman,
deras hjärtans fantasier
 har ingen gräns.
8 De hånar och hotar med ondska,
överlägset hotar de med förtryck.
9 De öppnar sin mun mot himlen
 och deras tunga far fram på jorden.
10 Därför vänder sig folket till dem,
de suger i sig vatten i mängd.
11 De säger:
”Hur skulle Gud kunna veta?
Den Högste har väl ingen vetskap?”
12 Sådana är de gudlösa,
ständigt trygga
 med växande rikedom.
13 Förgäves höll jag mitt hjärta rent 
och tvådde mina händer i oskuld!
14 Jag var plågad hela dagen
 och tuktad varje morgon –
15 men hade jag sagt:
”Så tänker jag tala”,
då hade jag svikit dina barns släkte.
16 Jag funderade 
och försökte förstå det,
men det var för svårt för mig,
17 tills jag kom in i Guds helgedom
 och insåg deras öde.
18 Du ställer dem på det hala,
du störtar dem i fördärvet.
19 Hur plötsligt ska de inte gå under!
De förgås och får ett fruktansvärt 
slut.
20 Så som en dröm är borta 
när man vaknar
 ska du, Herre, förakta dem 
som skuggbilder när du griper in.
21 När mitt hjärta var bittert
 och det stack i mitt inre,
22 då var jag oförnuftig 
och förstod ingenting,
jag var som ett djur inför dig.
23 Men jag är alltid hos dig,
du håller mig i min högra hand.
24 Du leder mig med ditt råd 
och tar sedan emot mig med ära.
25 Vem har jag i himlen utom dig?
Och har jag dig,
söker jag inget på jorden.
26 När min kropp och mitt hjärta 
ger upp,
är Gud mitt hjärtas klippa 
och min lott för evigt.
27 De som är fjärran från dig går under,
du förgör alla som är otrogna 
mot dig.
28 Men för mig är det gott
att vara nära Gud.
 Jag tar min tillflykt 
till Herren, Herren ,
för att förkunna 
alla dina gärningar.


I det gamla förbundet hade man leviter vars uppgift var att tjäna i templet. Enligt 1 Krönikerboken kapitel 16 var dessa mäns uppgift att flytta på Herrens Ark och att gå in i uppenbarelsetältet för att offra.

Men det fanns vissa leviter som hade en gåva att skriva sånger och som fick tjänstgöra med detta fram tills att templet var färdigbyggt.

 Detta var de män som David utsåg att ansvara för sången i Herrens hus, sedan arken hade fått en viloplats. 32 De gjorde tjänst inför uppenbarelsetältets tabernakel som sångare, till dess att Salomo byggde Herrens hus i Jerusalem.  – 1 Krön 6:31-32

En av dessa män som David tillsatte att tjänstgöra som sångare var Asaf. Vidare hans bror Asaf, som hade sin plats på hans högra sida, Asaf, son till Berekja, son till Simea, – 1 Krön 6:39

Det är just denna Asaf som har skrivit denna psalm 73 och vi ser i vers 1, att Asaf har skrivit denna psalm. Denna psalm har samma innehåll som psalm 36 som David har skrivit men med en annan författare.

Psalmen inleds med att konstantera ”Gud är verkligen god mot Israel,
 mot dem som har rena hjärtan.
2 Men jag var nära att snava
 med mina fötter,
 mina steg var nära att slinta,


Gud är god mot Israel det vill säga, allt Guds folk över hela världen, jude så väl som icke jude. Mot alla dem som har rena hjärtan.

Men Asaf var nära att snava vilket här syftar på att synda och därmed orena sitt hjärta. Hans steg var nära att slinta.

Han var mycket vaksam över frestelserna som kom emot honom men han snavade inte, han föll inte i synd. Vad var det så som nästan fick honom att falla?.

Svaret på det finner vi i vers 3 ”för jag greps av avund 
mot de högmodiga
 .

Han blev avundsjuk, vilket är en synd. Varför är det en synd med att bli avundsjuk?

Bibeln säger att Herren ”gör fattig och Herren gör rik”, ”Herren har dragit gränser inom vilka vi skall leva”. Gud har bestämt vilket land vi skall bo i. Han har bestämt om vi skall vara fattig eller rik.

När vi inte är tacksamma till Gud för det som Herren gett oss då blir man avundsjuk och vill ha mer. Man ser på andra och önskar att man hade det som dem.

Asaf greps av avund mot de högmodiga när han såg de gudlösas framgång i livet. Han såg deras feta kroppar, han såg deras rikedom, deras hälsa och hur det gick dem väl i livet. Detta gjorde honom avundsjuk.

Men han inser att det är fel och kommer nu ge en lång lista på hur dessa högmodiga framgångsrika män agerar.

Det första han nämner är i vers 4 De är fria från plågor 
fram till sin död,”. Jag måste själv erkänna att ibland träffar man på folk som påstår att de aldrig är sjuka och de råkar inte ut för några plågor i livet.

Då är det lätt att bli avundsjuk. Asaf är nog inte ensam här utan vi kan nog alla relatera till detta.

Dessa män som Asaf var avundsjuka på var fria från plågor i livet.

När sjukdomar och all annan sorts nöd drabbade alla andra så undvek dessa män det hela. De drabbades inte.

Det andra han nämner står också i vers 4 ”deras kroppar är välnärda.
”

Dessa män råkade inte ut för livets vedermödor. De hade framgång och mycket pengar och kunde därmed äta näringsrik mat.

De hade råd med att äta allt vad kroppen behövde och mer därtill.

Därmed blev de feta och överviktiga. Så feta att deras ögon ” kikar fram ur fetman !’ (vers 7).

vers 5. ”De drabbas inte av mänsklig nöd,
de plågas inte 
som andra människor.
”

Dessa ogudaktiga som Asaf nämner hade en förmåga att aldrig hamna i nåd och plågor. De var rika och hade allt. Fina hus som skyddade undan stormen. Pengar att köpa all mat man behöver och en god hälsa. Därför drabbar inget nöd dem.

Detta är egentligen den värsta av Guds domar. När allt är framgång i livet. Då blir människan stolt och tänker sig att man klarar sig alldeles utmärkt.

Vilket vi också ser i nästa vers ”Därför är högmod deras halsband
 och våld den dräkt de sveper sig i.
”.

Denna framgång i livet och att Gud aldrig dömer dem fick dem att bli högmodiga. Det står skrivet nånstans att ”eftersom domen inte faller direkt fortsätter de i sina synder”.

Denna vers är ett tydligt exempel på hur de onda tänker. De blev högmodiga och började bruka våld eftersom inget illa hände dem ändå. De kunde ta lagen i egna händer och muta sig ur situationen.

Ofta frestas människan med synden och tänker. ”Eftersom inget skedde förra gången så är det ok att synda”. ”De kommer inte åt mig ändå”, ”Ingen ser mig”

Kära vän, Gud har inte glömt bort din synd. Gud ser allt du gör han är inte blind.

Han ser även ditt hjärtas vildaste fantasier ”deras hjärtans fantasier
 har ingen gräns.
” (vers 7)

Nästa orsak till att inte vara avundsjuk är deras hån och överlägenhet.

8 De hånar och hotar med ondska, 
överlägset hotar de med förtryck.
”

De använder sin makt eller sitt underläge till att håna och hotar med våld eller förtryck. Det är inte bara politiskt utan detta sker även idag på olika områden.

Det finns till exempel kyrkor där ledarna är överlägsna och använder Guds namn för att hota sina medlemmar.

Det kan till exempel låta ”Rör inte Herrens smorde”, ”Om du inte ger ditt tionde till oss så är du förbannad”.

Den sista orsaken att inte avundas dem, är att de öppnar munnen mot Gud i himlen själv.

9.De öppnar sin mun mot himlen
 och deras tunga far fram på jorden.
”

De hädar Guds namn, gör narr av Gud och tror sig veta bättre än Gud. De går emot Guds bud och vill ändra på dem. Vad Gud har sagt gäller inte längre utan deras egna tankar är de rätta.

Andra hädar genom att missbruka Guds namn. Man säger ”Så säger Herren” fast Han inte sagt något. Man använder Guds namn för att tjäna pengar eller bli berömd.

Samtidigt förtrycker man de fattiga och plundrar dem med sina långa kollekttal och manipulativa sätt att roffa åt sig. Barmhärtigheten mot de som intehar råd att ge sitt tionde finns inte.

Men vi skall alltid rätta oss efter vad vår skapare Gud säger är bra för oss och inte efter de som hädar..

Men ändå vänder sig folket till dem för att fråga om råd.

Deras beteenden och så kallade männskliga visdom gör dem kända och folk flockas runt dem.

10 Därför vänder sig folket till dem,
 de suger i sig vatten i mängd.


11 De säger:
”Hur skulle Gud kunna veta?
Den Högste har väl ingen vetskap?”
12 Sådana är de gudlösa,
 ständigt trygga
 med växande rikedom.

De säger ”hur kan Gud ge oss råd? Han har väl ingen vetskap. Han finns ju inte ens”. ”Varför skall vi rätta oss efter någon som inte finns?”.

Vart vänder du dig när du behöver råd i livet?

-Till Gud vår skapare som har alla svaren och som vill oss väl.

-Eller till de ogudaktiga som inte ger råd efter bibeln utan utifrån sina egna föreställningar? De må vara trygga i sin växande rikedom. Men allt är bara en utopi.

13 Förgäves höll jag mitt hjärta rent 
och tvådde mina händer i oskuld!
14 Jag var plågad hela dagen
 och tuktad varje morgon”

Asafs tankar var säkert att framgång och rikedom var ett tecken på Guds välsignelse. Gud hade ju trotts allt välsignat Abraham, Isak och Jakob med framgång och välgång.

Men För Asaf var det inte så. Saker och ting gick emot honom i livet och han trodde säkert att han var förbannad. Därför var det helt förgäves som han tvättade sitt hjärta rent och tvådde sina händer i skuld.

Yttre gärningar kunde inte finna favör hos Gud och lydnad gav honom ingen rikedom.

Han funderade och försökte förstå varför hade dessa oguadaktiga sådan framgång i livet? Det gick inte ihop för honom.

Så kan det vara för oss ibland. Vi tror att Gud är emot oss eftersom det inte går som vi hade tänkt i livet eller vi ser oss runt omkring och vi får inte den framgång vi kanske önskar.

Vi går runt och funderar ”Varfr sker detta mig”. Varför har inte jag en fin familj och samma välgång som de andra i livet?

Men en dag när Asaf gick in i Herrens helgedom då fick han insikten ”tills jag kom in i Guds helgedom
 och insåg deras öde.
” (vers 17).

Vad var det då för insikt han fick?

Vers 18-20 ”Du ställer dem på det hala,
du störtar dem i fördärvet.
19 Hur plötsligt ska de inte gå under!
De förgås och får ett fruktansvärt 
slut.
20 Så som en dröm är borta 
när man vaknar
 ska du, Herre, förakta dem 
som skuggbilder när du griper in.
”

Det finns en hel predikan om denna vers (.18) av Jonathan Edwards som är USA:s mest kända predikan genom tiderna och den heter ”Sinners in the hands of an Angry God”, ”Syndare i Guds vredes händer”.

Gud har ställt dem på det hala. De ogudaktiga befinner sig på en hal mark och kan när som helst störta ner dem i fördärvet. Hur plöstligt kommer inte domen?. Hur plötsligt skall de inte förgås och få ett fruktansvärt slut !.

Av den orsaken behöver vi inte avundas de ogudaktiga de allra minsta. Låt dem sitta där med sin framgång och sina rikedomar.

Gud kommer att ta hand de ogudaktiga. Han kommer döma alla rättvist efter ens handlingar. Guds dom kan dröja länge men en dag kommer den.

Dagen när de halkar ner i fördärvet kommer att komma. Det finns ingenting som kan stoppa Gud från att utföra sin dom över all synd och orättvisa.

De som fötrycker och roffar åt sig, de som far fram med våld. Kommer att få sina domar.

Men även alla dessa falska predikanter som roffar åt sig och förtrycker folk och skor sig på dem fattiga kommer att få vad de förtjänar.

Asaf tvingades kapitulera inför Gud och hans storhet. När han var bitter och avundsjuk så mådde han inte bra i sitt inre. Han var oförnuftig och förstod ingenting.

21 När mitt hjärta var bittert
 och det stack i mitt inre,
22 då var jag oförnuftig 
och förstod ingenting,
jag var som ett djur inför dig.
”

Han börjar inse att : har man Herren så behöver man inte söka något på jorden. Man är fullt tillfredställd ändå.


23 Men jag är alltid hos dig,
du håller mig i min högra hand.
24 Du leder mig med ditt råd 
och tar sedan emot mig med ära.
25 Vem har jag i himlen utom dig?
Och har jag dig,
söker jag inget på jorden.
26 När min kropp och mitt hjärta 
ger upp,
 är Gud mitt hjärtas klippa 
och min lott för evigt.
27 De som är fjärran från dig går under,
du förgör alla som är otrogna 
mot dig.
28 Men för mig är det gott
 att vara nära Gud.
 Jag tar min tillflykt 
till Herren, Herren ,
för att förkunna 
alla dina gärningar.


Herren gör både fattig och rik (2 Sam 2:9). Paulus uppmanade oss att vara nöjda med det vi har och inte söka mera.

Har du mat och kläder så var nöjd med det. Du behöver inte söka rikedomar en bra karriär och framgång.

Herren är allt du behöver. Du har den enda riktiga rikedomen i livet som räknas. Jesus Kristus själv.

Det är gott att vara nära Gud i trygga händer. Din fot är då inte på en hal mark utan står fast på en orubblig klippa.

Men de som är fjärran från Herren kommer att gå under, för Herren förgör dem med sin egna hand.

Kapitulera inför Herren låt honom vara din tillflykt, annars kommer du bli bitter och avundsjuk här i livet.

Fall inte heller in i andlig avund. Där du avundas de som har en större kyrka, ett bättre arbete eller som har mer framgång och vars namn är mera känt än ditt. Kom ihåg att allt är bara gåvor i från Herren.

När jag var yngre i tron fattade inte jag detta. Jag kämpade likt Asaf för att rena mitt hjärta och rentvå mina händer. För att försöka få mer framgång i livet och hade någon mer framgång än mig blev jag avundsjuk.

Men åren gick och tiden kom när jag fick likt Asaf kapitulera inför Herren och inse min egna dårskap och då Herren fick bli min tillflykt och avundet försvann.

Låt dig ledas av hans suveränitet och inse att han har placerat dig just där du är.